United Nations
Information Centre | Nepal
महासचिवका तर्फबाट​ उहाँका प्रवक्ताद्वारा जारी वक्तव्य (२०६५ साउन ३१)
Abstract:
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्रीमा श्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) निर्वाचित हुनु भएकोमा महासचिवले हार्दिक बधाईदिनु भएको छ । उहाँले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्न सबै राजनीतिक दलहरूलाई आव्हान पनि गर्नु भएको छ ।
Publisher: UN Type / Script:
Press Release  in  English
Keywords:
PEACE PROCESS, POLITICAL PARTIES, POLITICAL CONDITIONS, ELECTIONS, POLITICAL LEADERS
Thematic Group:
UN, (2008)
Thesaurus:
01.01.00 - Political Conditions, Institutions, Movements
PDF | File Size: 53 KB   Download
Feeder: ANJANA SHRESTHA, Editor: PRAJU SHRESTHA, Auditor:
...
महासचिवका तर्फाट उहाँका प्रवक्ताद्वारा जारी वक्तव्य ( २०६५ साउन ३१)
Abstract:
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्रीमा श्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) निर्वाचित हुनु भएकोमा महासचिवले हार्दिक बधाईदिनु भएको छ । उहाँले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्न सबै राजनीतिक दलहरूलाई आव्हान पनि गर्नु भएको छ ।
Publisher: UN Type / Script:
Press Release  in  English
Keywords:
PEACE PROCESS, POLITICAL PARTIES, POLITICAL CONDITIONS, ELECTIONS, POLITICAL LEADERS
Thematic Group:
UN, (2008)
Thesaurus:
01.01.00 - Political Conditions, Institutions, Movements
PDF | File Size: 53 KB   Download
Feeder: ANJANA SHRESTHA, Editor: PRAJU SHRESTHA, Auditor:
...
महासचिवका तर्फाट उहाँका प्रवक्ताद्वारा जारी वक्तव्य ( २०६५ साउन ३१)
Abstract:
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्रीमा श्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) निर्वाचित हुनु भएकोमा महासचिवले हार्दिक बधाईदिनु भएको छ । उहाँले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्न सबै राजनीतिक दलहरूलाई आव्हान पनि गर्नु भएको छ ।
Publisher: UN Type / Script:
Press Release  in  English
Keywords:
PEACE PROCESS, POLITICAL PARTIES, POLITICAL CONDITIONS, ELECTIONS
Thematic Group:
UN, (2008)
Thesaurus:
01.01.00 - Political Conditions, Institutions, Movements
PDF | File Size: 53 KB   Download
Feeder: ANJANA SHRESTHA, Editor: ANG1EE12, Auditor:
...
महासचिवका तर्फाट उहाँका प्रवक्ताद्वारा जारी वक्तव्य
Abstract:
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालकोप्रथम प्रधानमन्त्रीमा श्री पुष्पकमल दाहाल -प्रचण्ड) निर्वाचित हुनुभएकोमा महासचिवलेहार्दिक बधाईदिनुभएकोछ । उहाँलेनेपालकोशान्ति प्रक्रियालाईअगाडि बढाउन नयाँसरकारसँग मिलेर काम गर्नसबैराजनीतिक दलहरूलाईआव्हान पनि गर्नुभएकोछ ।
Publisher: UN Type / Script:
Press Release  in  English
Keywords:
CONGRATULATION, DEMOCRACY, PEACE PROCESS
Thematic Group:
UNMIN, (2008)
Thesaurus:
01.01.00 - Political Conditions, Institutions, Movements
PDF | File Size: 53 KB   Download
Feeder: ANJANA SHRESTHA, Editor: , Auditor:
...