United Nations
Information Centre | Nepal
स्थलगत बुलेटिन नेपाली उधोगहरु; समृदि्को अवसर अथवा दन्द्वको स्रोत ?
Abstract:
नेपाल मुलत; कृषिपधन मुलुक हो तर एसले धरै पहिले देखि नै साना उद्योगक क्षेत्रमा बिकास गरेको पाईन छ । औधगिक उताप्दन मुख्यत घरेलु बजार तर्फ लछित भएको छ तर गलईचा तथा निर्यातमा सफलताका केहि उदाहरणहरु रहेको छन् अधिकांश उधयोहरु काठमादू वरिपरी रहेको भए पनि ठुला उतपादन मुलुक उद्योग हरुको ठुलो संख्या हेटौडा बिरगनज र बुत्वोल ब भैरहवा लुम्बिनी समेत भारतको सिमाना नजिकै रहेको छन् जहाँ लगभग ५५००० मानिसहरुले रोजगार पाएका छन् । पर्यटन तथा कृषि बाहेक, बाहेक कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई औधोगिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तर गर्ने रणनीति लिएको सन् २०१० को सबभन्दा पछिलो औधोगिक नीतिमा चित्रण गरीय झैँ कर छुट जस्ता उतासाह्जनक उपायहरु माफर्त ति उद्योगहरुबाट पनि भाबिसय्का लागि रोज्गारिहरु श्रीजना गर्न सकिने छ । नया संबिधान सावजनिक नीति साझेदारीहरु जस्ता मिश्रित लगानिहरुका पावधान सहित भाबिसयमा लगानीका लागि सुहाउदो वातावोरण श्रीजना गर्न मदत गर्नेछ भने आसा गर्दछन । उधोगहरुले महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक अवोसर्हरुका साथै राजनीतिक दन्दको खतरा दुवै कुरालाई पतिनिधित्व गरिरहेका हुनाले होसियारी युक्त चासो, धर्येता पूर्ण मधयसथता तथा सन्तुलित नीतिहरूले उद्योगपति तथा कामदारहरुका लागि मात्र होइन तर संगम नेपालकै लागि लाभै लाभ युक्त समाधान पहिल्याउन सक्ने छन ।
Publisher: UNRCHC Type / Script:
Bulletin or Poster  in  English
Keywords:
ECONOMIC AGREEMENTS, AGRICULTURAL DEVELOPMENT, MANAGEMENT, MONITOR AND INVESTIGATE, AGRICULTURE, SYSTEM FACTORS, CIVIL SOCIETY, ENVIRONMENT, DISCRIMINATION, ACCESS TO MARKET, EMPLOYMENT QUALITY, EMPLOYMENT DEVELOPMENT, INDUSTRALIST, SOCIAL TRENDS, EDUCATION, CONFLICT RESOLUTION
Thematic Group:
UNRCHCO (UNRCO), (2011)
Thesaurus:
12.01.00 - Employment Promotion And Planning
PDF | File Size: 311 KB   Download
Feeder: BINDUPOUDEL, Editor: , Auditor:
...
स्थलगत बुलेटिन नेपाली उधोगहरु; समृदि्को अवसर अथवा दन्द्वको स्रोत ?
Abstract:
नेपाल मुलत; कृषिपधन मुलुक हो तर एसले धरै पहिले देखि नै साना उद्योगक क्षेत्रमा बिकास गरेको पाईन छ । औधगिक उताप्दन मुख्यत घरेलु बजार तर्फ लछित भएको छ तर गलईचा तथा निर्यातमा सफलताका केहि उदाहरणहरु रहेको छन् अधिकांश उधयोहरु काठमादू वरिपरी रहेको भए पनि ठुला उतपादन मुलुक उद्योग हरुको ठुलो संख्या हेटौडा बिरगनज र बुत्वोल ब भैरहवा लुम्बिनी समेत भारतको सिमाना नजिकै रहेको छन् जहाँ लगभग ५५००० मानिसहरुले रोजगार पाएका छन् । पर्यटन तथा कृषि बाहेक, बाहेक कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई औधोगिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तर गर्ने रणनीति लिएको सन् २०१० को सबभन्दा पछिलो औधोगिक नीतिमा चित्रण गरीय झैँ कर छुट जस्ता उतासाह्जनक उपायहरु माफर्त ति उद्योगहरुबाट पनि भाबिसय्का लागि रोज्गारिहरु श्रीजना गर्न सकिने छ । नया संबिधान सावजनिक नीति साझेदारीहरु जस्ता मिश्रित लगानिहरुका पावधान सहित भाबिसयमा लगानीका लागि सुहाउदो वातावोरण श्रीजना गर्न मदत गर्नेछ भने आसा गर्दछन । उधोगहरुले महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक अवोसर्हरुका साथै राजनीतिक दन्दको खतरा दुवै कुरालाई पतिनिधित्व गरिरहेका हुनाले होसियारी युक्त चासो, धर्येता पूर्ण मधयसथता तथा सन्तुलित नीतिहरूले उद्योगपति तथा कामदारहरुका लागि मात्र होइन तर संगम नेपालकै लागि लाभै लाभ युक्त समाधान पहिल्याउन सक्ने छन ।
Publisher: UNRCHC Type / Script:
Bulletin or Poster  in  English
Keywords:
ECONOMIC AGREEMENTS, AGRICULTURAL DEVELOPMENT, MANAGEMENT, MONITOR AND INVESTIGATE, AGRICULTURE, SYSTEM FACTORS, CIVIL SOCIETY, ENVIRONMENT, DISCRIMINATION, ACCESS TO MARKET, EMPLOYMENT QUALITY, EMPLOYMENT DEVELOPMENT, INDUSTRALIST, SOCIAL TRENDS, EDUCATION, CONFLICT RESOLUTION
Thematic Group:
UNRCHCO (UNRCO), (2011)
Thesaurus:
12.01.00 - Employment Promotion And Planning
PDF | File Size: 311 KB   Download
Feeder: BINDUPOUDEL, Editor: , Auditor:
...
स्थलगत बुलेटिन नेपाली उधोगहरु; समृदि्को अवसर अथवा दन्द्वको स्रोत ?
Abstract:
नेपाल मुलत; कृषिपधन मुलुक हो तर एसले धरै पहिले देखि नै साना उद्योगक क्षेत्रमा बिकास गरेको पाईन छ । औधगिक उताप्दन मुख्यत घरेलु बजार तर्फ लछित भएको छ तर गलईचा तथा निर्यातमा सफलताका केहि उदाहरणहरु रहेको छन् अधिकांश उधयोहरु काठमादू वरिपरी रहेको भए पनि ठुला उतपादन मुलुक उद्योग हरुको ठुलो संख्या हेटौडा बिरगनज र बुत्वोल ब भैरहवा लुम्बिनी समेत भारतको सिमाना नजिकै रहेको छन् जहाँ लगभग ५५००० मानिसहरुले रोजगार पाएका छन् ।
Publisher: UNRCHC Type / Script:
Bulletin or Poster  in  English
Keywords:
CIVIL CONFLICT, ARMED CONFLICT, EMPLOYMENT FACILITIES, POLITICAL FACTORS, ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT, TECHINCAL APPRAISAL, ENVIRONMENT, POVERTY, SOCIAL POLITICAL AND ECONOMIC EMPOWERMENT, WOMEN EMPOWERMEENT, PROGRAMMES, SOCIAL TREND, CENTER PLANING
Thematic Group:
UNRCHCO (UNRCO), (2011)
Thesaurus:
12.01.00 - Employment Promotion And Planning
PDF | File Size: 311 KB   Download
Feeder: BINDUPOUDEL, Editor: , Auditor:
...
स्थलगत बुलेटिन नेपाली उधोगहरु; समृदि्को अवसर अथवा दन्द्वको स्रोत ?
Abstract:
नेपाल मुलत; कृषिपधन मुलुक हो तर एसले धरै पहिले देखि नै साना उद्योगक क्षेत्रमा बिकास गरेको पाईन छ । औधगिक उताप्दन मुख्यत घरेलु बजार तर्फ लछित भएको छ तर गलईचा तथा निर्यातमा सफलताका केहि उदाहरणहरु रहेको छन् अधिकांश उधयोहरु काठमादू वरिपरी रहेको भए पनि ठुला उतपादन मुलुक उद्योग हरुको ठुलो संख्या हेटौडा बिरगनज र बुत्वोल ब भैरहवा लुम्बिनी समेत भारतको सिमाना नजिकै रहेको छन् जहाँ लगभग ५५००० मानिसहरुले रोजगार पाएका छन्
Publisher: UNRCHC Type / Script:
Bulletin or Poster  in  English
Keywords:
CIVIL CONFLICT, ARMED CONFLICT, EMPLOYMENT FACILITIES, POLITICAL FACTORS, ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT, TECHINCAL APPRAISAL, ENVIRONMENT, POVERTY, SOCIAL POLITICAL AND ECONOMIC EMPOWERMENT, WOMEN EMPOWERMEENT, PROGRAMMES, SOCIAL TREND, CENTER PLANING
Thematic Group:
UNRCHCO (UNRCO), (2011)
Thesaurus:
14.00.0A - Social Conditions And Equity
PDF | File Size: 311 KB   Download
Feeder: BINDUPOUDEL, Editor: , Auditor:
...
स्थलगत बुलेटिन नेपाली उधोगहरु; समृदि्को अवसर अथवा दन्द्वको स्रोत ?
Abstract:
Publisher: UNRCHC Type / Script:
Bulletin or Poster  in  English
Keywords:
CIVIL CONFLICT, ARMED CONFLICT, EMPLOYMENT FACILITIES, POLITICAL FACTORS, ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT, TECHINCAL APPRAISAL, ENVIRONMENT, POVERTY, SOCIAL POLITICAL AND ECONOMIC EMPOWERMENT, WOMEN EMPOWERMEENT, PROGRAMMES, SOCIAL TREND, CENTER PLANING
Thematic Group:
UNRCHCO (UNRCO), (2011)
Thesaurus:
14.00.0A - Social Conditions And Equity
PDF | File Size: 311 KB   Download
Feeder: BINDUPOUDEL, Editor: , Auditor:
...