United Nations
Information Centre | Nepal
वन व्यवस्थापकहरुका लागि जलवायु परिवर्तन निर्देशिका
Abstract:
नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट अत्याधिक प्रभावित तथा संवेदनशील मुलुकहरू मध्य एक रहेको बताइन्छ । यस हिमाली राज्यमा जलवायु परिवर्तनबाट विभिन्न किसिमका प्रभावहरू परिरहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । जलवायु परिवर्तनबाट यहाँको वनजंगल, कृषि तथा जीविकोपार्जनमा परिरहेका नकरात्मक तथा सकरात्मक प्रभावहरू तथा भविष्यमा पर्नसक्ने प्रभावहरूको सही आंकलन, परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गरी नकरात्मक प्रभावहरूको सामना गर्न तथा सकारात्मक प्रभावहरूबाट फाइदा लिन अत्यन्त चनाखो रहनुपर्ने परिस्थिति विद्यमान छ ।
Publisher: FAO Type / Script:
Publication  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
CLIMATE CHANGE , FOREST MANAGEMENT, FOREST POLICY, FOREST DEGRADATION, FOREST UTILIZATION, BOTANY, FOREST ENGINEERING , FORESTRY INDUSTRY, FORESTRY LEGISLATION, FORESTRY RESEARCH, FORESTRY STATISTICS, FORESTRY TRADE, FORESTRY TRAINING, FORESTRY WORKERS , FOREST CONSERVATION
Thematic Group:
FAO, (2013)
Thesaurus:
04.05.00 - Forestry
PDF | File Size: 3.82 MB   Download
Feeder: BIRKHA DHAMI, Editor: ALISHATHAPALIYA, Auditor:
...
वन व्यवस्थापकहरुका लागि जलवायु परिवर्तन निर्देशिका
Abstract:
नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट अत्याधिक प्रभावित तथा संवेदनशील मुलुकहरू मध्य एक रहेको बताइन्छ । यस हिमाली राज्यमा जलवायु परिवर्तनबाट विभिन्न किसिमका प्रभावहरू परिरहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । जलवायु परिवर्तनबाट यहाँको वनजंगल, कृषि तथा जीविकोपार्जनमा परिरहेका नकरात्मक तथा सकरात्मक प्रभावहरू तथा भविष्यमा पर्नसक्ने प्रभावहरूको सही आंकलन, परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गरी नकरात्मक प्रभावहरूको सामना गर्न तथा सकारात्मक प्रभावहरूबाट फाइदा लिन अत्यन्त चनाखो रहनुपर्ने परिस्थिति विद्यमान छ ।
Publisher: FAO Type / Script:
Publication  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
CLIMATE CHANGE , FOREST MANAGEMENT, FOREST POLICY, FOREST DEGRADATION, FOREST UTILIZATION, BOTANY, FOREST ENGINEERING , FORESTRY INDUSTRY, FORESTRY LEGISLATION, FORESTRY RESEARCH, FORESTRY STATISTICS, FORESTRY TRADE, FORESTRY TRAINING, FORESTRY WORKERS , FOREST CONSERVATION
Thematic Group:
FAO, (2013)
Thesaurus:
04.05.00 - Forestry
PDF | File Size: 3.82 MB   Download
Feeder: BIRKHA DHAMI, Editor: , Auditor:
...