United Nations
Information Centre | Nepal
नेपाल मा प्ररम्भिक बालनीति पुनरावलोकन (अध्ययन प्रतिवेदन)
Abstract:
सबैका लागि शिक्षाको पहिलो उद्देश्य "विशेष गरी ना जुक र सुविधाविहिन बालबालिकाको निम्ति प्रारम्भिक बाल हेरचाह र शिक्षा कायक्रमको व्यापक विस्तार तथा सुधार गर्न" परिपुर्तिका लागि या प्रारम्भिक बालनीतिको पुनरावलोकन गरिएको छ ।नेपालमा प्रारम्भिक बालनीतिको विकास र कार्यानोयनमा देखिएका असल अभ्यास तथा बाधा र चनौतिहरूको प्हिचान गन, तिनको अभिलेखिकरण गरी पारस्परिक आदानप्र​दान गर्न​ सम्बन्धमा यो पुनरावलाकन उपयागी र समसामयिक हने आशा गरिएको छ । यद्यपि प्रारम्भिक बालविकासको एजण्डा तुलनात्मकरूपमा नयाँ चा सो र पछि आए को कुरा भए तापनि देशमा यसको विकास दुर्त​गतिमा भएका कुरा स्विकार्नु पर्दछ​ । अन्तराष्टिय मञ्चहरू जस्तै वालवालिकाका लागि विश्व सम्मेलन, सबैका लागि शिक्षा विश्व अधिवेशन र वालअधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघकोअभिसन्धि प्रारम्भिक बालविकासको योजना कार्यक्रमका लागि महत्वपुर्ण मानिएका छन।
Publisher: UNESCO Type / Script:
Publication  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
CHILD EDUCATION, CHILD POLICY, CHILD CARE, HISTORY OF CHILD, CHILD WELFARE, CHILD PROTECTION, CHILD PROGRAM, CHILD PHYCOLOGY
Thematic Group:
UNESCO, (2008)
Thesaurus:
11.01.00 - Educational Policy And Planning
PDF | File Size: 497 KB   Download
Feeder: BIRKHA DHAMI, Editor: , Auditor:
...