United Nations
Information Centre | Nepal
सबैका लागि शिक्षाका विश्वव्यापी अनुगमन प्रतिवेदन २ ० १ ५: सार सब्क्षेप उपलब्धि र चुनौतीहरू
PDF File Size: 4.09 MB | Download   
सन् २००० मा सेनेगलको डकारमा भएको विश्व शिक्षा मञ्चमा विभिन्न क्षेत्रीय सङ्गगठन , अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गगठन , दातृ निकाय, गैर सरकारी संस्था र नागरिक समाज लगायत १६४ राष्ट्रका सरकारहरूले सबैका लागि शिक्षाप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै एक कार्य ढाँचामा सहमति जनाए। उक्त डकार कार्य ढाँचामा सन् २०१५ सम्ममा पुरा गरिसक्नुपर्ने ६ ओटा लक्ष्यहरू, तीसँग सम्बन्धित मापदण्ड र तिनको प्राप्तिका लागि सबै सरोकारवालाले अपनाउनु पर्ने १२ ओटा रणनीतिहरू समावेश थिए । सबैका लागि शिक्षाको विश्वव्यापी अनुगमन प्रतिवेदनले सबैका लागि शिक्षाका लक्ष्यहरू र सहस्राब्दी विकासका लक्ष्यहरूमा समावेश गरेका शिक्षासँग सम्बन्धित दुई ओटा लक्ष्यहरूको लगभग वार्षिक रूपमा प्रगति अनुगमन गर्दै आएको छ । सबैका लागि शिक्षाको विश्वव्यापी अनुगमन प्रतिवेदन २०१५ ले डकार कार्य ढाँचामा उल्लिखित लक्ष्य प्राप्तिर्फ सन् २००० देखि लक्षित मितिसम्म भए गरेका कार्यहरूको समग्र प्रगति मूल्याङ्कन प्रस्तुत गर्दछ । यसले विश्वमा सबैका लागि शिक्षाको लक्ष्य प्राप्त भए नभएको र सरोकारवालाहरूले प्रतिबद्धताको पालना गरे नगरेको लेखाजोखा गर्दछ । यसले प्रगतिको गति निर्धारण गर्ने सम्भावित तत्त्वहरूको व्याख्या समेत गर्दछ ।
Publisher:
UNESCO ,   (2015 )
Type / Script:
Progress Report in Nepali - नेपाली
Keywords:
EDUCATIONS, PARENT EDUCATION, BASIC EDUCATION, PRESCHOOL EDUCATION, PRIMARY EDUCATION, SECONDARY EDUCATION, CHILD CARE, YOUTH, LITERACY, GENDER EQUALITY, EQUALITY, EDUCATIONAL QUALITY, EDUCATIONAL DEVELOPMENT
Thematic Group:
 UNESCO : Educational, Scientific and Cultural
Thesaurus:
11.01.00  -  Educational Policy And Planning
Reference Link:
** This document has been:
958  times viewed
8  times downloaded.
Feeder: LEELASHRESTHA , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
Parents Mind Set of Education Investment for Daughters
Secondary Education Regional Information Base: Country Profile NEPAL
Baseline Survey of the Knowledge, Attitude and Practice (KAP) of Parents/Guardians on Early Childhood Development and Primary Education in Nepal
New Figures on Nepal’s Education Achievements in Education for All Global Monitoring Report 2011
Dalits in India and Nepal: Policy Options for Improving Social Inclusion in Education
An Alternative Approach to Educational Planning for Employment Promotion in Nepal
सबैका लागि शिक्षा विशवव्यापी अनुगमन प्रतिवेदन २००८
Message from Mr Koïchiro Matsuura, Director-General of UNESCO on The Occasion of International Literacy Day
A Study on Gender Responsive Budgeting
Winning People’s Will For Girl Child Education: Community Mobilisation for Gender Equality in Basic Education
Achieving Literacy for all: NFE-MIS Report 2013-14
The out-of-school children’s programme in Nepal:An analysis ; Strategies of education and training for disadvantaged groups
National Education Accounts In Nepal Expenditure for education 2009-2015
A 10-Year Literacy/NFE Policy and Programme Framework
Building UNESCO National Education Support Strategy (UNESS) Nepal 2008-2013
Gender, Jobs and Education: Prospects and Realities in Nepal
Empowering Adolescent Girls and Young Women through the Provision of Comprehensive Sexuality Education and a Safe Learning Environment in Nepal
Developing a Non-Formal Education Management Information System (NFE-MIS) ( September 2014)
Using Locally Resourced Low Cost Material to Extend Young Children Learning
Basic Education
Activity Report (2014- 2015) UNESCO
Winning People’s Will For Girl Child Education: Community Mobilisation for Gender Equality in Basic Education-A Case Study
National Workshop on EFA Goal of Early Childhood Development clarifying The Concept And Policy Guidlines
Trade, Gender And The Post-2015 Development Agenda
Gender Equality in Numbers: Progress and Challenges in Achieving Gender Equality in Nepal
विश्वव्यापी अनुगमन प्रतिवेदन २००९ सारसंक्षेप असमानतालाइ चिद : किन सशासनका महत्व छ
Achieving Literacy for All : NFE-MIS Report 2013-14
विद्यालय स्तरको शैक्षिक तथ्याङक २००८—०९ डडेल्धुरा ( Flash Report I, 2008-09 Dadeldhura )
विपद् पश्चातको लागि शिक्षण सहयोगी सामग्री - भाग १: मनोसामाजिक सहयोग र सिकाइ तत्परता
Education Financial Planning in Asia Implementing Medium-Term Expenditure Frameworks
UNICEF NEPAL EDUCATION PROGRAMME- (2018-2022)
Building UNESCO National Education Support Strategy (UNESS) Nepal 2008-2013
Education For All National Plan of Action
Higher Education Sustainability Initiative: Climate Change Action for Sustainable Development
World Conference On Higher Education: Higher Education In The Twenty-First Century- Vision and Action (VOLUME V – PLENARY)
OVERCOMING BARRIERS TO GIRLS’ EDUCATION IN SOUTH ASIA
सबैका लागि शिक्षाको विश्वव्यापी अनुगमन प्रतिवेदन शिक्षण र सिकाइ सबैका लागि गुणस्तर सुनिश्चित गर्न​ शिक्षण र सिकाइ
South Asia Education Officials And Donors Convene In Nepal For Education For All (EFA) Mid-Term Policy Review Conference
Eradicating Gender-Based Discrimination in Education – UNESCO /CERID Seminar Media Advisory
Joint Statement On The Importance Of Education
शिक्षाको महत्वबारे संयुक्त वक्तव्य
Convention on the Rights of the Child :Consideration of the reports submitted by States parties under article 44 of the Convention
Policy Advancing Option For Higher Education Improving Transition and Access to Higher Education in Nepal
Shinnyo-en contributes US $ 38,462 to UNHCR’s Nepal programme
Nepal Multiple Indicator Surveillance (Final Report)Primary Education Second Cycle: - April-June1995
Education in Emergencies in Education Sector Planning: The Case of Nepal
Nepal: 23 Most Vulnerable Districts- Identified by the UN’s Country Analysis (2011)
Quality With Equity Annual Report-2003
Kathmandu Office Newsletter : Volume II Issue I (January-March 2010)
Kathmandu Conference on Higher Education Policy in Nepal
An Assessment of the of HIV/AIDS on the Education Sector in Nepal
74th UN Day 2019
Fight Poverty, Invest in Girls. Global Action Week for Education for All focuses on Gender Discrimination
Nepal Agricultural Policy And Strategies For Poverty Alleviation And Food Security
Gender Equality and Empowerment of Women in Nepal
विश्वव्यापी अनुगमनप्रतिवेदन २ ० १ १ सारसंक्षेप अदृश्य संकट सशस्त्र द्वन्द्व र शिक्षा
All Children In School By 2015: Global Initiative On Out Of School Children
Assessing the Impact of Seasonal Factors on School Attendance in the Karnali Zone
Open Photography Contest on ‘Women’s Literacy’ (2015-07-27)
Deadline Extended for ‘Women’s Literacy’ Open Photography Contest!
Rautahat: Empowering Adolescent Girls and Young Women [Youtube]
An Assessment of the Voter Education Programme, Nepal
UNDAF District Profiles: Education
Mapping Progress in Women's Right in Nepal
सबैका लागि शिक्षाको विश्वव्यापी अनुगमन प्रतिवेदन युवा र सीप शिक्षा र कामको आबद्धता
GENIA-एसियामा शिक्षाको निमित्त लैङ्गिक संजाल जेनिया पृष्ठ्भूमी र ऊदेश्यहरू
Review of Research Literature on Girl's Education in Nepal
UNESCO Kathmandu’s Celebration Of The International Literacy Day (ILD) And National Education Day (NED)
Education for All 2000-2015 Achievements and Remaining Challenges in Nepal: A Brief Summary
Achieving The Millennium Development Goals By Enabling The Rural Poor To Overcome Their Poverty
Education For All 2000-2015: Achievements And Challenges
DSG Ms. Amina J. Mohammed's Nepal Visit 2018
DSG Ms. Amina J. Mohammed's Nepal Visit 2018
DSG Ms. Amina J. Mohammed's Nepal Visit 2018
DSG Ms. Amina J. Mohammed's Nepal Visit 2018
Assignment Report on Health education in Nepal
74th UN Day 2019
The Role of Education in Peacebuilding : Case Study – Nepal (August 2011)
Meeting The Goals of Education for All Compilation The Thematic Report
Community Learning Center (CLC)
A Comprehensive Review of the Practices of Literacy and Nonformal Education in Nepal
Literacy Status in Nepal (Literacy rate by age group 15 -24)
2014 Annual Results Report: Child Education
16 Days of Activism against Gender-based Violence: Bullying at school (3)[Youtube]
Statement of the Speech on the Occasion of World Population Day 2005 Ms. Junko Sazaki, Representative, UNFPA Nepal
Reforming the Ministry to improve education An institutional analysis of the Ministry of Education and Sports (MOES) of Nepal
Education: Nepal Earthquake Cluster Brief (June 2015)
Message From Mr Koïchiro Matsuura, Director-General Of UNESCO, On The Occasion Of World Day Against Child Labour - 12 June 2009
Celebrating Diversities Through Policy,Practice and Research : A Case Of Literacy and No-Formal Education in Nepal
Review of Research Literature on Girls’ Education in Nepal
Happy International Literacy Day'17 #LiteracyDay [Youtube]
Comprehensive Sexuality Education
Migration and Child Labour Exploring Child Migrant Vulnerabilities and Those of Children Left-Behind
Universal Access To Reproductive Health ( Progress And Challenges )
Nepal: Who is Assessing Monitoring What, Where ? (As of March, 2009)
Managing Linguistic Diversity in Nepal’s Schools Media Advisory
Education and Federalism National Symposium Held Today in Kathmandu
Education Support to VMLRs
Using locally resourced low cost materials to extend young children’s learning, 2008
Tools For The Assessment of School and Hospital Safety For Multi-Hazards in South Asia - (School Safety) Toolkit Book 1: New Design
100 result(s) found.