United Nations
Information Centre | Nepal
सम्बीढानाङ् ठर्ठरी र गुइयाँओ बोरोबोर् मोलक्चीस्मओ चीन्डीटाक्मा नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ९
PDF File Size: 196 KB | Download   
सम्बीढान्साभा चाहाँक् नेपालो बाटी मीनाम सम्बीढान् रीक्ठाङ् बेस्ट ले । सम्बीढान्साभा मेल्ला न काट् अघीट्यारी कीसीमओ नीकाय आले । सम्बीढान् खास्चो बीढीआङ पईला सेन् ड मामोल्चो मास्टो, र्रइठान्या जनजाटी, छेम्लाक् भाक्चो जाटी र ठोर्रइ सङ्ख्या लेचो जोलीको कराङ्च लेमो ले । सम्बीढान्ठोईँ नेपालो ठरीठरी समूडायकूङ् सरोकारको ङाकाक्च जाट्के बाटी सम्बीढान्साभाई जन्टा कठ बाट्चीट् जाट्मो न ले ।
Publisher:
CCD/UNDP ,   (2011 )
Type / Script:
Publication in Magar - मगर
Keywords:
CONSTITUTION MAKING, INDIGENOUS PEOPLE, ETHNICITY, CULTURE, LANGUAGE, RELIGIOUS FREEDOM, GENDER DISCRIMINATION, MULTIPARTY, SOCIAL, POLITICAL, ECONOMIC, POLITICAL MOVEMENT, MULTILINGUAL LANGUAGE, MULTICULTURAL DIVERSITY, FEDERAL SYSTEM, DEMOCRACY, SOVEREIGNTY
Thematic Group:
 UNDP : Social and Institutional Developoment
Thesaurus:
01.01.00  -  Political Conditions, Institutions, Movements
Reference Link:
** This document has been:
1100  times viewed
4  times downloaded.
Feeder: BIRKHA DHAMI , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
संविधानमे विविधता आ सामाजिक समावेशीकरणक पहिचान नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ९
संविधानय् विविधता व सामाजिक समावेशीकरणयात नालेगु नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ९
हयुल्ठिम्रि विविधताता थेन् सामाजिक् समावेसिकरनला पहिचान नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ९
संविधान मे विविधता और सामाजिक समावेशीकरण के पहिचान नेपाल मे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला ९
हयुल्सा थेन् धम नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - १ -गि)
संविधानमा विविधता र सामाजिक समावेशीकरणको पहिचान नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ९
संविधान में विविधता आ सामाजिक समावेशीकरण के पहचान नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ९
नयाँ संविधानअर्न्तर्गत अल्पसङ्ख्यकका अधिकार नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ७
नया संविधान में अल्पसंख्यक के अधिकार नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ७
मीनाम सम्बीढान भीटीरीक् ठोर्रइ लेचकूङ लोयाट्् नेपालाङ पट्टको मोलÞ क्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ७
नव संविधानअर्न्तर्गत अल्पसंख्यकक अधिकार नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ७
छार् हयुल्ठिम्रि अल्पससङ्ख्यकला याङ्ताम्ताम् नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ७
लबका संविधान अर्न्तर्गत अल्पसंख्यक के अधिकार नेपाल मे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला ७
Basic Operating Guidelines Agreed to by Undersigned Agencies in Nepal
Written Statement Submitted by the Pax Romana (International Catholic Movement for Intellectual and Cultural Affairs and International Movement of Catholic Students), a Non-Governmental Organization in Special Consultative Status
भावि संविधानमा नगरिक सरोकार​ (संविधानसभाका विषयगत समितिका प्रतिव्यदनहरुका आधारमा तयार पारिएको)
संवैधानिक सवालहरूमा जानकारीमूलक सामग्री (शृङ्खला दुइ) सामाजिक समावेशीकरण
एसपीसीबीएन/ यूएनडीपी लोकतान्त्रिक संवादअर्न्तर्गत संविधानसभामा प्रस्तुत् सुझावहरूको समीक्षा तथा संविधानसभा समितिका मस्यौदाहरूमा त्यसको प्रतिविम्बनको विश्लेषण
संवैधानिक सवालहरुमा जानकारीमूलक सामग्रि (शृङ्खला एक - प्राविधिक पत्र)
संवैधानिक सवालहरूमा जानकारीमूलक सामग्री (शृङ्खला दुई ) सामाजिक समावेशीकरण
IMPROVING WORKFORCE DIVERSITY WITHIN THE UNCT: A good practice from Nepal
रँज्य र धर्म नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला १
राज्य आ धम नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका श्रृंखला संख्या - १
राज और धरम श्रृंखला - १
Indigenous Media, Empowering Indigenous Voices- Kathmandu Office
Promotion of Indigenous Peoples’ Rights in the Constitution Making and State Reform Process in Nepal
Recognizing Diversity and Social Inclusion in the Constitution - Participatory Constitution Building in Nepal Booklet Series No. 9
Communication for Empowerment in Nepal: an Assessment of Communication and Media Needs Among Indigenous Peoples
Harmful Practices in Nepal: Report on Community Perception
Statement by Richard Bennett Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal Delivered at the Release of a Nepali Translation of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 30 May 2008, Kathmandu
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
Opening Remarks by Richard Bennett, Representative of the High Commissioner for Human Rights in Nepal, at a Workshop on Ensuring Better Protection of Economic, Social, Cultural and Women's Rights in the New Constitution,
Many Faiths Different Contexts: Experiences with Faith-Based Organisations in the Asia and Pacific Region
स्थलगत बुलेटिन सुदूर पश्चिममा छाउपडी प्रथा ( अङक : ०१, अप्रिल २०११)
General Assembly - A/HRC/12/34/Add.3 - Promotion and Protection of all Human Rights, Civil Political, Economic, Social and Cultural Rights, Including the Right to development - REPORT ON THE SITUATION OF INDIGENOUS PEOPLES IN NEPAL. (20th July, 2009)
Constitution Making Process in Nepal
Agreement Between the Government of Nepal and the United Democratic Madhesi Front
Agreement Between the Government of Nepal and the Madhesi People’s Right Forum, Nepal
नेपाल सरकार र मधेशि जनधिकार फोरम, नेपाल बिच भ​एको सम्झौता
Shifting Cultivation, Livelihood and Food Security : New and old challenges for indigenous peoples in Asia
Implementing Commitments To Women’s Equal Participation
Constitution Of Nepal 2072 (Unofficial Translation in English)
Tiji Festival
International Covenant on Civil and Political Rights :List of issues in relation to the second periodic report of Nepal
संयुक्त राष्ट्रसंघ दिवसका अवसरमा नेपालका लागि महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयन मार्टीनले दिनुभएको मन्तव्य २४ अक्टोवर २००८ (२०६५ कार्तिक ८)
Address by Ian Martin On the occasion of International Day for the Elimination of Racial Discrimination Event hosted by the National Dalit Commission and the Dalit NGO Federation Members
UN Expert Releases Report on Nepal’s Indigenous Peoples
Federal Democratic Republic Of Nepal
State and Religion - Participatory Constitution Building in Nepal Booklet Series No. 1
Special Rapporteur On Indigenous People Visiting Nepal
High Commissioner for Human Rights Hails Adoption of Declaration on Indigenous Rights
Nepal Bar Association Press Release (UN Official Translation)
ILO Convention 169 and Peace Building in Nepal
Custodians Of Culture and Biodiversity: Indigenous Peoples take charge of their challenges and opportunities
Federalism Dialogues Series 3 - Mithila-Bhojpura - Koch - Madhesh Provnce - 24-26 April, 2010
Agreement Between the Government and Janajatis
New Report Shows Cultural Sensitivity Critical to Successful Development Strategies, Women's Equality
Declaration Of Joint Principles Of Workforce Diverstity
OHCHR and ILO Conclude Workshop on the Rights of Indigenous Peoples
Speech by Lena Sundh Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal On the Occasion of the International Day for the Elimination of Racial Discrimination Dhangadi, 21 March 2007
UN Women Nepal Strategic Note 2018-2022 [YouTube]
#64 UN Essay 2015: My United Nation: A vision for future
OHCHR ­Nepal Lena Sundh Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights Address at the Blue Diamond Society Talk Programme on “Nepal’s New Constitution and the rights of minorities
UN Newsletter - Vol. 43 (Apr - May 2012)
Economic Empowerment of Indigenous Women in Nepal
UNICEF Nepal Working Paper Series-Constitution Making Process in Nepal: Citizenship Discourse Imapct on Women And Children
Address by Ian Martin Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal
Inter-Agency Thematic Report:Consolidated by OCHA Nepal
गोर्खापत्र दैनिकिका सह सम्पादक राम हुमागाईसित नेपालकालागि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयान मार्टीनको अन्तरवार्ता
Nepal Gender Equality and Social Inclusion (GESI) Profile For Humanitarian Action and Disaster Risk Reduction (Updated 31st August 2017)
Lalitpur District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Mahottari District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Achham District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Bara District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Dolakha District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Bhojpur District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Doti District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Chitawan District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Dhading District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Bajhang District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Dadeldhura District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Bajura District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Bhaktapur District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Nuwakot District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Sindhuli District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Sindhupalchok District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Siraha District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Solukhumbu District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Sunsari District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Kailali District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Kavrepalanchok District: Distribution of Caste and Ethnic Groups
Information Package on Constitutional Issues (Series One - Technical Paper)
Stop and Eliminate Sexual and Gender Based Violence against All Women and Girls in Nepal
Access to and representation of women in decision making processes of local governance structures : A local case study - Issue 38
Human Development Report 2004
Constitution of Nepal, 2072 - Preliminary Draft (Unofficial Translation in English)
Gender Equality and Empowerment of Women
Gender Equality Bulletin Sepcial Issue - Response to the Nepal Earthquake
HARMFUL PRACTICES IN NEPAL: REPORT ON COMMUNITY PERCEPTIONS
Resident Coordinator’s Annual Report 2014
100 result(s) found.