United Nations
Information Centre | Nepal
सुरक्षा परिषदद्वार बसेको ५६२२ औ बैठक​, २३ जनवरि २००७ मा पारित
Abstract:
नेपाल सरकार र नेकपा (म​ओवादि) ले नोभेम्बर २१ तारिखमा बृहत शान्ति सम्झाैतामा गरेको हस्ताक्षरको स्वागत गर्दै र बर्तमान युद्वविरामलाई स्थायि तथा दिगो शान्ति रुपान्तरण गर्न दुवै पक्षबाट भ​एको प्रतिबद्वता एंव सम्झैाता कर्यान्वयन गर्न आजको मिति सम्म चलिएका कदमको सराहना गर्दै । दुवै पक्षबाट सम्झौताका मुख्य विषय हरु कार्यान्वयन गर्न र विशेष गरी दुवै पक्षका हतियार तथा व्यवस्थापनका लागी गरिएको व्यवस्थापनहरुको अनुगमन गर्न तथा निर्वाचनको अनुगमन गर्न संयुत्त राष्र्टसंघको सहायताको लगी गरिएको अनुरोध गर्दै । English version: http://un.info.np/Net/NeoDocs/View/763 #763#1762#pair
Publisher: UN Type / Script:
Bulletin or Poster  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
PEACE, PEACE AGREEMENT, ELECTIONS, CEASEFIRE, POLITICAL PARTIES, ARMED FORCES, ARMAMENTS, ARMIES, PEACE PROCESS, SOVEREIGNTY, HUMAN RIGHTS, LEADERSHIP, CONSTITUTIONS, FREEDOM
Thematic Group:
UN, (2007)
Thesaurus:
01.03.00 - Maintenance Of Peace And Security
PDF | File Size: 73 KB   Download
Feeder: BIRKHA DHAMI, Editor: ANG1EE12, Auditor:
...
सुरक्षा परिषदद्वार बसेको ५६२२ औ बैठक​, २३ जनवरि २००७ मा पारित
Abstract:
नेपाल सरकार र नेकपा (म​ओवादि) ले नोभेम्बर २१ तारिखमा बृहत शान्ति सम्झाैतामा गरेको हस्ताक्षरको स्वागत गर्दै र बर्तमान युद्वविरामलाई स्थायि तथा दिगो शान्ति रुपान्तरण गर्न दुवै पक्षबाट भ​एको प्रतिबद्वता एंव सम्झैाता कर्यान्वयन गर्न आजको मिति सम्म चलिएका कदमको सराहना गर्दै । दुवै पक्षबाट सम्झौताका मुख्य विषय हरु कार्यान्वयन गर्न र विशेष गरी दुवै पक्षका हतियार तथा व्यवस्थापनका लागी गरिएको व्यवस्थापनहरुको अनुगमन गर्न तथा निर्वाचनको अनुगमन गर्न संयुत्त राष्र्टसंघको सहायताको लगी गरिएको अनुरोध गर्दै । English version: http://un.info.np/Net/NeoDocs/View/763 #763#1762#pair
Publisher: UN Type / Script:
Bulletin or Poster  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
PEACE, PEACE AGREEMENT, ELECTIONS, CEASEFIRE, POLITICAL PARTIES, ARMED FORCES, ARMAMENTS, ARMIES, PEACE PROCESS, SOVEREIGNTY, HUMAN RIGHTS, LEADERSHIP, CONSTITUTIONS, FREEDOM
Thematic Group:
UN, (2007)
Thesaurus:
01.03.00 - Maintenance Of Peace And Security
PDF | File Size: 73 KB   Download
Feeder: BIRKHA DHAMI, Editor: ANG1EE12, Auditor:
...
सुरक्षा परिषदद्वार बसेको ५६२२ औ बैठक​, २३ जनवरि २००७ मा पारित
Abstract:
नेपाल सरकार र नेकपा (म​ओवादि) ले नोभेम्बर २१ तारिखमा बृहत शान्ति सम्झाैतामा गरेको हस्ताक्षरको स्वागत गर्दै र बर्तमान युद्वविरामलाई स्थायि तथा दिगो शान्ति रुपान्तरण गर्न दुवै पक्षबाट भ​एको प्रतिबद्वता एंव सम्झैाता कर्यान्वयन गर्न आजको मिति सम्म चलिएका कदमको सराहना गर्दै
Publisher: UNMIN Type / Script:
Bulletin or Poster  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
SECURITY COUNCIL, GOVERNMENT OF NEPAL, GOVERNMENT POLICY, COOPERATION PARTIES, RIGHT TO VOTE, FREEDOM OF THE PRESS, ACADEMIC FREEDOM, RIGHT TO PRIVACY
Thematic Group:
UNMIN, (2007)
Thesaurus:
01.03.00 - Maintenance Of Peace And Security
PDF | File Size: 73 KB   Download
Feeder: BIRKHA DHAMI, Editor: , Auditor:
...