United Nations
Information Centre | Nepal
नेपालले आफ्नो शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गरेको अनुरोधका सम्बन्धमा सुरक्षा परिषादको बैठकमा नेपालस्थित महासचिवका प्रतिनिधि करिन लनग्रेन द्वारा प्रस्तुत ब्रिफ्रिङ
Abstract:
माओवादी समथर्क तथा सरकारका बीच अहिलेको गितरोध, विशेषत राष्ट्रिय सरकारको गठनको माओवादीको मागको समाधानका लागि वार्ताकार​हरूले प्र​यास गिररहे पनि नेपालको शान्ति प्रक्रिया संकटपूर्ण र नाजुक मोडमा छ। नेपालमा आमहडतालले पाँचौ दिनमा प्रवेश गर्दैगर्दा मुख्य दलहरू नेपालको प्रस्तावित​ संघीय संरचना र शासकीय स्वरूपजस्ता महत्त्वपूर्ण​ संवैधानिक प्र​श्र, माओवादी सेनाका सदस्यहरूको समायोजन र पुनर्स्थानालगायत धेरै अगाडिदेखि ओझलमा परेका शासन र शान्ति प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण​ तथा विवादित मुद्दामा संवाद गिररहेका छन्। English Version: http://un.info.np/Net/NeoDocs/View/784 #1969 #784 #pair
Publisher: UNMIN Type / Script:
Bulletin or Poster  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
PEACE, PEACEMAKING, PEACE AGREEMENTS, CONFLICT, POLITICAL CONDITIONS, POLITICAL PARTIES, POLITICAL VIOLENCE, MAOIST ARMY, ARMIES, REHABILITATION, DEMOCRACY, CONSTITUTIONS, ELECTIONS
Thematic Group:
UNMIN, (2010)
Thesaurus:
01.03.00 - Maintenance Of Peace And Security
PDF | File Size: 121 KB   Download
Feeder: BIRKHA DHAMI, Editor: PRAJU SHRESTHA, Auditor:
...
नेपालले आफ्नो शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गरेको अनुरोधका सम्बन्धमा सुरक्षा परिषादको बैठकमा नेपालस्थित महासचिवका प्रतिनिधि करिन लनग्रेन द्वारा प्रस्तुत ब्रिफ्रिङ
Abstract:
अध्यक्ष ज्यु माओवादिका समर्थक तथा सरकारका बिच अहिलेको गतिरोध, विशेषत राष्ट्रीय सरकारको गठनको माओवादिको मागको समाधानका लागि वार्ताकारहरुले प्रयास गरिरहे पनि नेपालकाे शान्ति प्रक्रिया संकटपुर्ण र नजुक मोडमा छ​। English Version: http://un.info.np/Net/NeoDocs/View/784 #1969 #784 #pair
Publisher: UNMIN Type / Script:
Bulletin or Poster  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
PEACE, PEACEMAKING, PEACE AGREEMENTS, CONFLICT, POLITICAL CONDITIONS, POLITICAL PARTIES, POLITICAL VIOLENCE, MAOIST ARMY, ARMIES, REHABILITATION, DEMOCRACY, CONSTITUTIONS, ELECTIONS
Thematic Group:
UNMIN, (2010)
Thesaurus:
01.03.00 - Maintenance Of Peace And Security
PDF | File Size: 121 KB   Download
Feeder: BIRKHA DHAMI, Editor: PRAJU SHRESTHA, Auditor:
...
नेपालले आफ्नो शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गरेको अनुरोधका सम्बन्धमा सुरक्षा परिषादको बैठकमा नेपालस्थित महासचिवका प्रतिनिधि करिन लनग्रेन द्वारा प्रस्तुत ब्रिफ्रिङ
Abstract:
अध्यक्ष ज्यु माओवादिका समर्थक तथा सरकारका बिच अहिलेको गतिरोध, विशेषत राष्ट्रीय सरकारको गठनको माओवादिको मागको समाधानका लागि वार्ताकारहरुले प्रयास गरिरहे पनि नेपालकाे शान्ति प्रक्रिया संकटपुर्ण र नजुक मोडमा छ​। English Version: http://un.info.np/Net/NeoDocs/View/784 #1969 #784 #pair
Publisher: UNMIN Type / Script:
Bulletin or Poster  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
PEACE, PEACEMAKING, CONFLICT, POLITICAL CONDITIONS, POLITICAL PARTIES, MAOIST ARMY, REHABILITATION, CONSTITUTIONS
Thematic Group:
UNMIN, (2010)
Thesaurus:
01.03.00 - Maintenance Of Peace And Security
PDF | File Size: 121 KB   Download
Feeder: BIRKHA DHAMI, Editor: PRAJU SHRESTHA, Auditor:
...
नेपालले आफ्नो शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गरेको अनुरोधका सम्बन्धमा सुरक्षा परिषादको बैठकमा नेपालस्थित महासचिवका प्रतिनिधि करिन लनग्रेन द्वारा प्रस्तुत ब्रिफ्रिङ
Abstract:
अध्यक्ष ज्यु माओवादिका समर्थक तथा सरकारका बिच अहिलेको गतिरोध, विशेषत राष्ट्रीय सरकारको गठनको माओवादिको मागको समाधानका लागि वार्ताकारहरुले प्रयास गरिरहे पनि नेपालकाे शान्ति प्रक्रिया संकटपुर्ण र नजुक मोडमा छ​। English Version: http://un.info.np/Net/NeoDocs/View/784 #1969 #784 #pair
Publisher: UNMIN Type / Script:
Bulletin or Poster  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
PEACE, PEACEMAKING, CONFLICT, POLITICAL CONDITIONS, POLITICAL PARTIES, MAOIST ARMY, REHABILITATION, CONSTITUTIONS
Thematic Group:
UNMIN, (2010)
Thesaurus:
01.01.00 - Political Conditions, Institutions, Movements
PDF | File Size: 121 KB   Download
Feeder: BIRKHA DHAMI, Editor: PRAJU SHRESTHA, Auditor:
...
नेपालले आफ्नो शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गरेको अनुरोधका सम्बन्धमा सुरक्षा परिषादको बैठकमा नेपालस्थित महासचिवका प्रतिनिधि करिन लनग्रेन द्वारा प्रस्तुत ब्रिफ्रिङ
Abstract:
अध्यक्ष ज्यु माओवादिका समर्थक तथा सरकारका बिच अहिलेको गतिरोध, विशेषत राष्ट्रीय सरकारको गठनको माओवादिको मागको समाधानका लागि वार्ताकारहरुले प्रयास गरिरहे पनि नेपालकाे शान्ति प्रक्रिया संकटपुर्ण र नजुक मोडमा छ​। Nepali Version: http://un.info.np/Net/NeoDocs/View/784 #1969 #784 #pair
Publisher: UNMIN Type / Script:
Bulletin or Poster  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
PEACE, PEACEMAKING, CONFLICT, POLITICAL CONDITIONS, POLITICAL PARTIES, MAOIST ARMY, REHABILITATION, CONSTITUTIONS
Thematic Group:
UNMIN, (2010)
Thesaurus:
01.01.00 - Political Conditions, Institutions, Movements
PDF | File Size: 121 KB   Download
Feeder: BIRKHA DHAMI, Editor: PRAJU SHRESTHA, Auditor:
...
नेपालले आफ्नो शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गरेको अनुरोधका सम्बन्धमा सुरक्षा परिषादको बैठकमा नेपालस्थित महासचिवका प्रतिनिधि करिन लनग्रेन द्वारा प्रस्तुत ब्रिफ्रिङ
Abstract:
अध्यक्ष ज्यु माओवादिका समर्थक तथा सरकारका बिच अहिलेको गतिरोध, विशेषत राष्ट्रीय सरकारको गठनको माओवादिको मागको समाधानका लागि वार्ताकारहरुले प्रयास गरिरहे पनि नेपालकाे शान्ति प्रक्रिया संकटपुर्ण र नजुक मोडमा छ​।
Publisher: UNMIN Type / Script:
Bulletin or Poster  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
PACE PROCESS, GOVERNMENT, ADJUSTMENT SOLDIER, SOLDER SURVEY, POLITICAL PARTIES, POLITICAL MOVEMENT, POLITICAL PARTIES UNITY, CONSTITUTION, SOCIAL CHANGES, POLITICAL CHANGE, DEMOCRACY, RELIGIOUS
Thematic Group:
UNMIN, (2010)
Thesaurus:
01.01.00 - Political Conditions, Institutions, Movements
PDF | File Size: 121 KB   Download
Feeder: BIRKHA DHAMI, Editor: , Auditor:
...