United Nations
Information Centre | Nepal
मूल्याङ्कन सम्बन्धी नेपाल अनुभव ०४.०५.२०७२
PDF File Size: 264 KB | Download   
नेपालमा बैशाख १२ को भूकम्प पश्चात, सुरुसुरुको अवस्थामा नै कुनै वृहत संयोजित बहूपक्षीय मूल्याङ्कन हुने छैन भनेर निर्णय गरियो । संयुक्त राष्ट्र संघका निकायहरू, अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्थाहरू, स्थानीय गैर–सरकारी संस्थाहरू र सरकार गरेर कम्तिमा पनि ७० वटा निकायहरूले तात्कलिक आवश्यकता पहिचान गर्नका लागि विभिन्न ढ्रुत​ मूल्याङ्कनहरू सञ्चालन गरे । प्रायः मा मिश्रित पद्धति प्रयोग गरिएको थियो र मुख्य जानिफकारको अन्तर्वाता र उद्देश्य सहितको नमूना छनौट प्रक्रियामा केन्द्रित थिए । मूल्याङ्कनको ध्यान हाल आपतकाल बाट सुरुवाती पुनर्उत्थानमा तर्फ सरिरहेको अवस्थामा, यस दस्तावेजले हालसम्म मूल्याङ्कनको प्रारूप तयार पार्दा र सञ्चालन गर्दा सिकेका पाठहरूको साराशं प्रदान गर्दछ ताकि भविष्यमा नेपालमा सञ्चालन गरिन मूल्याङ्कनहरूलाई सुसूचित गर्न सकियोस् । यो प्रतिवेदन मूल्याङ्कन प्रक्रियामा संलग्न संयुक्त राष्ट्र संघका निकायहरू र गैर–सरकारी संस्थासँग सम्बद्ध १८ जना व्यक्तिहरूसँगको कुराकानी, मूल्याङ्कन प्रतिवेदनहरूबाट सिकिएको अन्तर–निकाय पाठहरूको अध्ययन समीक्षा र नेपाल मूल्याङ्कन इकाइले बैशाख १२ गतेको भूकम्प पश्चातका सुरुका ३ महिनामा प्राप्त गरेका २१४ वटा मूल्याङ्कनहरूका समीक्षामा आधारित छ ।
Publisher:
UNOCHA ,   (2015 )
Type / Script:
Bulletin or Poster in Nepali - नेपाली
Keywords:
NATURAL DISASTERS, EARTHQUAKES, EARTHQUAKE ZONES, DISASTER-PRONE AREAS, DISASTER VICTIMS, DISASTER RELIEF, DISPLACEMENT, HUMANITARIAN ASSISTANCE, HUMANITARIAN INTERVENTION, HUMANITARIAN EMERGENCIES, DISASTER PREPAREDNESS, DISASTER PREVENTION, HEALTH, HEALTH SERVICES
Thematic Group:
 UNOCHA : Humanitarian Coordination and Affair
Thesaurus:
13.02.00  -  Disaster Prevention, Preparedness And Relief
Reference Link:
** This document has been:
1025  times viewed
4  times downloaded.
Feeder: PRAJU SHRESTHA , Editor: ALISHA THAPALIYA , Auditor:

View Document History
Related Topics
Nepal Earthquake 2015: Medical Facilities And Teams
Nepal Earthquake 2015: Number Of National Medical Teams
Nepal Earthquake 2015: Health Cluster Response
Early Recovery Nepal: Analysis Of Data- Response Tracking (4W) Nepal
Early Recovery Nepal: Analysis Of Data- Response Tracking (4W) Nepal
Earthquake Update : UNICEF/NCO – April 2015 ( Solukhumbu )
WASH: Nepal Earthquake Cluster Brief July 2015
UNHAS Nepal: Humanitarian Air Service (3 July, 2015)
Nepal Experiences with Assessments (August 2015)
Earthquake Update : UNICEF/NCO – April 2015( Okhaldhunga )
Weekly Situation Update (10 July 2015)
Lessons from the UNICEF Nepal Emergency Cash Transfer Programme through Social Assistance
NEPAL Earthquake: Humanitarian Snapshot (as of 24 August 2015)
Concept Note Severity Index (16 July 2015)
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Kathmandu: 14/07/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Lalitpur: 14/07/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary Of Ramechhap District (15 July 2015)
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Rasuwa: 06/24/2015
Customs Delays And Taxation Of Aid Stalls Urgent Relief Efforts In Nepal: (8 July, 2015)
Shelter: Nepal Earthquake Cluster Brief (July 2015)
Camp Coordination and Camp Management (CCCM) - August 2015
Shelter Provision for the Most Vulnerable Households
Community Perception In Post-Earthquake Nepal (July 2015)
UNDAC Assessment Report Dahding Besi Distrit (30 April-01 May 2015)
Q2 Quarterly Update (April–June 2015)
Rapid Assessment Of RH Services (4th May 2015)
Shelter- Nepal Earthquake Cluster Brief (June 2015)
विश्व खाद्य कार्यक्रम वक्तव्य
Nepal Earthquake District Profile - Dolakha (17.05.2015)
Nepal Earthquake Response: Rapid Intention Survey: Site 1& 2( Chautara Humanitarian Hub) ( May 2015)
Nepalese driver goes extra mile delivering earthquake relief | UNICEF [Youtube]
Nepal Earthquake: IOM Emergency Response - Situation Report (3 June 2015)
Needs at a glance 07.06.2015
WFP Nepal Situation Report #25 ( 01 October 2015)
Nepal Earthquake Who, What, Where - Education cluster activities by District (as of 15 May 2015)
Logistics: Nepal Earthquake Cluster Brief (July 2015)
Logistics: Nepal Earthquake Cluster Brief (August 2015)
Dhading School Structural Assessment Findings July 2015
Kavre School Structural Assessment Findings July 2015
Okhaldungha School Structural Assessment Findings July 2015
Inter- Agency Common Feedback Report: (September 2015 Feedback Report)
Weekly Situation Update (17 July 2015)
Water, Sanitation And Hygiene (WASH ) : Nepal Earthquake Cluster Brief ( August 2015 )
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary of Bhaktapur District (22 July 2015)
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard : Summary of Kathmandu District ( 22 July 2015 )
Water, Sanitationa and Hygiene - Nepal Earthquake Cluster Brief (June 2015)
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary of Bhaktapur District : 14/07/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary of Bhaktapur District : 07/04/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary of Bhaktapur District : 24/06/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary of Dolakha (06/24/2015)
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary of Dolakha (07/01/2015)
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary of Dolakha (07/08/2015)
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary of Dolakha (15 July 2015)
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary of Bhaktapur District : 05/07/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard : Summary of Kabhrepalanchok ( 07/08/2015)
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard : Summary of Okhaldhunga ( 07/08/2015)
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard : Summary of Sindhuli (07/08/2015)
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Kathmandu: 24/06/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary Of Kabhrepalanchok District (15 July 2015)
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Lalitpur: 24/06/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary Of Kavrepalanchok: 06/24/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Gorkha: 07/08/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Gorkha: 15/07/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Rasuwa: 07/08/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Rasuwa: 15/07/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary Of Sindhupalchok: 06/24/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary Of Sindhupalchok: 07/08/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary Of Sindhupalchok: 07/08/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary Of Sindhuli: 06/24/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary Of Sindhuli: 07/01/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary Of Sindhuli District (15 July 2015)
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary Of Lalitpur District: 22/07/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard : Summary In Okhaldhunga: 07/01/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard : Summary Of Kabhrepalanchok: 07/01/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Makwanpur: 07/01/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Nuwakot: 07/01/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary Of Ramechhap: 07/01/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Rasuwa: 06/26/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard : Summary In Rasuwa: 07/01/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary Of Sindhupalchok: 07/01/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Makwanpur: 06/24/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Makwanpur: 07/08/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Makwanpur: 15/07/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Nuwakot: 06/26/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Nuwakot: 06/24/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Nuwakot: 07/28/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Dhading: 07/01/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Dhading: 07/08/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Dhading: 15/07/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Gorkha: 06/24/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Gorkha: 07/01/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary In Nuwakot: 15/07/ 2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard : Summary In Okhaldhunga: 06/24/2015
Nepal Earthquake WASH Response Dashboard: Summary Of Ramechhap: 06/24/2015
UNOCHA: Logistics Information About In-Kind Relief Aid
High-level Symposium on Disaster Risk Reduction : “Be aware, Be Prepared: Implementing Lessons Learned from other Earthquakes” ( February 2011 )
Nepal: Earthquake 2015 Situation Report No.14 (As Of 13 May 2015)
Flash Appeal Revision Nepal Earthquake
Nepal Flash Appeal Revision: Nepal Earthquake April - September 2015
Nepal Earthquake Situation Update (24 May 2015)
100 result(s) found.