United Nations
Information Centre | Nepal
स्थलगत बुलेटिन बाँके र कपिलबस्तु मुसिल्म युवाहरु
PDF File Size: 319 KB | Download   
नेपालका तराईका जिल्ला हरुमा मुसलमानहरु ठुलो सख्यामा रहेका छन ।सन् १९८१ को कुल जनसंख्यामा उनीहरुको हिँसा २.७ पतिसत मात्रै भए पनि उनीहरुको संख्या बढ्दै गैरहेको छ । सन् १९९१ मा उबिहरुको संख्या बढेर ३.३ पतिसत र सन् २००१ को जनगणना ४.२७ पतिसत पुगेको थियो । यो बढ्दै संख्या उनिहरुरुको उच्च पज्नन तथा बृदी दरका साथै अलप्संखय समुहहरुले प्राय; आलोचना गरेझै अधिला जनगणनाहरुमा हुने कम गणना बिसतारै घट्दै गैरहेको छ । नेपालमा पर्वेस गर्ने दोस्रो समुह भारतीय मुलुका थिय उनीहरु पहिलो पटक राजा प्ताप मल्लको सन् (१६४१-१६७४ ) सासनकालमा आइपुग्यो रे उनीहरुलाई छुटटै मसिज्द सथापना गर्ने अनुमति दिईयो । यो समुहलाई सास्खारुले सेनाका हातहतियार निमाण गन बोलाएका थिय र उनीहरु कृषि अाैजार, भाडाकुडा र गहना बनाउने समुहका रुपमा पहाडहरुमा बस्न थाले यिनका सन्ततिहरुलाई चुरोते अथवा चुरा बेचनेहरु भनिनछ यधपी ति मध्य अधिकांस पछि क्रिषक भए । हाल यी पहाडी मुसलमानहरु गोर्खा, तनहु, कास्की, सयान्जा, पाल्पा, अघखाची, प्यूठान र दैलेख भरि छरिएर रहेका छन । सन् १८५७ मा भएको सेपोई सिपाहीले गरेको बिदोह्का बेला बितीसहरुले अवधकि रानीको पतिको हत्या गरेपछि रानी सहित मुसलमानहरुको अर्को ठुलो समुह नेपाल प्रवेस गयो सन् १८५७ को सिपाही बिदोहको पछेमा लागेका अव्धका नबालकलाई सजाय स्वरुप बितिसदारा तत्कालिन अवध राज्यमा पने केहि चेत्रहरु आफनो मेंत्रिराज्य नेपाल अधिराज्यलाई उपहार स्वरुप सुमिप्य पछि हल्का बाके,बर्दिया, कैलाली र कंचनपुर जिल्लाहरुका मुसलमानहरु स्वत; नेपाली भए ।


Publisher:
UNRCHC ,   (2011 )
Type / Script:
Bulletin or Poster in English
Keywords:
CULTURE FOSTER INNOVATION, CHILD EDUCATION, BASIC EDUCATION, WOMEN EDUCATION, POOREST, CITIZEN EMPOWERMENT, AGRICULTURAL EMPLOYEMENT, AGRICULTURAL DEVELOPMENT, MANENGEMENT, DEPENDENT POPULATION, POPULATION CONTROL, CHILD MIGRANTS, CONFILCIVIL SOCIETY, CONFICT
Thematic Group:
 UNRCHCO (UNRCO) : UN Resident Coordinator and Humanitarian Coordinator Office (UN Resident Coordinator Office)
Thesaurus:
08.01.00  -  Population Dynamics
Reference Link:
** This document has been:
1107  times viewed
8  times downloaded.
Feeder: BINDUPOUDEL , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
Baseline Survey of the Knowledge, Attitude and Practice (KAP) of Parents/Guardians on Early Childhood Development and Primary Education in Nepal
Joint Statement On The Importance Of Education
Building UNESCO National Education Support Strategy (UNESS) Nepal 2008-2013
Compact Rural Settlements Development Strategy for Nepal: A Policy Brief
Convention on the Rights of the Child :Consideration of the reports submitted by States parties under article 44 of the Convention
WFP Nepal Country Brief
Gender Equality and Empowerment of Women in Nepal
Secondary Education Regional Information Base: Country Profile NEPAL
Gender Equality in Numbers: Progress and Challenges in Achieving Gender Equality in Nepal
Comprehensive Sexuality Education
Sex Work, Violence And HIV In Asia- From Evidence To Safety
Developing a Non-Formal Education Management Information System (NFE-MIS) ( September 2014)
The Secretary General Message For International Women’s Day
स्थलगत बुलेटिन तरिका जिल्लामा अनौपचारिक रुपमा रोजगार कामदारहरु
UNESCO’s New 3-year Country Programme Supports Nepal’s Peace and Development Process
Country Strategic Opportunities Programme (COSOP) - IFAD Nepal 2013-2018
नेपाली बिस्वविधालयहरुका प्रत्रकारिता पाठयकर्म युनेस्कोको नमुना पाठ्यकर्म तथा मिडिया विकास सूचकका द्बिस्तिबिन्दुबाट बिस्लेस्न्
Accelerating Progress Towards the Economic Empowerment of Rural Women
Nepal Update July 2016
Enabling Poor Rural People To Overcome Poverty In Nepal
InspIratIon Through VolunteerIsm UNV Nepal
Message from Mr Koïchiro Matsuura, Director-General of UNESCO on The Occasion of International Literacy Day
Nepal Malnutrition Maps
Rautahat: Empowering Adolescent Girls and Young Women [Youtube]
WFP Nepal Country Brief
Activity Report (2014- 2015) UNESCO
The out-of-school children’s programme in Nepal:An analysis ; Strategies of education and training for disadvantaged groups
Situation of Children And Women in Nepal
Parents Mind Set of Education Investment for Daughters
Education For All National Plan of Action
Education and Civil Conflict in Nepal - Christine Valente
UNICEF NEPAL EDUCATION PROGRAMME- (2018-2022)
Country gender assessment of agriculture and the rural sector in Nepal
Nepal: Sectors in the districts of Western Region, October 2011
Building UNESCO National Education Support Strategy (UNESS) Nepal 2008-2013
UNESCO Country Programming Document for Nepal 2011–2013
Statement of the Speech on the Occasion of World Population Day 2005 Ms. Junko Sazaki, Representative, UNFPA Nepal
Access To Finance (A2F) officially starting in Nepal
Kisankalagi Unnat Biu-Bijan Karyakram (Improved Seeds for Farmers Programme)
Nepal-UNESCO Relations: 60th Anniversary (1953-2013)
Field Activities: Ginger project (23 March 2015, Jhapa)
Common Country Assessment for Nepal 2007
2014 Annual Results Report: Child Education
Investigating the Structure, Magnitude and Trends of Capital Formation in and for Agriculture: Country Case Study of Nepal
Education Support to VMLRs
Sub-National Estimates of Human Capital Indicators: Localizing Investments for the Demographic Dividend
STATEMENT OF MS LAXMI MENON, Head of IFAD's Corporate Service Department NATIONAL ROUNDTABLE WORKSHOP NEPAL COUNTRY PROGRAMME EVALUATION Kathmandu, 23 January 2013
Policy Brief Civil Society collaboration in measuring impact of adaptation investments: the case of agriculture in Nepal
Impact brief: High-Value Agriculture Project in Hill and Mountain Areas
Key Results of High-Value Agriculture Project in Hill and Mountain Areas (HVAP) Impact Assessment
WFP Nepal Country Brief
Nepal Multidimensional Poverty Index
Multidimensional Poverty Index
Using Locally Resourced Low Cost Material to Extend Young Children Learning
A Study on Gender Responsive Budgeting
Winning People’s Will For Girl Child Education: Community Mobilisation for Gender Equality in Basic Education
Planning Effective Delivery Of Education In A Federal State
Statement on the Occasion of World World's Day 2009
Achieving Literacy for all: NFE-MIS Report 2013-14
Understanding the Critical Linkages Between Gender-Based Violence and Sexual and Reproductive Health and Rights: Fulfilling Commitments Towards MDG+15
Empowering Adolescent Girls and Young Women through the Provision of Comprehensive Sexuality Education and a Safe Learning Environment in Nepal
Nepal: 23 Most Vulnerable Districts- Identified by the UN’s Country Analysis (2011)
Education in Emergencies in Education Sector Planning: The Case of Nepal
Planning Effective Delivery Of Education In A Federal State
Message From Mr Koïchiro Matsuura, Director-General Of UNESCO, On The Occasion Of World Day Against Child Labour - 12 June 2009
Muslim Communities in Rautahat and Bara Districts - Issue 31
Potential Development Interventions for Fisheries and Aquaculture in Nepal
Universal Access To Reproductive Health ( Progress And Challenges )
United Nations Population Fund
Ensure Rights of Persons With Disabilities to Education in Federal Nepal
UNICEF in Nepal (2008 - 2010)
3F CRISIS: Impact on Education - Quarterly Monitoring Report (October–December 2009)
Press Release Of FAO Representation In Nepal (2015)
Eradicating Gender-Based Discrimination in Education – UNESCO /CERID Seminar Media Advisory
Nepal Agriculture Policy And Strategies For Poverty Alleviation And Food Security
UNESCO Director General to Visit Nepal
The Agriculture Sectors in the Intended Nationally Determined Contributions: Analysis
CONTRACT FARMING IN NEPAL (Introducing pay as you go water access)
A Training Manual for Agricultural Officers and Planners
Mother and Child Health Care Programme-A Joint Review of the MCHC programme by MoHP, MoE and WFP
UNICEF WASH RESPONSE Earthquake April 25 2015 Update as of Jan , 2016
New Figures on Nepal’s Education Achievements in Education for All Global Monitoring Report 2011
Employment Sector: The Dynamics Of Employment, The labour Market And The Economy In Nepal
Achieving The Millennium Development Goals By Enabling The Rural Poor To Overcome Their Poverty
3F Crisis: Impact on Education in Nepal - Quarterly Monitoring Report (January - March, 2010)
The Linkage Between Women's Emloyment, Family Welfare And Child Labour in Nepal
स्थलगत बुलेटिन गैससहरुको जनसतीमा बिबिधता; एउटा पूवी पहाडी जिल्लाका गैसस लैंङगिक समानता तथा सामाजिक समावेसीकरण अवस्था
परिवार नियोजनका गाहक र सेवा प्रदायकका लागि निर्णय सामगी नेपाली सस्करण, २०७१
United Nations Educational, Scientific And Cultural Organization
ILO-DFID Partnership Programme on Fair Recruitment and Decent Work for Women Migrant Workers in South Asia and the Middle East “Work in Freedom”
From Insult To Inclusion : Asia-Pacific Report On School Bullying, Violence And Discrimination On The Basis Of Sexual Orientation And Gender Identity
शिक्षाको महत्वबारे संयुक्त वक्तव्य
Trends In Sustainable Development: Agriculture, Rural Development, Land, Desertification And Drought: (2008-2009)
Winning People’s Will For Girl Child Education: Community Mobilisation for Gender Equality in Basic Education-A Case Study
National Workshop on EFA Goal of Early Childhood Development clarifying The Concept And Policy Guidlines
Basic Education
An Assessment of the of HIV/AIDS on the Education Sector in Nepal
A 10-Year Literacy/NFE Policy and Programme Framework
Kathmandu Conference on Higher Education Policy in Nepal
Education: Nepal Earthquake Cluster Brief (June 2015)
100 result(s) found.