United Nations
Information Centre | Nepal
जीवन एचआईभी सहितको संसारमा संयुक्त राष्ट्र संघका कर्मचारी तथा उनीहरुका परिवारका निम्ति जानकारी
PDF File Size: 3.66 MB | Download   
जीवन, एचआईभी सहितको संसारमा’ एउटा सामान्य पुस्तिका भन्दा बढी हो – यो एउटा जीवनरक्षक औजार हो । यसलाई संयुक्त राष्ट्र संघ परिवारका मुख्यालयदेखि सबैभन्दा दुगम कार्यस्थलमा कार्यरत प्रत्येक सदस्यल अनिवार्य रुपमा पढेको हुनुपर्छ । यी पृष्ठहरूमा भएका जानकारीहरू विवरणात्मक र प्रस्ट छन् । यसले एचआईभीका कुनै पनि समुचित अनुक्रिया गर्दा छलफल गरिनै पर्ने धेरै विषयहरू समेटेको छ – जसमध्ये केही धेरै घनिष्ट प्रकृतिका छन् । यस रुपमा, एचआईभी संक्रमित सहकर्मीहरूका निम्ति न्यायपूर्ण, समतामूलक एवं सम्मानजनक कार्यस्थलका सुनिश्चितता गर्दै एचआईभीसम्बन्धी सुसचित निर्णयहरू गर्न व्यक्तिहरूलाई आवश्यक सूचना तथा शैक्षिक सामग्री दिन संयुक्त राष्ट्र संघले वकालत गरेको दृढ दृष्टिकोणको यो एउटा राम्रो उदाहरण हो । एचआईभी के हो र कसरी सर्छ भन्ने बारेमा चेतना वृद्धि हुनु जरुरी छ । यसले हाम्रो आफ्नै कार्यस्थलमा लाञ्छना तथा भेदभावलाई कम गर्न सहयोग गर्दछ । यसले हामीलाई संयक्त राष्ट्र संघले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू मार्फत् काम गर्ने विशेष वातावरणको नमुना प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य साकार गर्ने दिशातिर अझ अघि बढ्न सक्षम गराउँछ ।जीवन, एचआईभी सहितको संसारमा’ को यो अद्यावधिक संस्करण संयक्त राष्ट्र संघका सबै ६ वटै आधिकारिक भाषाहरूमा अनुवाद गरिने छ तथा संसारभर छरिएर रहेका संयक्त राष्ट्र संघका सबै कर्मचारीहरूलाई बाँडिने छ । यसको प्रकाशन एड्स सम्बन्धी विश्वव्यापी प्रतिबद्धताहरू पूर्ण गर्ने संयक्त राष्ट्र संघको अर्को एउटा सकारात्मक कदम हो ।
Publisher:
UNAIDS ,   (2011 )
Type / Script:
Progress Report in English
Keywords:
HIV/AIDS, SEXUALLY TRANSMITTED DISEASE, HIV INFECTION, AIDS PREVENTION, DECISION MAKING, ANTIRETROVIRAL THERAPY, HEALTH, BLOOD SAFETY, PREGNANT WOMEN, CHILDREN, CONTRACEPTIVES, HOSPITALS, LATRINES, CONDOMS, DISEASE, DISEASE PREVENTION, MUTATION, SAFETY DEVICES, MEDICINES, VIRUSES, EPIDEMICS, WOMEN, EARLY MARRIAGE, VIOLENCE, URBAN AREAS, VACCINES, EMPLOYEES, TRAINING PROGRAMMES, HEALTH SERVICES, AWARENESS, SEX, HIV TRANSMISSION
Thematic Group:
 UNAIDS : HIV/AIDS
Thesaurus:
10.03.01  -  Disease Prevention And Control
Reference Link:
** This document has been:
374  times viewed
1  times downloaded.
Feeder: ALISHATHAPALIYA , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
National HIV/AIDS One-year Operational Plan -(2003-2004)
The Increasing Vulnerability of Children in Nepal
Country Progress Report on HIV/AIDS Response NEPAL
Resource Inflow For The HIV & AIDS Programmes In Nepal -2010
Report on the First Outreach Training Workshop for Men Who Have Sex With Men in Nepal
The People Living with HIV Stigma Index Nepal 2011
National Policy On HIV/AIDS In The Workplace (2007)
Nepal UNGASS Country Progress Report-Nepal
Nepal HIVision 2020
National HIV Testing and Treatment Guidelines 2017, Nepal
National HIV Testing and Treatment Guidelines 2017
National Estimates Of Hiv Infections In Nepal- 2012
Joint Action for Results UNAIDS Outcome Framework (2009–2011)
कार्यस्थल साथी शिक्षकको लागि सहयोगी पुस्तिका
New Fast-Track HIV Plan Aims to End AIDS Epidemic in Nepal, by 2030
New Fast-Track HIV Plan Aims to End AIDS Epidemic in Nepal, by 2030
Prevention Of Transmission Of HIV Among Drug User In SAARC Countries (Module 3)
UN Cares Nepal
Rapid Situation and Response Assessment of Drugs and HIV in Bangladesh, Bhutan, India, Nepal and Sri Lanka
New UNAIDS Report Shows HIV Epidemic at Critical Juncture in Asia-Pacific Region
HIV Monitoring and Evaluation System Strengthening (MESS) Workshop Report 2011
Understanding HIV and AIDS
National HIV/AIDS STRATEGY, 2011-2016
A PROFILE OF ADOLESCENT GIRLS IN NEPAL NEPAL MICS 2014 FURTHER ANALYSIS REPORT ON ADOLESCENTS
Bulletin of the World Health Organization 2002
UN Inter-agency HIV/AIDS Assessment Mission Conducted Among Conflict-affected Populations and Displaced Persons in Nepal
2011 United Nations General Assembly Political Declaration on HIV/AIDS
A Study On The Socio-Economic Impact Of HIV/AIDS In Nepal
National AIDS Spending Assessment Report 2007- Nepal
Regional Fact Sheet 2012
Mapping & Size Estimation Of Most-At-Risk-Population In Nepal-2011: Vol.1 Male Sex Workers, Transgender & Their Clients
EPIDEMIOLOGICAL FACT SHEETS ON HIV/AIDS AND SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES
Report on the Global AIDS Epidemic
Profile, Drug Use Pattern, Risk Behaviour & Selected Bio-Markers Of Women Drug Users From Seven Sites In Nepal
Children and AIDS Fifth Stocktaking Report
Getting To Zero: World AIDS Day
Prevention Of Transmission of HIV Among Drug Users In SAARC Countries: : Module-6
National HIV/AIDS Programme (2004-2005)
Nepal Country Progress Report 2012 -(To contribute to Global AIDS Response Progress Report 2012)
Getting to Zero in Nepal; World Aids Day
Halting And Reversing The Spread Of HIV
A Survey of Teenagers in Nepal
Stigma Fuels HIV: Reporting on the Campaign in Asia and the Pacific
Press Statement: UNAIDS Concerned About Detention of AIDS Activists in Nepal
Legal Reference Brief Nepal Protective Laws related to HIV, Men who have Sex with Men and Transgender People
New Fast-Track HIV Plan aims to end AIDS epidemic in Nepal, by 2030 Nepal launches five-year strategic HIV plan: “Nepal HIVision 2020”
Universal Access To HIV Prevention, Treatment, Care and Support: Review Report 2010
Global Tuberculosis Report (2015)
Methadone Maintenance Treatment: Intervention Toolkit
Prevention Of Transmission Of HIV Among Drug Users In SAARC Countries (Module 5)
Good Practices in "HIV Prevention, Care and Treatment for Female Drug Users, Female Prisoners and Women living with HIV and AIDS in Nepal"
Implementing Comprehensive HIV And STI Programmes With Men Who Have Sex With Men: Practical Guidance For Collaborative Interventions
National Estimates Of HIV Infections -2009 NEPAL
Community Test and Treat Competence Through Public-Private Partnerships in Nepal
Unified Budget and Workplan 2002-2003 - Performance report: Technical Supplement
UNDAF District Profiles: Education, Health, Overview Graphics
At The Heart of The Earthquake Epicenter: Addressing Reproductive Health Needs in Gorkha
Celebration of 22nd World AIDS Day 2010, UN Nepal
Universal Access to HIV Prevention, Treatment, Care and Support Review Report, 2010-Nepal
Press Release on World AIDS Day 2017
Prevention Of Spread Of HIV Amongst Vulnerable Groups In South Asia
Halting And Reversing The HIV Epidemic In The South-East Asia Region – Getting It Right
Universal Access for Children Affected by AIDS in Nepal (UCAAN) UNICEF, FHI, NAP+N and USAID Initiate a Partnership
Time to Intensify Efforts for HIV/AIDS Services
Maternal Mortality in 1990-2015
Communities Deliver: The Critical Role of Communities in Reaching Global Targets to End the AIDS Epidemics
Nepal- Health Sector in Mid and Far Western Regions (4 July 2011)
National Estimates Of HIV Infections -Nepal 2007
Nepal- Health Sectors and Programmes in Mid and Far Western Regions (28 July 2011)
POSITIVE PROTECTION TRAINING MANUAL – PARTICIPANT’S HANDBOOK
Study on Behaviour of Returnee Sex Workers from India to Assess Impact on the HIV Situation in Nepal
Addressing the needs of people living with HIV and other key populations in the 14 hardest earthquake affected districts of Nepal (28 May 2015)
Sexual and Reproductive Health of Adolescents and Youth in Nepal: Trends and Determinants Further Analysis of the 2011 Nepal Demographic and Health Survey
UNGASS Country Progress report 2010-Nepal
Towards The Reform and strengthening of The National Center for AIDS and STD Control in Nepal
National Guidelines for Voluntary HIV/AIDS Counseling and Testing
HIV/AIDS and Human rights: Young People in Action
The First Consultation Meeting For Male Reproductive And Sexual Health In Kathmandu, Nepal
Prevention Of Transmission of HIV Among Drug Users In SAARC Countries,Phase II 2007-12
(NO FILE) Time to Intensify Efforts for HIV/AIDS Services
Legal and Policy Concern Related To IDU Harm Reduction In SAARC Countries
HIV/AIDS And Working Children in Nepal
Evaluation of the MISP for Reproductive Health Services in Post-earthquake Nepal UNFPA
Report Card HIV Prevention for Girl and Young Women
HIV/AIDS and Working Children in Nepal
Future management model for an expanded response to HIV/AIDS in Nepal: HURDEC
National Estimates of ADULT HIV Infections Nepal - 2003
Strategic Communication - For Behaviour and Social Change in South Asia
Future Of The AIDS Response: Building On Past Achievements And Accelerating Progress To End The AIDS Epidemic By 2030
जीवनका निमित्त पाठयोजना " प्रतियोगिता
“नेपाल एड्स मिडिया अवार्ड २०१२” का लागि आवेदन
UNESCO Office In Kathmandu Launches “HIV/AIDS And Education – A Toolkit For Ministries Of Education”
Positive Protection: Empowering Women Affected by HIV to Protect their Rights at Health Care Settings ( Training Manual – Facilitator’s Background Information )
Nepal: Who is Assessing Monitoring What, Where ? (As of March, 2009)
Innovative Approaches to HIV Prevention
Adding it up: The Costs and Benefits of Investing in Sexual and Reproductive Health 2014
Preventing mother-to-child transmission of HIV in Nepal:Situation Assessment and Recommendations
HIV/AIDS Knowledge and Attitude of Professionals of Nepal
HIV/AIDS at the Workplace Programme - Internal Evaluation Report
The Education Sector Reseponce to HIV/AIDS in Nepal
100 result(s) found.