United Nations
Information Centre | Nepal
बृहत्तर यौनिकता शिक्षा: शिक्षक स्रोत सामग्री
Abstract:
धेरैजसो किशोरकिशोरीहरू विद्यालयमा हुने भएकाले किशोरकिशोरीहरू यौनिक व्यवहारका लागि सक्रिय हुनुभन्दा पहिले नै धेरै किशोरकिशोरीहरूलाई बृहत्तर यौनिकता शिक्षा दिनका लागि विद्यालय क्षेत्रले ठूलो अवसर प्रदान गर्दछ । विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गरेर र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विषय अध्यापन गराउने शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गराएर विद्यालय जाने किशोरकिशोरीहरूलाई यौनिकता शिक्षा दिँदा प्रभावकारी हुने भएकोले यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । यसका अतिरिक्त विद्यालय बाहिर रहेका किशोरकिशोरीहरूका लागि पनि अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमका पाठ्यक्रमहरूमा पनि यौनिकता शिक्षालाई समावेश गराई समुदाय स्तरसम्म पु¥याउँदा प्रभावकारी हुने छ । यसैअनुरूप नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (इ.सं २०१६—२०२३) तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ । उपर्युक्त योजनामा विद्यालयको पाठ्यक्रममा किशोरकिशोरीहरूका लागि बृहत्तर यौनिकता शिक्षा समावेश गर्ने र उक्त शिक्षा अध्यापन गराउनका लागि शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई महत्वपूर्ण अङ्गको रूपमा अङ्गीकार गरिएको छ । किशोरीहरूलाई बृहत्तर यौनिकता शिक्षासम्बन्धी विषयहरूको अध्यापन गराउन र मनोपरामर्श मनोविमर्श दिनका लागि आवश्यक ज्ञान तथा सिपको आवश्यकता देखिएको परिप्रेक्ष्यमा किशोरकिशोरीहरूलाई बृहत्तर यौनिकता शिक्षासम्बन्धी विषय अध्यापन गराउने कार्यमा शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो तालिम निर्देशिकाको विकास गरिएको हो । #UNFPA#SEXUALITY#EDUCATION#2018
Publisher: UNFPA Type / Script:
Publication  in  English
Keywords:
SEX EDUCATION, HEALTH EDUCATION, SEX, REPRODUCTIVE HEALTH, HEALTH EDUCATION, HUMAN REPRODUCTION, REPRODUCTIVE FREEDOM, FERTILITY, SEXUAL BEHAVIOUR, WOMEN'S HEALTH, YOUTH HEALTH, GENDER-BASED VIOLENCE, SOCIAL DEVELOPMENT, HUMAN DEVELOPMENT, DEVELOPMENT, ADOLESCENTS, ADOLESCENCE, TEENAGERS
Thematic Group:
UNFPA, (2018)
Thesaurus:
08.02.00 - Family Planning
PDF | File Size: 11.31 MB   Download
Feeder: ANITAKARKI2052@GMAIL COM, Editor: , Auditor:
...