United Nations
Information Centre | Nepal
स्थलगत बुलेटिन रुकुम जिल्लामा पाकृतिक प्रकोपका चुनौती
PDF File Size: 464 KB | Download   
नेपाल पाकृतिक प्रकोपको आधारमा एक जोखिमयुकक्त मुलुकमा पदछ । यसका ७५ मध्य ४९ जिल्ला बाढी तथा पहिरोका लागि जोखिम युक्त मानिनछन । २३ जिल्लाहरु वन जगलमा लाग्ने डढेलो तथा एक जिल्ला हुरीबतासले जोखिमयुक्त मानिन छन । एस बाहेकमा हिऊ पागलिने बददो कर्मले गर्दा नेपालका २३१५ हिमपातहरु मध्ये २२ वोटा जुन सुनकै बेला पनि फुटन सक्ने जोखिममा राखेको कुरा विपद जोखिम बयेव्थापनका लागि रास्ट्रिय रणनितिले इगित गरेको छ । नेपाल सरकारको दैवी प्रकोप उदार येन बि .स २०३९ ले भूकम्प, आगलागी, हुरीबतास, बाढी, पहिरो खडेरी अनिकाल तथा सरुवा रोगहरुलाई प्रकोपका रुपमा मानेको छ ।
Publisher:
UNRCHC ,   (2011 )
Type / Script:
Bulletin or Poster in English
Keywords:
NATURAL ADVANTAGES, NATURAL CALAMATIES, DEVELOPMENT, MANENGEMENT, PERMANENT SOLUTION, CIVIL SOCIETY, CONFICT, ENVIRONMENT, POLTICAL ASSESMENT
Thematic Group:
 UNRCHCO (UNRCO) : UN Resident Coordinator and Humanitarian Coordinator Office (UN Resident Coordinator Office)
Thesaurus:
01.00.0A  -  Political And Legal Questions
Reference Link:
** This document has been:
1079  times viewed
5  times downloaded.
Feeder: BINDUPOUDEL , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
स्थलगत बुलेटिन नेपाली सेनाको समावेसीकरण; मफ्हेसी समुदायको पतिनिधित्व किन कम छ ?
स्थलगत बुलेटिन संबिधान सम्बन्धि छलफल ; सुदुर पसिचमका धारणाहरु
स्थलगत बुलेटिन क्षेत्रीको पहिचान सम्बन्धि अवधारणा र संघियतासंग तिनको सम्बन्ध
स्थलगत बुलेटिन दैलेखका सामुदायिक बिधालयहरु सथानिय दृष्टिकोण
Terms of Reference For Consulting Services of Individual Procurement Consultant
स्थलगत बुलेटिन संङ्घीयताका बारेमा विवाद; जातीय पहिचानमा आधारित हिंसा तथा दन्द्वको बढदो सक्रियता
Nepal Status Paper United Nations Conference on Sustainable Development 2012 (Rio+20) Synopsis
स्थलगत बुलेटिन बैदेसिक रोजगारीबाट फकेकाहरुलाई; घरमा स्वागत ?
स्थलगत बुलेटिन गैससहरुको जनसतीमा बिबिधता; एउटा पूवी पहाडी जिल्लाका गैसस लैंङगिक समानता तथा सामाजिक समावेसीकरण अवस्था
स्थलगत बुलेटिन गैसस क्षेत्रको स्वतन्त्रता ? छानिएका पुर्बी जिल्लाहरुमा गरिएको मामला अधययन
United Nations Human Settlements Programme: Annual Report (2010)
क्युङ-ह़ा काङ सयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवधिकार उपउच्चायुक्तद्वारा संचार माध्यमलाई दिएको वक्तय २०६८ वैशाख ७, काठमाडौँ
स्थलगत बुलेटिन प्रकोपबाट लामो समयसम्म बिस्थापित; बिसिएको समुह
नेपालका लागि सयुक्त राष्ट्र संघीय विकास सहयोग रुपरेखा
स्थलगत बुलेटिन बाँके र कपिलबस्तु मुसिल्म युवाहरु
स्थलगत बुलेटिन जब नदि अतिक्रमकारी बनछ; मध्य तराईका बाढीपिडित समुदायहरु
नेपालका लागि आवाशी समनवय्कर्ताको कायालय नेपाल ,२०७० भाद्र १०
UN Newsletter - Vol. 9 (March 2009)
UNV Strategic Framework
स्थलगत बुलेटिनमा ब्यासी/ साैका तथा प्रस्तावित '' स्वायत क्षेत्र ''
स्थलगत बुलेटिन नेपालका बादी समुदाय
Disaster Risk Reduction
स्थलगत बुलेटिन संघीयताका बारेमा विवाद; जातीय पहिचानमा आधारित हिंसा तथा दन्द्वको बढदो सक्रियता
The Future for Climate Finance in Nepal
स्थलगत बुलेटिन थारु परिचालनको इतिहासको एक बिषलेषण
स्थलगत बुलेटिन कन्चनपुरर डडेलधुराका सवदलीय सयन्त्र; सेथानिय सह्यूगी छन त् ?
सनंकमणकालीन न्याय सयन्त्रहरु तथा फौजदारी न्याय पणालीबीचको सम्बन्ध
Robert Piper, UN Resident And Humanitarian Coordinator At The Opening Ceremony For The International Search And Rescue Advisory Group (INSARAG) Asia Pacific Meeting, Kathmandu, Nepal 3 July 2012
Nepal: Updates On The Flooding In Seti Situation Report-02, 07 May 2012
Sustainable Development in the 21st Century: Sustainable Land Use for the 21st Century
जलवायु वित्त:हाते पुस्तिका-संघीय संसदका तथा प्रदेशसभा र स्थानीय तहका लागि
Climate Finance:Handbook-For the Federal Parliament, Provincial & Local Assemblies
स्थलगत बुलेटिन भू- स्वामित्वको स्वरुप तथा सम्बन्धि मुदाहरु -बाके जिल्लाक उदाहरण
UNV Strategic Framework: 2014-2017 Integrated Results And Resources Matrix Collective Well-Being.
Agricultural Policy And Strategies For Poverty Alleviation And Food Security-NEPAL
The process for Third Country Resettlement of the refugees from Bhutan in Nepal Begins
Financing For Sustainable Development In Small Island Developing States (SIDS)
Labour Markets, Institutions And Inequality: Building Just Societies In The 21st Century
The Poverty-Environment Initiative (PEI) In Nepal
Report of the Representative of the Secretary-General on the Human Rights of Internally Displaced Persons (No File)
Interactive Dialogue 4: Protecting Our Planet And Combatting Climate Change
Trends in Sustainable Development: Towards Sustainable Consumption and Production
UNESCO Country Programming Document for Nepal 2011–2013
National Human Rights Commission Annual Report 2000 - 2001
In the Know-UNDP Nepal Newsletter-Issue 5, May 2007
Government Provides Assurances on WFP Food Safety
The Handbook On Law And Disaster Risk Reduction
Sani News - Vol. 4 Issue 2 (July-December 2015)
Draft for Consultation Guidance note for developing Flagship 4 Project Proposals
NEPAL: Operational Space (1 - 30 April, 2009)
In the Know-UNDP Nepal Newsletter-Issue 37, January 2010
United Nations Development Programme COUNTRY: NEPAL( Nepal Climate Change Support Programme: Building Climate Resilience in Nepal.)
Statement by Hon. Dr. Min Bahadur Shrestha, Vice-Chairman of the National Planning Commission of Nepal and the Head of Nepali Delegation to the High-Level Political Forum (HLPF) under the auspices of the UN- ECOSOC (New York, 18 July 2017)
What Does Regional Trade in South Asia Reveal about Future Trade Integration? Some Empirical Evidence
What Does Regional Trade in South Asia Reveal about Future Trade Integration? Some Empirical Evidence
Discovering Peace Through Livelihood
PPPUE Annual Progress Report 2002 - Some Lessons Learned - 05
PPPUE Annual Progress Report 2002
PPPUE Annual Progress Report 2003
स्थलगत बुलेटिन बरघर प्रथ तथा थारुहरुको परम्परगत शासन
स्थलगत बुलेटिन महिला हिंसा; अन्तर्निहित करनहरु र पिडितहरुले न्यायका लागि उदयपुर जिल्लामा भोगेका चुनाैतिहरु एक अधययन
Bhutanese Refugees On Strike in Kathmandu
#33 UN Essay 2015: My United Nations- A Vision For The Future
Nepal-UNESCO Relations: 60th Anniversary (1953-2013)
Rapid Hazard and Risk Assessment Post-Flood Return Analysis
Nepal and FAO: Building food and nutrition security through sustainable agricultural development
H E Mr. Deepak Dhital on why UNEA2 is important [YouTube]
National Strategy for Disaster Risk Management in Nepal
विकासमा सुचनाका हकको प्र​भावःभारतको हालैका अनुभवहरूको चित्रण
Emergency Preparedness Pays Off As Kathmandu Hospitals Respond To Earthquakes
Nepal: Sectors Interventions in Humla District by UN and Other Development Partners 2011- 2012 (21 March 2013)
Nepal: Sectors Interventions in Bajhang District By UN and Other Development Partners, 2011-2012 (21 march 2013)
2015 State of the World’s Volunteerism Report Transforming Governance
PPPUE Annual Progress Report 2002 - Programme Overview - 01
स्थलगत बुलेटिन पाल्पा जिल्लामा दलित, मगर र कठिन उच्च जातका समुदायहरु बीच उदाउदो सम्बन्ध
स्थलगत बुलेटिन नेपाली उधोगहरु; समृदि्को अवसर अथवा दन्द्वको स्रोत ?
UNV Strategic Framework 2018-2021
UNV Strategic Framework, 2018-2021
Remarks by Hon. Chairperson Justice Anup Raj Sharma during NHRC-UNDP joint Inaugural Program of Prefab House of NHRC Central Office at Harihar Bhawan, Lalitpur 26 June, 2015
Kathmandu Office Intangible Cultural Heritage Network Meeting in South Asia: Exchanging countries' experiences on the implementation of the 2003 Convention at national level, 16-17 August 2017, Lalitpur, Nepal
UN Nepal Country Team Stands in Solidarity with Communities One Year After Earthquake
स्थलगत बुलेटिन - द्वन्द्वपिडितहरुलाई अन्तरिम राहत : सुर्खेतबाट प्राप्त धारणाहरु
Nepal Disaster Reoprt 2011 Policies , Practices and Lessons
Annual Report 2009
Annual Report 2006 - Supporting Progress Through Equality
Custodians Of Culture and Biodiversity: Indigenous Peoples take charge of their challenges and opportunities
UNODC: Promoting Health, Security And Justice
UNESCO’s New 3-year Country Programme Supports Nepal’s Peace and Development Process
Report of the Regional Review of Community-Based Management of Acute Malnutrition (CMAM) in Five Districts of the Mid - and Far Western Development Regions
Food Security Bulletin, October 2006, issue 15
नेपाल शान्ति तथा बिकास रणनीति; बिकास योजना निमाणमा नेपालका अन्तररास्ट्रिय बिकास साझेदारहरुको योगदान
स्थलगत बुलेटिन - नेपालमा मानवीय सासन ; सन् २०१२ मा दाङ र कास्कीमा प्राकृतिक​ विपदको प्रतिकार्यबाट​ सिकाएको पाठ र चुनौतिहरु
Remarks by Mr. Robert Piper UN Resident & Humanitarian Coordinator in Nepal On The Occasion of World Environment Day 2009
Green Jobs in Nepal
The Secretary-General -- Message On World Population Day
Human Development Report 2013- The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World
Technical Cooperation Programme - Strengthening Capacities for Disaster Prevention and Preparedness and Climate Risk Management in the Agricultural Sector
Federalism Dialogues Series 3 - Mithila-Bhojpura - Koch - Madhesh Provnce - 24-26 April, 2010
Emergency and Humanitarian Action (EHA) Newsletter - Issue VIII, September 2006
Joint Statement By International Development Partners In Nepal On The Occasion Of The International Day of Anti-Corruption
100 result(s) found.