United Nations
Information Centre | Nepal
हतियार अनुगमन सम्बन्धि अन्मिनको कार्यादेशका सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति (२०१० फेब्रुअरी १६)
Abstract:
हातहतियार तथा सेनाको व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धि सम्झाैताअन्तर्गत नेपाली सेना र माओवादि सेनाको व्यवस्थापनको दायित्व उनिहरुकै आ-आपनै चेन अफ कमाण्डअन्तर्गत रहन्छ। कुनै पनि सेना शिविर र ब्यारेकको प्रत्यक्ष ब्यवस्थापन गर्न अन्मिनलाई अनुरोध गरिएको छैन। आ-अफ्नो कमाण्डमा रहेको सेनाको वास्तविक सङ्ख्या अन्मिनलाई उपलब्ध गराउने दायित्व दुबै पक्षमा रहेको छ। English Version: http://un.info.np/Net/NeoDocs/View/865 #865 #1675 #pair
Publisher: UNMIN Type / Script:
Press Release  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
PEACE PROCESS, MAOIST ARMY, PEACE AGREEMENTS, ARMIES, ARMED FORCES, ARMAMENTS, POLITICAL PARTIES, POLITICAL PARTICIPATION, POLITICAL CONDITIONS
Thematic Group:
UNMIN, (2010)
Thesaurus:
01.04.00 - Disarmament And Military Questions
PDF | File Size: 211 KB   Download
Feeder: BIRKHA DHAMI, Editor: PRAJU SHRESTHA, Auditor:
...
हतियार अनुगमन सम्बन्धि अन्मिनको कार्यदेशका सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति
Abstract:
हातहतियार तथा सेनाको व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धि सम्झाैताअन्तर्गत नेपाली सेना र माओवादि सेनाको व्यवस्थापनको दायित्व उनिहरुकै आ-आपनै चेन अफ कमाण्डअन्तर्गत रहन्छ। कुनै पनि सेना शिविर र ब्यारेकको प्रत्यक्ष ब्यवस्थापन गर्न अन्मिनलाई अनुरोध गरिएको छैन। आ-अफ्नो कमाण्डमा रहेको सेनाको वास्तविक सङ्ख्या अन्मिनलाई उपलब्ध गराउने दायित्व दुबै पक्षमा रहेको छ।
Publisher: UNMIN Type / Script:
Press Release  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
WEAPON MANAGEMENT, COOPERATE COMMUNICATION, COOPERATION, POLITICAL PARTIES
Thematic Group:
UNMIN, (2010)
Thesaurus:
01.03.00 - Maintenance Of Peace And Security
PDF | File Size: 211 KB   Download
Feeder: BIRKHA DHAMI, Editor: , Auditor:
...