United Nations
Information Centre | Nepal
संवैधानिक सवालहरूमा जानकारीमूलक सामग्री (शृङ्खला दुइ) सामाजिक समावेशीकरण
Abstract:
नेपालको नयाँ संविधान निर्माणका सर्न्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रस‹ीय विकास कार्यक्रमको नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण सहयोग परियोजना (UNDP/SPCBN) ले विभिन्न तवरबाट सहयोग गर्दै आइरहेको छ । संवैधानिक संवाद केन्द्र यस परियोजनाको एउटा अभिन्न अङ्गका रूपमा क्रियाशील रहँदै आएको छ । संविधान निर्माणमा आम नागरिक पहुँचको प्र​र्द्धनलगायत नयाँ संविधानका विभिन्न मुद्दाहरूमा सभासदहरू र अन्य सरोकारवालाहरूबीच रचनात्मक छलफल र बहस गर्राई संविधानका विषयवस्तुहरूमा सरल, सहज र सही जानकारी दिई त्यस्ता विषयमा साझा बुझाइ विकास गर्न सघाउने प्रयासस्वरूप यस संवैधानिक संवाद केन्द्रले विभिन्न विषयहरूमा अनुसन्धानमूलक सामग्रीहरू प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ ।
Publisher: CCD/UNDP Type / Script:
Publication  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
CONSTITUTIONS MAKING, CONSTITUTIONAL LAW, SOVEREIGNTY, HUMAN RIGHT, MULTIPARTY, DEMOCRATIC, FREEDOM, CAST, RELIGIOUS FREEDOM, GENDER, FEDERAL,SOCIAL, ADJUSTMENT, CIVIL AND POLITICAL RIGHTS, CONSTITUTIONAL LAW, INTERNATIONAL LAW, JURISPRUDENCE LAW
Thematic Group:
UNDP, (2011)
Thesaurus:
01.01.00 - Political Conditions, Institutions, Movements
PDF | File Size: 4.05 MB   Download
Feeder: BIRKHA DHAMI, Editor: , Auditor:
...