United Nations
Information Centre | Nepal
संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरुको नेपाली सेनाको छाउनी ब्यारेक र माओवादी सेनाको माओवादी सेनाको एक नम्बर मुख्य शिविर, चुलाचुलि भ्रमणका अबसरमा महासचिवका प्रतिनिधि करिन लनग्रेनले दिनुभ​एको मन्तव्य (२३ अक्टोबर २००९)
Abstract:
सन २००७ जनवरीमा अन्मिनको स्थापना पछि नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघिय सुरक्षा परिषदका सदस्यहरुद्वारा गरिएको प्रथम सामुहिक भ्रमण लाइ आथित्य प्रदान गर्दै यहाकाहरुलाइ सम्बोधन गर्न पाउदा अन्मिनले आफुलाइ गौरवान्वित ठानेको छ​। परिषद्का सदस्यहरूले छाउनीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेक र चुलचुलिस्थित माओवादी सेनाको एक नम्बर शिविरमा भण्डारण गरिएका हतियारको अनमिनले कसरी निगरानी (इलेक्ट्रोनिक तथा प्रत्यक्ष) गर्छ भन्ने कुराको अवलोकन गर्नुभयो। उक्त टोलीले १८ राष्ट्रका महिला तथा पुरुषले प्रतिनिधित्व रहेका हतियार अनिगमनकर्ताहरूमध्ये केहीसहित नेपाली सहयोगी टोलीका सदस्यहरुलाई भेटेर उनीहरूद्वारा यससम्बन्धी जानकारी लिएको थियो। English Version: http://un.info.np/Net/NeoDocs/View/355 #355 #1706 #pair
Publisher: UNMIN Type / Script:
Press Release  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
PEACE, PEACE PROCESS, ARMAMENTS, VERIFICATION, POLITICAL PARTIES, ARMIES
Thematic Group:
UNMIN, (2009)
Thesaurus:
01.03.00 - Maintenance Of Peace And Security
PDF | File Size: 51 KB   Download
Feeder: BIRKHA DHAMI, Editor: PRAJU SHRESTHA, Auditor:
...
संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरुको नेपाली सेनाको छाउनी ब्यारेक र माओवादी सेनाको माओवादी सेनाको एक नम्बर मुख्य शिविर, चुलाचुलि भ्रमणका अबसरमा महासचिवका प्रतिनिधि करिन लनग्रेनले दिनुभ​एको मन्तव्य (२३ अक्टोबर २००९)
Abstract:
सन २००७ जनवरीमा अन्मिनको स्थापना पछि नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघिय सुरक्षा परिषदका सदस्यहरुद्वारा गरिएको प्रथम सामुहिक भ्रमण लाइ आथित्य प्रदान गर्दै यहाकाहरुलाइ सम्बोधन गर्न पाउदा अन्मिनले आफुलाइ गौरवान्वित ठानेको छ​। परिषद्का सदस्यहरूले छाउनीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेक र चुलचुलिस्थित माओवादी सेनाको एक नम्बर शिविरमा भण्डारण गरिएका हतियारको अनमिनले कसरी निगरानी (इलेक्ट्रोनिक तथा प्रत्यक्ष) गर्छ भन्ने कुराको अवलोकन गर्नुभयो। उक्त टोलीले १८ राष्ट्रका महिला तथा पुरुषले प्रतिनिधित्व रहेका हतियार अनिगमनकर्ताहरूमध्ये केहीसहित नेपाली सहयोगी टोलीका सदस्यहरुलाई भेटेर उनीहरूद्वारा यससम्बन्धी जानकारी लिएको थियो। English Version: http://un.info.np/Net/NeoDocs/View/355 #355 #1706 #pair
Publisher: UNMIN Type / Script:
Press Release  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
PEACE, PEACE PROCESS, ARMAMENTS, VERIFICATION, POLITICAL PARTIES, ARMIES
Thematic Group:
UNMIN, (2009)
Thesaurus:
01.03.00 - Maintenance Of Peace And Security
PDF | File Size: 51 KB   Download
Feeder: BIRKHA DHAMI, Editor: PRAJU SHRESTHA, Auditor:
...
संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरुको नेपाली सेनाको छाउनी ब्यारेक र माओवादी सेनाको माओवादी सेनाको एक नम्बर मुख्य शिविर, चुलाचुलि भ्रमणका अबसरमा महासचिवका प्रतिनिधि करिन लनग्रेनले दिनुभ​एको मन्तव्य (२३ अक्टोबर २००९)
Abstract:
सन २००७ जनवरीमा अन्मिनको स्थापना पछि नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघिय सुरक्षा परिषदका सदस्यहरुद्वारा गरिएको प्रथम सामुहिक भ्रमण लाइ आथित्य प्रदान गर्दै यहाकाहरुलाइ सम्बोधन गर्न पाउदा अन्मिनले आफुलाइ गौरवान्वित ठानेको छ​। English Version: http://un.info.np/Net/NeoDocs/View/355 #355 #1706 #pair
Publisher: UNMIN Type / Script:
Press Release  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
PEACE, PEACE PROCESS, ARMAMENTS, VERIFICATION, POLITICAL PARTIES, ARMIES
Thematic Group:
UNMIN, (2009)
Thesaurus:
01.03.00 - Maintenance Of Peace And Security
PDF | File Size: 51 KB   Download
Feeder: BIRKHA DHAMI, Editor: PRAJU SHRESTHA, Auditor:
...
संयुक्त राष्ट्रसंघिय सुरक्षा परिषदका सदस्यहरुको नेपालि सेनाको छाउनि ब्यारेक र माओवादि सेनाको माओवादिसेनाको एक नम्बर मुख्य शिविर चुलाचुलि भ्रमणका अबसरमा महासचिवका प्रतिनिधि करिन लनग्रेनले दिनु भ​एको मन्तव्य
Abstract:
सन २००७ जनवरीमा अन्मिनको स्थापना पछि नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघिय सुरक्षा परिषदका सदस्यहरुद्वारा गरिएको प्रथम सामुहिक भ्रमण लाइ आथित्य प्रदान गर्दै यहाकाहरुलाइ सम्बोधन गर्न पाउदा अन्मिनले आफुलाइ गौरवान्वित ठानेको छ​।
Publisher: UNMIN Type / Script:
Press Release  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
SECURITY COUNCIL, SOLDIER CAMP, ADJUSTMENT SOLDIER, MANAGEMENT, COOPERATION PARTIES, GOVERNMENT
Thematic Group:
UNMIN, (2009)
Thesaurus:
01.03.00 - Maintenance Of Peace And Security
PDF | File Size: 51 KB   Download
Feeder: BIRKHA DHAMI, Editor: , Auditor:
...