United Nations
Information Centre | Nepal
स्थलगत बुलेटिन गैससहरुको जनसतीमा बिबिधता; एउटा पूवी पहाडी जिल्लाका गैसस लैंङगिक समानता तथा सामाजिक समावेसीकरण अवस्था
PDF File Size: 503 KB | Download   
नेपाल अत्यधिक संखयामा बहुभासिक, बहुसासकृतिक, बहुजातीय तथा बहुधार्मिक समुदायहरुको बासस्थान हो र जात र जातियता नेपालको सामाजिक बिबिधताको आधारभूत तत्व हुन् । सामाजिक तथा आर्थिक बिकासक क्षेत्रमा कम पर्गती हासिल गर्नेहरुमा पाय देहायका समुदाय छन दलित समुदायहरु , पहाडी तथा मधेसी दुवै ,जनजाती समुदायहरु, मुसलिम्हारू मधेस तथा समुदायहरु तथा सबै महिला अघिला चार समुदायका महिलाहरु दोहोरो बहिस्कारनमा परेका छन । भिन्न प्रकारले सक्षम तथा योनीक अल्प्संखयक समुदायहरुले पनि बहिस्कारन र विभेदको सामना गरिरहेका छन। गैससहरुको जनसतीमा बिबिधता; एउटा पूवी पहाडी जिल्लाका गैसस लैंङगिक समानता तथा सामाजिक समावेसीकरण अवस्था सुनिचित गरछ ।
Publisher:
UNRCHC ,   (2011 )
Type / Script:
Bulletin or Poster in English
Keywords:
DALIT COMMUNITY, DALIT COMMUNITY, DEVELOPMENT, CIVIL SOCIETY, AGRICULTURAL DEVELOPMENT, MANENGEMENT
Thematic Group:
 UNRCHCO (UNRCO) : UN Resident Coordinator and Humanitarian Coordinator Office (UN Resident Coordinator Office)
Thesaurus:
01.00.0A  -  Political And Legal Questions
Reference Link:
** This document has been:
1229  times viewed
5  times downloaded.
Feeder: BINDUPOUDEL , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
स्थलगत बुलेटिन नेपालका बादी समुदाय
स्थलगत बुलेटिन पाल्पा जिल्लामा दलित, मगर र कठिन उच्च जातका समुदायहरु बीच उदाउदो सम्बन्ध
स्थलगत बुलेटिन स्थलगत बुलेटिन जग्गा कब्जा सम्बन्धि भ्रम र वास्तविकताहरु; पुर्र्वका जिल्लाहरुबाट पाप्त केहि घटना
OHCHR-Nepal Representative meets with the new Chairperson and Members of the National Dalit Commission
PPPUE Annual Progress Report 2002 - Partner Municipalities 03
स्थलगत बुलेटिन राज्यविहीन नागरिकहरुको अवस्था; सन्थाल समुदायको नागरिकता र भुमिहिनताका मुदृासम्बन्धि घटना अधययन
स्थलगत बुलेटिन महत्वपूर्ण परिवतन; कृषिमा परिवतन तथा तरिका गाउमा वर्ग र जातीय आयाममा यसको प्रभाव
Ian Martin Special Representative of the Secretary-General in Nepal Address at the Dalit Women’s National Conference Organised by the Feminist Dalit Organisation (FEDO) (30 November 2007)
Talking points for Richard Bennett Representative of the UN High Commissioner for Human Rights in Nepal Delivered at the Release of OHCHR’s Handbook for Civil Society
PPPUE Annual Progress Report 2002 - Programe Partners - 02
स्थलगत बुलेटिन दैलेखका सामुदायिक बिधालयहरु सथानिय दृष्टिकोण
Discovering Peace Through Livelihood
Violence against Madheshi Dalit Women in Dhanusa & Mahottari districts - Issue 39
OHCHR ­Nepal Lena Sundh Representative in Nepal of the High Commissioner for Human Rights On the occasion of the 58th International Human Rights Day 10 December 2006
स्थलगत बुलेटिन रुकुम जिल्लामा पाकृतिक प्रकोपका चुनौती
PPPUE Annual Progress Report 2002 - Some Lessons Learned - 05
PPPUE Annual Progress Report 2003
PPPUE Annual Progress Report 2002
स्थलगत बुलेटिन संबिधान सम्बन्धि छलफल ; सुदुर पसिचमका धारणाहरु
Statement by Richard Bennett Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal Delivered at the Conference, Dalit Women’s Participation and Representation in Building a New Nepal
Chiya Guff 2019
Chiya Guff 2019
Chiya Guff 2019
Chiya Guff 2019
Chiya Guff 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
The Badi Community of Nepal - Issue 50
JOINT MEDIA ADVISORY The President to inaugurate a 100 Day Campaign of the NDC and OHCHR to “END CASTE DISCRIMINATION AND UNTOUCHABILITY” 15 September, 2011
Nepal Status Paper United Nations Conference on Sustainable Development 2012 (Rio+20) Synopsis
UN Deputy High Commissioner for Human Rights Ms. Kyung-wha Kang to Visit Nepal, 18-20 April
Building Bridges Linking Community Organisations – A Stakeholder Dialogue
Community-Managed Schools in Dailekh District: a local Perspective - Issue 48
United Nations Trust Fund for Human Security Community Learning Centres Project (UNTFHS-CLC Project) Community Empowerment through Community Learning Centers in Mid and Far Western Regions of Nepal
स्थलगत बुलेटिन बाँके र कपिलबस्तु मुसिल्म युवाहरु
President’s Report: Proposed Grants To The Republic Of Nepal For Adaptation For Smallholders In Hilly Areas Project (ASHA)
पर्वी नेपालका ककरााँत राई समदायको अमतत साांस्कृततक सम्पदाहरुको वर्वर्वरणसचीकरण
Local Government and Community Development Program (LGCDP)
Dalits and Labour in Nepal: Discrimination and Forced Labour
NEPAL: Operational Space (1 - 30 April, 2009)
Nepal: Reports of Security Incidents - 1 to 22 October, 2007
Farmer Field Schools On Integrated Plant Nutrient Systems
UNV In Action: Volunteerism In The 2030 Agenda
Address by Ian Martin Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal
संयुक्त राष्ट्रसंघिय मानवअधिकार उपउच्चायुक्त क्युङ काङ्ले बैशाख ९ देखी यू गतेसम्म नेपाल भ्र्‍मन गर्ने
100 result(s) found.