United Nations
Information Centre | Nepal
संकटापन्न सम्पदा:संग्रहित सम्पदा-वस्तुहरुको आपतकालीन स्थानानन्तरण Endangered Heritage: Emergency Evacuation of Heritage Collections
PDF File Size: 3.66 MB | Download   
यो हाते-पुस्तक ICCROM को संकटका समयमा सांस्कृतिक सम्पदाको प्राथमिक उपचार सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने क्रमा स्थलगत अनुभवहरु संकलन गरिएको परिणाम हो। यसले चरम अवस्थामा सांस्कृतिक संग्रहहरुको स्थानानन्तरणका लागि चरणबद्ध मार्गनिर्देशन्हरु प्रदान गर्दछ। यो ती समुदाय तथा संस्थाहरुको सहयोगको लागि हो, जसले संकटको परिस्थितीमा सांस्कृतिक वस्तुहरुलाई न हुन तथा लुटपाट हुनबाट रोक्ने प्रयतन गरिरहेका छन्। यसलाई अरुलाई तालिम दिन तथा सांस्कृतिक स्थलहरुमा आपतकालीन तयारीमा सुधार ल्याउन प्रयोग गर्न सकिन्छ।
#UNESCO #CULTURAL HERITAGE #2017
Publisher:
UNESCO-ICCROM ,   (2017 )
Type / Script:
Publication in Nepali - नेपाली
Keywords:
CULTURE, ART WORKS, CULTURAL HERITAGE, CULTURAL PROPERTY PRESERVATION, CULTURAL PROPERTY RESTITUTION
Thematic Group:
 UNESCO : Educational, Scientific and Cultural
Thesaurus:
15.02.00  -  Protection Of Intellectual And Cultural Property
Reference Link:
** This document has been:
1048  times viewed
288  times downloaded.
Feeder: SUSHMITAKUNWAR , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
UNESCO urges making inventories to help recover stolen art objects.
Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003
Identifying Evaluating and Interpreting the Physical Signature of Lumbini for Presentation, Management and Long-term Protection- Report of the First Season of Field Operations 2011
Identifying Evaluating and Interpreting the Physical Signature of Lumbini for Presentation, Management and Long-term Protection- Report of the First Season of Field Operations 2012
Identifying Evaluating and Interpreting the Physical Signature of Lumbini for Presentation, Management and Long-term protection Report of the Third Season of Field Operations 2013
Heritage Homeowner’s Preservation Manual
Heritage Homeowner’s Preservation Handbook
Historic House
Strengthening conservation and management of Lumbini, the birthplace of Lord Buddha, World Heritage Property - Conservation of Archaeological Remains - Final report
गौतम बुद्धको जन्मस्थल तथा विश्व सम्पदा सुचीमा सूचीकृत लुम्बिनी क्षेत्र वरपर भएको औद्योगिक विकासले पारेको वातावरणीय असरको अध्ययनको संक्षेप
Successful Completion of Heritage Inventory at Hanumandhoka
Post-disaster excavations at Earthquake-Damaged Jagannath and Gopinath Temples,Hanumandhoka Durbar Square, Kathmandu Valley UNESCO World Heritage Property,Nepal.
Intangible Cultural Heritage Network Meeting in South Asia: Exchanging countries' experiences on the implementation of the 2003 Convention at national level, 16-17 August 2017, Lalitpur, Nepal
UNESCO Rescue Archaeology Mission provides instrumental findings to set up better approach for post-disaster responses to rehabilitation of earthquake damaged heritage
दक्षिण एशियामा अ्मुर्त सााँस्कृतिक सम्पदा सन्जालको बैठक: २००३ महासन्धीको राष्ट्रिय स्थरमा कार्यन्यन सम्बन्धी देश हरुको अनुभब आदानप्रदान, १६—१७ अगस्ट २०१७, ललितपुर, नेपाल
Summary of Environmental Impact Study of industrial development around Lumbini, the birthplace of the Lord Buddha and a World Heritage Property
Master Plan for the Conservation of the Cultural Heritage in the Kathmandu Valley, Nepal
Lumbini Support Project
UNESCO very concerned about inappropriate rebuilding of historic structures, in particular Ranipokhari
Convention Concerning The Protection Of The World Cultural And Natural Heritage
Convention Concerning The Protection Of The World Cultural And Natural Heritage (Twenty-Seventh Session: 29 June – 5 July 2003)
UNDP/UNESCO Lumbini Support Project (November 2013)
Our Heritage: Our Pride, Our Responsibility Explore Nepal's World Heritage sites with Fulmaya and Pasang
International Symposium To Safeguard Outstanding Universal Value Of Lo Manthang Kathmandu
International Symposium To Safeguard Outstanding Universal Value Of Lo Manthang Kathmandu
Heritage Homeowner’s Preservation Manual -Kathmandu Valley World Heritage Site, Nepal
High-Level Meeting To Discuss Long-Term Vision For Development Of Lumbini (8th July)
The Intangible Cultural Heritage of Nepal: Future Directions
Cultural Portrait Handbooks 5
Kirant Rai Community of Eastern Nepal to Carry Out Inventory of Their Intangible Heritage
Lumbini: Present Status and Future Challenges
Identifying, Evaluating and Interpreting the Physical Signature of Lumbini for Presentation, Management and Long-Term Protection: Interim Report of the Second Season of Field Activities
Kathmandu Valley World Heritage Site: Management Handbook for Bhaktapur Durbar Square Monument Zone
World Heritage Sites in Nepal
Conservation of Lumbini‘s Three Most Endangered Monuments To Start in Situ in April
Conservation of Archaeological Remains in Lumbini Begins with Support From UNESCO and The Government of Japan
International Scientific Committee Recommendations
Kathmandu Valley World Heritage Site, Nepal
Report On The Joint World Heritage Centre/ICOMOS Reactive Monitoring Mission To Kathmandu Valley (NEPAL, C 1121bis)- From 23 to 28 November 2011
Two Manuscripts From Nepal Now In UNESCO’s Prestigious Memory Of The World Register
Convention Concerning The Protection Of The World Cultural And Natural Heritage (Twenty-Fourth Extraordinary Session: 23-24 November 2000)
Kathmandu Valley World Heritage Site: Integrated Management Framework
मौलिक ज्ञान तथा सिपहरु
Workshop For The World Heritage Property Of Lumbini, The Birthplace Of Lord Buddha, In Lumbini, Nepal
Review of the Kenzo Tange Master Plan for the Sacred Garden -Final report
Kathmandu Valley World Heritage Site: Plan of Action for Bhaktapur Durbar Square Monument Zone
Kathmandu Valley World Heritage Site: Management Handbook for Changu Narayan Monumnet Zone
Kathmandu Valley World Heritage Site: Plan of Action for Changu Narayan Monument Zone
Kathmandu Valley World Heritage Site: Integrated Plan of Action
Kathmandu Valley World Heritage Site : Integrated Management Framework
Kathmandu Valley World Heritage Site: Management Handbook for Hanuman Dhoka Durbar Square Monument Zone
Kathmandu Valley World Heritage Site: Plan of Action for Hanuman Dhoka Durbar Square Monument Zone
Kathmandu Valley World Heritage Site: Management Handbook for Swayambhu Monumnet Zone
Kathmandu Valley World Heritage Site: Plan of Action for Swayambhu Monument Zone
Kathmandu Valley World Heritage Site: Management Handbook for Baudhhanath Monumnet Zone
Kathmandu Valley World Heritage Site: Plan of Action for Bauddhanath Monument Zone
Kathmandu Valley World Heritage Site: Management Handbook for Pashupatinath Monumnet Zone
Kathmandu Valley World Heritage Site: Plan of Action for Pashupatinath Monument Zone
Kathmandu Valley World Heritage Site: Management Handbook for Patan Durbar Square Monumnet Zone
Kathmandu Valley World Heritage Site: Plan of Action for Patan Durbar Square Monument Zone
हनुमानढोकामा भूकम्पपश्चात उद्दार गरिएका वस्तुहरुको सम्पदा विवरणसूचीकरण सफलतापूर्वक सम्पन्न
Kathmandu Office Intangible Cultural Heritage Network Meeting in South Asia: Exchanging countries' experiences on the implementation of the 2003 Convention at national level, 16-17 August 2017, Lalitpur, Nepal
Cultural Portrait Handbook 2
Cultural Portrait Handbook 3
Cultural Portrait Handbook 4
Cultural Portrait Handbook 5
Cultural Portrait Handbook 6
Cultural Portrait Handbook 7
Japan continues funding to safeguard Tilaurakot in the Greater Lumbini Area
जापानले वृहत्तर लुम्बिनीक्षेत्रस्थित तिलौराकोट संरक्षणार्थ आर्थिक सहयोग जारी राख्ने
Strengthening Conservation and Management of Lumbini, the Birthplace of Lord Buddha, World Heritage Property
Two New Books on Lumbini to be Launched by UNESCO
Message from Irina Bokova, “Save and Savour Your Audiovisual Collections – Now”
Conserve - Kathmandu Valley World heritage Sites: Potential Areas for Cooperation
नेपालका अमूर्त सम्पदाहरुको प्रवर्तन तथा संरक्षणः संरक्षण योजना निर्माण सम्बन्धी कार्य शाला, २१-२५ नोभेम्ब र २०१६
Promoting and Safeguarding Nepal’s Intangible Heritage: Workshop on Developing Safeguarding Plans, 21-25 November 2016
लो मान्थाबको अनुपम विश्वव्यापी महत्व संरक्षणका लागि अन्तरराष्ट्रिय गोष्ठी काठमान्डौँ (सन् २०१३ नोभेम्बर १ देखि २ सम्म)
Safeguarding Nepali's Intangible Cultural Heritage
USD 64 Million Needed To Complete Master Plan For Lumbini
Kathmandu Valley World Heritage Site: Integrated Management Framework (NEP)
Kathmandu Valley World Heritage Site: Management Handbook for Pashupatinath Monumnet Zone (NEP)
Kathmandu Valley World Heritage Site: Management Handbook for Patan Durbar Square Monumnet Zone (NEP)
Kathmandu Valley World Heritage Site: Management Handbook for Swayambhu Monumnet Zone (NEP)
Kathmandu Valley World Heritage Site: Management Handbook for Baudhhanath Monumnet Zone (NEP)
Kathmandu Valley World Heritage Site: Management Handbook for Bhaktapur Durbar SquareMonumnet Zone (NEP)
Kathmandu Valley World Heritage Site: Management Handbook for Changu Narayan Monumnet Zone (NEP)
Kathmandu Valley World Heritage Site: Management Handbook for Hanuman Dhoka Durbar Square Monument Zone (NEP)
UNESCO Newsletter - Volume 3, Issue No.1 (January - March 2011)
Nepal’s Silk Roads: “Ancient Highway” Needs Protection, Mapping Of Historical Sites
Safeguarding Nepal’s Intangible Cultural Heritage: Capacity Building To Start Next Week in Kathmandu
Cultural Diversity Is Crucial For Development. Celebrating World Day For Cultural Diversity For Dialogue And Development, 21 May
Free Screening of Metropolis to Celebrate World Day for Audiovisual Heritage
Press Release: Department Of Archaeology, Government Of Nepal, Lumbini Development Trust And Durham University Archaeological Team Resume Archaeological Investigations At Tilaurakot, Nepal.
प्रेस विज्ञप्तिः नेपाल सरकार, पुरातत्व विभाग, लुम्बिनी विकास कोष र दर्हम विस्व​विद्यालयको पुरातत्व टोलीद्वारा तिलौराकोटमा पुरातत्वीक अध्ययन कार्य​को पुनारम्भ​
The Sacred Garden of Lumbini Perceptions of Buddha’s birthplace
Heritage Impact Assessment of Tourism on Lumbini World Heritage Property
Participatory Workshop on Urbanisation and Community Based Disaster Management (NEP)
Participatory Workshop on Urbanisation and Community Based Disaster Management
Convention Concerning The Protection Of The World Cultural And Natural Heritage: World Heritage Committee (Thirty-Ninth Session: 28 June – 8 July 2015)
Post-disaster excavations at Earthquake-Damaged Jagannath and Gopinath Temples,Hanumandhoka Durbar Square, Kathmandu Valley UNESCO World Heritage Property
100 result(s) found.