United Nations
Information Centre | Nepal
स्थानीय निकायको निर्वाचनको परिप्रेक्षमा सर्लाहीमा भएको तनाबपूर्ण स्थितिबाट नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई गम्भीररुपले चिन्तित तुल्याएको छ
Abstract:
बैशाख ३१ का लागि घोषणा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनको परिप्रेक्षमा सर्लाहीमा भएको तनाबपूर्ण स्थितिबाट नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई गम्भीररुपले चिन्तित तुल्याएको छ । हालै सप्तरी जिल्लामा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र राज्यका सुरक्षाकर्मीबीच भएको हिंसात्मक मुठमुडमा परी केही व्यक्तिको मृत्यु र केही घाइते हुन गएकामा हामी अत्यन्त दुःखित छौँ । अभिव्यक्ति र भेला हुन पाउने स्वतन्त्रतामा हिँसाको कुनै स्थान हुँदैन । हामी सुरक्षाकर्मीलाई बल प्रयोगको विद्यमान राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना गर्न आब्हान गर्दछौँ । साथै, राजनीतिक दलहरुलाई पनि आफ्ना विचारहरुलाई बोली र व्यवहारमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले अभिव्यक्त गर्न आग्रह गर्दछौँ । ऐतिहासिक स्थानीय तहको निर्वाचनको सञ्चालनका लागि सुहाउँदो वातावरण सिर्जना गरी सुदृढ तुल्याउन समावेशी र अर्थपूर्ण संवादलाई हामी प्रोत्साहित गर्दछौँ । देशलाई शान्तिपूर्ण र सम्बृद्ध भविष्यतर्फ डो¥याउने कार्यमा सबै नेपालीसँग सहकार्य गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घ प्रतिवद्ध छ ।
Publisher: UNIC Type / Script:
Press Release  in  English
Keywords:
ELECTION,ELECTION LAW,POLITICAL CONVENTION,POLITICAL PLATFORM,ADMINISTRATION AND POLITICAL DIVISION,VOTER REGISTRATION,VOTING,ELECTIONS,TECHNICAL COOPERATION
Thematic Group:
UNIC, (2017)
Thesaurus:
01.01.00 - Political Conditions, Institutions, Movements
PDF | File Size: 149 KB   Download
Feeder: DEEPA2, Editor: , Auditor:
...
संयूक्त राष्ट्र्संघको प्रेस विज्ञप्ति मार्च - ७
Abstract:
बैसाख ३१ का लागि घोषणा भएको स्थानिय निकायको परिपे्क्षमा सलार्हीमा भएको तनाव जनकस्थीतिबाट नेपालस्थीत राष्टसंघलाई गम्मीरुपले चिन्तित तुल्याएको छ।हालै सप्तरी जिल्लामा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र राज्यका सुरक्षाकर्मी बीच भएको हिंसात्मक मुठमुडमा परि केहि ब्यक्ति को म्रित्यु र केहि घाइते हुन गएकोमा हामी अत्यन्त दुखि छौँ।अभिव्यक्ति र भेला हुन पाउने स्वतन्त्राका लागि हिंसाकाे कुनै स्थान हुदैन​। हामी सुरक्षाकर्मिलाइ बल प्रयोगको विधमान रष्टिय र अन्तर्राष्टिय मप्दण्डको पलना गर्न अव्हान गर्दछौ। सथै रजनितिक दलहरुलाई पनि अफ्ना बिचारहरुलाई बोलि र व्यवहारमा सन्तिपुर्न ढङ्गले अविब्यक्त गर्न अग्रह गर्दछाै। एतिहसिक सथ्गनियतह्को निर्वाचनकाे सन्चालनका लगि सुहाँउदो वातावरण स्रिजना गरी सुध्ढ तुल्याउन समाबेसि र अर्थपुर्ण सम्वादलाई प्रोत्साहीत गर्द्छाैँ ।देशलाई सान्तिपूर्ण र सम्बृद भावीश्य तर्फ डोर्याउने कार्यमा सबै नेपालीसँग सहाकार्य गर्न संयूक्त राष्ट संघ प्रातिबद्ध छ ।
Publisher: UNIC Type / Script:
Press Release  in  English
Keywords:
ELECTION,ELECTION LAW,POLITICAL CONVENTION,POLITICAL PLATFORM,ADMINISTRATION AND POLITICAL DIVISION,VOTER REGISTRATION,VOTING,ELECTIONS,TECHNICAL COOPERATION
Thematic Group:
UNIC, (2017)
Thesaurus:
01.01.00 - Political Conditions, Institutions, Movements
PDF | File Size: 149 KB   Download
Feeder: DEEPA2, Editor: , Auditor:
...
संयूक्त राष्ट्र्संघको प्रेस विज्ञप्ति
Abstract:
बैसाख ३१ का लागि घोषणा भएको स्थानिय निकायको परिपे्क्षमा सलार्हीमा भएको तनाव जनकस्थीतिबाट नेपालस्थीत राष्टसंघलाई गम्मीरुपले चिन्तित तुल्याएको छ।हालै सप्तरी जिल्लामा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र राज्यका सुरक्षाकर्मी बीच भएको हिंसात्मक मुठमुडमा परि केहि ब्यक्ति को म्रित्यु र केहि घाइते हुन गएकोमा हामी अत्यन्त दुखि छौँ।अभिव्यक्ति र भेला हुन पाउने स्वतन्त्राका लागि हिंसाकाे कुनै स्थान हुदैन​। हामी सुरक्षाकर्मिलाइ बल प्रयोगको विधमान रष्टिय र अन्तर्राष्टिय मप्दण्डको पलना गर्न अव्हान गर्दछौ। सथै रजनितिक दलहरुलाई पनि अफ्ना बिचारहरुलाई बोलि र व्यवहारमा सन्तिपुर्न ढङ्गले अविब्यक्त गर्न अग्रह गर्दछाै। एतिहसिक सथ्गनियतह्को निर्वाचनकाे सन्चालनका लगि सुहाँउदो वातावरण स्रिजना गरी सुध्ढ तुल्याउन समाबेसि र अर्थपुर्ण सम्वादलाई प्रोत्साहीत गर्द्छाैँ ।देशलाई सान्तिपूर्ण र सम्बृद भावीश्य तर्फ डोर्याउने कार्यमा सबै नेपालीसँग सहाकार्य गर्न संयूक्त राष्ट संघ प्रातिबद्ध छ ।
Publisher: UNIC Type / Script:
Press Release  in  English
Keywords:
ELECTION,ELECTION LAW,POLITICAL CONVENTION,POLITICAL PLATFORM,ADMINISTRATION AND POLITICAL DIVISION,VOTER REGISTRATION,VOTING,ELECTIONS,TECHNICAL COOPERATION
Thematic Group:
UNIC, (2017)
Thesaurus:
01.01.00 - Political Conditions, Institutions, Movements
PDF | File Size: 149 KB   Download
Feeder: DEEPA2, Editor: , Auditor:
...
संयूक्त राष्ट्र्संघको प्रेस विज्ञप्ति
Abstract:
बैसाख ३१ का लागि घोषणा भएको स्थानिय निकायको परिपे्क्षमा सलार्हीमा भएको तनाव जनकस्थीतिबाट नेपालस्थीत राष्टसंघलाई गम्मीरुपले चिन्तित तुल्याएको छ।हालै सप्तरी जिल्लामा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र राज्यका सुरक्षाकर्मी बीच भएको हिंसात्मक मुठमुडमा परि केहि ब्यक्ति को म्रित्यु र केहि घाइते हुन गएकोमा हामी अत्यन्त दुखि छौँ।अभिव्यक्ति र भेला हुन पाउने स्वतन्त्राका लागि हिंसाकाे कुनै स्थान हुदैन​। हामी सुरक्षाकर्मिलाइ बल प्रयोगको विधमान रष्टिय र अन्तर्राष्टिय मप्दण्डको पलना गर्न अव्हान गर्दछौ। सथै रजनितिक दलहरुलाई पनि अफ्ना बिचारहरुलाई बोलि र व्यवहारमा सन्तिपुर्न ढङ्गले अविब्यक्त गर्न अग्रह गर्दछाै। एतिहसिक सथ्गनियतह्को निर्वाचनकाे सन्चालनका लगि सुहाँउदो वातावरण स्रिजना गरी सुध्ढ तुल्याउन समाबेसि र अर्थपुर्ण सम्वादलाई प्रोत्साहीत गर्द्छाैँ ।देशलाई सान्तिपूर्ण र सम्बृद भावीश्य तर्फ डोर्याउने कार्यमा सबै नेपालीसँग सहाकार्य गर्न संयूक्त राष्ट संघ प्रातिबद्ध छ ।
Publisher: UNIC Type / Script:
Press Release  in  English
Keywords:
ELECTION,ELECTION LAW,POLITICAL CONVENTION,POLITICAL PLATFORM,ADMINISTRATION AND POLITICAL DIVISION,VOTER REGISTRATION,VOTING,ELECTIONS,TECHNICAL COOPERATION
Thematic Group:
UNIC, (2017)
Thesaurus:
14.02.02 - Human Rights
PDF | File Size: 149 KB   Download
Feeder: DEEPA2, Editor: , Auditor:
...
संयूक्त राष्ट्र्संघको प्रेस विज्ञप्ति
Abstract:
बैसाख ३१ का लागि घोषणा भएको स्थानिय निकायको परिपे्क्षमा सलार्हीमा भएको तनाव जनकस्थीतिबाट नेपालस्थीत राष्टसंघलाई गम्मीरुपले चिन्तित तुल्याएको छ।हालै सप्तरी जिल्लामा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र राज्यका सुरक्षाकर्मी बीच भएको हिंसात्मक मुठमुडमा परि केहि ब्यक्ति को म्रित्यु र केहि घाइते हुन गएकोमा हामी अत्यन्त दुखि छौँ।अभिव्यक्ति र भेला हुन पाउने स्वतन्त्राका लागि हिंसाकाे कुनै स्थान हुदैन​। हामी सुरक्षाकर्मिलाइ बल प्रयोगको विधमान रष्टिय र अन्तर्राष्टिय मप्दण्डको पलना गर्न अव्हान गर्दछौ। सथै रजनितिक दलहरुलाई पनि अफ्ना बिचारहरुलाई बोलि र व्यवहारमा सन्तिपुर्न ढङ्गले अविब्यक्त गर्न अग्रह गर्दछाै। एतिहसिक सथ्गनियतह्को निर्वाचनकाे सन्चालनका लगि सुहाँउदो वातावरण स्रिजना गरी सुध्ढ तुल्याउन समाबेसि र अर्थपुर्ण सम्वादलाई प्रोत्साहीत गर्द्छाैँ ।देशलाई सान्तिपूर्ण र सम्बृद भावीश्य तर्फ डोर्याउने कार्यमा सबै नेपालीसँग सहाकार्य गर्न संयूक्त राष्ट संघ प्रातिबद्ध छ ।
Publisher: UNIC Type / Script:
Press Release  in  English
Keywords:
COMMUNITY GRIEVANCE MECHANISMS,HUMAN RIGHTS ADVANCEMENT,HUMAN RIGHTS INDICATORS,HUMAN RIGHTS MONITORING,HUMAN RIGHTS POLICY,HUMAN RIGHTS VIOLATIONS,HUMAN SECURITY,HUMANITARIAN INTERVENTION,HUMANITARIAN STANDARDS,MANKIND
Thematic Group:
UNIC, (2017)
Thesaurus:
14.02.02 - Human Rights
PDF | File Size: 149 KB   Download
Feeder: DEEPA2, Editor: , Auditor:
...