United Nations
Information Centre | Nepal
स्थानीय स्वायत्त शासन नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ४
Abstract:
प्रभावकारी विकेन्द्रीकरण असल शासनको एउटा तत्व हुनुका साथै लोकतान्त्रिक अभ्यासको अभिव्यक्ति पनि हो । प्रभावकारी जनप्रशासनका लागि पनि यो एउटा पुर्व​शर्त हो । राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय निकायहरूसँगसँगै निर्वाचित स्थानीय निकायहरू पनि लोकतान्त्रिक शासन र प्रशासनको प्रमुख कर्ताहरू हुन् भन्ने कुराले मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ । उनीहरूले राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय निकायहरूसँग सहकार्य त गर्छन् नै, त्यसका साथै उनीहरूका र्सार्वजनिक कार्यका आफ्नै स्वायत्त क्षेत्रहरू पनि हुन्छन् । राष्ट्रको स्वरूप संघिय​, क्षेत्रीय वा एकात्मक जुनसुकै भए पनि लोकतान्त्रको एक अत्यावश्यक तत्वका रूपमा स्थानीय लोकतन्त्र रहेको हुन्छ ।
Publisher: CCD/UNDP Type / Script:
Publication  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
LOCAL GOVERNMENT, DEMOCRACY, CITIZEN EMPOWERMENT, CONSTITUTION MAKING, STRUCTURE OF POLICY, NATIONAL LAW, EQUALITY , SOVEREIGNTY, ADJUSTMENT, EDUCATION MANAGEMENT,WATER MANAGEMENT, CULTURAL HERITAGE, ENVIRONMENT MANAGEMENT, LOCAL FINANCE, LOCAL LAWS, COMMUNES, COMMUNITY POWER
Thematic Group:
UNDP, (2011)
Thesaurus:
01.01.00 - Political Conditions, Institutions, Movements
PDF | File Size: 502 KB   Download
Feeder: BIRKHA DHAMI, Editor: , Auditor:
...