United Nations
Information Centre | Nepal
युनिसेफद्वारा काठमाडौँ उपत्यकाका विध्यलयाहरुमा भएको विष्फोटको भत्सर्ना
Abstract:
युनिसेफले आज काठमाडौँ उपत्यकाका आधा दर्जनभन्दा धेरै विध्यालयमा बम राखिएको र बिस्फोट गराईएको घटनाको भर्त्सना गरेको छ। खबरहरुको अनुसार , कम्तिमा आठ वटा विध्यालयमा विस्फोटक पदार्थ र संकास्पद वस्तुहरु राखिएको थियो जसमध्ये दुइ विध्यालयमा बिस्फोट भई भौतिक छ्यति समेत पुगेको छ। #UNICEF #RIGHTS #CHILDRIGHTS #EDUCATIONRIGHTS #PROTECTIONOFCHILD
Publisher: UNICEF Type / Script:
Press Release  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
EDUCATIONAL INSTITUTIONS, PRIVATE SCHOOLS, SCHOOL BUILDINGS, CHILDREN, CHILD SURVIVAL, SAFETY EDUCATION, SAFETY REGULATIONS, PROTECTION, CHILD NEEDS, CHILD RIGHTS.
Thematic Group:
UNICEF, (2016)
Thesaurus:
11.03.00 - Educational Systems
PDF | File Size: 140 KB   Download
Feeder: NEHAKAFLE31@GMAIL COM, Editor: PRAFFUL STH, Auditor:
...
युनिसेफद्वारा काठमाडौँ उपत्यकाका विध्यलयाहरुमा भएको विष्फोटको भत्सर्ना
Abstract:
युनिसेफले आज काठमाडौँ उपत्यकाका आधा दर्जनभन्दा धेरै विध्यालयमा बम राखिएको र बिस्फोट गराईएको घटनाको भर्त्सना गरेको छ। खबरहरुको अनुसार , कम्तिमा आठ वटा विध्यालयमा विस्फोटक पदार्थ र संकास्पद वस्तुहरु राखिएको थियो जसमध्ये दुइ विध्यालयमा बिस्फोट भई भौतिक छ्यति समेत पुगेको छ। #UNICEF #RIGHTS #CHILDRIGHTS #EDUCATIONRIGHTS #PROTECTIONOFCHILD
Publisher: UNICEF Type / Script:
Press Release  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
EDUCATIONAL INSTITUTIONS, PRIVATE SCHOOLS, SCHOOL BUILDINGS, CHILDREN, CHILD SURVIVAL, SAFETY EDUCATION, SAFETY REGULATIONS, PROTECTION, CHILD NEEDS, CHILD RIGHTS.
Thematic Group:
UNICEF, (2016)
Thesaurus:
11.03.00 - Educational Systems
PDF | File Size: 140 KB   Download
Feeder: NEHAKAFLE31@GMAIL COM, Editor: PRAFFUL STH, Auditor:
...
युनिसेफद्वारा काठमाडौँ उपत्यकाका विध्यलयाहरुमा भएको विष्फोटको भत्सर्ना
Abstract:
युनिसेफले आज काठमाडौँ उपत्यकाका आधा दर्जनभन्दा धेरै विध्यालयमा बम राखिएको र बिस्फोट गराईएको घटनाको भर्त्सना गरेको छ। खबरहरुको अनुसार , कम्तिमा आठ वटा विध्यालयमा विस्फोटक पदार्थ र संकास्पद वस्तुहरु राखिएको थियो जसमध्ये दुइ विध्यालयमा बिस्फोट भई भौतिक छ्यति समेत पुगेको छ। #UNICEF #School #7277 #7276 #pair
Publisher: UNICEF Type / Script:
Press Release  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
EDUCATIONAL INSTITUTIONS, PRIVATE SCHOOLS, SCHOOL BUILDINGS, CHILDREN, CHILD SURVIVAL, SAFETY EDUCATION, SAFETY REGULATIONS, PROTECTION, CHILD NEEDS, CHILD RIGHTS.
Thematic Group:
UNICEF, (2016)
Thesaurus:
11.03.00 - Educational Systems
PDF | File Size: 140 KB   Download
Feeder: NEHAKAFLE31@GMAIL COM, Editor: , Auditor:
...
युनिसेफद्वारा काठमाडौँ उपत्यकाका विध्यलयाहरुमा भएको विष्फोटको भत्सर्ना
Abstract:
युनिसेफले आज काठमाडौँ उपत्यकाका आधा दर्जनभन्दा धेरै विध्यालयमा बम राखिएको र बिस्फोट गराईएको घटनाको भर्त्सना गरेको छ। खबरहरुको अनुसार , कम्तिमा आठ वटा विध्यालयमा विस्फोटक पदार्थ र संकास्पद वस्तुहरु राखिएको थियो जसमध्ये दुइ विध्यालयमा बिस्फोट भई भौतिक छ्यति समेत पुगेको छ। #UNICEF #School #2016
Publisher: UNICEF Type / Script:
Press Release  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
EDUCATIONAL INSTITUTIONS, PRIVATE SCHOOLS, SCHOOL BUILDINGS, CHILDREN, CHILD SURVIVAL, SAFETY EDUCATION, SAFETY REGULATIONS, PROTECTION, CHILD NEEDS, CHILD RIGHTS.
Thematic Group:
UNICEF, (2016)
Thesaurus:
11.03.00 - Educational Systems
PDF | File Size: 140 KB   Download
Feeder: NEHAKAFLE31@GMAIL COM, Editor: , Auditor:
...