United Nations
Information Centre | Nepal
भारत यात्राः नेपालबाट संकटका बेला निर्वाहका लागि बसाइ सराइ (मंसिर २०६५)
PDF File Size: 5.02 MB | Download   
प्रमुख बुँदाहरू:
1. नेपालका गरिब र खाद्य असुरक्षित परिवारहरु त्यसमा पनि मध्य र सुदूर पश्चिमका अति गरिब परिवारहरुमा खाद्यान्नको अभाव तथा अन्य आवश्यकता पूरा गर्नका लागि भारतमा बसाइ सराइ एक मात्र विकल्प भएको छ जुन कुरा संकट वा विपत् परेको बेला अझ व्यापक रुपमा हुन जान्छ ।
2. अधिकांशले अरुसँग चर्को ब्याजमा ऋण लिई बसाइ सराइ गर्ने खर्च​ जुटाउँछन्, प्रवासमा पनि उनीहरु तल्लो स्तरको काम गर्दछन् तथा त्यसरी प्राप्त सीमित विप्रषणले घर खर्चको महत्त्व​पूर्ण अंश टार्न बाध्य छन् ।
3. बसाइ सराइको समय गाउँमा हुने खेतीबाली र चाडबाडको समय तालिकासँग सम्बन्धित देखिन्छ ।
4. यस्तो निर्वाहमुखी बसाइ सराइसँग सम्बन्धित विभिन्न नकारात्मक पक्षहरु छन् जसमध्ये एचआइभी एड्सको संक्रमणको सम्भावना एक प्रमुख समस्या हो । साथै बसाइ सराइमा पुरुषहरु जाने हुँदा घरमा महिला र केटाकेटीले बढी समस्या झेल्नु पर्ने हुन्छ ।
5. कामको लागि खाद्यान्न जस्ता खाद्य सहयोगका साथै रोजगारीका अवसरहरू भएमा यस्तो बसाइ सराइमा उल्लेख्य रुपमा कमी आउन सक्दछ । वर्षमा तीन–चार महिना रोजगारीको व्यवस्था वा पाँच हजार रुपैयाँसम्मको आम्दानी हुने उपाय भएमा बसाइ सराइमा नजाने कुरा धेरैल बताए ।
Publisher:
WFP ,   (2008 )
Type / Script:
Progress Report in Nepali - नेपाली
Keywords:
MIGRATION, INTERNAL MIGRATION, INTERNATIONAL MIGRATION, POVERTY, FOOD SECURITY, FOOD SHORTAGE, HOUSEHOLD EXPENDITURES, HEALTH, HIV/AIDS, EMPLOYMENT, INCOME, ECONOMY, REMITTANCES, LIVELIHOOD, CONFLICT, FOOD AID
Thematic Group:
 WFP : Food and Emergency humanitarian logistict support
Thesaurus:
08.01.00  -  Population Dynamics
Reference Link:
** This document has been:
1101  times viewed
5  times downloaded.
Feeder: PRAJU SHRESTHA , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
NEPAL- Who is Assessing / Monitoring What, Where? (Jan '07 - Apr '08):Far-Western Development Region
Note on Migration and Remittances (24.07.2015)
Passage To India: Migration as a Coping Strategy in Times of Crisis in Nepal (November 2008)
NEPAL- Who is Assessing / Monitoring What, Where? (Jan '07 - Apr '08):Mid-Western Development Region
Promoting The Health Of Left-Behind Children Of Asian Labour Migrants: Evidence For Policy And Action
Labour Migration for Employment - A Status Report for Nepal: 2015/2016 - 2016/2017
Safer Migration Prgramme
An Overview Paper on Overseas Employment in Nepal
Savings and Credit Associations and Remittances: The case of Far West Nepalese Labour Migrants in Delhi, India
Reducing Distress Migration Through Decent Rural Employment
Labour Migration for Employment - A Status Report for Nepal 2013/2014
Nepal Community Feedback on Food Security and Livelihood: December 2017 [Youtube]
Promoting Informed Policy Dialogue on Migration, Remittance and Development In Nepal
NEITHER HEROINES NOR VICTIMS : Women Migrant Workers and Changing Family and Community Relations in Nepal
Country Strategic Opportunities Programme (COSOP) - IFAD Nepal 2013-2018
PROMOTING INFORMED POLICY DIALOGUE ON MIGRATION, REMITTANCE AND DEVELOPMENT IN NEPAL
The International Organization For Migration Mission In Nepal: FEBRUARY 2016 INFO-SHEET
Addressing Rural Youth Migration at its Root Causes: A Conceptual Framework
Labour Migrant Returning from Qatar
Why do people migrate? An overview of labour migration issues in Achham and Bajura - Issue 56
Labour Migration for Employment: A Status Report for Nepal: 2014/2015
Analysis of Labour Market and Migration Trends in Nepal
Migration of Health Workers from Nepal
Financial Literacy Training - IOM
Economic Security of Women Migrant Workers; A Pilot Reintegration Programme: Making Remittance Work for Women
Managing Migration for the Benefit of all:The International Organization for Migration (IOM), Mission in Nepal INFO-SHEET
Promoting The Health Of Left-Behind Children Of Asian Labour Migrants: Evidence For Policy And Action
Food Security Bulletin (May-June 2004)
International Labour Migration : A rights-based approach (March 27, 2010)
IOM Opens Office in Kathmandu, Nepal
Migration and Child Labour Exploring Child Migrant Vulnerabilities and Those of Children Left-Behind
Foreign Labor Migration and Trafficking in Persons in Nepal: A Situational Analysis
Nepal Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis (CFSVA)
Nepal Earthquake Response: Joint Assessment of Food Security, Livelihoods and Early Recovery
Rapid Assessment Internal Migration
NEPAL- Who is Assessing / Monitoring What, Where? (Jan '07 - Apr '08): Eastern Development Region
International Organization for Migration Nepal Mission Overview - January 2018
Migration of Working Children in Nepal
Migration and resilience: Experiences from Nepal's 2015 earthquake
Community Feedback on Food Security and Livelihoods - May 2016 [Youtube]
Nepal Food Security Bulletin, Issue 40
Situation Report on International Migration in East and South-East Asia
Migration Initiatives 2016: Migration Governance And Sustainable Development
Migration Health: Annual Review 2014
Food Security Bulletin, October 2006, issue 15
International Organization for Migration, Nepal Mission Overview - January 2019
Nepal Poverty Map
Nepal Food Security Bulletin - Year 2014, Issue 41.
International Conference on the Rights of Migrant Workers
South Asia Labour Migration Governance Project
Job offer Short film Net 4 Good [Youtube]
Employment- Led Growth in Nepal
Realizing a Fair Migration Agenda: Labour flows between Asia and Arab States : Background Paper For discussion at ILO interregional experts’ meeting ( 3- 4 December 2014 )
Food Security Bulletin -13 (March-April 2006)
Language Survey Report
Nepal Labour Market Update
Nepal Labour Force Survey 2008
Nepal: Labour Migration Should be a Choice
UNHCR Nepal to Celebrate Refugee Olympic Team
Livestock-Based Micro-Enterprise and Its Effectiveness on Poverty Reduction
Issue Paper: Fair Recruitment in International Labour Migration Between Asia and the Gulf Cooperation Council Countries
Nepal Food Security Bulletin, Issue No. 39 ( April - June 2013)
Nepal Migration Profile 2019
Nepal Organizes Stakeholder Consultation on Global Migration Compact
IOM Nepal Info Sheet – Updated August 2016
Managing Migration for the Benefit of All
Towards Zero Hunger in Nepal. A Strategic Review of Food Security and Nutrition 2018
Food Security Bulletin - 10 (May - June 2005)
IFAD to Support Loan and Grant to Enhance Sustainable Agricultural Growth in Nepal
International Youth Day
ILO-DFID Partnership Programme on Fair Recruitment and Decent Work for Women Migrant Workers in South Asia and the Middle East “Work in Freedom”
Trends and Drivers of Poverty Reduction in Nepal
Nepal Food Security Bulletin, Issue No. 31 (January- March 2011)
आप्रवासी कामदारहरुको अधिकार
3F CRISIS: Impact on Education - Quarterly Monitoring Report (October–December 2009)
Food Security Bulletin - 11 (October - December 2005)
Food Security Bulletin (September - October 2004)
Dolakha District Food Security Bulletin
Nutrition Surveillance Reports Health Assessment Programme: Issue No.2, (January–December 2011)
Nutrition Surveillance Reports Health Assessment Programme: Issue No.1, (January–June 2011)
Nutrition Surveillance Reports Health Assessment Programme: Issue No.3, (January–December 2012)
Food Security Bulletin -18
NEPAL: Who is Assessing/Monitoring What, Where? - Western Development Region (As of March 2009)
Internally Displaced Persons (IDPs): Current Status
SYNTHESIS of Impact Evaluations Food for Assets for Livelihoods Resilience Terms of Reference - Final 12 Dec 2013.
Food Security Bulletin (May - June 2006)
Nepal Food Security Bulletin, Issue No. 38 ( May 2013)
Agricultural Policy and Strategies for Poverty Alleviation and Food Security
Labour Migration for Employment - A Status Report for Nepal: 2014/2015
आप्रवासन, विस्थापन र शिक्षा
Migration Health Center
Joint German Government/ WFP Mid-Term Evaluation Of Project Nepal 5572.00
Weekly Situation Update ( 7 August 2015 )
Nepal Food Security Bulletin Year 2015, Issue No. 44
Employment Sector: The Dynamics Of Employment, The labour Market And The Economy In Nepal
The Dynamics of Employment, the Labour Market and the Economy in Nepal
Human Development Report 2009 - Overcoming barriers : Human mobility and development
Household Food Security in Nepal
Labour market trends analysis and labour migration from South Asia to Gulf Cooperation Council countries, India and Malaysia
Food Security Bulletin, Issue 20, August 2008
100 result(s) found.