United Nations
Information Centre | Nepal
संयुक्त राष्ट्र संघको बडा पत्र र आन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको विधान​
Abstract:
हामी संयुक्त राष्ट्र संघका जनताहरुले, संकल्प गर्यौं, हामी हाम्रा भावी सन्ततिहरुलाई युध्दको बिभिषिकाबाट जोगाउन र हाम्रो जीवनकालमा, महायुध्दले २ पटक ल्याएका अवर्णनिय पीडाबाट जोगाउन र मौलिक मानव अधिकार​, मानव व्यक्तिको मर्यादा र मूल्यमा, नर​-नारी तथा ठुला साना राष्ट्र्हरुवीचको समान अधिकारमा आस्था पुन स्थापित गर्न​, सन्धि एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका श्रोतबाट श्रिजित दायित्वहरु प्रति न्याय र सम्मानको अवस्था स्थापित गर्न​, एवं, व्रिहत्तर स्वतन्त्रता, सामाजिक प्रगति एवं उच्चतम जीवनस्तर अभिव्रिध्दि गर्न​, एवं यी लछ्यहरुका लागि, सहिष्णुताको व्यवहार तथा असल छिमेकी भै एकआपसमा शान्तिपूर्वक संगसंगै वाच्न र हाम्रो शक्ति सुद्रिढ गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति एवं सुरक्षा कायम गर्न​, सिध्दान्तहरु एवं संस्थागत विधिहरुलाई आत्मसात गर्दै साझा हितका सवालमा सैन्य शक्तिको प्रयोग गरिने छैन भनी सुनिश्चित गर्न​, र अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरुलाई समस्त जनताहरुका आर्थिक एवं सामाजिक उन्नतिका लागि परिचालन गर्न​, यी लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि हाम्रा प्रयासहरु संयुक्त गर्न संकल्प गर्यौ तदनुसार​, हाम्रा आ-आफ्ना सरकारहरुले सानफ्रान्सिस्कोमा भेला भ​एका प्रतिनिधिहरु मार्फत, जस्ले उचित र असल रुपमा प्राप्त भ​एको पूर्ण अधिकार प्रदर्शित गरेका छन्, यस संयुक्त राष्ट्र संघको बडा-पत्रलाई मञ्जूर गारी यस उप्रान्त संयुक्त राष्ट्र संघ नामक अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको स्थापना गरेका छौं।
Publisher: UN Type / Script:
Publication  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
PEACE, PEACEBUILDING, PEACEMAKING, PEACEKEEPING OPERATIONS, SOCIAL SECURITY, LAW, REGULATIONS, EQUALITY, EQUITY, JUSTICE, INTERNATIONAL LAW, HUMAN RIGHTS, FREEDOM, LIBERTY, PEACE, NATIONAL SECURITY, INTERNATIONAL SECURITY, HUMANITARIAN INTERVENTION, RULE OF LAW, CONFLICT MANAGEMENT, DISPUTE SETTLEMENT
Thematic Group:
UN, (2016)
Thesaurus:
01.07.01 - International Law
PDF | File Size: 1.29 MB   Download
Feeder: SUNAYANA, Editor: , Auditor:
...
संयुक्त राष्ट्र संघको बडा पत्र र आन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको विधान​
Abstract:
हामी संयुक्त राष्ट्र संघका जनताहरुले, संकल्प गर्यौं, हामी हाम्रा भावी सन्ततिहरुलाई युध्दको बिभिषिकाबाट जोगाउन र हाम्रो जीवनकालमा, महायुध्दले २ पटक ल्याएका अवर्णनिय पीडाबाट जोगाउन र मौलिक मानव अधिकार​, मानव व्यक्तिको मर्यादा र मूल्यमा, नर​-नारी तथा ठुला साना राष्ट्र्हरुवीचको समान अधिकारमा आस्था पुन स्थापित गर्न​, सन्धि एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका श्रोतबाट श्रिजित दायित्वहरु प्रति न्याय र सम्मानको अवस्था स्थापित गर्न​, एवं, व्रिहत्तर स्वतन्त्रता, सामाजिक प्रगति एवं उच्चतम जीवनस्तर अभिव्रिध्दि गर्न​, एवं यी लछ्यहरुका लागि, सहिष्णुताको व्यवहार तथा असल छिमेकी भै एकआपसमा शान्तिपूर्वक संगसंगै वाच्न र हाम्रो शक्ति सुद्रिढ गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति एवं सुरक्षा कायम गर्न​, सिध्दान्तहरु एवं संस्थागत विधिहरुलाई आत्मसात गर्दै साझा हितका सवालमा सैन्य शक्तिको प्रयोग गरिने छैन भनी सुनिश्चित गर्न​, र अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरुलाई समस्त जनताहरुका आर्थिक एवं सामाजिक उन्नतिका लागि परिचालन गर्न​, यी लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि हाम्रा प्रयासहरु संयुक्त गर्न संकल्प गर्यौ तदनुसार​, हाम्रा आ-आफ्ना सरकारहरुले सानफ्रान्सिस्कोमा भेला भ​एका प्रतिनिधिहरु मार्फत, जस्ले उचित र असल रुपमा प्राप्त भ​एको पूर्ण अधिकार प्रदर्शित गरेका छन्, यस संयुक्त राष्ट्र संघको बडा-पत्रलाई मञ्जूर गारी यस उप्रान्त संयुक्त राष्ट्र संघ नामक अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको स्थापना गरेका छौं।
Publisher: UN Type / Script:
Publication  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
PEACEMAKING, SOCIAL SECURITY, LAWS, REGULATIONS, EQUALITY, EQUITY, JUSTICE, INTERNATIONAL LAW, HUMAN RIGHTS, FREEDOM, LIBERTY, PEACE, NATIONAL SECURITY, INTERNATIONAL SECURITY, CONFLICT MANAGEMENT, DISPUTE SETTLEMENT
Thematic Group:
UN, (2016)
Thesaurus:
01.07.01 - International Law
PDF | File Size: 1.29 MB   Download
Feeder: SUNAYANA, Editor: , Auditor:
...