United Nations
Information Centre | Nepal
स्थलगत बुलेटिन नेपालमा जातीय बिभद; डडेल्धुरा जिल्लाबाट सथानिय स्तरको दृषटीकोण
PDF File Size: 878 KB | Download   
स्थलगत बुलेटिन नेपालमा जातीय बिभद; डडेल्धुरा जिल्लाबाट सथानिय स्तरको दृषटीकोण नेपालमा जातीय बिवेदको अवयासा इतिहास दक्षिन एसिया उपमहादिपको पाग्येतिहसिक अवधिसम्म पुगछ ।यस मध्ये घैरे कुराहरुलाई औपचारिक रुपमा नेपालमा पहिलो लिखित कानुनका रुपमा रहेको पुरानो मुलुकी एन ,सन् १८५४ मा सहिताबद गरिएको थियो । उत् सहिताले चार बर्न वा निदिस्थ गर्यो जसलाई कठोर सामाजिक वण व्यवस्थाका रुपमा स्थापित गरियो यो वणव्यवस्था हिन्दु धार्मिक गर्नथाहरु र परम्परागत अभयाशहरुमा थियो । यसमा मध्य इसा पूव पहिलो सताब्दीको मनुसमति उलेखनीय मानिनछ । जसले मानवलाइ चार वर्णमा बिभाजित गर्यो र ब्राह्ममण बौदिक कार्य , छेत्री लडाकु , वस्य ब्यापार र सुद संमजिवी का रुपमा पर्रमपरागत भूमिका तोकिदियो । यो व्यवस्था अनुसार वस बिसेसको पेसा पुस्तैनी रुपमा सरदछ ।
Publisher:
UNHRC ,   (2011 )
Type / Script:
Bulletin or Poster in English
Keywords:
CONSTITUTIONAL HISTORY, ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT, ECONOMIC SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS, LANGUAGE MINORITIES, CIVIL SOCIETY, CIVIL SOCIETY, JOB EVALUATION, CIVIC AND POLITICAL RIGHTS, CASTE DISCRIMINATION, GENDER JUSTICE, CULTURAL DEVELOPMENT, MANENGEMENT, WOMEN MARRIED, ECONAMIC DEVELOPMENT, CAST BASED DISCRIMINATION, ROLE OF LAW
Thematic Group:
 UN : International Peace and Security
Thesaurus:
15.00.00  -  Cultural Development
Reference Link:
** This document has been:
956  times viewed
8  times downloaded.
Feeder: BINDUPOUDEL , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
United Nations Development Assistance Framework for Nepal 2008-2012
South Asia’s first guide on indicators for monitoring human rights released in Kathmandu 20 September, 2011
Indicators for Monitoring Economic, Social and Cultural Rights in Nepal - A user's guide
Civil Society of Karnali to establish a network on Monitoring of ESCR
स्थलगत बुलेटिन बैदेसिक रोजगारीबाट फकेकाहरुलाई; घरमा स्वागत ?
Education, Training And Skills: Women Migrant Workers In ASEAN
राष्ट्रिय मानव अधिकारआयोग विधेयक, २०६६ बार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपाल तथा नेपालस्थित संयक्त राष्ट्रसघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तका कार्यालयका टिप्पणीहरू
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति आइतबार, १७ असोज २०६७ आर्थिक, सामाजिक तथा संस्कृतिक अधिकार अनुगमनक लागि कर्णालीक नागरिक समाजले संजाल गठन गर्ने
Opening Remarks by Richard Bennett, Representative of the High Commissioner for Human Rights in Nepal, at a Workshop on Ensuring Better Protection of Economic, Social, Cultural and Women's Rights in the New Constitution,
स्थलगत बुलेटिन जीवनयापनका लागि चेपाङहरुको संङघर्स ; मकवानपुर र चितवन जिल्लाका द्रिस्तिकोण
HUMAN DEVELOPMENT Report 2000
Interaction on Issues of Youth in the New Constitution
A Human Rights-Based Approach To Health
Statement by Ai Kihara-Hunt Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal Delivered at a Seminar to mark World Food Day, Organized by the National Network for Right to Food
Remarks by Richard Bennett Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal At a Programme to Mark Human Rights Day Organised by the National Human Rights Commission (NHRC)
Poverty, Social Divisions, and Conflict in Nepal
BRICS aid to education from the recipient's point of view: the case of Nepal
Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003
नेपालका लागि सयुक्त राष्ट्र संघीय विकास सहयोग रुपरेखा
नेपालस्थित संयुक्त रस्त्रसंघिया मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय
Human Rights, Diversity and Social Justice - Report of a Conference organised by the Constitution Advisory Support Unit, UNDP 29-30 April 2007, Biratnagar, Nepal
स्थलगत बुलेटिन नेपालको गामीण क्षेत्रका ४५ गाबिसमा गाबिस सचिवको अनुपस्थिति र सम्बन्धित सेवा प्रदान कार्य सम्बन्धि प्रयोगात्म्क घटना- अधययन
#64 UN Essay 2015: My United Nation: A vision for future
GOVERNMENT AND UN SIGN STRATEGIC DEVELOPMENT ASSISTANCE FRAMEWORK FOR THE NEXT 5 YEARS
NHRI Background Briefs: Assessing the Capacity of National Human Rights Institutions in South Asia to Address Discrimination and Human Rights Relating to HIV, Sexual Orientation and Gender Identity (June 2012)
UN Experts Mark International Human Rights Day With Call for States to Intensify Efforts to Combat Discrimination And Exclusion
Address by Ian Martin, Special Representative of the United Nations Secretary-General in Nepal, at the Inaugural Amparo Award for Human Rights Hosted by the Women’s Rehabilitation Centre (WOREC)
नेपाली बिस्वविधालयहरुका प्रत्रकारिता पाठयकर्म युनेस्कोको नमुना पाठ्यकर्म तथा मिडिया विकास सूचकका द्बिस्तिबिन्दुबाट बिस्लेस्न्
#69 UN Essay 2015: My United Nations- A vision for the future
मानवअधिकारको अनुगमनका लागि सूचकाङ्कहरूसम्बन्धी दक्षऺण एसियाकै पहिलो प्रयोगकर्ता पुस्तिकाको काठमाडौमा बिमोचन २०६८ असोज ३
मानवअधिकारको अनुगमनका लागि सूचकाङ्कहरूसम्बन्धी दक्षऺण एसियाकै पहिलो प्रयोगकर्ता पुस्तिकाको काठमाडौमा बिमोचन २०६८ असोज ३
Remarks by Richard Bennett Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal Delivered at the Launch of the Documentary Achhut (“Untouchable”) 14 August 2008, Kathmandu
Remarks by Jyoti Sanghera, OHCHR-Nepal, Dy. Representative Delivered at an interaction program on Haliyas organized by Nepal National Dalit Social Welfare Organization (NDSWO) & Rastriya Haliya Mukti Samaj Federation (RHMSF)
United Nations Development Assistance Framework For Nepal 2008-2010
Working with the United Nations Human Rights Programme - A Handbook for Civil Society
OHCHR Releases FAQ on Discrimination, and ESCR
Convention On The Protection And Promotion Of The Diversity Of Cultural Expressions Will Enter Into Force On 18 March 2007
Human Rights Situation in Nepal in the Present Context
UN Meets Members of Women’s Movement
UN High Commissioner Navi Pillay – Interaction with Civil Society 19 March 2009, UN House, Kathmandu Talking Points
स्थलगत बुलेटिन तरिका जिल्लामा अनौपचारिक रुपमा रोजगार कामदारहरु
UNITED NATIONS OFFICE OF THE RESIDENT COORDINATOR IN NEPAL Press Release – 11 December 2017
Remarks by Richard Bennett Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal At a Programme to Mark Human Rights Day and the 60th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
INTERACTION PROGRAMME ON THE PARIS PRINCIPLES AND THE NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION
Statement by Ai Kihara-Hunt Acting Chief, Far Western Regional Office, OHCHR-Nepal Delivered at the NHRC Exhibition Day, Dhangadhi, 22 April 2007
Summary Prepared by the Office of the High Commissioner for Human Rights in Accordance with Paragraph 15 (c) of the Annex to Human Rights Council Resolution 5/1: Nepal
Foreign Labor Migration and Trafficking in Persons in Nepal: A Situational Analysis
Implementing Commitments To Women’s Equal Participation
Joint Statement By International Development Partners In Nepal On The Occasion Of The International Day of Anti-Corruption
स्थलगत बुलेटिन पाल्पा जिल्लामा दलित, मगर र कठिन उच्च जातका समुदायहरु बीच उदाउदो सम्बन्ध
स्थलगत बुलेटिन पूर्वी तरिका तीन जिल्लामा संघियता सम्बन्धि बहस
FAO Nepal News Bulletin Bi-Monthly (March 2015)
Talking points for Richard Bennett Representative of the UN High Commissioner for Human Rights in Nepal Delivered at the Release of OHCHR’s Handbook for Civil Society
स्थलगत बुलेटिन नेपाली सेनाको समावेसीकरण; मफ्हेसी समुदायको पतिनिधित्व किन कम छ ?
Human Rights Day Organised by The National Human Rights Commission (NHRC), 10 December 2009
Sustainable Development Goals Baseline Report of Province No. Five
Secretary-General's statement on the situation in Nepal New York, 22 March 2004
Remarks by Richard Bennett Representative of the UN High Commissioner for Human Rights in Nepal Delivered at the launch of OHCHR’s Handbook for Civil Society (in Nepali) 30 November 2009, Pokhara
Economic and Social Council COMMITTEE ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS
Economic Empowerment of Indigenous Women in Nepal
COVID-19 Initiative by Gender in Humanitarian Task Team(GIHA TT) Members, GE Update 25 (November 2020)
Green Jobs in Nepal
स्थलगत बुलेटिन संबिधान सम्बन्धि छलफल ; सुदुर पसिचमका धारणाहरु
स्थलगत बुलेटिन थारु परिचालनको इतिहासको एक बिषलेषण
Cultural Portrait Handbook 3
Cultural Portrait Handbook 4
Cultural Portrait Handbook 5
Cultural Portrait Handbook 6
Cultural Portrait Handbook 7
Multilingual Education in Nepal: Hearsay and Reality ?
Indicators for Monitoring Economic, Social and Cultural Rights in Nepal - A User’s Guide (English/Nepali)
PPPUE Annual Progress Report 2002
PPPUE Annual Progress Report 2002 - Some Lessons Learned - 05
PPPUE Annual Progress Report 2003
Workforce Diversity in NGOs: Gender Equality and Social Inclusion status of NGOs in an Eastern Hill district. Issue
Remarks by Richard Bennett Representative of the UN High Commissioner for Human Rights, in Nepal At the Signing of Guidelines for Cooperation with the National Human Rights Commission (NHRC) 20 February 2009
High Commissioner’s Strategic Management Plan 2010-2011
NEPAL - EMPLOYMENT AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY FACT SHEETS 2017
UNITED NATIONS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN NEPAL Press Release 5 October 2005 NGO Code of Conduct
Supporting Women's Empowerment and Gender Equality in Fragile States: Guinea, Lebanon and Sudan — Research Series Summary
Volunteers In Setting The New Development Agenda
Allegations of Human Rights Abuses by the Young Communist League (YCL) - June 2007
Constitution Of Nepal 2072 (Unofficial Translation in English)
Joint Statement Of The External Development Partners In Health Regarding Critical And Growing Shortages Of Essential Medical Supplies In Nepal
National Roundtable Workshop Coorganized by the Government of Nepal and IFAD
Economic Empowerment Of Women
Press Release of FAO Representation in Nepal ( 4 December 2014 )
Forest-reliant communities in Asia need policies to better protect their tenure, livelihoods and ensure their food security ( 12 February 2015 )
स्थलगत बुलेटिन नेपाली उधोगहरु; समृदि्को अवसर अथवा दन्द्वको स्रोत ?
National Human Rights Commission Annual Report 2000 - 2001
विकासमा सुचनाका हकको प्र​भावःभारतको हालैका अनुभवहरूको चित्रण
Nepal Report NCPI
Nepal Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis (CFSVA)
UN Women Nepal Strategic Note 2018-2022 [YouTube]
Economic Growth and Social Reproduction: Gender Inequality as Cause and Consequence
Closing Statement at Nepalgunj Human Rights Community Interaction on Discrimination and Social Exclusion Louise Arbour United Nations High Commissioner for Human Rights
Press Statement 23 January 2007 Louise Arbour United Nations High Commissioner for Human Rights Sindhupalchowk, Nepal
Harmful Practices in Nepal: Report on Community Perception
नेपाल बालबालिका तथा सशस्त्र द्वन्द्वका लागि विशेष प्रतिनिधिकोभ्रमण
High Commissioner for Human Rights Hails Adoption of Declaration on Indigenous Rights
100 result(s) found.