United Nations
Information Centre | Nepal
नपालिःथत सयक्त राƶसघीय िमसन े ं ं ु ूस वक्तव्य े
PDF File Size: 98 KB | Download   
राजनीितक मािमला सम्बन्धी सहायक महासिचव, ौी अङ् गे ला कनको आगमन े
सयक्त राƶसघका राजनीितक मािमला सम्बन्धी सहायक महासिचव अङ् ग ं ं ु ेला कन चार िदन े े
ॅमणका लािग आज नपाल आइपग्न भएको छ। े ुुौी अङ् गेला कनको ॅमणको मल उƧेँय शािन्त ूिबयामा सहयोग पर् या े ू ु उन तथा सिवधानसभाको ं
िनवार्चनको तयारीमा अिन्मनल गरका कायर् हǾको आफɆ जानकारी िलन हो। उहाँल अिन्मनमा िविभǏ े े े ुबठकहǾमा भाग िल ै नका अितिरक्त ु सरकारी अिधकारीहǾ र राजनीितक नताहǾ लगायत अन्य े
व्यिक्तहǾसग पिन भट गनर् हनछ। ॅमणका बममा उहाँ पवार्ʶल जानहनछ र िवराटनगरमा कायर् रत ँ े े े ु ू ु ु ुअिन्मनको टोलीसग भटघाट गनर् का साथ इलाममा रहको माओवादी िशिवरको ॅमण पिन गनर् हनछ।
Publisher:
UNMIN ,   (2008 )
Type / Script:
Press Release in English
Keywords:
PEACE PROCESS, TRIPE, POLITICS
Thematic Group:
 UNMIN : Peace and Conflict through Political Mission
Thesaurus:
01.01.00  -  Political Conditions, Institutions, Movements
Reference Link:
** This document has been:
518  times viewed
3  times downloaded.
Feeder: ANJANA SHRESTHA , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
Statement of Representative of the UN Secretary-General on extension of the Constituent Assembly (29 May 2010)
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयद्वारा आयोजित अन्तराष्ट्रिय शान्ति दिवसका अवसरमा नेपालका लागि महासचिवका विशष प्रतिनिधि इयन मार्टीनले दिनुभ​एको मन्तव्य २१ सेप्टेम्वर २००८ (२०६५ असोज ५)
राष्ट्रीय गणतान्त्रिक नेपाल सरकारको निति तथा कार्यक्रम
अन्मिनपत्र- प्रतिनिधित्वका लागि महिला दवाब
United Nations Under Secretary-General for Political Affairs, B. Lynn Pascoe, speaks to media persons on his arrival at Tribhuvan International Airport on Friday (03 Dec 2010)
UNMIN Patra #3 - Dec 2007
Representative of the Secretary-General in Nepal Karin Landgren’s Remarks (At the Farewell Reception Organized by UCPN-Maoist )
Ratna Kapur, Senior Gender Adviser UNMIN Address to Parliamentary Women’s Caucus
On The Occasion of The Performance of Naya Adhyaya, A Joint UNFPA/UNMIN Street Theatre Project on Women and The Peace Process
प्रेस विज्ञप्ति: अनमिनले नेपाली सेनाका हातहतियारको दर्ता र भण्डारण कार्य सकेको छ (चैत्र २९, २०६३)
Human rights, elections and young people 4 July 2007
Nepal : CA Election 2008 under FPTP - Elected Candidate by Political Party (22 April, 2008)
Ian Martin Special Representative of the Secretary-General in Nepal Statement to the Press on the Occasion of International Women’s Day
Press Statement: Ian Martin Special Representative of the United Nations Secretary-General (16 November 2007)
Ian Martin Special Representative of the Secretary-General in Nepal: Speech at:South African Experience in Constitution Making Process and Federalism, an Interaction with Mac Maharaj, the Leader of South African National Congress (10 December 2008)
Remarks by Representative of the Secretary-General in Nepal Karin Landgren International Day of Peace
UNMIN Newsletter: Fact Sheet 7 (Children and Politics)
नेपालका लागि सयुक्त राष्ट्रसंघियका महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयन मार्टीनको सम्बोधन
महासचिवको विज्ञप्ति
OCHA Nepal Daily Sit Rep Kathmandu, 21 April 2006
Ian Martin Special Representative of the Secretary-General in Nepal A talk programme on “The United Nations and Nepal’s Peace Process” Organised by Nepal Council of World Affairs (6 February 2008)
Ian Martin Special Representative Of The Secretary-General In Nepal: Speech On The Occasion Of International Peace Day: Organized By Ministry Of Peace and Reconstruction (21 September 2008)
बी. लिन पास्को
Vital Elections - International Day Of Peace
Gender Equality and Empowerment of Women
The Request of Nepal for United Nations Assistance in Support of its Peace Process
OHCHR-Nepal Lena Sundh Representative of the High Commissioner for Human Rights in Nepal 17 February 2007
Representative of the Secretary-General Karin Landgren’s address: Press Conference (30 April 2010)
Statement Attributable to the Spokesperson of the Secretary-General on Nepal (29 May 2010)
Statement Attributable to the Spokesperson of the Secretary-General Nepal (15 Aug 2008)
UN Under-Secretary-General for Political Affairs B. Lynn Pascoe’s Press Briefing (4 December 2010)
Address by Special Representative of Secretary General Ian Martin at a medal parade to honour Interim Task Force (24 December 2007)
One Year On: the Janaandolan and Nepal’s Peace Process
Ian Martin Special Representative of the Secretary-General in Nepal Press Conference at the Reporter’s Club, Kathmandu (28 May 2008)
प्रेस विज्ञप्ति: राष्ट्रसंघीय महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयान मार्टिन (२०६४ बैशाख १८ गते)
इयान मािटर्न नपालिःथत महासिच े वका िवशष ूितिनिध े पऽकार सम्मलन े ,
The Secretary-General - Message on the 50th Anniversary of Nepal's Continuous Participation in United Nations Peacekeeping Operations
Press Statement on Registration and Verification of Maoist Army Personnel (19 May 2009)
Statement by Representative of the Secretary-General Karin Landgren
Secretary-General Declares Nepal Eligible for UN Peace building Fund (28 December 2007)
प्रेस वक्तव्य: ईयान मार्टीन राष्ट्रसंघीय महासचिवका बिशेष प्रतिनिधि (३२ असार २०६४)
माओवादि सेनाका लडाकुहरुको दर्ता र प्रमाणीकरणसम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति (२०६६ जेठ ५)
Top UN Political Official Begins Visit To Nepal
Developmen Advocate Nepal-Completing Nepal’s Transition
Project Information Sheet : Empowering Women for Women (W4W) : Access to Land for Sustainable Peace in Nepal
स्थलगत बुलेटिन स्थानीय शासन संरचनाहरूका निर्णय प्रक्रियाहरूमा महिलाहरूको पहुँच र प्रतिनिधित्वज्ञ स्थानीय मामिला अध्ययन ( अङ्क ३८, मार्च सन् २०१२ )
United Nations Peace-Building Strategy for Nepal: 2011-12
United Nations Peacebuilding Fund Releases Further $8 Million To Nepal
Press Statement (12 January 2007)
Tamrat Samuel Deputy Special Representative of Secretary-General in Nepal (31 March 2008)
Ian Martin Special Representative of the Secretary-General in Nepal Speech at UN Day event (24 October 2008)
Agreement Letter (13 September 2007)
UNITED NATIONS OFFICE OF THE RESIDENT COORDINATOR IN NEPAL
सहमति पत्र​
नेपाल बालबालिका तथा सशस्त्र द्वन्द्वका लागि विशेष प्रतिनिधिकोभ्रमण
प्रेस विज्ञप्ति महासचिवद्वारा करिन लनग्रेनलाई नेपालका लागि आफ्नो प्रतिनिधि मियुक्त गरेने
Security Council : Draft Resolution Submitted by the Representative of China Concerning The Application of Nepal for Membership in United Nations
Ian Martin Special Representative of the Secretary-General in Nepal: “Building peace and non-violence in a post-conflict society”:(2 October 2008)
The Sectary-General Message to Closing Ceremony for the United Nations Mission in Nepal
Ian Martin, Personal Representative of the Secretary-General in Nepal Dhangadi (23 August 2007)
Ian Martin Special Representative of the United Nations Secretary-General
Statement to the Press: Simon Hermes Regional Head, Mid-Western region, United Nations Mission in Nepal
‘I’m Surprised to Hear that UN Intervened’
Secretary-General's Statement Upon Arrival in Kathmandu, Nepal
Representative of the Secretary-General in Nepal Karin Landgren’s Briefing to the Security Council Meeting on the Request of Nepal for United Nations Assistance in Support of its Peace Process (5 May 2010)
UNMIN Election Report No 1, 22 March 2008
Ms. Kyung-Wha Kang-United Nations Deputy High Commissioner For Human Rights Statement To The Media
OHCHR-Nepal Reiterates its Call for Non-Violent Demonstrations and Political Rallies.
OHCHR-Nepal Reiterates its Call for Non-Violent Demonstrations and Political Rallies.
Security Council : Statement by the President of the Security Council
Lena Sundh Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal Final briefing to media 22 June 2007
Secretary-General Congratulates Nepal Parties on Peace Agreement, Pledges Quick United Nations Aid In Arms Monitoring, Electoral Assistance
महासचिवका विशेष प्रतिनिधि र् इयान मार्टिन द्वारा माइृन एक्शनको बारुदी सुरुड चेतना र सहयोग बारेको अन्तराष्ट्रिय दिबसको उपलक्ष्यमा गर्नु भएको संबोधन
(No File) Sixth Consolidated Annual Progress Report on the Activities Implemented under the United Nations Peace Fund for Nepal
Sixth Consolidated Annual Progress Report on the Activities Implemented under the United Nations Peace Fund for Nepal
प्रेस वक्तव्य (२०६५ कार्तिक १०)
नेपालका लागि महासचिवका प्रतिनिधि करिन लनग्रेन तथा शान्ति तथा पुनर्निर्माण​ मन्त्री रकम चेमजोङबीच भेट (२०१० फेब्रुवरी २५)
हतियार अनुगमन सम्बन्धि अन्मिनको कार्यादेशका सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति (२०१० फेब्रुअरी १६)
प्रेस ब्रिफ्रिङ: करिन लनग्रेन, नेपालका लागि महासचिवका प्रतिनिधि (२२ जनवरी २०१०)
संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरुको नेपाली सेनाको छाउनी ब्यारेक र माओवादी सेनाको माओवादी सेनाको एक नम्बर मुख्य शिविर, चुलाचुलि भ्रमणका अबसरमा महासचिवका प्रतिनिधि करिन लनग्रेनले दिनुभ​एको मन्तव्य (२३ अक्टोबर २००९)
प्रेस वक्तव्य: राजनीतिक मामिलासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव​ बिलिन पास्कोको अन्मिन मुख्यालय काठमाडौमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन (४ डिसेम्बर २०१०)
पत्रकार सम्मेलन - महासचिवका प्रतिनिधि करिन लनग्रेनको मन्तव्य (१४ मे २०१०)
प्रेस विज्ञप्ति: विदाइ तथा पुनर्स्थापना पुन: सुरु भ​एकासम्बन्धमा (११ अक्टोबर २००९)
प्रेस विज्ञप्ति - राष्ट्रसंघीय उच्च राजनीतिक अधिकारी नेपाल भ्रमणमा (१० मार्च २०१०)
Security Council
Socioeconomic Rehabilitaon of Verified Minors and Late Recruits
प्रेस विज्ञप्ति (१२ जनवरी २००७)
प्रेस विज्ञप्ति: अन्मिनको हेलिकोप्टर दुर्घटनासम्बन्धी अपडेट (२०६४ फागुन २१)
संयुक्त राष्ट्र्संघका महासचिवका विशेष प्रतिनिधि: इयान मार्टीनद्वारा जारी प्रेस वक्तव्य (२०६४ फागुन १६ गते)
संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिवका विशेष प्रतिनिधि: इयान मार्टीनको प्रेस वक्तव्य: १६ नोभेम्बर २००७(२०६४ कार्तिक ३०)
प्रेस विज्ञप्ति- २०६४ भदौ २८ (१४ सेप्टेम्बर २००७)
The Secretary-General - Remarks to the Media at the Birthplace of Lord Buddha (1 November 2008)
Secretary-General Declares Nepal Eligible for UN Peacebuilding Fund
Secretary-General Commends Nepalese on Peaceful Election (10 April 2008)
Statement Attributable to the Spokesman for the Secretary­General on Nepal
Agreement Reached Between the Government Talks Team Comprising Seven Parties and the Federal Limbuwan State Council
Press Statement Ian Martin Special Representative of the United Nations Secretary-General
Q & A with Grant Milthorpe, UNMIN’s Senior Mine Action Adviser
Press Statement on UNMIN’s Arms Monitoring Mandate (16 February 2010)
Discovering Peace through Livelihoods
100 result(s) found.