United Nations
Information Centre | Nepal
हयुल्सा थेन् धम नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - १ -गि)
PDF File Size: 200 KB | Download   
नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम्सभाग्याम् गोर्गि छार् समावेसि हयुल्ठिम् ब्रिबा गे ताबागेन् मुला । चुनोन् सर्न्दर्भरि दात्तेला दुइरि धर्म थेन् हयुल्साला गुङ्रि हाराङ्बा सम्बन्ध तातोला बिबा ताम्रि हयुल्सान्हाङ्रि छलफल ताबान् मुला । नेपाल्रि ल्हानान् धर्म, हयुल्बा थेन् रिम्ठिम् मुला । चुराङ्बा अवस्थारि धर्म निरपेच्छ आरेबा राजनितिक प्रणालि या खाज्युबाइ खास र्धर्मदा मुल धर्म तेन्बा हयुल्सा ज्याबा हयुल्सा आहिन् । थेराङ्बा हयुल्सासे हयुल् न्हाङ्ला स्यान्दो र्धर्म, रिम्ठिम् थेन आस्थादा उपेक्षा लाबा मुला बिसाम् हयुल्बादा आच्याबा मुला, मानवअधिकार् नाङ्बा मुला । चु अवधारणा-पत्ररि नेपाल्ला लागिरि धर्मनिरपेच्छ हयुल्सा ठिम् तोला बिसि काठुइ
लाबा मुला ।
Publisher:
CCD/UNDP ,   (2011 )
Type / Script:
Publication in Tamang - तामाङ्ग
Keywords:
CONSTITUTION MAKING, INDIGENOUS PEOPLE, ETHNICITY, CULTURE, LANGUAGE, RELIGIOUS FREEDOM, GENDER DISCRIMINATION, MULTIPARTY, SOCIAL, POLITICAL, ECONOMIC, POLITICAL MOVEMENT, MULTILINGUAL LANGUAGE, MULTICULTURAL DIVERSITY, FEDERAL SYSTEM, DEMOCRACY, SOVEREIGNTY
Thematic Group:
 UNDP : Social and Institutional Developoment
Thesaurus:
01.01.00  -  Political Conditions, Institutions, Movements
Reference Link:
** This document has been:
1133  times viewed
4  times downloaded.
Feeder: BIRKHA DHAMI , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
संविधानमा विविधता र सामाजिक समावेशीकरणको पहिचान नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ९
संविधान में विविधता आ सामाजिक समावेशीकरण के पहचान नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ९
सम्बीढानाङ् ठर्ठरी र गुइयाँओ बोरोबोर् मोलक्चीस्मओ चीन्डीटाक्मा नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ९
संविधानमे विविधता आ सामाजिक समावेशीकरणक पहिचान नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ९
संविधानय् विविधता व सामाजिक समावेशीकरणयात नालेगु नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ९
हयुल्ठिम्रि विविधताता थेन् सामाजिक् समावेसिकरनला पहिचान नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ९
संविधान मे विविधता और सामाजिक समावेशीकरण के पहिचान नेपाल मे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला ९
नयाँ संविधानअर्न्तर्गत अल्पसङ्ख्यकका अधिकार नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ७
नया संविधान में अल्पसंख्यक के अधिकार नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ७
मीनाम सम्बीढान भीटीरीक् ठोर्रइ लेचकूङ लोयाट्् नेपालाङ पट्टको मोलÞ क्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ७
नव संविधानअर्न्तर्गत अल्पसंख्यकक अधिकार नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ७
छार् हयुल्ठिम्रि अल्पससङ्ख्यकला याङ्ताम्ताम् नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ७
लबका संविधान अर्न्तर्गत अल्पसंख्यक के अधिकार नेपाल मे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला ७
भावि संविधानमा नगरिक सरोकार​ (संविधानसभाका विषयगत समितिका प्रतिव्यदनहरुका आधारमा तयार पारिएको)
संवैधानिक सवालहरूमा जानकारीमूलक सामग्री (शृङ्खला दुइ) सामाजिक समावेशीकरण
एसपीसीबीएन/ यूएनडीपी लोकतान्त्रिक संवादअर्न्तर्गत संविधानसभामा प्रस्तुत् सुझावहरूको समीक्षा तथा संविधानसभा समितिका मस्यौदाहरूमा त्यसको प्रतिविम्बनको विश्लेषण
General Assembly - A/HRC/12/34/Add.3 - Promotion and Protection of all Human Rights, Civil Political, Economic, Social and Cultural Rights, Including the Right to development - REPORT ON THE SITUATION OF INDIGENOUS PEOPLES IN NEPAL. (20th July, 2009)
रँज्य र धर्म नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला १
राज्य आ धम नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका श्रृंखला संख्या - १
राज और धरम श्रृंखला - १
Opening Remarks by Richard Bennett, Representative of the High Commissioner for Human Rights in Nepal, at a Workshop on Ensuring Better Protection of Economic, Social, Cultural and Women's Rights in the New Constitution,
Harmful Practices in Nepal: Report on Community Perception
संवैधानिक सवालहरुमा जानकारीमूलक सामग्रि (शृङ्खला एक - प्राविधिक पत्र)
संवैधानिक सवालहरूमा जानकारीमूलक सामग्री (शृङ्खला दुई ) सामाजिक समावेशीकरण
Basic Operating Guidelines Agreed to by Undersigned Agencies in Nepal
नेपाल सरकार र मधेशि जनधिकार फोरम, नेपाल बिच भ​एको सम्झौता
Agreement Between the Government of Nepal and the Madhesi People’s Right Forum, Nepal
Written Statement Submitted by the Pax Romana (International Catholic Movement for Intellectual and Cultural Affairs and International Movement of Catholic Students), a Non-Governmental Organization in Special Consultative Status
Constitution Making Process in Nepal
Nepal Bar Association Press Release (UN Official Translation)
IMPROVING WORKFORCE DIVERSITY WITHIN THE UNCT: A good practice from Nepal
UN Women Nepal Strategic Note 2018-2022 [YouTube]
ILO Convention 169 and Peace Building in Nepal
संयुक्त राष्ट्रसंघ दिवसका अवसरमा नेपालका लागि महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयन मार्टीनले दिनुभएको मन्तव्य २४ अक्टोवर २००८ (२०६५ कार्तिक ८)
Nepal Human Development Report - 1998
Statement by Richard Bennett Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal Delivered at the Release of a Nepali Translation of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 30 May 2008, Kathmandu
UN Experts Mark International Human Rights Day With Call for States to Intensify Efforts to Combat Discrimination And Exclusion
Economic Empowerment of Indigenous Women in Nepal
Federalism Dialogues Series 3 - Mithila-Bhojpura - Koch - Madhesh Provnce - 24-26 April, 2010
Indigenous Media, Empowering Indigenous Voices- Kathmandu Office
Shifting Cultivation, Livelihood and Food Security : New and old challenges for indigenous peoples in Asia
Implementing Commitments To Women’s Equal Participation
हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता, २०६३
Recognizing Diversity and Social Inclusion in the Constitution - Participatory Constitution Building in Nepal Booklet Series No. 9
राज्य आ धर्म १ नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला १
संघिय प्रणाली, नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला २
गूमस्ठाऊ ठीटी नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - २
संङीय प्रणाली नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला २
संघीय प्रणाली संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः २
Violence against Madheshi Dalit Women in Dhanusa & Mahottari districts - Issue 39
Federal Democratic Republic Of Nepal
OHCHR-Nepal Calls on Political Actors To Ensure Respect For Human Rights in CA Elections
Promotion of Indigenous Peoples’ Rights in the Constitution Making and State Reform Process in Nepal
#64 UN Essay 2015: My United Nation: A vision for future
Communication for Empowerment in Nepal: an Assessment of Communication and Media Needs Among Indigenous Peoples
United Nations Development Assistance Framework for Nepal 2008-2012
UN Expert Releases Report on Nepal’s Indigenous Peoples
नेपालका दलितहरु र नयाँ संविधान, नेपालका दलितहरूको अवस्था, उनीहरूका माग तथा नयाँ संविधानका लागि सुझावसम्बन्धी स्रोतसामग्री
HARMFUL PRACTICES IN NEPAL: REPORT ON COMMUNITY PERCEPTIONS
नेपालस्थित राष्ट्रसंघिय महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयानमार्टीन सम्बोधन अन्तराष्ट्रीय विश्व आदिवासि दिवसको उपल्क्ष्यमा नेपाल जनजाति महासंघद्वारा आयोजित राष्ट्रिय सम्मेलन
गोर्खापत्र दैनिकिका सह सम्पादक राम हुमागाईसित नेपालकालागि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयान मार्टीनको अन्तरवार्ता
संघियता संवाद श्रृंखला १ प्रस्तावित १३-१५ चैत २०६६ लिम्बुवान प्रदेश
High Commissioner for Human Rights Hails Adoption of Declaration on Indigenous Rights
#69 UN Essay 2015: My United Nations- A vision for the future
Population Monograph of Nepal-Volume II
Population Monograph In Nepal (Vol. III: Economic Demography)
राष्ट्रिय मानव अधिकारआयोग विधेयक, २०६६ बार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपाल तथा नेपालस्थित संयक्त राष्ट्रसघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तका कार्यालयका टिप्पणीहरू
Understanding the Critical Linkages Between Gender-Based Violence and Sexual and Reproductive Health and Rights: Fulfilling Commitments Towards MDG+15
Constitution Of Nepal 2072 (Unofficial Translation in English)
OHCHR-Nepal Calls on Political Actors to Ensure Respect for Human Rights in CA Elections.
Population Monograph Of Nepal (Vol. II: Social Demography)
Statement by Ai Kihara-Hunt Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal Delivered at a Seminar to mark World Food Day, Organized by the National Network for Right to Food
HUMAN DEVELOPMENT Report 2000
Agreement Between the Government and Janajatis
Interaction on Issues of Youth in the New Constitution
स्थलगत बुलेटिन सुदूर पश्चिममा छाउपडी प्रथा ( अङक : ०१, अप्रिल २०११)
Many Faiths Different Contexts: Experiences with Faith-Based Organisations in the Asia and Pacific Region
Address by Representative of the Secretary-General Ms. Karin Landgren at re-launching of the discharge and rehabilitation process (11 October 2009)
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
Forms and Patterns of Social Discrimination in Nepal
EFA Movement and Nepal’s Progress Amidst Violent Conflict
Ian Martin Special Representative of the Secretary-General in Nepal: “Building peace and non-violence in a post-conflict society”:(2 October 2008)
UNMIN Patra #5, Feb/Mar 2008
Agreement Between the Government of Nepal and the United Democratic Madhesi Front
DID THE HUMANITARIAN RESPONSE TO NEPAL EARTHQUAKE ENSURE NO ONE WAS LEFT BEHIND? - A case study on the experience of marginalised groups in humanitarian action.
Information Package on Constitutional Issues (Series One - Technical Paper)
Inclusion of Indigenous Peoples’ Rights in the New Constitution of Nepal
Monthly Update – March 2012 UN Resident & Humanitarian Coordinator’s Office Nepal
पत्रकार समेलन (१० साउन २०६४, २६ जुलाई २००७)
Press Conference (26 July 2007)
United Nations Children’s Fund Revised country programme document Nepal (2008-2010)
Perspectives on Chhetri identity and how these relate to federalism - Issue 46
State and Religion - Participatory Constitution Building in Nepal Booklet Series No. 1
UNMIN Patra #7, August 2008
ASIA-PACIFIC HUMAN DEVELOPMENT REPORT: POWER, VOICE and RIGHTS - A Turning Points for Gender Equality in Asia and the Pacific
Representative of the Secretary-General Karin Landgren’s address: Press Conference (30 April 2010)
जिल्ला - जिल्लामा अभियान
सरकारका स्वरूप नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ५
सरकारया स्वरुप नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ५
सरकार्ला स्वरुप संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ५
100 result(s) found.