United Nations
Information Centre | Nepal
माहीला तथा बालबालिका माथि हुने हिंसाविरुद्व आधारभुत कानुनि सुचनाहरु
PDF File Size: 1.63 MB | Download   
कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा,परंपरा, धर्म, संस्कृति,रितिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा जातिय भेदभाव वा छुवाछुत गरी र्सार्वजनिक वा निजि स्थानमा प्रवेश गर्न,उपस्थित हुन वा भाग लिन निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले प्रतिवन्ध लगाउने वा व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा र्सार्वजनिक स्थान वा समारोहबाट निष्काशन, सामाजिक वहिस्कार वा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने वा सहन नसकिने व्यवहार गर्ने, र्सार्वजनिक समारोह आयोजना गर्नबाट वंचित गर्ने र्सार्वजनिक सेवा उपभोग गर्नबाट वंचित गर्ने, कुनै व्यवसाय गर्न प्रतिबन्ध लगाउने अथवा कुनै पेशा व्यवसाय गर्न वाध्य गराउने, कुनै धार्मिक कार्य गर्नबाट वचिंत गराउने, कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन, बिक्रि वा वितरण गर्न रोक लगाउने खास जातिको व्यक्तिलाई मात्र कुनै बस्तु, सेवा वा सुविधा, उत्पादन बिक्रि वितरण गर्न लगाउने र कुनै जातिका आधारमा परिवारका कुनै सदस्यलाई वहिस्कार गर्ने, घरमा प्रवेश गर्न नदिने वा घर गाउँवाटै निकाल्ने वा निस्कन वाध्य तुल्याउने गर्न पाइँदैन ।
Publisher:
UNICEF ,   (1996 )
Type / Script:
Publication in Nepali - नेपाली
Keywords:
CULTURE, RELIGIOUS, CAST, SOCIETY, UNTEACHABLE, PUBLIC, DISCRIMINATION, SOCIAL SERVICE, CHILDREN, ABANDONED CHILDREN, ADOPTED CHILDREN, CHILD MIGRANTS, CHILD REFUGEES, CHILD SOLDIERS, CHILDREN IN ARMED CONFLICTS, CHILDREN WITH DISABILITIES, CHILD ABUSE, CHILD DEVELOPMENT, CHILD FEEDING, CHILD GUIDANCE, CHILD HEALTH, CHILD LABOUR, CHILD MORTALITY, CHILD NEEDS, CHILD NUTRITION, CHILD PROSTITUTION, CHILD PSYCHOLOGY, CHILD WELFARE, RURAL WOMEN, WOMEN IN AGRICULTURE, WOMEN IN DEVELOPMENT, WOMEN IN F
Thematic Group:
 UNICEF : Children Fund
Thesaurus:
08.01.00  -  Population Dynamics
Reference Link:
** This document has been:
1310  times viewed
5  times downloaded.
Feeder: BIRKHA DHAMI , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
Child Feces Disposal in Nepal
UNICEF reiterates calls to halt Inter-country adoptions in Nepal
नेपाल बालबालिका तथा सशस्त्र द्वन्द्वका लागि विशेष प्रतिनिधिकोभ्रमण
नेपालको मध्य तथा सुदुरपशिचमान्चल क्षेत्रका महिला तथा बालबालिकाको जिवन, २०१०
बालमैत्रि स्थानिय शासन
FINAL EVALUATION OF THE NATIONAL PLAN OF ACTION FOR CHILDREN 2004-15
Migration of Working Children in Nepal
2014 Annual Results Report: Child Protection
Towards Achieving the Elimination of the Worst Forms of Child Labour as Priority (ACHIEVE)
UN Newsletter - Vol. 73 (Nov-Dec 2018)
Promoting The Health Of Left-Behind Children Of Asian Labour Migrants: Evidence For Policy And Action
First Victims of Explosives in Nepal Are Children
Migration and Child Labour Exploring Child Migrant Vulnerabilities and Those of Children Left-Behind
COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD CONSIDERATION OF REPORTS SUBMITTED BY STATES PARTIES UNDER ARTICLE 44 OF THE CONVENTION
Costing the Child Grant Expansion in Nepal
Child Protection Sub-Cluster Contingency Plan
2014 Annual Results Report: Social Inclusion
Compassionate Care: Proceedings of Workshops
Child Protection Network (Early Childhood Development Center) Nepal
Visit of the Special Representative for Children and Armed Conflict
विश्वव्यापी अनुगमन प्रतिवेदन २००९ सारसंक्षेप असमानतालाइ चिद : किन सशासनका महत्व छ
Child Protection Mapping and Assessment Summary Report (September 2015)
UNICEF Nepal Country Office Combating Child Labour in Nepal
UNICEF PROGRAMME FOR THE REINTERGATION OF CHILDREN ASSOCIATED WITH ARMED FORCES AND ARMED GROUPS IN NEPAL
United Nations Children's Fund
Security Council Working Group for Children and Armed Conflict
Political actors must protect children’s rights
Nepalese Children Still Face Serious Human Rights Violations, UN Report Finds
Child Soldiers for Adult Wars: Exploitation in Nepal and Sri Lanka
सबल आधार प्रर्म्मभीक बाल हेरचाह र शिक्षा सार-संक्षप
Eliminating Child Labour In Nepal : Facts, figures, commitments and action
NEPAL FACTSHEET January 2016
United Nations Children’s Fund Revised country programme document Nepal (2008-2010)
Policy Advocacy And Partnership For Childrens Rights
Micronutrient Supplementation for Children in Bhutanese refugee Camps of Nepal
Nepal Trafficking in Girls With Special Reference to Prostitution: A Rapid Assessment
UNICEF Nepal Working Paper Series: LOST LIVES, LOST FUTURES : The Indirect Cost of Infant Mortality in Nepal
Promoting The Health Of Left-Behind Children Of Asian Labour Migrants: Evidence For Policy And Action
Child Protection Network (Community-based Child Care Center) Nepal
Mobilising Communities for Child Protection
Successful Strategies and Experiences in Combating Child Bonded Labour in Nepal
Child Labour Situation in Nepal
Adopting The Rights Of The Child: A Study On Intercountry Adoption And Its Influence On Child Protection In Nepal
Nepal Hosts Its First Girl Summit To End Child, Early And Forced Marriage
National Plan of Action for Children, Nepal (2004/5-2014/15)-Approved by the Council of Ministrys, Government of Nepal, on 3 September 2012 and Implimented
Violence Against Children in Nepal
Human Rights Messages on International Migrants Day, 18 December
Universal Access for Children Affected by AIDS in Nepal (UCAAN) UNICEF, FHI, NAP+N and USAID Initiate a Partnership
Nutrition Surveillance Reports Health Assessment Programme: Issue No.2, (January–December 2011)
Convention On The Rights Of The Child (Twelfth Session)
नेपालमा प्रारम्भिक बालनीति पुनराबवलोकन​ (अध्ययन प्रतिबेदन​)
OHCHR­Nepal UNICEF­Nepal Joint Press Release On the occasion of the 17 Anniversary of the Adoption of the Convention of the Rights of the Child
VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN NEPAL "No More Suffering" Child Sexual Abuse in Nepal: Children's Perspectives WITH REFERENCE TO STUDY IN FOUR DISTRICTS
Country Office Annual Report 2014 for: Nepal, ROSA Status: Finalised
POLICY BRIEF ACHIEVING THE BEST OUTCOMES FOR CHILDREN
UNICEF USA: Nirmala: Child Head of Household in Nepal [Youtube]
Under The Tent
स्थलगत बुलेटिन बाँके र कपिलबस्तु मुसिल्म युवाहरु
Report of the National Workshop on Interventions against Trafficking of Children
Child Poverty and Disparities in Nepal Nepal Report 2010
UNICEF Nepal Working Paper Series: STRATEGIES AND OPTIONS FOR SCALING UP AND ENHANCING THE CHILD GRANT NATIONALLY IN NEPAL
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees
Progress for Children - A Report Card On Child Protection Number 8, September 2009
नेपालमा इन्जेक्टेबल इन्याक्टिभेटेड पोलियो भ्याक्सिन (आईपीभी खोप) को ऐतिहासिक प्रवेश
बालबालिका तथा सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धि महासचिवको बार्षीक प्रतिकेदन जारि प्रेस वक्तव्य
Nepal Situation of Child Porters: A Rapid Assessment
Golden 1000 Days
Investigating the Worst Forms of Child Labour No. 4 Nepal Situation of Child Ragpickers: A Rapid Assessment
End Violence Against women And Children Campaign To Mark International Women’s Day
An Expansion Strategy for Nepal’s Child Grant (November 2016)
Compassionate Care - Proceedings of Workshops: Directions in Community-based Care, and Social Reintegration for Nepal
Nepal Adolescent and Youth Survey 2010/11
Child Poverty And Disparities In Nepal : Towards escaping the cycle of poverty : Nepal Report 2010
Status of Child Rights in Nepal
New UNICEF Ambassador Aamir Khan Vows To Fight Stunting In South Asia
Protect the Rights of Children
Planning for Child- Baseline Survey Report Dang District
Assessment of Children and Young Persons in Prisons, Correction Home and Police Custody in Nepal
Internal Trafficking Among Children and Youth Engaged In Prostitution
Creating a Healing Environment (Volume II: Technical Papers) - Psycho-Social Rehabilitation and Occupational Integration of Child Survivors of Trafficking and Other Worst Forms of Child Labour
प्रारम्भिक बाल हेरचाह र शिक्षामा युनेस्कोको विश्व सम्
अवधारणा पत्र प्रारम्भिक बाल-हेरचाह र शिक्षामा युनेस्कोकोविश्व सम्मेलनः राष्ट्रहरुकोसम्पदाकोबिकास गद
Resource Kit on Child Labour
HIV/AIDS and Working Children in Nepal
नेपाल मा प्ररम्भिक बालनीति पुनरावलोकन (अध्ययन प्रतिवेदन)
Early Childhood Policy Review in Nepal
Statement By: UNICEF and the Office of the High Commissioner for Human Rights in Nepal - "Keep Children Free from Harm".
All Children In School By 2015: Global Initiative On Out Of School Children
Assignment Report on the Public Health Nursing and Training Aspects of the Integration of Maternal and Child Health Services
बाल अधिकार​
Children's Voices, Children's Rights: One Year After the Nepal Earthquake
Child migrants in child labour: An invisible group in need of attention
United Nations Children’s Fund (UNICEF) Executive Board Second Regular Session 2017 12-15 September 2017 Comments by the United States UNICEF Draft Country Programme Document, Nepal, 2018-2022
Despite progress, 180 million children face bleaker prospects than their parents – UNICEF
A STUDY OF KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE (KAP) BEFORE AND AFTER IMPLEMENTATION OF PARENTAL EDUCATION PROGRAMME IN 3 DISTRICTS OF NEPAL. November 2017
Evaluation of the Nepal Emergency Cash Transfer Programme through Social Assistance
Dignity First: UNFPA Nepal 12 Month Earthquake Report April 2016
Investigating the Worst Forms of Child Labour No. 2 Nepal Trafficking in Girls With Special Reference to Prostitution: A Rapid Assessment
UNICEF Regional Office For South Asia (ROSA) : Regional Analysis Report 2014
World Day Against Child Labour ( 12 June 2015 )
100 result(s) found.