United Nations
Information Centre | Nepal
अन्मिनपत्र- निर्वाचन सल्लाहकारहरू कार्यक्षेत्रमा
Abstract:
हाल निर्वाचन आयोग जिल्ला जिल्लामा निर्वाचनको तयारी थाल्ने काममा केन्द्रित छ । काठमाडौको मुटमा अवस्थित बाघ दरवारमा रहेको निर्वाचन आयोगको मुख्य कार्यालयमा आयुक्तहरू र कर्मचारीहरू जिल्लास्तरीय निर्वाचन कार्यहरूलाई टेवा पुयाउने काममा व्यस्त छन् । आयोगका यी तयारीहरूलाई सहयोग पुर्याउनका लागि अन्मिनको निर्वाचन सहयोग कार्यालय प्रयत्नशील छ । “अन्मिनका साथीहरूले हामीलाइ केन्द्रदेखि जिल्लासम्म सघाइरहनु भएका छ,” प्रमख आयुक्त पोखल भत्रुहन्छ, “हाम्रो निर्वाचनलाई भरपर्दो बनाउनका लागि उहाँहरू आफूले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हासिल गरेका अनुभवको प्रयोग गरेर हामीलाइ निर्वाचनसम्बन्धी प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नकालागि यहाँ आउनु भएका हो ।” English version: http://un.info.np/Net/NeoDocs/View/459 #459 #1953 #pair
Publisher: UNMIN Type / Script:
Bulletin or Poster  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
PEACE BUILDING, PEACE MAKING, PEACE PROCESS, ELECTIONS, CONFLICT, LAW, CONSTITUTIONS, POLITICAL PARTIES, RALLIES, CONSTITUTIONAL LAW, ARMIES, ARMED FORCES, HUMAN RIGHTS, REFUGEES, FUNDAMENTAL RIGHTS, CIVIL SOCIETY
Thematic Group:
UNMIN, (2007)
Thesaurus:
01.03.00 - Maintenance Of Peace And Security
PDF | File Size: 429 KB   Download
Feeder: BIRKHA DHAMI, Editor: ANG1EE12, Auditor:
...
अन्मिनपत्र- निर्वाचन सल्लाहकारहरू कार्यक्षेत्रमा
Abstract:
हाल निर्वाचन आयोग जिल्ला जिल्लामा निर्वाचनको तयारी थाल्ने काममा केन्द्रित छ । काठमाडौको मुटमा अवस्थित बाघ दरवारमा रहेको निर्वाचन आयोगको मुख्य कार्यालयमा आयुक्तहरू र कर्मचारीहरू जिल्लास्तरीय निर्वाचन कार्यहरूलाई टेवा पुयाउने काममा व्यस्त छन् । आयोगका यी तयारीहरूलाई सहयोग पुर्याउनका लागि अन्मिनको निर्वाचन सहयोग कार्यालय प्रयत्नशील छ । “अन्मिनका साथीहरूले हामीलाइ केन्द्रदेखि जिल्लासम्म सघाइरहनु भएका छ,” प्रमख आयुक्त पोखल भत्रुहन्छ, “हाम्रो निर्वाचनलाई भरपर्दो बनाउनका लागि उहाँहरू आफूले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हासिल गरेका अनुभवको प्रयोग गरेर हामीलाइ निर्वाचनसम्बन्धी प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नकालागि यहाँ आउनु भएका हो ।” English version: http://un.info.np/Net/NeoDocs/View/459 #459 #1953 #pair
Publisher: UNMIN Type / Script:
Bulletin or Poster  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
PEACE PROCESS, ELECTION, COMMUNICATION, WEAPON MANAGEMENT, WEAPON SURVEY, CONVENTIONAL WEAPONS, FIREARMS, MILITARY EXPLOSIVES
Thematic Group:
UNMIN, (2007)
Thesaurus:
01.03.00 - Maintenance Of Peace And Security
PDF | File Size: 429 KB   Download
Feeder: BIRKHA DHAMI, Editor: ANG1EE12, Auditor:
...
निर्वाचन सल्लाहकारहरू कार्यक्षेत्रमा
Abstract:
हाल निर्वाचन आयोग जिल्ला जिल्लामा निर्वाचनको तयारी थाल्ने काममा केन्द्रित छ । काठमाडौंको मुटुमा अवस्थित बाघ दरवारमा रहेको निर्वाचनआयोगको मुख्य कार्यालयमा आयुक्तहरू र कर्मचारीहरू जिल्लास्तरीय निर्वाचन कार्यक्रमहरूलाई टेवा पुर्‍याउने काममा व्यस्त छन् ।
Publisher: UNMIN Type / Script:
Bulletin or Poster  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
PEACE PROCESS, ELECTION, COMMUNICATION, WEAPON MANAGEMENT, WEAPON SURVEY, CONVENTIONAL WEAPONS, FIREARMS, MILITARY EXPLOSIVES
Thematic Group:
UNMIN, (2007)
Thesaurus:
01.03.00 - Maintenance Of Peace And Security
PDF | File Size: 429 KB   Download
Feeder: BIRKHA DHAMI, Editor: , Auditor:
...