United Nations
Information Centre | Nepal
फरहान हक्,संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका सह प्रवक्ता: दिवा ब्रिफीङ, राष्ट्र्संघीय मुख्यालय , न्युयोर्क (आसार २८, २०६७)
Abstract:
प्रश्न: नेपालका काम चलाउ प्रधानमन्त्रिलगायतले नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय​ मिसनले संविधान लेखन योजनामा हस्तक्षेप गरेको र प्रचलित कुटनैतिक माध्यम प्रयोग नगरी अन्य तरिकाबाट सम्पर्क​ गरेको भनि तीखो आलोचना गरेका छन् । यस बारे सचिवलय अवगत छ​? यस मुद्दाबारे कार्यालयले के गर्दैछ ? English Version: http://un.info.np/Net/NeoDocs/View/375 #375 #1639 #pair
Publisher: UNMIN Type / Script:
Press Release  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
POLTICAL PARTIES, PEACE BUILDING, POLITICAL LEADERS, PEACE, POLITICAL REPRESENTATION, REHABILITATION, ARMAMENTS, PEACEMAKING, POLITICAL CONDITIONS
Thematic Group:
UNMIN, (2010)
Thesaurus:
01.03.00 - Maintenance Of Peace And Security
PDF | File Size: 207 KB   Download
Feeder: BIRKHA DHAMI, Editor: PRAJU SHRESTHA, Auditor:
...
फरहान हक,संयुक्त राष्ट्रसँघका महासचिवका सह प्रवक्ता दिवा ब्रिफिङ, राष्ट्र्संघिय, मुख्यालय , न्युयोर्क आसार २८, २०६७
Abstract:
प्रश्न: नेपालका काम चलाउ प्रधानमन्त्रिलगायतले नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय​ मिसनले संविधान लेखन योजनामा हस्तक्षेप गरेको र प्रचलित कुटनैतिक माध्यम प्रयोग नगरी अन्य तरिकाबाट सम्पर्क​ गरेको भनि तीखो आलोचना गरेका छन् । यस बारे सचिवलय अवगत छ​? यस मुद्दाबारे कार्यालयले के गर्दैछ ? English Version: http://un.info.np/Net/NeoDocs/View/375 #375 #1639 #pair
Publisher: UNMIN Type / Script:
Press Release  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
POLTICAL PARTIES, PEACE BUILDING, POLITICAL LEADERS, PEACE, POLITICAL REPRESENTATION, REHABILITATION, ARMAMENTS, PEACEMAKING, POLITICAL CONDITIONS
Thematic Group:
UNMIN, (2010)
Thesaurus:
01.03.00 - Maintenance Of Peace And Security
PDF | File Size: 207 KB   Download
Feeder: BIRKHA DHAMI, Editor: PRAJU SHRESTHA, Auditor:
...
फरहान हक,संयुक्त राष्ट्रसँघका महासचिवका सह प्रवक्ता दिवा ब्रिफिङ, राष्ट्र्संघिय, मुख्यालय , न्युयोर्क आसार २८, २०६७
Abstract:
प्रश्न: नेपालका काम चलाउ प्रधानमन्त्रिलगायतले नेपाल स्थित राष्ट्रसघिय मिसनले सम्विधान लेखन योजना मा हस्तक्षेप गरेको र प्रचलित कुटनैतिक माध्यम प्रयोग नगरि अन्य तरिकाबाट सम्प्रक गरेको भनि तिखो आलोचना गरेका छन । यस बारे सचिवलय अवगत छ​? यस मुद्वाबरे कर्यालयले के गर्दैछ ।
Publisher: UNMIN Type / Script:
Press Release  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
POLTICAL PARTIES, PEACE BUILDING, ADJUSTMENT SOLDIER, PLANING, ELECTION, RIGHT TO VOTE, ELECTION CAMPAIGNS, POLITICAL REPRESENTATION
Thematic Group:
UNMIN, (2011)
Thesaurus:
01.03.00 - Maintenance Of Peace And Security
PDF | File Size: 207 KB   Download
Feeder: BIRKHA DHAMI, Editor: RAJENDRA BANEPALI, Auditor:
...