United Nations
Information Centre | Nepal
नेपाली बिश्वबिध्यलायाहरुका पत्रकारिता पाठ्यक्रम
PDF File Size: 996 KB | Download   
नेपालमा पत्रकारिता शिक्षाको मात्रात्मक र गुणात्मक दुबै तबरले उल्ल्लेख्ये बिकाश भएको छ। त्रिभुवन बिश्वबिधयालय (त्रि.वि .)ले बि .सं २०३३ (सन् १९७६) मा प्रारम्भ गरेको कालान्तरमा पुर्बांचल बिश्वबिध्यालय नेपालमा विश्वबिध्यालयको पाठ्यक्रममा पत्रकारितालै समेतिएको चार दशक पुग्नै लागेको ,विश्वबिध्यालयामा पत्रकारिता संलगन हुनेहरुको सङ्खयामा क्रमिक बढोतरि हुदै गयेको तथ विश्वबिध्यलयहरुले प्रधान गर्ने पत्रकारित शिक्षाले समाचारकक्षको आवश्यकता अनुरुपको सिप प्रदान गर्न नसकिरहेको भनि आलोचना हुने गरेको तथ्यलाइ ख्याल राख्नसाथ प्रस्तुत अध्ययनको औचित्य तथा महत्व उजागर भैहल्छ्। पतरकारिता पाठ्यक्रमहरुको विश्लेशन गरइक साथै समषिट पाठ्यक्रमात्मक अवस्थाबारे प्रकाश पार्ने उदेश्येले गरिने अध्ययनले विश्वबिध्यलयहरुलाइ पाठ्य​ऋमको बिकासमा मद्दत पुर्याउनुका साथै व्यावसायिक पत्रकारिताको दिर्घकालिन बिकासमा पनि सहयोग पुय्याउँछ। नेपालमा विश्वबिध्यालयको पाठ्यक्रममा पत्रकारितालै समेतिएको चार दशक पुग्नै लागेको ,विश्वबिध्यालयामा पत्रकारिता संलगन हुनेहरुको सङ्खयामा क्रमिक बढोतरि हुदै गयेको तथ विश्वबिध्यलयहरुले प्रधान गर्ने पत्रकारित शिक्षाले समाचारकक्षको आवश्यकता अनुरुपको सिप प्रदान गर्न नसकिरहेको भनि आलोचना हुने गरेको तथ्यलाइ ख्याल राख्नसाथ प्रस्तुत अध्ययनको औचित्य तथा महत्व उजागर भैहल्छ्। पतरकारिता पाठ्यक्रमहरुको विश्लेशन गरइक साथै समषिट पाठ्यक्रमात्मक अवस्थाबारे प्रकाश पार्ने उदेश्येले गरिने अध्ययनले विश्वबिध्यलयहरुलाइ पाठ्य​ऋमको बिकासमा मद्दत पुर्याउनुका साथै व्यावसायिक पत्रकारिताको दिर्घकालिन बिकासमा पनि सहयोग पुय्याउँछ।(पू।वि) तथा काठमाडौँ बिश्वबिद्यालय (का,वि) सहितले प्रदान गरिरहेको पत्रकारिता शिक्षाले देशमा पत्रकारिता क्षेत्रको बिकासका लागि महत्वपुर्न योग्दान दियेको छ । यदपि कक्षाकोठा र समाचारकक्षबिचको खाडलका परिप्रेक्षयमा बिश्वबिद्यालयहरुले प्रदन गर्ने पत्रकरिता शिक्षाको आलोचना हुने गरेको छ यस्तो पुषठभुमिमा समाचारकक्षको आवश्कातालाई सम्बोधन गर्ने गरि बिशवबिधायलयहरुले अग्रणी पहल गर्नु पर्ने आवश्यकता सपस्त देखिन्छ्​।यूनेस्कोद्वारा तयार पारिएको नमुना पाठ्यक्रम (युनेस्को,सन २००७)ले बिशेषतः पत्रकारिता अभ्यासको दुस्तिबाट उपयुक्त पत्रकरिता शिक्षाको आधार तय गरेको छ्​। तसर्थ,विभिन्न बिश्वबिधायलका पठयक्रमको उक्त नमुना पाठ्यक्रमअनुरुप अनूकुलनले पत्रकारिता बिधार्थिहरुलाई उपयुक्त तबरले तयार पार्नमा अवश्यै मध्दत पुग्दछ्​। यधपि नमुना पाठ्यक्रमअनुरुप अनुकुलन भन्दा अगाडी नै हाल नेपालमा पत्रकारिता शिक्षाका पाठ्यक्रमको अवश्थाबारे अन्वेषण गर्नु र विद्यमान पाठ्यक्रमले युनेस्कोको नमूनापाठ्याक्रमले परिकल्पना गरेबमोजिमका ज्ञान तथा सिपलाइ अवलमबन गर्न सकेक छ्न वा छैनन अध्ययन गर्नु वाञछ्निय छ्​। नेपालका विश्वबिधयालयहरुले आफ्ना वर्तामान पत्रकरिता पाठ्यक्रमलाइ युनेस्कोको नमुना पाठ्यक्रमअनुरुप अनुकुल कसरि गर्न सक्छन भन्नेबारे सुझाव उपयुक्त अन्वेषण अध्ययनकै आधारमा दिन सकिने हुन्छ । नेपालमा विश्वबिध्यालयको पाठ्यक्रममा पत्रकारितालै समेतिएको चार दशक पुग्नै लागेको ,विश्वबिध्यालयामा पत्रकारिता संलगन हुनेहरुको सङ्खयामा क्रमिक बढोतरि हुदै गयेको तथ विश्वबिध्यलयहरुले प्रधान गर्ने पत्रकारित शिक्षाले समाचारकक्षको आवश्यकता अनुरुपको सिप प्रदान गर्न नसकिरहेको भनि आलोचना हुने गरेको तथ्यलाइ ख्याल राख्नसाथ प्रस्तुत अध्ययनको औचित्य तथा महत्व उजागर भैहल्छ्। पतरकारिता पाठ्यक्रमहरुको विश्लेशन गरइक साथै समषिट पाठ्यक्रमात्मक अवस्थाबारे प्रकाश पार्ने उदेश्येले गरिने अध्ययनले विश्वबिधयलयहरुलाइ पाठ्य​ऋमको बिकासमा मद्दत पुर्याउनुका साथै व्यावसायिक पत्रकारिताको दिर्घकालिन बिकासमा पनि सहयोग पुय्याउँछ।प्रस्तुत अध्ययनले युनेस्कोको नमुना पाठ्यक्रमले परिकल्पना गरेको पत्रकारिता आधारभुत ज्ञान तथा सिपहरुको नेपालमा विश्वविध्यालयका वर्तमान पत्रकारिता पाठयाक्रममा अवलम्बनको अवस्थालाइ प्रकाश पारेको छ । विद्धयमान पाठ्यक्रमललाइ स्तरिय बनाउनका लागि विश्वविध्ययालयहरुले गर्नु पर्ने सुधारका विभिन्न पक्ष पनि प्रस्तुत अध्ययनले खुट्ट्याएको छ्​। साथै ,विद्ययमान पत्रकारिता पाठ्यक्रमको अनुकुल युनेस्कोको नमुना पाठ्यक्रमअनुरुप गर्नका लागि विश्वविद्यालयहरउलाइ सुझाव पनि दिन सकिन्छ ।
Publisher:
UNESCO ,   (1977 )
Type / Script:
Progress Report in Nepali - नेपाली
Keywords:
ACCESS TO EDUCATION, DEVELOPMENT, MANAGEMENT, FREQUENCY MODULATION, MASS COMMUNICATION, JOURNALISM, MEDIA TECHNOLOGY, BACHELOR IN MEDIA, JOURNALISM EDUCATION, CHALLENGES, ANALOGOUSLY EQUIVALENCE, INFORMATION TECHNOLOGY, QUALITATIVE AND QUANTITATIVE, COMMUNICATION PROCESS, COMMUNICATIONS, VISUAL COMMUNICATION, MASS MEDIA, JOURNALIST
Thematic Group:
 UNESCO : Educational, Scientific and Cultural
Thesaurus:
15.04.00  -  Communication And Mass Media
Reference Link:
** This document has been:
1312  times viewed
8  times downloaded.
Feeder: ASHAPARIYAR , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
Project Title : Institutional Capacity Building Of Tribhuvan University.
ने‌पाली विश्वविद्यालयहरुका पत्रकारि‌ता पाठ्यक्रम (युनेस्कोको नमूना पाठ्यक्रम तथा मिडिया विकास सूचकका दृष्टिबिन्दुबाट विश्लेषण)
Project Title: Establishing A Community Radio Self Regulation Mechanism For Upholding Freedom Of Expression
आधा‌र‌भूत पत्रकारिता तालिम पुस्तिका
Media and the Nepali public - Survey Assessments of Media Capacity, Credibility and Literacy
Project Implemented By The Kathmandu Office National Project Nepal: Building Institutional Capacity Of The Nepal Press Institute To Offer High Quality Media Training
Project Title: Consolidation Of Community Radio Movement (Phase II)
Project Ttile: Giving a Voice To Women Establishing The Community Radio Station "Radio Nari Aawaj"
Project Implemented By The New Delhi Cluster Office National Project Nepal: Consolidation Of The Community Radio Movement in Nepal By Acorab
United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights- Press Release – 21 December 2008 OHCHR-Nepal condemns attack at Himal Media
नेपाली बिस्वविधालयहरुका प्रत्रकारिता पाठयकर्म युनेस्कोको नमुना पाठ्यकर्म तथा मिडिया विकास सूचकका द्बिस्तिबिन्दुबाट बिस्लेस्न्
Project Implemented By The Kathmandu Office- National Project Nepal : Building Bridges: Communication Of Empowerment
Nepal Multiple Indicator Survey (NMICS) 2014
Talking Points for Richard Bennett Representative of the UN High Commissioner for Human Rights in Nepal Delivered at the Closing of the UNESCO/FNJ Conference Media & Dialogue 3 May 2009, Kathmandu
Project Title : Building Bridges : Communication For All Empowerment Nepal
Indigenous Media, Empowering Indigenous Voices- Kathmandu Office
Voices from the Field Press Freedom in the CPA to the Constituent Assembly
OHCHR Condemns Threats to Editors and Publishers
Training On UNESCO’S Media Development Indicators In Thailand (25-27 January)
आधा‌रभूत पत्रका‌रिता - तालिम पुस्तिका
South Asia Press Freedom Report 2017-2018
Supporting Safety of Journalists in NEPAL
Supporting Safety of Journalists In Nepal Published By UNESCO
Understanding HIV and AIDS
मिडिया विकासका सुचकहरूः मिडिया विकास मापनसम्बन्धी एक ढाँचा
Kathmandu Office Newsletter : Volume II, Issue II (April-June 2010)
पत्रकारिता शिक्षाका लागि युनेस्को लेखमाला विकासशील देशहरु तथा उदीयमान प्रजातन्त्रहरुका लागी पत्रकारिता शिक्षाको नमूना पाठ्यक्रम
Assessment of Media Development in Nepal
OHCHR-Nepal Deplores The Killing Of Media Group Chairperson Arun Singhanyia
OHCHR-Nepal deplores the killing of media group chairperson Arun Singhanyia
OHCHR, UNESCO and UNRC: “All Principles of Freedom Of Expression must be Brought to The on-line World”
Training for Women Journalists in the Terai Ended Today in Janakpur
खोज पत्रकारिताका लागि सूचनाको हक
Testimonies From the Field:An Exploration of the State of Press Freedom in Nepal after the signing of the Comprehensive Peace Agreement
Nepal Multiple Indicator Cluster Survey 2010 Mid- and Far Western Regions Final Report
Unlock Teacher’s Potential to Enhance Quality of Learning, Reveals New UNESCO Report
UN Newsletter - Vol. 26 (August 2010)
Building Institutuional Capacity Of The Nepal Press Institute To Offer High Quality Media Training
Celebrating Rural Women’s Access To Media and Information
Rural Urban Partnership Programme
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सूचना तथा संचार नीति २०७१
Community Television In Palpa District
Open Photography Contest on ‘Women’s Literacy’ (2015-07-27)
UNESCO’s New 3-year Country Programme Supports Nepal’s Peace and Development Process
The Secretary General-- Message On World Press Freedom Day
Help Yourself - #Net4Good [Youtube]
Assessment of Media Development in Nepal- Based on UNESCO's Media Development Indicators
राष्टमाण्डल प्रसारण सङ्घ मार्गनिरदेशिका
National MDI Conference. Assessing the Media landscape in Nepal
Testimonies from the Field : An Exploration of the State of Press Freedom in Nepal after the singing of the Comprehensive Peace Agreement ( 3 May 2007 )
South Asia Education Officials And Donors Convene In Nepal For Education For All (EFA) Mid-Term Policy Review Conference
UN Newsletter - Vol. 14 (August 2009)
Assessment of Media Development in Nepal-Based on UNESCO’s Media Development Indicators
Inter-Agency Common Feedback Project Nepal Earthquake 2015 Comm-a-Thon
नेपालका लागि सयुक्त राष्ट्रसंघियका महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयन मार्टीनको सम्बोधन
Field Activities: Integrated Pesticide Management In Mustang (April 2015, Mustang)
Assessment of Media Deveopment in Nepal
Press Freedom in Nepal [Youtube]
Message from Mr Ian Martin Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in NepaL For World Press Freedom Day To the Federation of Nepalese Journalists 3 May 2006 - Himalaya Hotel, Kathmandu
UNESCO Science Report 2010 Shows Nepalese Government’s Focus on Science Research But Stresses Major Challenges at Universities
Nepal: 23 Most Vulnerable Districts- Identified by the UN’s Country Analysis (2011)
Achieving Literacy for All : NFE-MIS Report 2013-14
Communication for Empowerment in Nepal: an Assessment of Communication and Media Needs Among Indigenous Peoples
Celebrating World Radio Day On 13 February
Kathmandu Conference on Higher Education Policy in Nepal
Press Release of FAO Representation in Nepal (16 October 2014)
Achieving Literacy for all: NFE-MIS Report 2013-14
Communication for Development Strengthening the Effectiveness of the United Nations
Unique Assessment of Nepal’s Media Landscape Presented to Media Professionals
JOINT MEDIA ADVISORY The President to inaugurate a 100 Day Campaign of the NDC and OHCHR to “END CASTE DISCRIMINATION AND UNTOUCHABILITY” 15 September, 2011
Activity Report (2014- 2015) UNESCO
Empowering Adolescent Girls and Young Women through the Provision of Comprehensive Sexuality Education and a Safe Learning Environment in Nepal
National conference on early childhood development urges everyone to work together for and invest more on early years of life
A PROFILE OF ADOLESCENT GIRLS IN NEPAL:NEPAL MICS 2014 - FURTHER ANALYSIS REPORT ON ADOLESCENTS
UNESCO: Activity Report 2016-2017
नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण (NMICS) २०१४ पे्स विज्ञप्ति
Capacity Building Of Media Professionals In Electoral Coverage In Post-Conflicy Nepal
UN Concerned About Reports Of Threats And Intimidation Of Journalists
UN Newsletter - Vol. 49 (Dec 2012 -Jan 2013)
Assessing the Status of Media in Nepal. UNESCO Launches Pioneering Base-Line Study
Strategic Communication - For Behaviour and Social Change in South Asia
UNESCO Newsletter - Volume 3, Issue No. 3 ( July - September 2011)
Mainstreaming Disaster Risk Management in Nepal
Tamrat Samuel Deputy Special Representative of the Secretary-General in Nepal: Address at Second National Conference of Women Journalists Organised by the Women’s Committee of the Federation of Nepalese Journalists (2 November 2007)
A Survey of Teenagers in Nepal
Remarks by Richard Bennett Representative of the UN High Commissioner for Human Rights, in Nepal At the 2nd National Convention of Campaign for Human Rights & Social Transformation (CAHURAST) 8 March 2009, Kathmandu
Comprehensive TVET Annual Report 2075
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, नेपाल प्रेस विज्ञप्ति-२०६७ वैशाख १९ (विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा) पत्रकार वीरेन्द्र साहको हत्याका अभियुक्तिको गिरफ्तार गर्न राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयको आग्रह
Nepal IASC Contingency Plan
प्रेस वक्तव्य (२०६५ कार्तिक १०)
Press Statement (26 October 2008)
Nepal Report of Security Incident, Feb. 21 – Mar. 7, 2006
UNESCO Country Programming Document for Nepal 2011–2013
United Nations In Nepal Welcomes Steps To Investigate Church bombing
Reforming the Ministry to improve education An institutional analysis of the Ministry of Education and Sports (MOES) of Nepal
Cluster Presentation: Disaster Management Programme UNDP (30 May 2008)
UNESCO and NFEC focus on life skills in non formal education (2013 July 22-25)
तराईका महिला पत्रकारहरुको लागि तालिम
Developing a Non-Formal Education Management Information System (NFE-MIS) ( September 2014)
Starting Bachelor in Midwifery program is a milestone: UNFPA
100 result(s) found.