United Nations
Information Centre | Nepal
लीस र ढर्म नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - १
PDF File Size: 194 KB | Download   
नेपालाङ पट्ट भर्मीको काजूस्च र मोलुम​ सम्बीढान सभाईङ काट् मीनाम मोलोक्चीस्च सम्बीढान रीक्च काम छान्मनले र्।र् इर्सइ आस्ठाङ चाँहटूङ परीस्ठीटीआङ ढर्म र लीसऊ मीघ्याङ कूढीन्च सम्बीढान् छान्के परीस्ले डेच बीसयाङ मूलूक भर बार्इँ बुइ छान्म राह्मले । नेपाल काट् पट्टठोक ढर्म मोलुच, सामाजीक बा रेवसऊ बीसेस्टा लेच लीस आले र्।र् इलाङ ढलीङ ढर्म मन्डीच जाटीय गूमस्ठाको ले र्।र् इनुच अबस्ठाङ होडन्च राजनईटीक पर्नाली जून ढर्मनीरपेछ्या (ढर्मए मछ्याक्च) मालेच बा कुसइ ड खास ढर्मके लीसऊ मूलढर्म मन्डीच लीसके भेडभावमूलक (भाक्च) लीस मन्डीचीस्ले । होनुच लीसे लीस भीटरिअऊ आस्काट् ढर्म, रेवस बा आस्ठाके माजाक्ले बा माओस्ले । होस्कूङ गूमस्ठऊ भर्मीओ लोयाटके स्याट्म मायाह्च जाट्ले र्।र् इर्र्सइर् अबढारना कागाटाङ नेपालऊ लरी ढर्मनीरपेछ्या लीसऊ बेबस्ठा ही डेम बेला खाट्च ले ड खाँचो र ले । हर्टइ, नेपालऊ मीनाम सम्बीढान खास्च मेहोराङ र् इर्सइ बीसयके सम्बीढान र्सभई कर्सुइ रूपाङ छलफल जाट्के बाह्ले डेम चर्चा जाट्चीसुले ।
Publisher:
CCD/UNDP ,   (2011 )
Type / Script:
Publication in Magar - मगर
Keywords:
LOCAL GOVERNMENT, DEMOCRACY, CITIZEN EMPOWERMENT, CONSTITUTION MAKING, STRUCTURE OF POLICY, NATIONAL LAW, EQUALITY , SOVEREIGNTY, ADJUSTMENT, EDUCATION MANAGEMENT,WATER MANAGEMENT, CULTURAL HERITAGE, ENVIRONMENT MANAGEMENT, LOCAL FINANCE, LOCAL LAWS, COMMUNES, COMMUNITY POWER
Thematic Group:
 UNDP : Social and Institutional Developoment
Thesaurus:
01.07.00  -  General And National Law
Reference Link:
** This document has been:
1189  times viewed
3  times downloaded.
Feeder: BIRKHA DHAMI , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
स्थानिय स्वायत्त सासन् संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ४
स्थानीय स्वायत्त शासन नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला
देय् व धर्म नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफुचा-माः १
स्थानीय स्वायत्त शासन नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ४
स्थानीय स्वायत्त शासन - नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ४
ईस्ठानीय स्वायट्टा सासन् संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालाङ पट्टको मोलÞ क्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ४
स्थानीय स्वायत्त शासन संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ४
स्थानीय स्वायत्त शासन संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ४
स्वतन्त्र न्यायपालिका नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ८
फूक्काफाल न्याँपालीका नेपालाङ पट्टको मोलÞ क्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ८
स्वतन्त्र न्यायपालिका नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ८
स्वतन्त्र न्यायपालिका नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ८
स्वतन्त्र न्यायपालिका नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला ८
UN Women-Annual Report (2013-2014)
जातिय विभेदविरुध्दको अधिकार विषयगत पुस्तिका
Constitution of Nepal 2015
प्रेस वक्तव्य नेपालले आप्नो शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघ लाई गरेको अनुरोधका सम्बन्धमा महासचिवको प्रतिवेदन
Information Package on Constitutional Issues (Series One - Technical Paper)
Nepal Status Paper United Nations Conference on Sustainable Development 2012 (Rio+20) Synopsis
Manual on Gender Equality and Social Inclusion and Gender Responsive Budgeting
भावि संविधानमा नगरिक सरोकार​ (संविधानसभाका विषयगत समितिका प्रतिव्यदनहरुका आधारमा तयार पारिएको)
संवैधानिक सवालहरूमा जानकारीमूलक सामग्री (शृङ्खला दुइ) सामाजिक समावेशीकरण
एसपीसीबीएन/ यूएनडीपी लोकतान्त्रिक संवादअर्न्तर्गत संविधानसभामा प्रस्तुत् सुझावहरूको समीक्षा तथा संविधानसभा समितिका मस्यौदाहरूमा त्यसको प्रतिविम्बनको विश्लेषण
Participatory Constitution Making Process - Participatory Constitution Building in Nepal Booklet Series No. 10
प्रैस वक्तव्य नेपालले आफ्नो शान्ति प्रक्रियामा सहयोग गर्न सयुंक्त राष्ट्रसंघलाई गरेको स्नुरोधमा सुरक्षा परिषदमा पेस हुने महासचिवको प्रतिवेदन
Mapping Progress in Women's Right in Nepal
Synthesis of National Reports for RIO+20
Renewable Energy In The Federalized Context And The Role Of Alternative Energy Promotion Center.
UN Newsletter - Vol. 66 (Sept - Oct 2017)
Nepal Climate Change Support Programme
नेपालले आफ्नो शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गरेको अनुरोधका सम्बन्धमा महासचिवको प्रतिवेदन
संयुक्त राष्ट्रसंघ दिवसका अवसरमा नेपालका लागि महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयन मार्टीनले दिनुभएको मन्तव्य २४ अक्टोवर २००८ (२०६५ कार्तिक ८)
Conservation and Sustainable Use of Wetlands in Nepal
Community-Managed Schools in Dailekh District: a local Perspective - Issue 48
NCCSP at a Glance
NCCSP Thematic Areas
Gender Equality in Numbers: Progress and Challenges in Achieving Gender Equality in Nepal
संवैधानिक सवालहरुमा जानकारीमूलक सामग्रि (शृङ्खला एक - प्राविधिक पत्र)
संवैधानिक सवालहरूमा जानकारीमूलक सामग्री (शृङ्खला दुई ) सामाजिक समावेशीकरण
Social Mobilisation in Nepal -A WAY OUT OF POVERTY
Press Statement
Success Factors for Women’s and Children’s Health
Thematic Papers on the MDG3: Promote Gender Equality and Empower Women
Support for the Local Governance and Community Development Programme (LGCDP)
Support for the Local Govenance and Community Development Programme (LGCDP)
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
Needs and Capacity Assessment of Fourteen Rural and Urban Municipalities on Disaster Risk Reduction and Management in Nepal
Gender Equality Update. No. 13 Capacity Development Initiatives with local elected representatives
Kathmandu Conference on Higher Education Policy in Nepal
नेपालका लागि राष्ट्रसंघिय महासचिवका प्रतिनिधि करिन लनग्रेनले संयुक्त अनुगमन समन्वय समितिको एक सयौ बैठकमा दिनुभ​एको मन्तव्य २८ मे २००९ (२०६६ जेठ १४)
Rural Urban Partnership Programme
United Nations Development Assistance Framework for Nepal 2008-2012
Kathmandu Valley World Heritage Site: Management Handbook for Swayambhu Monumnet Zone
Kathmandu Valley World Heritage Site: Management Handbook for Pashupatinath Monumnet Zone
Kathmandu Valley World Heritage Site: Management Handbook for Patan Durbar Square Monumnet Zone
Local Governance and Community Development Program
Local Governance and Community Development Programme
Local Governance and Community Development Programme
Local Governance and Community Development Programme
A Resource Material on Education and Federalism in Nepal
Promoting Gender Equality in the Humanitarian Response
Strengthening The National Rural Transport Programme 
NEPAL: A YEAR AFTER THE EARTHQUAKES
The Nepal Civil Service and Re-structuring of the State (2014)
सुरषा परिषदको सन् २०१० जनवरी २१ का दिन बसेको बैठक संख्या ६२६२ बाट अनुमोदित​
सुरषा परिषदको सन् २०१० मे १२ का दिन बसेको बैठक संख्या ६३११ बाट अनुमोदित
Kathmandu Valley World Heritage Site: Plan of Action for Patan Durbar Square Monument Zone
Kathmandu Valley World Heritage Site: Plan of Action for Bhaktapur Durbar Square Monument Zone
Kathmandu Valley World Heritage Site: Plan of Action for Changu Narayan Monument Zone
Kathmandu Valley World Heritage Site: Plan of Action for Pashupatinath Monument Zone
Kathmandu Valley World Heritage Site: Plan of Action for Hanuman Dhoka Durbar Square Monument Zone
Kathmandu Valley World Heritage Site: Plan of Action for Bauddhanath Monument Zone
Kathmandu Valley World Heritage Site: Plan of Action for Swayambhu Monument Zone
Unofficial Translation of the Comprehensive Peace Agreement Concluded Between the Government of Nepal and the Communist Party of Nepal (Maoist) (November 21, 2006)
Local Self Governance - Nepal Participatory Constitution Building Booklet Series No. 4
नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादि) बीच भ​एको विस्तृत शान्ति सम्झौता
Joint German Government/ WFP Mid-Term Evaluation Of Project Nepal 5572.00
Constitution of Nepal, 2072 - Preliminary Draft (Unofficial Translation in English)
Developing an Allocation Formula for the Decentralized Financing and Development Program and Implications for the Design of a System of Intergovernmental Fiscal Relations in Nepal
Speech by Mr David Johnson On behalf of Mr Ian Martin, Representative of the UNHCHR, in Nepal
UN Women Nepal Strategic Note 2018-2022 [YouTube]
In the Know-UNDP Nepal Newsletter-Issue 2, February 2007
Gender Equality and Social Inclusion
Vocational Educaiton And Training In Nepal : Management Evaluation Report ( September 2001 )
विदाइ तथा पुनर्स्थापना पुन​: सुरुवात कार्यक्रममा महासचिवका प्रतिनिधि करिन लनग्रनले दिनुभ​एको मन्तव्य ११ अक्टोबर २००९
मा​ओवादि सेनाका योज्ञ नठहरिएका सदस्यहरुको बिदाइ सम्बन्धि सम्झौता हस्ताक्षर समारोहमा महासचिवका प्रतिनिधि करिन लनग्रेनले दिनुभ​एको मन्तब्य १ पुस​२०६६
UN Newsletter - Vol. 53 (Jun - Jul 2013)
Kathmandu Valley World Heritage Site: Management Handbook for Baudhhanath Monumnet Zone
Kathmandu Valley World Heritage Site: Management Handbook for Hanuman Dhoka Durbar Square Monument Zone
Kathmandu Valley World Heritage Site: Management Handbook for Bhaktapur Durbar Square Monument Zone
Kathmandu Valley World Heritage Site: Management Handbook for Changu Narayan Monumnet Zone
UNDP Nepal - Outcome Evaluation of UNDP Nepal Access to Justice and Human Rights (2001-2010)
In The Know- UNDP Nepal Newsletter-Issue 66, June 2012
Annual Report 2017
Newsletter Simsar: Brief Introduction of a Wetland Site - Issue 1, Vol 1 (July 2008)
Comprehensive Disaster Risk Management Programme (CDRMP): Annual Progressive Report 2014
National Conference Towards Planet 50:50: - Enabling Women’s Leadership and Representation in Local Governance
Nepal Disaster Reoprt 2011 Policies , Practices and Lessons
UN WOMEN- Annual Report 2012-2013
A Resource Material on Education and Federalism in Nepal 2014
100 result(s) found.