United Nations
Information Centre | Nepal
बझाङग जिल्ला पाश्र्वचित्र, २०७०
PDF File Size: 4.99 MB | Download   
नेपालमा योजनावद्ध विकास वि.सं. २०१३ सालदेखि प्रारम्भ भई हालसम्म १३औं राष्ट्रिय आवद्यिक योजनाको कार्यान्वयन तहसम्म आईपुगेको छ । वि.सं. २०४६ सालको वहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना पश्चात् स्थानीय स्रोत, साधन तथा क्षमता प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले विकेन्द्रीकरणलाई अवलम्बन गर्दै स्थानीय निकायका माध्यमबाट जनताहरुको सहभागितामा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यासको थालनी समेत भएको छ । यसै क्रममा स्थानीय निकायहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाई एक सवल सक्षम एवं जनउत्तरदायी निकायको रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र तत् सम्बन्धी नियमावलीहरु जारी गरी कार्यान्वयनमा रहिरहेका छन् । उक्त ऐनले स्थानीयस्तरमा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय निकायहरुलाई सुम्पिएको छ । स्थानीय निकायहरु (जि.वि.स., न.पा., गा.वि.स.) ले आ–आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि आवद्यिक एव बार्षिक योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । कुनै पनि योजनाको तर्जुमा गर्दा सूचना र तथ्याङ्कहरुको आवश्यकता पर्दछ । विद्यमान सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक एव वातावरणीय अवस्थाका बारे पर्याप्त जानकारी विना उपयुक्त योजना तर्जुमा गर्न सकिदैन । वास्तविक सूचना तथा तथ्यांकहरुको विश्लेषण विना तयार पारिएका योजनाहरु काल्पनिक, अपेक्षित प्रतिफल नदिने तथा असफल हुने सम्भावना रहन्छ । दिगो विकासको लागि योजनाहरुको तर्जुमा वैज्ञानिक एवं सहिढंगमा गरिनु पर्दछ । यसका लागि स्रोत, साधन, सम्भावना र आवश्यकतासम्वन्धी यथार्थपरक सूचना एवं तथ्यांकहरु संकलन तथा विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ । वर्तमान नेपालको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आगमन र समावेशी र संघीयताले प्राथमिकता पाइरहेको अवस्थामा स्थानीय स्रोत साधनहरुको उचित पहिचान गरी जनताका वास्तविक चाहना र आवश्यकता अनुरुप योजना तर्जुमा हुनसके मात्र दिगो विकास सम्भव हुने कुरा निर्विवाद छ । यी तथ्यहरुलाई महसुस गरी हचुवाको भरमा योजना तर्जुमा गर्ने विद्यमान परिपाटीको अन्त्य गरेर स्थानीय निकायहरुलाई आफ्नो क्षेत्रको वास्तविकताको सूचना तथा तथ्यहरु संकलन एवं विश्लेषण गरी, यसैको आधारमा आवधिक एव वार्षिक योजना तर्जुमा गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ । यसै परिप्रेक्षमा जिविसहरुले पनि योजना तर्जुमा गर्नुपूर्व जिल्लामा उपलब्ध प्राकृतिक, भौतिक एव मानवीय स्रोत साधनहरुको यथार्थ सूचनाले जिल्लाको प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग, वातावरणमैत्री विकास एवं वातावरणीय सन्तुलन, जलवायु परिवर्तनका असरहरुमा अनुकूलन, विपद व्यवस्थापन र फोहोरमैला व्यवस्थापन एवं सरसफाईजस्ता विषयलाई सम्बोधनका लागि जिल्लाको वस्तुगत विवरण अपरिहार्य छ ।
Publisher:
UNFPA ,   (2014 )
Type / Script:
Progress Report in Nepali - नेपाली
Keywords:
GEOGRAPHY, CLIMATE, POPULATION GROWTH, URBANIZATION, EMPLOYMENT, AGRICULTURAL DEVELOPMENT, BIODIVERSITY, ANIMAL DISEASES, LIVESTOCK, FOOD SECURITY, TOURISM, INDUSTRY, MINING, MINERALS, ECONOMIC DEVELOPMENT, SOCIAL CAPITAL, COMMUNICATIONS, DRINKING WATER, SANITATION, WASTE MANAGEMENT, IRRIGATION, EDUCATION, HEALTH, SOCIAL WELFARE, SOCIAL SECURITY, SOCIAL JUSTICE, CHILD DEVELOPMENT, CAPACITY BUILDING, GENDER BASED VIOLENCE, HUMAN RIGHTS, FOREST CONSERVATION, DISASTER RISK REDUCTION, CIVIL SOCIETY
Thematic Group:
 UNFPA : Population studies
Thesaurus:
14.05.03  -  Social Development
Reference Link:
** This document has been:
480  times viewed
2  times downloaded.
Feeder: SANGITA SHRESTHA410@YAHOO COM , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
Economic analysis of animal Diseases
FAO Animal Production and Health - Livestock Country Reviews
UNCDF and Tootle Partner to Bring Door to Door Financial Services
Asia-Pacific Workshop on Multisectoral Collaboration for the Prevention and Control of Zoonosis
Nepal and FAO : Building Food and Nutrition Security through Sustainable Agricultural Development
FAO Nepal News Bulletin Number 01-January 2015
Livestock-Based Micro-Enterprise and Its Effectiveness on Poverty Reduction
Nepal Biodiversity Strategy
60 Years 1951-2011: Nepal-FAO Cooperation for a World without Hunger
Investigating the Structure, Magnitude and Trends of Capital Formation in and for Agriculture: Country Case Study of Nepal
An Overview of the Central Development Region (CR)
बायोसेक्युरिटी सचेतना तालिम पुस्तिका (डेरी कृषकहरूका लागि)
Support to Financial inclusion in Nepal - 2014 - 2018- Through the "Access to finance" (A2F)
Nepal Buffalo
Farmer's Hand Book on Pig Production
Poverty, Livestock and Household Typologies in Nepal - PPLPI Working Paper No. 13
Building Nepal's Private Sector Capacity for Sustainable Tourism Operations-A collection of Best Practices and Resulting Business Benefits
Dolakha District Food Security Bulletin
NEPAL’s CITIZENS CLIMATE BUDGET
Employment in Nepal
Mapping The Vulnerability Of Mountain Peoples To Food Insecurity
Early Recovery and Rehabilitation in Agriculture (July 2015)
FAO Nepal Newsletter Observance Of 36th World Food Day-2016
Building Food And Nutrition Security Through Sustainable Agricultural Development
FAO Nepal Initial Earthquake Response: Rebuilding Resilent Agricultural Livelihoods ( June 2015)
Nepal Agricultural Policy and Strategies for Poverty Alleviation and Food Security
Evaluation Quality Assurance System
Technical Assistance for Leasehold Forestry and Livestock Programme
Towards Zero Hunger in Nepal. A Strategic Review of Food Security and Nutrition 2018
CONCEPT PAPER ON PRSP/10th Plan
World Employment Programme Research (Working Paper) Technology and Employment Programme - The Capital Goods Sector in Nepal: Present Position and Prospects
Post-2015 Sustainable Development Goals
Development of integrated multipurpose animal recording systems
Lessons Learned: Nepal’s Experience Implementing Sustainable Rural Tourism Development Model of Tourism for Rural Poverty Alleviation Programme (APRIL 2007) #SustainableRuralTourism #ParticipationInTourismDevelopmentActivities #RuralDevelopment #TRPAP
Earthquake in Nepal Remote Access Operation
STATEMENT OF MS LAXMI MENON, Head of IFAD's Corporate Service Department NATIONAL ROUNDTABLE WORKSHOP NEPAL COUNTRY PROGRAMME EVALUATION Kathmandu, 23 January 2013
Nepal Decent Work Country Programme 2018-2022
NEPAL Country Statement Delivered by Honorable Dr. Min Bahadur Shrestha Vice Chairman, National Planning Commission, and the Leader of the Nepalese Delegation
Agricultural Technology For Development ( Seventieth session )
Climate Change and Agrobiodiversity in Nepal: Opportunities to include agrobiodiversity maintenance to support Nepal’s National Adaptation Programme of Action (NAPA)
Basic Agreement Between His majesty's Government of Nepal and The United Nations Capital Development Fund
Custodians Of Culture and Biodiversity: Indigenous Peoples take charge of their challenges and opportunities
Nepal Human Development Report 2014 Beyond Geography Unlocking Human Potential
Nepal and FAO- Building food and nutrition security through sustainable agricultural development
Conserving Wetlands
FAO And The 17 Sustainable Development Goals
UNNATI : Access To Finance ( A2F ) Project
Biosecurity Status of Food and Agriculture in Nepal
Agricultural Policy And Strategies For Poverty Alleviation And Food Security-NEPAL
Economic Growth and Social Reproduction: Gender Inequality as Cause and Consequence
MARCH 2017 Policy Brief DEMOGRAPHIC CHANGES OF NEPAL: Trends and Policy Implications
Biosecurity Status of Food and Agriculture in Nepal
Nepal: Coping with Climate Change, Addressing Migration
Livestock Sector Brief - Nepal
Livestock and dairy upgrades raise incomes and help Nepal’s food security
Integrating Agriculture In National Adaptation Plans: Safeguarding Livelihoods And Promoting Resilience Through NAPs
National Labour and Employment Conference 2069 : " Promoting conducive labour relations for decent work and job rich economic growth 9-11 July 2012
Nepal and FAO: Building food and nutrition security through sustainable agricultural development
Executive Brief Nepal Earthquakes (April 2015)
STIMULATING SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH TOURISM CONCESSIONS
Human Development Report 2016- Human Development for Everyone
Implementation in Asia and the Pacific of the Brussels Program of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2001-2010: progress made, obstacles encountered and the way forward Nepal
GOVERNMENT AND UN SIGN STRATEGIC DEVELOPMENT ASSISTANCE FRAMEWORK FOR THE NEXT 5 YEARS PRESS STATEMENT
Key Findings From The Agricultural Livelihoods Impact Appraisal (June 2015)
World Employment Programme Research Working Paper : Popluation, Labour and Poverty Project
Zero Hunger: The Heart of the 2030 Agenda
Nepal Programmes and Strategies for Employment Promotion -- A Report Prepared by ILO-SAAT under UNDP Technical Support Services - 1
Human Development Report 2009 - Overcoming barriers : Human mobility and development
Climate Risk and Food Security in Nepal - Analysis of Climate Impacts on Food Security and Livelihoods
Country Strategic Opportunities Programme (COSOP) - IFAD Nepal 2013-2018
Capacity Assessment and Institutional Development Guidelines for MEDEP Supported Organization
Executive Brief Nepal Earthquakes (June 2015)
Nepal Earthquakes - Executive Brief 4 June 2015
Second Regional Field Epidemiology Training Programme For Veterinarians (FETPV) For SAARC Countries
Harnessing Green Climate Fund Resources for Nepal
Human Development Report 2019
Rural-Urban Partnership Programme [NEP/96/003]
Nepal: Addressing the Employment Challenge through the Sectoral Pattern of Growth
Nepal Country Programme Evaluation - Alleviating Rural Poverty in a Fragile Environment
UNDP Support to the Implementation of Sustainable Development Goal 14: Ocean Governance
Wages In Asia And The Pacific: Dynamic But Uneven Progress
Fact Sheet 2016
The Sustainable Development Goals Report 2016
NATIONAL SERVICES POLICY REVIEW
Nepal Climate Change Support Programme
Green Jobs in Nepal
Maya Fact Sheet #1 Urban Mobility in Kathmandu - Status and Trends
JOB CREATION CRITICAL FOR DURABLE ECONOMIC PROGRESS IN NEPAL
The Future of Food Creating sustainable communities through climate adaptation, Issue No. 2 ( December 2009 )
NEPAL- Who is Assessing / Monitoring What, Where? (Jan '07 - Apr '08): Central Development Region
FAO Nepal Newsletter Issue No.7 (April-June 2016)
Family Farming: Meeting the Zero Hunger Challenge
Nutrition in Nepal A National Development Priority THE WORLD BANK
ASIA AND PACIFIC COMMISSION ON AGRICULTURAL STATISTICS TWENTY-SIXTH SESSION Thimphu, Bhutan, 15-19 February 2016 Agenda Item 6.4 Food and Nutrition Security; A Status Report of Nepal
Key Note Address by Honorable Dr. Min Bahadur Shrestha, Vice Chairman, and National Planning Commission of Nepal during Asia Pacific Forum on Sustainable Development 2017: Mainstreaming Disaster Risk Reduction for Poverty Eradication in Asia-Pacific.
NCCSP Thematic Areas
GOVERNMENT AND UN SIGN STRATEGIC DEVELOPMENT ASSISTANCE FRAMEWORK FOR THE NEXT 5 YEARS
Integrating Agriculture In National Adaptation Plans
OCHA Nepal Situation Overview, Issue No. 45 (April 2009)
Resident Coordinator’s Annual Report 2012 - Brief Description of Major Developments
100 result(s) found.