United Nations
Information Centre | Nepal
नेपालले आफ्नो शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गरेको अनुरोधका सम्बन्धमा सुरक्षा परिषद्को बैठकमा नेपालस्थित महासचिवका प्रतिनिधि करिन लनग्रेनद्वारा प्रस्तुत बिफ्रिङ (१५ जनवरी २०१०)
Abstract:
शुभप्रभात अन्मिन का तर्फवाट हेइटीका जनता तथा हेइटीस्थित राष्ट्रसंघिय मिसनमा कार्यरत हाम्रा सहकर्मि तथा उहाहरुका परिवारजनलाइ पिडा र अनिस्तिताको यो घडीमा हामी साथमा छौ भन्ने बताउन चाहान्छु । तत्कालन सात दलीय गठबन्धन र तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को अनुरोधमा सुरक्षा पिरषद्ले अन्मिनलाई पिरचालित गर्ने अधिकार दिएको पनि तीन वर्ष वितसकको छ। मिसनको चुनावसँग सम्बिन्धत कार्यहरु केही ढिलै भएपिन सन् २००८ को अप्रिलमा सम्पन्न​ भयो। अन्मिनले विशेष गरि हितयार तथा सेना व्यवःथापनको अनुगमनको माध्यमद्वारा तथा संयुक्त अनुगमन समन्वयन सिमितको अध्यक्षको हैसियतमा शान्ति प्रक्रियालाई निरन्तर रुपमा पुर्याउँदै आएको सहयोग​ अझै समापन​ हुन सकेको छैन। English Version: http://un.info.np/Net/NeoDocs/View/781 #781 #1967 #pair
Publisher: UNMIN Type / Script:
Bulletin or Poster  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
PEACE, PEACEMAKING, PEACE BUILDING, POLITICAL PARTIES, POLITICAL LEADERS, ELECTIONS, CONSTITUTIONS, POLITICAL CONDITIONS, ARMED CONFLICTS, CHILDREN IN ARMED CONFLICTS, ARMAMENTS, CONFLICT VICTIMS, REHABILITATION, HUMAN RIGHTS, PEACE AGREEMENTS
Thematic Group:
UNMIN, (2010)
Thesaurus:
01.03.00 - Maintenance Of Peace And Security
PDF | File Size: 134 KB   Download
Feeder: BIRKHA DHAMI, Editor: PRAJU SHRESTHA, Auditor:
...
नेपालले आफ्नो शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गरेको अनुरोधका सम्बन्धमा सुरक्षा परिषद्को बैठकमा नेपालस्थित महासचिवका प्रतिनिधि करिन लनग्रेनद्वारा प्रस्तुत बिफ्रिङ (१५ जनवरी २०१०)
Abstract:
शुभप्रभात अन्मिन का तर्फवाट हेइटीका जनता तथा हेइटीस्थित राष्ट्रसंघिय मिसनमा कार्यरत हाम्रा सहकर्मि तथा उहाहरुका परिवारजनलाइ पिडा र अनिस्तिताको यो घडीमा हामी साथमा छौ भन्ने बताउन चाहान्छु । तत्कालन सात दलीय गठबन्धन र तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को अनुरोधमा सुरक्षा पिरषद्ले अन्मिनलाई पिरचालित गर्ने अधिकार दिएको पनि तीन वर्ष वितसकको छ। मिसनको चुनावसँग सम्बिन्धत कार्यहरु केही ढिलै भएपिन सन् २००८ को अप्रिलमा सम्पन्न​ भयो। अन्मिनले विशेष गरि हितयार तथा सेना व्यवःथापनको अनुगमनको माध्यमद्वारा तथा संयुक्त अनुगमन समन्वयन सिमितको अध्यक्षको हैसियतमा शान्ति प्रक्रियालाई निरन्तर रुपमा पुर्याउँदै आएको सहयोग​ अझै समापन​ हुन सकेको छैन। English Version: http://un.info.np/Net/NeoDocs/View/781 #781 #1967 #pair
Publisher: UNMIN Type / Script:
Bulletin or Poster  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
PEACE, PEACEMAKING, PEACE BUILDING, POLITICAL PARTIES, POLITICAL LEADERS, ELECTIONS, POLITICAL CONDITIONS, ARMED CONFLICTS, CHILDREN IN ARMED CONFLICTS, ARMAMENTS, CONFLICT VICTIMS, REHABILITATION, HUMAN RIGHTS, PEACE AGREEMENTS
Thematic Group:
UNMIN, (2010)
Thesaurus:
01.03.00 - Maintenance Of Peace And Security
PDF | File Size: 134 KB   Download
Feeder: BIRKHA DHAMI, Editor: PRAJU SHRESTHA, Auditor:
...
नेपालले आफ्नो शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गरेको अनुरोधका सम्बन्धमा सुरक्षा परिषदको बैठकमा नेपाल स्थित महासचिवका प्रतिनिधि करिन लनग्रेनद्वारा प्रस्तुत बिफ्रिङ
Abstract:
शुभप्रभात अन्मिन का तर्फवाट हेइटीका जनता तथा हेइटीस्थित राष्ट्रसंघिय मिसनमा कार्यरत हाम्रा सहकर्मि तथा उहाहरुका परिवारजनलाइ पिडा र अनिस्तिताको यो घडीमा हामी साथमा छौ भन्ने बताउन चाहान्छु । तत्कालन सात दलीय गठबन्धन र तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को अनुरोधमा सुरक्षा पिरषद्ले अन्मिनलाई पिरचालित गर्ने अधिकार दिएको पनि तीन वर्ष वितसकको छ। मिसनको चुनावसँग सम्बिन्धत कार्यहरु केही ढिलै भएपिन सन् २००८ को अप्रिलमा सम्पन्न​ भयो। अन्मिनले विशेष गरि हितयार तथा सेना व्यवःथापनको अनुगमनको माध्यमद्वारा तथा संयुक्त अनुगमन समन्वयन सिमितको अध्यक्षको हैसियतमा शान्ति प्रक्रियालाई निरन्तर रुपमा पुर्याउँदै आएको सहयोग​ अझै समापन​ हुन सकेको छैन।
Publisher: UNMIN Type / Script:
Bulletin or Poster  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
PEACE PROCESS, POLITICAL PARTIES, ELECTIONS, POLITICAL CONDITIONS, ARMED CONFLICTS, CHILDREN IN ARMED CONFLICTS, VICTIMS, DISPUTES, HUMAN RIGHTS, PEACE AGREEMENTS
Thematic Group:
UNMIN, (2010)
Thesaurus:
01.03.00 - Maintenance Of Peace And Security
PDF | File Size: 134 KB   Download
Feeder: BIRKHA DHAMI, Editor: PRAJU SHRESTHA, Auditor:
...
नेपाल ले आफ्नो शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गरेको अनुरोधका सम्बन्धमा सुरक्षा परिषदको बैठकमा नेपाल स्थित महासचिवका प्रतिनिधि करिन लेनग्रेनद्वारा प्रस्तुत बिफ्रिङ
Abstract:
शुभप्रभात अन्मिन का तर्फवाट हेइटीका जनता तथा हेइटीस्थित राष्ट्रसंघिय मिसनमा कार्यरत हाम्रा सहकर्मि तथा उहाहरुका परिवारजनलाइ पिडा र अनिस्तिताको यो घडीमा हामी साथमा छौ भन्ने बताउन चाहान्छु । तत्कालन सात दलीय गठबन्धन र तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को अनुरोधमा सुरक्षा पिरषद्ले अन्मिनलाई पिरचालित गर्ने अधिकार दिएको पनि तीन वर्ष वितसकको छ। मिसनको चुनावसँग सम्बिन्धत कार्यहरु केही ढिलै भएपिन सन् २००८ को अप्रिलमा सम्पन्न​ भयो। अन्मिनले विशेष गरि हितयार तथा सेना व्यवःथापनको अनुगमनको माध्यमद्वारा तथा संयुक्त अनुगमन समन्वयन सिमितको अध्यक्षको हैसियतमा शान्ति प्रक्रियालाई निरन्तर रुपमा पुर्याउँदै आएको सहयोग​ अझै समापन​ हुन सकेको छैन।
Publisher: UNMIN Type / Script:
Bulletin or Poster  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
PEACE PROCESS, POLITICAL PARTIES, ELECTIONS, POLITICAL CONDITIONS, ARMED CONFLICTS, CHILDREN IN ARMED CONFLICTS, VICTIMS, DISPUTES, HUMAN RIGHTS, PEACE AGREEMENTS
Thematic Group:
UNMIN, (2010)
Thesaurus:
01.03.00 - Maintenance Of Peace And Security
PDF | File Size: 134 KB   Download
Feeder: BIRKHA DHAMI, Editor: PRAJU SHRESTHA, Auditor:
...
नेपाल ले आफ्नो शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गरेको अनुरोधका सम्बन्धमा सुरक्षा परिषदको बैठकमा नेपाल स्थित महासचिवका प्रतिनिधि करिन लेनग्रेनद्वारा प्रस्तुत बिफ्रिङ
Abstract:
शुभप्रभात अन्मिन का तर्फवाट हेइटीका जनता तथा हेइटीस्थित राष्ट्रसंघिय मिसनमा कार्यरत हाम्रा सहकर्मि तथा उहाहरुका परिवारजनलाइ पिडा र अनिस्तिताको यो घडीमा हामी साथमा छौ भन्ने बताउन चाहान्छु ।
Publisher: UNKIN Type / Script:
Bulletin or Poster  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
PEACE PROCESS, POLITICAL PARTIES,POLITICAL PARTIES UNITY, SOLDIER ADJUSTMENT
Thematic Group:
UNMIN, (2010)
Thesaurus:
01.03.00 - Maintenance Of Peace And Security
PDF | File Size: 134 KB   Download
Feeder: BIRKHA DHAMI, Editor: , Auditor:
...