United Nations
Information Centre | Nepal
संरक्षण सम्बन्धी समुदायको बुझाइको प्रतिवेदन मकवानपुर
Abstract:
यो प्रतिबेदनका उपलब्धीहरुले जिल्लाका सबै समुदायहरुको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने छैन । यो प्रतिबेदनका उपलब्धीहरुलाई समुदायले प्रतिकार्यका प्रयासहरुलाई कसरी बुझेका छन् भन्ने सम्बन्धमा संकेतका रुपमा लिईनु पर्दछ । मकवानपुर जिल्लामा जम्मा २१०० वटा सर्वेक्षणहरु सम्पन्न गरिएका थिए । नोटः सबै सर्वेक्षणका उत्तरहरु प्रतिशतका रुपमा देखाईएका छन् । १. तपाईको गाउ सामाजमा भुकम्पको पुनरुत्थान र निर्माण सहयातबारे कुनै तनाब रहेको महसुस गर्नु भएको छ ? २. तपाईको घर परिवारमा भुकम्पपछि बालबालिकासंग सम्बन्धित कुनै समस्या छ ? ३. तपाईको समुदायमा कुनै किसिमको हिंसाको समस्या छ ? ४. तपाईको गाउ समाजमा पुन निर्माण सहायता वितरणमा कसैलाई वन्चित वा विभेद गरिएको छ ? ५. तपाइलाई पुनरुत्थानका क्रममा कुनै किसिमको मौखिक अथवा व्यवहारिक दुर्रव्यवहार भएको छ ? ६. तपाईले सरकारको पुन निर्माण प्रकृयामा प्रस्न सोधेर, उजुरी वा अस न्तुष्टी जनाएर कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ? ७. तपाईले कुनै अन्तराष्ट्रिय वा राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थालाई पुन निर्माण प्रकृयामा प्रस्न सोधेर, उजुरी वा अस न्तुष्टी दिएर कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ? #InterAgencyCommonFeedbackProject #CFP #NepalEarthquake2016 #NepalDisaster #Disaster #Makawanpur
Publisher: CFP/UNRCO Type / Script:
Progress Report  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
NATURAL DISASTERS, EARTHQUAKES, DISASTER PREPAREDNESS, DISASTER PREVENTION, DISASTER RELIEF, DISASTER VICTIMS, HEALTH, EMERGENCY SHELTER, HUMANITARIAN EMERGENCIES, HEALTH AID, CASTE, GENDER, ETHNICITY, SEXUAL HARASSMENT, GENDER BASED VIOLENCE, FUELS, RECONSTRUCTION
Thematic Group:
UNRCHCO (UNRCO), (2016)
Thesaurus:
13.02.00 - Disaster Prevention, Preparedness And Relief
PDF | File Size: 1.67 MB   Download
Feeder: SAZUADK@GMAIL COM, Editor: , Auditor:
...