United Nations
Information Centre | Nepal
ने ऩारस्थथत याष्ट्रसॊ घीम मभसन ९अस्मभन० को सभाऩन सभायोहभा भहासस्िवको समद े श
PDF File Size: 74 KB | Download   
ने ऩारस्थथत याष्ट्रसॊ घीम मभसन बोमर भध्मया तभा फमद हु न राग्दा , ने ऩारी आप ै रे ने तृ त्व गय े को शास्मत प्रक्रिमाभा मोगदान ऩ ु मााभ उन ु हु ने भे या प्रमतमनमध करयन रनग्रे न, उहाॉ का ऩू वा वती इमा न भाक्रटान य क्रवगत िायवषाभा अस्मभनभा कामा यत सफै कभा िायीहरूरा ई धममवाद ददन िाहमछ ु । मभसनभा से वायत यहदा सन् २००८ भािाभा ज्मान गु भाएका सहकभी हरूको मोगदानको ऩमन सयहाना गन ु ा िाहमछ ु ।
Publisher:
UN ,   (2011 )
Type / Script:
Press Release in English
Keywords:
PEACE PROCESS, MAOIST, SECURITY
Thematic Group:
 UNMIN : Peace and Conflict through Political Mission
Thesaurus:
01.01.00  -  Political Conditions, Institutions, Movements
Reference Link:
** This document has been:
367  times viewed
1  times downloaded.
Feeder: ANJANA SHRESTHA , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
Press Statement (12 January 2007)
The Sectary-General Message to Closing Ceremony for the United Nations Mission in Nepal
Press Conference on Extension of Mandate for United Nations Mission In Nepal (23 July 2009)
Statement Attributable to the Spokesman for the Secretary-General on Nepal
Security Council
Presidential Statement by the Security Council
Report of the Secretary-General on the Request of Nepal for United Nations Assistance in Support of its Peace Process
Decisions of the Seven-Party Meeting
Report of the Secretary-General on Children and Armed Conflict in Nepal
Representative of the Secretary-General in Nepal Karin Landgren’s Briefing to the Security Council Meeting on the Request of Nepal for United Nations Assistance in Support of its Peace Process (5 May 2010)
UNITED NATIONS OFFICE OF THE RESIDENT COORDINATOR IN NEPAL
Press Statement on Registration and Verification of Maoist Army Personnel (19 May 2009)
प्रेस वक्तव्य: ईयान मार्टीन राष्ट्रसंघीय महासचिवका बिशेष प्रतिनिधि (३२ असार २०६४)
माओवादि सेनाका लडाकुहरुको दर्ता र प्रमाणीकरणसम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति (२०६६ जेठ ५)
Address by Representative of the Secretary-General in Nepal Karin Landgren to the 100 th meeting of Joint Monitoring Coordination Committee
Press Release: Representative Of The Secretary-General In Nepal Karin Landgren Meets Minister For Peace And Reconstruction Rakam Chemjong (25 February 2010)
Press Statement - UN Under-Secretary-General For Political Affairs B. Lynn Pascoe’s Press Briefing At UNMIN Headquarters In Kathmandu (4 December 2010)
Press Statement on UNMIN’s Arms Monitoring Mandate (16 February 2010)
Statement Attributable to the Spokesman for the Secretary­General on Nepal
Q & A with Grant Milthorpe, UNMIN’s Senior Mine Action Adviser
Press Statement Ian Martin Special Representative of the United Nations Secretary-General
Security Council
Socioeconomic Rehabilitaon of Verified Minors and Late Recruits
प्रेस विज्ञप्ति (१२ जनवरी २००७)
प्रेस वक्तव्य (२०६५ कार्तिक १०)
नेपालका लागि महासचिवका प्रतिनिधि करिन लनग्रेन तथा शान्ति तथा पुनर्निर्माण​ मन्त्री रकम चेमजोङबीच भेट (२०१० फेब्रुवरी २५)
हतियार अनुगमन सम्बन्धि अन्मिनको कार्यादेशका सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति (२०१० फेब्रुअरी १६)
प्रेस ब्रिफ्रिङ: करिन लनग्रेन, नेपालका लागि महासचिवका प्रतिनिधि (२२ जनवरी २०१०)
प्रेस वक्तव्य: राजनीतिक मामिलासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव​ बिलिन पास्कोको अन्मिन मुख्यालय काठमाडौमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन (४ डिसेम्बर २०१०)
पत्रकार सम्मेलन - महासचिवका प्रतिनिधि करिन लनग्रेनको मन्तव्य (१४ मे २०१०)
प्रेस विज्ञप्ति: विदाइ तथा पुनर्स्थापना पुन: सुरु भ​एकासम्बन्धमा (११ अक्टोबर २००९)
Security Council Press Statement on Nepal (20 October 2010)
Remarks by Representative of the Secretary-General in Nepal Karin Landgren International Day of Peace
Press Statement: On Re-launching Of The Discharge And Rehabilitation Process (11 October 2009)
UNMIN Mission Lexicon
UNMIN Factsheet 2 - Monitoring the Management of Arms and Armed Personnel
Press Conference - Representative Of The Secretary-General In Nepal Ms. Karin Landgren’s Address (14 May 2010)
Representative of the Secretary-General in Nepal- Karin Landgren UN Day (22 October 2010) Kathmandu
Press Release: Top UN Political Official Urges Parties to Make Tangible Progress (3 December 2010)
प्रेस विज्ञप्तिः संयुक्त अनुगमन समन्वय समितिको ७३औं बैठक (२०६५ जेठ ९ गते)
प्रेस वक्तव्य (२५ अगस्त २००९)
Security Council Working Group for Children and Armed Conflict
पालका े लाǓग महासिचवका ǒवशष ू े ǓतǓनǓधको पऽकार सàमलन े
नपाल े माओवादȣ िशǒवरबाट नाबाǓलगलाई Ǔबदाइ गǐरने
STATEMENT ATTRIBUTABLE TO THE SPOKESMAN FOR THE SECRETARY-GENERAL : On UN Support for the Peace Process in Nepal
Statement attributable to the Spokesperson of the Secretary-General
Resolution 1825 (2008) - Adopted by the Security Council at its 5941st meeting, on 23 July 2008
The Code of Conduct for Ceasefire Agreed Between the Government of Nepal and the CPN (Maoist) on 25 May 2006 at Gokarna
Agreement on the Management of Arms and Armies
Directives for Supervision, Control, Direction and Code of Conduct for Maoist Army Combatants
Statement Attributable to the Spokesman for the Secretary General on Nepal
Statement attributable to the Spokesperson of the Secretary-General
Address by Ian Martin, Special Representative of the Secretary-General in Nepal, National Conference on “Human Security and Landmines: Problems and Challenges”
United Nations Completes Demolition of Explosive Items at Maoist Cantonment Site Kathmandu
Security Council
Statement Attributable to the Spokesman for the Secretary-General on Nepal
प्रेस विज्ञप्ति: राष्ट्रसंघीय उच्च राजनीतिक अधिकारीद्वारा ठोस प्रगति गर्न पक्षहरुलाई आग्रह (३ डिसेम्बर २०१०)
Inter – Agency Mission Report Eastern Region 18 -29 May 2006
International Labour Organization-ILO Pledges Increased Support to Peace Process in Nepal
Security Council : Statement by the President of the Security Council
Address by Representative of the Secretary-General Ms. Karin Landgren at re-launching of the discharge and rehabilitation process (11 October 2009)
सुरक्षा परिषद: प्रस्ताव १९३९ (२०१०): सुरक्षा परिषदको सन २०१० सेप्टेम्बर १५ का दिन बसेको बैठक सङ्खया ६३८५ बाट अनुमोदित (१५ सेप्टेम्बर २०१०)
Report of the Secretary-General on the request of Nepal for United Nations Assistance in Support of its Peace Process (23 December 2010)
Report of the Secretary-General on the request of Nepal for United Nations Assistance in Support of its Peace Process (28 April 2010)
Report of the Secretary-General on the Request of Nepal for United Nations Assistance in Support of its Peace Process (2 September 2010)
In the Know-UNDP Nepal Newsletter-Issue 12, December 2007
268 Men And Women Recruited As Minors, And Late Recruits, Discharged From Maoist Army In Nepal
Press Conference (4 May 2007)
Time is Short for the Parties to Create Conditions for UNMIN’s orderly Departure
Remarks, Attributable to Kieran Dwyer, Spokesperson of UNMIN 18 September 2006
Press Statement On UNMIN’s Arms Monitoring Mandate (28 August 2009)
United Nations Convenes Meeting With Maoist leaders On International Support To Peace Process
Dispatch of Arms Monitors to The United Nations Political Mission in Nepal (UNMIN)
On the occasion of the 17th Anniversary of the Adoption of the Convention of the Rights of the Child
United Nations Peacebuilding Fund Releases Further $8 Million To Nepal
Press Release: UNMIN Welcomes Agreement On Follow-on Arms Monitoring Arrangements (15 January, 2011)
Report of the Secretary-General on the Request of Nepal for United Nations Assistance in Support of its Peace Process
UNSCR 1325 AND FEMALE EX-COMBATANTS - CASE STUDY OF THE MAOIST WOMEN OF NEPAL
Address by Special Representative of Secretary General Ian Martin at a medal parade to honour Interim Task Force (24 December 2007)
Press Statement: Ian Martin Special Representative of the United Nations Secretary-General (10 October 2007)
In the Know-UNDP Nepal Newsletter-Issue11, November 2007
‘I’m Surprised to Hear that UN Intervened’
"Nepal's Peace Process is in Quite a Critical Phase"
Press Conference by Special Representative of the Secretary-General in Nepal (23 January 2008)
Report of the Secretary-General on Children and Armed Conflict in Nepal-S/2006/1007
National Trade Unions join Hands With Maoist Union For Peace And Development
OHCHR-Nepal welcomes CPN (Maoist) unilateral ceasefire as positive opportunity for human rights
Statement attributable to the Spokesman for the Secretary-General on Nepal New York, 21 October 2004
Nepal- Eastern Development Region: Who is Assessing / Monitoring What, Where ? (as of July 2010)
Nepal - Mid-Western Development Region: Who is Assessing / Monitoring What, Where ? (as of July 2010)
NEPAL: Who is Assessing Monitoring What, Where (As of July 2010)
Ian Martin, Personal Representative of the United Nations Secretary-General in Nepal Address to Madhesi Women's National Conference (17 August 2007)
Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict visit to Nepal to finalize the release of minors from Maoist army cantonments
Ian Martin Special Representative of the Secretary-General in Nepal A talk programme on “The United Nations and Nepal’s Peace Process” Organised by Nepal Council of World Affairs (6 February 2008)
Food Security Assessment of Nepal - Synthesis Document
2013: Potential Risks to Peace And Development - Issue 51
Press Statement On Registration And Verification Of Maoist Army Personnel (19 May 2009)
Press Release: Representative Of The Secretary-General Karin Landgren Briefs Security Council (6 January 2011)
Representative of the Secretary-General Karin Landgren’s press conference
Press Release -- UNMIN Provides Maoist Army Personnel Information to Ministry of Peace and Reconstruction
100 result(s) found.