United Nations
Information Centre | Nepal
नेपालका अमूर्त सम्पदाहरुको प्रवर्तन तथा संरक्षणः संरक्षण योजना निर्माण सम्बन्धी कार्य शाला, २१-२५ नोभेम्ब र २०१६
PDF File Size: 162 KB | Download   
अमुर्त सम्पदा संरक्षणको अर्थ वर्तमान पुस्तामा यस को जिवन्तता तथा भावी पिढिसम्म यस्को निरन्तर हस्तान्तरन हुने कुराको सुनिस्चित गर्नु हो । सदियु देखी समुदाय अभ्यासकर्ता तथा अन्य परम्परा संवाहक हरुले अ्मुर्त सास्कृतिक सम्पदा सएमबिएन्धी ज्ञान सिप को हस्तान्तरनका लागी उनिहरुका आफ्नै खाले स्थानिय पद्द्तीहरु बनायका छन । तथापी द्रुत्त तर विकास प्राकृतिक विपत्तिको खता रा र विस्वोब्यापिकारण भ इरहेका समाज हरुको सन्दर्भमा यि पद्दतिहरु पनि जोखिम मा परेका छन ।

यो कार्य शाला अ्मुर्त शास्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागी सकारात्मक संस्थागता तथा ब्वोसायिका वाताव रण सृजना गर्ने र दिगो बिकास तथा शान्तिपूर्ण समाज कालागी यसका सम्भाव नाहरुलाई अभिवृदी गर्ने उनेस्को को विश्वोब्यापी छ्यमता बिकास कार्यक्रम को एक हिस्सा हो ।

#UNESCO #SDGs #MDGs #DEVELOPMENT2016
Publisher:
UNESCO ,   (2016 )
Type / Script:
Press Release in English
Keywords:
CULTURAL PROPERTY, CULTURAL VALUES, CUSTOMS AND TRADITIONS, CULTURE, RIGHT TO CULTURE, TRADITIONAL KNOWLEDGE, SAFEGUARDING, CULTURAL HERITAGE, COMMUNITIES, GROUPS, INDIVIDUALS, PRACTITIONERS, SOCIETIES
Thematic Group:
 UNESCO : Educational, Scientific and Cultural
Thesaurus:
15.00.00  -  Cultural Development
Reference Link:
** This document has been:
1056  times viewed
11  times downloaded.
Feeder: KRISTUKRISTINA@GMAIL COM , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
International Scientific Committee Recommendations
विविध सांस्कृतिक सम्पदाका धनी लोमान्थाङ् (Lo Manthang, a diverse and exuberant cultural heritage)
Promoting and Safeguarding Nepal’s Intangible Heritage: Workshop on Developing Safeguarding Plans, 21-25 November 2016
Master Plan for the Conservation of the Cultural Heritage in the Kathmandu Valley, Nepal
Strengthening Conservation and Management of Lumbini, the Birthplace of Lord Buddha, World Heritage Property
2015 Earthquake Damage Mapping Hanuman Dhoka Darbar Square Monument Zone Kathmandu Valley World Heritage Property
2015 Earthquake Damage Mapping Swayambhu Monument Zone Kathmandu Valley World Heritage Property
Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003
UNDP/UNESCO Lumbini Support Project (November 2013)
Our Heritage: Our Pride, Our Responsibility Explore Nepal's World Heritage sites with Fulmaya and Pasang
Kathmandu Valley World Heritage Site : Integrated Management Framework
Kathmandu Valley World Heritage Site: Management Handbook for Hanuman Dhoka Durbar Square Monument Zone
Kathmandu Valley World Heritage Site: Plan of Action for Hanuman Dhoka Durbar Square Monument Zone
Kathmandu Valley World Heritage Site: Management Handbook for Swayambhu Monumnet Zone
Kathmandu Valley World Heritage Site: Plan of Action for Swayambhu Monument Zone
Kathmandu Valley World Heritage Site: Management Handbook for Baudhhanath Monumnet Zone
Kathmandu Valley World Heritage Site: Plan of Action for Bauddhanath Monument Zone
Kathmandu Valley World Heritage Site: Management Handbook for Pashupatinath Monumnet Zone
Kathmandu Valley World Heritage Site: Plan of Action for Pashupatinath Monument Zone
Kathmandu Valley World Heritage Site: Management Handbook for Patan Durbar Square Monumnet Zone
Kathmandu Valley World Heritage Site: Plan of Action for Patan Durbar Square Monument Zone
Kathmandu Valley World Heritage Site: Plan of Action for Bhaktapur Durbar Square Monument Zone
Kathmandu Valley World Heritage Site: Management Handbook for Changu Narayan Monumnet Zone
Kathmandu Valley World Heritage Site: Plan of Action for Changu Narayan Monument Zone
Kathmandu Valley World Heritage Site: Integrated Plan of Action
Two Manuscripts From Nepal Now In UNESCO’s Prestigious Memory Of The World Register
Kathmandu Valley World Heritage Site: Management Handbook for Baudhhanath Monumnet Zone (NEP)
Kathmandu Valley World Heritage Site: Management Handbook for Bhaktapur Durbar SquareMonumnet Zone (NEP)
Kathmandu Valley World Heritage Site: Management Handbook for Changu Narayan Monumnet Zone (NEP)
Kathmandu Valley World Heritage Site: Management Handbook for Hanuman Dhoka Durbar Square Monument Zone (NEP)
Kathmandu Valley World Heritage Site: Integrated Management Framework (NEP)
Kathmandu Valley World Heritage Site: Management Handbook for Pashupatinath Monumnet Zone (NEP)
Kathmandu Valley World Heritage Site: Management Handbook for Patan Durbar Square Monumnet Zone (NEP)
Kathmandu Valley World Heritage Site: Management Handbook for Swayambhu Monumnet Zone (NEP)
UNESCO Newsletter - Volume 3, Issue No.1 (January - March 2011)
Convention On The Protection And Promotion Of The Diversity Of Cultural Expressions Will Enter Into Force On 18 March 2007
Conservation of Archaeological Remains in Lumbini Begins with Support From UNESCO and The Government of Japan
Kirant Rai Community of Eastern Nepal to Carry Out Inventory of Their Intangible Heritage
The Intangible Cultural Heritage of Nepal: Future Directions
Identifying Evaluating and Interpreting the Physical Signature of Lumbini for Presentation, Management and Long-term Protection- Report of the First Season of Field Operations 2011
Identifying Evaluating and Interpreting the Physical Signature of Lumbini for Presentation, Management and Long-term Protection- Report of the First Season of Field Operations 2012
Identifying Evaluating and Interpreting the Physical Signature of Lumbini for Presentation, Management and Long-term protection Report of the Third Season of Field Operations 2013
Report On The Joint World Heritage Centre/ICOMOS Reactive Monitoring Mission To Kathmandu Valley (NEPAL, C 1121bis)- From 23 to 28 November 2011
Operational Directives for the Implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2018
दलितका मौलिक सिप एवं प्रबिधिहरु
गौतम बुद्धको जन्मस्थल तथा विश्व सम्पदा सुचीमा सूचीकृत लुम्बिनी क्षेत्र वरपर भएको औद्योगिक विकासले पारेको वातावरणीय असरको अध्ययनको संक्षेप
Indigenous Media, Empowering Indigenous Voices- Kathmandu Office
Intangible Cultural Heritage Network Meeting in South Asia: Exchanging countries' experiences on the implementation of the 2003 Convention at national level, 16-17 August 2017, Lalitpur, Nepal
Summary of Environmental Impact Study of industrial development around Lumbini, the birthplace of the Lord Buddha and a World Heritage Property
मौलिक ज्ञान तथा सिपहरु
Cultural Diversity Is Crucial For Development. Celebrating World Day For Cultural Diversity For Dialogue And Development, 21 May
Cultural Portrait Handbook 2
Cultural Portrait Handbook 3
Cultural Portrait Handbook 4
Cultural Portrait Handbook 5
Cultural Portrait Handbook 6
Cultural Portrait Handbook 7
Post-disaster excavations at Earthquake-Damaged Jagannath and Gopinath Temples,Hanumandhoka Durbar Square, Kathmandu Valley UNESCO World Heritage Property,Nepal.
संकटापन्न सम्पदा:संग्रहित सम्पदा-वस्तुहरुको आपतकालीन स्थानानन्तरण Endangered Heritage: Emergency Evacuation of Heritage Collections
Lumbini The Birthplace of Lord Buddha in Nepal- Completing the Kenzo Tange Master Plan
High-Level Meeting To Discuss Long-Term Vision For Development Of Lumbini (8th July)
Participatory Workshop on Urbanisation and Community Based Disaster Management (NEP)
Participatory Workshop on Urbanisation and Community Based Disaster Management
Conservation of Lumbini‘s Three Most Endangered Monuments To Start in Situ in April
Safeguarding Nepal’s Intangible Cultural Heritage: Capacity Building To Start Next Week in Kathmandu
Strengthening conservation and management of Lumbini, the birthplace of Lord Buddha, World Heritage Property - Conservation of Archaeological Remains - Final report
Statement by Ai Kihara-Hunt Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal Delivered at a Seminar to mark World Food Day, Organized by the National Network for Right to Food
Celebrating International Day for Tolerance 2014 An exhibition “Tolerance, Understanding, Coexistence. Oman’s message of Islam”
World Day for Cultural Diversity 2008 Press Release
2015 Earthquake Damage Mapping Changunarayan Monument Zone Kathmandu Valley World Heritage Property
Successful Completion Of Heritage Inventory At Hanumandhoka
Review of the Kenzo Tange Master Plan for the Sacred Garden -Final report
Lumbini excavations highlighted among world’s top 10 discoveries
Cultural Portrait Handbooks 5
UNESCO Very Concerned About Inappropriate Rebuilding of Historic Structures, in Particular Ranipokhari.
ऐतिहासिक संरचनाहरु खाशगरेर रानीपोखरीको अनुपयुक्त ढंगबाट पुननिर्माण हुन लागेकोमा युनेस्कोद्वारा गम्भीर चासो ब्यक्त
Kathmandu Office Intangible Cultural Heritage Network Meeting in South Asia: Exchanging countries' experiences on the implementation of the 2003 Convention at national level, 16-17 August 2017, Lalitpur, Nepal
Salvaging, Screening and Inventorying of Carved Wooden Elements of Hanuman Dhoka Complex UNESCO
Convention Concerning The Protection Of The World Cultural And Natural Heritage (Twenty-Fourth Extraordinary Session: 23-24 November 2000)
Kathmandu Valley World Heritage Site, Nepal
International Symposium To Safeguard Outstanding Universal Value Of Lo Manthang Kathmandu
International Symposium To Safeguard Outstanding Universal Value Of Lo Manthang Kathmandu
Workshop For The World Heritage Property Of Lumbini, The Birthplace Of Lord Buddha, In Lumbini, Nepal
Tiji Festival- Lo Manthang
Kathmandu Office Newsletter : Volume II, Issue II (April-June 2010)
International Symposium “Protecting Asia’s Heritage. Strategies for Fighting Illicit Traffic of Cultural Property and Fostering Restitution”
USD 64 Million Needed To Complete Master Plan For Lumbini
Post-disaster excavations at Earthquake-Damaged Jagannath and Gopinath Temples,Hanumandhoka Durbar Square, Kathmandu Valley UNESCO World Heritage Property,Nepal.
Celebrating Diversities Through Policy,Practice and Research : A Case Of Literacy and No-Formal Education in Nepal
Revisiting Kathmandu - Safeguarding Living Urban Heritage : International Symposium Kathmandu Valley (November 2013)
World Heritage Sites in Nepal
Kathmandu Valley World Heritage Site: Management Handbook for Bhaktapur Durbar Square Monument Zone
Heritage Homeowner’s Preservation Handbook
Historic House
Heritage Homeowner’s Preservation Manual
Identifying, Evaluating and Interpreting the Physical Signature of Lumbini for Presentation, Management and Long-Term Protection: Interim Report of the Second Season of Field Activities
Lumbini: Present Status and Future Challenges
Conserve - Kathmandu Valley World heritage Sites: Potential Areas for Cooperation
दक्षिण एशियामा अ्मुर्त सााँस्कृतिक सम्पदा सन्जालको बैठक: २००३ महासन्धीको राष्ट्रिय स्थरमा कार्यन्यन सम्बन्धी देश हरुको अनुभब आदानप्रदान, १६—१७ अगस्ट २०१७, ललितपुर, नेपाल
UNESCO Rescue Archaeology Mission provides instrumental findings to set up better approach for post-disaster responses to rehabilitation of earthquake damaged heritage
100 result(s) found.