United Nations
Information Centre | Nepal
ने‌पाली विश्वविद्यालयहरुका पत्रकारि‌ता पाठ्यक्रम (युनेस्कोको नमूना पाठ्यक्रम तथा मिडिया विकास सूचकका दृष्टिबिन्दुबाट विश्लेषण)
PDF File Size: 1010 KB | Download   
ने‌पालमा पत्रकारि‌ता शिक्षाको‌ मात्रात्मक र‌ गुणात्मक दुवै‌ तवर‌ले उल्लेख्य विकास भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रि.वि.) ले‌ वि.सं. २०३३ (सन् १९७६) मा प्रार‌म्भ गरेको र‌ कालान्तर‌मा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (पू.वि.) तथा काठमाडौ‌विश्वविद्यालय (का.वि.) सहितले‌प्रदान गरिरहेको पत्रकारि‌ता शिक्षाले‌ दे‌शमा पत्रकारि‌ता क्षे‌त्र​को‌ विकासका लागि महत्त्व​पूण यो‌दान दिएको‌ छ । यद्यपि कक्षाको‌ठा र‌ समाचार‌क​क्षबीचको‌ खाडलका परि‌प्रेक्ष्यमा विश्वविद्यालयहरुले‌ प्रदान गनेर्‌ पत्रकारि‌ता शिक्षाको‌ आलो‌चना पनि हुने‌ गरेको छ । यस्तो‌ पृष्ठभूमिमा समाचार‌क​क्षको‌ आवश्यकतालाई सम्बो‌न गर्ने गरी विश्वविद्यालयहरुले‌ अग्रणी पहल गर्नु पर्ने आवश्यकता स्पष्ट दे‌खिन्छ ।
युने‌स्को‌द्वारा तयार‌ पारि‌एको‌ नमूना पाठ्यक्रम (युन‌स्को‌, सन् २००७)ले‌ विशे‌षतः पत्रकारि‌ता अभ्यासको‌ दृष्टिबाट उपयुक्त पत्रकारि‌ता शिक्षाको‌ आधार‌ तय गरेको छ । तसर्थ, विभिन्न विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमको‌ उक्त नमूना पाठ्यक्रमअनुरुप अनुकूलनले‌ पत्रकारि‌ताका विद्यार्थीहरुलाई उपयुक्त तवर‌ले तयार‌ पार्नमा अवश्यै‌ मद्दत पुग्दछ । यद्यपि नमूना पाठ्यक्रमअनुरुप अनुकूलनभन्दा अगाडि नै‌ हाल ने‌पालमा पत्रकारि‌ता शिक्षाका पाठ्यक्रमको‌ अवस्थाबारे अन्वे‌षण गर्नु र‌ विद्यमान पाठ्यक्रमले‌ युन‌स्को‌को‌ नमूना पाठ्यक्रमले‌ परि‌कल्पना गर‌बमो‌जिमका ज्ञान तथा सीपलाई अवलम्बन गर्न​ सके‌का छन् वा छै‌नन् भन्ने‌ अध्ययन गर्नु वाञ्छनीय छ । ने‌पालका विश्वविद्यालयहरुले‌ आफ्ना वर्तमान पत्रकारि‌ता पाठ्यक्रमलाई युन‌स्को‌को‌ नमूना पाठ्यक्रमअनुरुप अनुकूलन कसर‌ गर्न सक्छन् भन्ने‌बारे सुझाव उपर्युक्त अन्वेषण/अध्ययनकै‌ आधार‌ दिनमा सकिने‌ हुन्छ ।
Publisher:
UNESCO ,   (2014 )
Type / Script:
Progress Report in Nepali - नेपाली
Keywords:
JOURNALISM, JOURNALISTS, MASS MEDIA, MASS COMMUNICATION, JOURNALISM EDUCATION, EDUCATION, UNIVERSITY CURRICULUM, CURRICULUM EVALUATION, PROFESSIONAL EDUCATION
Thematic Group:
 UNESCO : Educational, Scientific and Cultural
Thesaurus:
15.04.00  -  Communication And Mass Media
Reference Link:
** This document has been:
1584  times viewed
441  times downloaded.
Feeder: PRAJU SHRESTHA , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
Project Title : Institutional Capacity Building Of Tribhuvan University.
Project Title: Establishing A Community Radio Self Regulation Mechanism For Upholding Freedom Of Expression
Project Implemented By The Kathmandu Office National Project Nepal: Building Institutional Capacity Of The Nepal Press Institute To Offer High Quality Media Training
Media and the Nepali public - Survey Assessments of Media Capacity, Credibility and Literacy
आधा‌र‌भूत पत्रकारिता तालिम पुस्तिका
Project Title: Consolidation Of Community Radio Movement (Phase II)
Project Implemented By The New Delhi Cluster Office National Project Nepal: Consolidation Of The Community Radio Movement in Nepal By Acorab
Project Ttile: Giving a Voice To Women Establishing The Community Radio Station "Radio Nari Aawaj"
Talking Points for Richard Bennett Representative of the UN High Commissioner for Human Rights in Nepal Delivered at the Closing of the UNESCO/FNJ Conference Media & Dialogue 3 May 2009, Kathmandu
Project Title : Building Bridges : Communication For All Empowerment Nepal
UN Newsletter - Vol. 26 (August 2010)
Project Implemented By The Kathmandu Office- National Project Nepal : Building Bridges: Communication Of Empowerment
Supporting Safety of Journalists in NEPAL
Training On UNESCO’S Media Development Indicators In Thailand (25-27 January)
आधा‌रभूत पत्रका‌रिता - तालिम पुस्तिका
Nepal: Lessons From Integrating Peace, Human Rights, and Civic Education Into Social Studies Curricula And Textbooks
United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights- Press Release – 21 December 2008 OHCHR-Nepal condemns attack at Himal Media
Supporting Safety of Journalists In Nepal Published By UNESCO
पत्रकारिता शिक्षाका लागि युनेस्को लेखमाला विकासशील देशहरु तथा उदीयमान प्रजातन्त्रहरुका लागी पत्रकारिता शिक्षाको नमूना पाठ्यक्रम
South Asia Press Freedom Report 2017-2018
Voices from the Field Press Freedom in the CPA to the Constituent Assembly
UN Newsletter - Vol. 49 (Dec 2012 -Jan 2013)
Indigenous Media, Empowering Indigenous Voices- Kathmandu Office
नेपाली बिश्वबिध्यलायाहरुका पत्रकारिता पाठ्यक्रम
Training for Women Journalists in the Terai Ended Today in Janakpur
Message from Mr Ian Martin Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in NepaL For World Press Freedom Day To the Federation of Nepalese Journalists 3 May 2006 - Himalaya Hotel, Kathmandu
OHCHR-Nepal Deplores The Killing Of Media Group Chairperson Arun Singhanyia
Transforming Teaching and Learning in Asia and the Pacific: Case Studies From Seven Countries
Assessment of Media Development in Nepal
Testimonies From the Field:An Exploration of the State of Press Freedom in Nepal after the signing of the Comprehensive Peace Agreement
Communication for Empowerment in Nepal: an Assessment of Communication and Media Needs Among Indigenous Peoples
Developing Culturally Contextualised Mathematics Resource Materials: Capturing Local Practices of Tamang and Gopali Communities
राष्टमाण्डल प्रसारण सङ्घ मार्गनिरदेशिका
खोज पत्रकारिताका लागि सूचनाको हक
OHCHR-Nepal deplores the killing of media group chairperson Arun Singhanyia
Kathmandu Office Newsletter : Volume II, Issue II (April-June 2010)
Community Television In Palpa District
UN Concerned About Reports Of Threats And Intimidation Of Journalists
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, नेपाल प्रेस विज्ञप्ति-२०६७ वैशाख १९ (विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा) पत्रकार वीरेन्द्र साहको हत्याका अभियुक्तिको गिरफ्तार गर्न राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयको आग्रह
Press Freedom in Nepal [Youtube]
Tamrat Samuel Deputy Special Representative of the Secretary-General in Nepal: Address at Second National Conference of Women Journalists Organised by the Women’s Committee of the Federation of Nepalese Journalists (2 November 2007)
Testimonies from the Field : An Exploration of the State of Press Freedom in Nepal after the singing of the Comprehensive Peace Agreement ( 3 May 2007 )
Nepal Multiple Indicator Survey (NMICS) 2014
UNESCO and NFEC focus on life skills in non formal education (2013 July 22-25)
Training of Health Manpower in Nepal - Assignment Report (WHO Project: NEP HMD 001)
OHCHR Condemns Threats to Editors and Publishers
नेपाली बिस्वविधालयहरुका प्रत्रकारिता पाठयकर्म युनेस्कोको नमुना पाठ्यकर्म तथा मिडिया विकास सूचकका द्बिस्तिबिन्दुबाट बिस्लेस्न्
NHRC e-bulletin, Volume 5, Number 7, OCT/NOV 2007,
Capacity Building Of Media Professionals In Electoral Coverage In Post-Conflicy Nepal
Kathmandu Conference on Higher Education Policy in Nepal
South Asia Education Officials And Donors Convene In Nepal For Education For All (EFA) Mid-Term Policy Review Conference
Policy Advancing Option For Higher Education Improving Transition and Access to Higher Education in Nepal
Communication skill and stress management at work
Assessment of Media Development in Nepal- Based on UNESCO's Media Development Indicators
Nepal Multiple Indicator Cluster Survey 2010 Mid- and Far Western Regions Final Report
Consolidating National Policies on Equivalency towards Accomplishing Universal Primary Education (UPE)
Assignment Report on Health education in Nepal
Assignment Report on Nursing Education and Services in Nepal
Assignment Report on Nursing Education and Services
Assignment Report on Nursing Education and Services, Nepal
Assignment Report on Health education in Nepal
Unique Assessment of Nepal’s Media Landscape Presented to Media Professionals
Building Institutuional Capacity Of The Nepal Press Institute To Offer High Quality Media Training
पत्रकार सुरक्षा अभिवृद्धि परियोजना
Baseline Survey of the Knowledge, Attitude and Practice (KAP) of Parents/Guardians on Early Childhood Development and Primary Education in Nepal
तराईका महिला पत्रकारहरुको लागि तालिम
The Role of Education in Peacebuilding : Case Study – Nepal (August 2011)
Peace and Disarmament Education Survey 2014
From Insult To Inclusion : Asia-Pacific Report On School Bullying, Violence And Discrimination On The Basis Of Sexual Orientation And Gender Identity
Measuring Gender Equality in Education: a Micro-Study of Learning Environment at Home and School: Through the Perspective of Gender Equality
Teaching girls science, technology, engineering & maths in Nepal | UNICEF [Youtube]
UN Digital library discussion
Celebrating World Radio Day On 13 February
Education Remains Under Attack In Nepal Says UNESCO Report
Service and Sacrifices of Nepalese UN Peacekeepers Campaign
74th UN Day 2019
UNRCPD LEARNING PEACE [YouTube]
Service and Sacrifices of Nepalese UN Peacekeepers Campaign
Open Photography Contest on ‘Women’s Literacy’ (2015-07-27)
मिडिया विकासका सुचकहरूः मिडिया विकास मापनसम्बन्धी एक ढाँचा
प्रेस वक्तव्य (२०६५ कार्तिक १०)
Nepal Report of Security Incident, Feb. 21 – Mar. 7, 2006
Press Statement (26 October 2008)
United Nations In Nepal Welcomes Steps To Investigate Church bombing
Cluster Presentation: Disaster Management Programme UNDP (30 May 2008)
Press Release of FAO Representation in Nepal (16 October 2014)
“नेपाल एड्स मिडिया अवार्ड २०१२” का लागि आवेदन
Remarks by Richard Bennett Representative of the UN High Commissioner for Human Rights in Nepal Delivered at a Programme to Mark World Press Freedom Day Organised by the Federation of Nepali Journalists and UNESCO With Support From OHCHR-Nepal
JOINT MEDIA ADVISORY The President to inaugurate a 100 Day Campaign of the NDC and OHCHR to “END CASTE DISCRIMINATION AND UNTOUCHABILITY” 15 September, 2011
Reaching Adolescents With Health Services In Nepal
PORTRAIT OF ANATOLY A. MKRTCHYAN, DIRECTOR OF ECTERNAL RELATIONS DIVISION OF DEPARTMENT OF PUBLIC INFORMATION (DPI)
International Day of Peace
International Day of Peace
International Day of Peace
International Day of Peace
Induction: Cohort VII Traineeship Programme
Induction: Cohort VII Traineeship Programme
Induction: Cohort VII Traineeship Programme
Induction: Cohort VII Traineeship Programme
Induction: Cohort VII Traineeship Programme
100 result(s) found.