United Nations
Information Centre | Nepal
सहभागितामूलक संविधान निर्माण प्रक्रिया नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - १०
PDF File Size: 248 KB | Download   
सहभागितामूलक संविधान निर्माणक प्रक्रियामे नागरिकसभ एक भ'क' देशक महत्त्वपूर्ण मुद्दा सभकेँ सम्बोधन कर'बला संविधान निर्माणमे जुटल रहबाक विश्वास कएल जाइत अछि । एहन अभ्यास सफल भेलाक स्थितिमे संविधानक लेल जनताबीच अपनत्वक भाव जगैत अछि, आर् इ जनताक बीच एकताकेँ अभिवृद्धि क' सरकार आ जनताक बीचक सम्बन्धकेँ सबल बनबैत अछि ।
Publisher:
CCD/UNDP ,   (2011 )
Type / Script:
Publication in Maithali - मैथली
Keywords:
CONSTITUTION MAKING, PARTICIPATION, INTERNATIONAL LAW, JURISPRUDENCE, LAW ADJUSTMENT, WOMEN PARTICIPATION, INDIGENOUS PEOPLE, ETHNICITY, CULTURE SOCIETY, BACK WARD PEOPLE, FREEDOM, HUMAN RIGHT, RIGHT FOR VOTE, GOVERNMENT STRUCTURE, NATURAL RESOURCES, ECONOMICS RIGHT, CIVILIZATION, ELECTION, RIGHT TO VOTE, VOTER REGISTRATION, VOTING, ELECTION CAMPAIGNS ,POLITICAL CONVENTIONS, POLITICAL PLATFORMS
Thematic Group:
 UNDP : Social and Institutional Developoment
Thesaurus:
01.01.00  -  Political Conditions, Institutions, Movements
Reference Link:
** This document has been:
819  times viewed
4  times downloaded.
Feeder: BIRKHA DHAMI , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
भावि संविधानमा नगरिक सरोकार​ (संविधानसभाका विषयगत समितिका प्रतिव्यदनहरुका आधारमा तयार पारिएको)
संवैधानिक सवालहरूमा जानकारीमूलक सामग्री (शृङ्खला दुइ) सामाजिक समावेशीकरण
एसपीसीबीएन/ यूएनडीपी लोकतान्त्रिक संवादअर्न्तर्गत संविधानसभामा प्रस्तुत् सुझावहरूको समीक्षा तथा संविधानसभा समितिका मस्यौदाहरूमा त्यसको प्रतिविम्बनको विश्लेषण
Promotion of Indigenous Peoples’ Rights in the Constitution Making and State Reform Process in Nepal
EFA Movement and Nepal’s Progress Amidst Violent Conflict
Basic Operating Guidelines Agreed to by Undersigned Agencies in Nepal
UNDP Support to Nepal's 2015 Constitution
संयुक्त राष्ट्रसंघ दिवसका अवसरमा नेपालका लागि महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयन मार्टीनले दिनुभएको मन्तव्य २४ अक्टोवर २००८ (२०६५ कार्तिक ८)
सहभागितामूलक संविधान निर्माण प्रक्रिया नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला १०
पट्टको मोल्चीस्म सम्बीढान खास्चो बीढी नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - १०
सहभागीतामूलक संविधान दय्केगु प्रक्रिया नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः १०
सहभागितामुलक हयुल्ठिम् स्हेङ्बा ठिम् नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - १०
सहभागितामूलक संविधान निर्माण प्रक्रिया नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला १०
Indigenous Media, Empowering Indigenous Voices- Kathmandu Office
UN Women-Annual Report (2013-2014)
UN Women Nepal Strategic Note 2018-2022 [YouTube]
Statement by Richard Bennett Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal Delivered at the Release of a Nepali Translation of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 30 May 2008, Kathmandu
What Happens After The Polls Close?
संविधानमा विविधता र सामाजिक समावेशीकरणको पहिचान नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ९
संविधान में विविधता आ सामाजिक समावेशीकरण के पहचान नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ९
सम्बीढानाङ् ठर्ठरी र गुइयाँओ बोरोबोर् मोलक्चीस्मओ चीन्डीटाक्मा नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ९
संविधानमे विविधता आ सामाजिक समावेशीकरणक पहिचान नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ९
संविधानय् विविधता व सामाजिक समावेशीकरणयात नालेगु नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ९
हयुल्ठिम्रि विविधताता थेन् सामाजिक् समावेसिकरनला पहिचान नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ९
संविधान मे विविधता और सामाजिक समावेशीकरण के पहिचान नेपाल मे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला ९
हयुल्सा थेन् धम नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - १ -गि)
नयाँ संविधानअर्न्तर्गत अल्पसङ्ख्यकका अधिकार नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ७
नया संविधान में अल्पसंख्यक के अधिकार नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ७
मीनाम सम्बीढान भीटीरीक् ठोर्रइ लेचकूङ लोयाट्् नेपालाङ पट्टको मोलÞ क्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ७
नव संविधानअर्न्तर्गत अल्पसंख्यकक अधिकार नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ७
छार् हयुल्ठिम्रि अल्पससङ्ख्यकला याङ्ताम्ताम् नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ७
लबका संविधान अर्न्तर्गत अल्पसंख्यक के अधिकार नेपाल मे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला ७
UN Security Council Statement Expresses Concern At Current Political Crisis In Nepal
Opening Remarks by Richard Bennett, Representative of the High Commissioner for Human Rights in Nepal, at a Workshop on Ensuring Better Protection of Economic, Social, Cultural and Women's Rights in the New Constitution,
NEPAL: A YEAR AFTER THE EARTHQUAKES
OHCHR and ILO Conclude Workshop on the Rights of Indigenous Peoples
Highlights from the UNICEF Adolescents Development and Participation Baseline Study
Special Rapporteur On Indigenous People Visiting Nepal
International Convention on Distr.: General
Implementing Commitments To Women’s Equal Participation
Shifting Cultivation, Livelihood and Food Security : New and old challenges for indigenous peoples in Asia
Strengthening the Rule of Law and Human Rights Protection System in Nepal Programme (RoLHR)
नेपालस्थित राष्ट्रसंघिय महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयानमार्टीन सम्बोधन अन्तराष्ट्रीय विश्व आदिवासि दिवसको उपल्क्ष्यमा नेपाल जनजाति महासंघद्वारा आयोजित राष्ट्रिय सम्मेलन
Access to and representation of women in decision making processes of local governance structures : A local case study - Issue 38
लीस र ढर्म नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - १
देय् व धर्म नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफुचा-माः १
स्थानीय स्वायत्त शासन नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ४
स्थानीय स्वायत्त शासन - नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ४
ईस्ठानीय स्वायट्टा सासन् संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालाङ पट्टको मोलÞ क्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ४
स्थानीय स्वायत्त शासन संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ४
स्थानीय स्वायत्त शासन संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ४
स्थानिय स्वायत्त सासन् संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ४
स्थानीय स्वायत्त शासन नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला
High Commissioner for Human Rights Hails Adoption of Declaration on Indigenous Rights
UN Expert Releases Report on Nepal’s Indigenous Peoples
स्थलगत बुलेटिन स्थानीय शासन संरचनाहरूका निर्णय प्रक्रियाहरूमा महिलाहरूको पहुँच र प्रतिनिधित्वज्ञ स्थानीय मामिला अध्ययन ( अङ्क ३८, मार्च सन् २०१२ )
Ratna Kapur, Senior Gender Adviser UNMIN Address to Parliamentary Women’s Caucus
प्रेस विज्ञप्ति महासचिवद्वारा करिन लनग्रेनलाई नेपालका लागि आफ्नो प्रतिनिधि मियुक्त गरेने
राष्ट्रिय दलित नेटवर्क द्वारा आयोजित दलित संसद मा महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयान मार्टिन को सम्बोधन
Recognizing Diversity and Social Inclusion in the Constitution - Participatory Constitution Building in Nepal Booklet Series No. 9
Return to Chitwan: the Bote people in Nepal
Understanding Women's Participation in Forestry in Nepal
पत्रकार समेलन (१० साउन २०६४, २६ जुलाई २००७)
Press Conference (26 July 2007)
Ian Martin Special Representative of the Secretary-General in Nepal Address at the Dalit Women’s National Conference Organised by the Feminist Dalit Organisation (FEDO) (30 November 2007)
Discussion Paper Series on Women’s Political Leadership: Country Reviews Women’s Political Participation in South Asia
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग (आयोग)द्वारा मानवअधिकार दिवसको स्मरण गर्न आयोजित कार्यक्रममा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (उच्चायुक्तको कार्यालय-नेपाल)क अफिसर इन्चार्ज एन्थोनी कर्दोनद्वारा दिईएको मन्तव्य
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग (आयोग)द्वारा मानवअधिकार दिवसको स्मरण गर्न आयोजित कार्यक्रममा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (उच्चायुक्तको कार्यालय-नेपाल)क अफिसर इन्चार्ज एन्थोनी कर्दोनद्वारा दिईएको मन्तव्य
Remarks by Richard Bennett, Representative of the High Commissioner for Human Rights in Nepal, at the Inaugural Conference of the National Law Students of Nepal. 14 March 2010, Kathmandu “Our Constitution, Our Responsibility, Our Future”
UN Meets Members of Women’s Movement
संवैधानिक सवालहरुमा जानकारीमूलक सामग्रि (शृङ्खला एक - प्राविधिक पत्र)
संवैधानिक सवालहरूमा जानकारीमूलक सामग्री (शृङ्खला दुई ) सामाजिक समावेशीकरण
Election Support Project-Institutional Strengthening and Professional Development Support For the Election Commission of Nepal
Tamrat Samuel Deputy Special Representative of Secretary-General in Nepal (31 March 2008)
Nepal Conflict Report 2012
Perspectives on sexual violence during early years of marriage in Nepal: fndings from a qualitative study
Inputs From Nepal To The OHCHR Study Pursuant To The Human Rights Council Resolution 27/24 On Equal Participation In Political And Public Affairs
Equal Representation of Women Through the Lens of Leadership and Organizational Culture - Expert Group Meeting
Speak Up Stop Discrimination
Understanding the Critical Linkages Between Gender-Based Violence and Sexual and Reproductive Health and Rights: Fulfilling Commitments Towards MDG+15
Empowering Widows: An Overview of policies and programmes in India, Nepal and Sri Lanka
Communication for Empowerment in Nepal: an Assessment of Communication and Media Needs Among Indigenous Peoples
महिलाहरूको समान सहभागिताका लागि प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन इयान मार्टिन, नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका विशेष प्रतिनिधि
Engagement with Indigenous Peoples: Policy
बी. लिन पास्को
Investigating Allegations of Extra-Judicial Killings in the Terai OHCHR-Nepal (Summary of Concerns)
The Code of Conduct for Ceasefire Agreed Between the Government of Nepal and the CPN (Maoist) on 25 May 2006 at Gokarna
Constitution of Nepal 2015
Gender Equality and Empowerment of Women
Manual on Gender Equality and Social Inclusion and Gender Responsive Budgeting
Ian Martin, Personal Representative of the United Nations Secretary-General in Nepal Address to Madhesi Women's National Conference (17 August 2007)
Support to Participatory Constitution Building in Nepal (SPCBN)
Promoting Women’s Human Rights Compliant Justice Delivery
Remarks by Representative of the Secretary-General in Nepal Karin Landgren International Day of Peace
आज प्रधानमन्त्रि निवास बालुवाटारमा बसेको शिर्ष नेताहरुको बैठकले निम्न निर्णय गरेको छ
संघिय प्रणाली, नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला २
गूमस्ठाऊ ठीटी नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - २
संङीय प्रणाली नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला २
संघीय प्रणाली संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः २
राज्य आ धर्म १ नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला १
100 result(s) found.