United Nations
Information Centre | Nepal
स्थानिय स्वायत्त सासन् संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ४
PDF File Size: 505 KB | Download   
प्रभावकारि विकेन्द्रिकरन ज्हयाबा सासन् ज्हेन् आहिन् लोकतान्त्रिक अभ्यास्ला अभिव्यक्ति नोन् हिन्ना । प्रभाव्कारि जनप्रसासन्ला लागिरि नोन् चु गोर्कि र्सत हिन्ना । रास्टि्रय थेन​ छेत्रिय् निकाय्जुगुथेन् छयाम् निर्वाचित स्थानिय् निकाय्जुगु नोन् लोक्तान्त्रिक सासन् थेन​ प्रसासन्ला ग्रेन् मुल्मि हिन्ना बिबा ताम्से मान्यता याङ्सि जिन्बा मुला । थेनिकादेसे रास्टि्रय थेन छेत्रिय् निकाय्जुगुथेन छयाम् डिक्सि गे लामुला, थेला छयाम्रिन् थेनिकादेला र्सार्वजनिक गेताङ्ला ह्राङ्लान् स्वायत्त छेत्रजुगु नोन् तामुला । हयुल्साला स्वरुप साङ्गिय्, छेत्रिय वा एकात्मक जुनसुकाइ तासाइ नोन् स्थानिय लोकतन्त्र आरेनाआताबा ताम् हिन्ना ।
Publisher:
CCD/UNDP ,   (2011 )
Type / Script:
Publication in English
Keywords:
LOCAL GOVERNMENT, DEMOCRACY, CITIZEN EMPOWERMENT, CONSTITUTION MAKING, STRUCTURE OF POLICY, NATIONAL LAW, EQUALITY , SOVEREIGNTY, ADJUSTMENT, EDUCATION MANAGEMENT,WATER MANAGEMENT, CULTURAL HERITAGE, ENVIRONMENT MANAGEMENT, LOCAL FINANCE, LOCAL LAWS, COMMUNES, COMMUNITY POWER
Thematic Group:
 UNDP : Social and Institutional Developoment
Thesaurus:
01.01.00  -  Political Conditions, Institutions, Movements
Reference Link:
** This document has been:
512  times viewed
2  times downloaded.
Feeder: BIRKHA DHAMI , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
स्थानीय स्वायत्त शासन नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ४
स्थानीय स्वायत्त शासन - नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ४
ईस्ठानीय स्वायट्टा सासन् संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालाङ पट्टको मोलÞ क्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ४
स्थानीय स्वायत्त शासन संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ४
स्थानीय स्वायत्त शासन संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ४
स्थानीय स्वायत्त शासन नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला
लीस र ढर्म नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - १
देय् व धर्म नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफुचा-माः १
स्वतन्त्र न्यायपालिका नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ८
फूक्काफाल न्याँपालीका नेपालाङ पट्टको मोलÞ क्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ८
स्वतन्त्र न्यायपालिका नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ८
स्वतन्त्र न्यायपालिका नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ८
स्वतन्त्र न्यायपालिका नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला ८
UN Women-Annual Report (2013-2014)
Constitution of Nepal 2015
जातिय विभेदविरुध्दको अधिकार विषयगत पुस्तिका
Participatory Constitution Making Process - Participatory Constitution Building in Nepal Booklet Series No. 10
प्रेस वक्तव्य नेपालले आप्नो शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघ लाई गरेको अनुरोधका सम्बन्धमा महासचिवको प्रतिवेदन
Information Package on Constitutional Issues (Series One - Technical Paper)
Manual on Gender Equality and Social Inclusion and Gender Responsive Budgeting
भावि संविधानमा नगरिक सरोकार​ (संविधानसभाका विषयगत समितिका प्रतिव्यदनहरुका आधारमा तयार पारिएको)
संवैधानिक सवालहरूमा जानकारीमूलक सामग्री (शृङ्खला दुइ) सामाजिक समावेशीकरण
एसपीसीबीएन/ यूएनडीपी लोकतान्त्रिक संवादअर्न्तर्गत संविधानसभामा प्रस्तुत् सुझावहरूको समीक्षा तथा संविधानसभा समितिका मस्यौदाहरूमा त्यसको प्रतिविम्बनको विश्लेषण
प्रैस वक्तव्य नेपालले आफ्नो शान्ति प्रक्रियामा सहयोग गर्न सयुंक्त राष्ट्रसंघलाई गरेको स्नुरोधमा सुरक्षा परिषदमा पेस हुने महासचिवको प्रतिवेदन
Press Statement
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
Gender Equality Update. No. 13 Capacity Development Initiatives with local elected representatives
Mapping Progress in Women's Right in Nepal
संवैधानिक सवालहरुमा जानकारीमूलक सामग्रि (शृङ्खला एक - प्राविधिक पत्र)
संवैधानिक सवालहरूमा जानकारीमूलक सामग्री (शृङ्खला दुई ) सामाजिक समावेशीकरण
Promoting Gender Equality in the Humanitarian Response
Constitution of Nepal, 2072 - Preliminary Draft (Unofficial Translation in English)
Local Self Governance - Nepal Participatory Constitution Building Booklet Series No. 4
NEPAL: A YEAR AFTER THE EARTHQUAKES
Annual Report 2017
UN WOMEN- Annual Report 2012-2013
Constituent Assembly Committees - Summaries of Terms of Reference (TOR) and Contact Information of the CA Committees
Nepal Bar Association Press Release (UN Official Translation)
The Nepal Civil Service and Re-structuring of the State (2014)
Thematic Papers on the MDG3: Promote Gender Equality and Empower Women
Workforce diversity and reservation policy in Nepal: A strategic approach to strengthening women’s voice and visibility in formal employment sector
UN Women Nepal Strategic Note 2018-2022 [YouTube]
Support for the Local Governance and Community Development Programme (LGCDP)
Support for the Local Govenance and Community Development Programme (LGCDP)
राजा ज्ञानेन्द्रको वैशाख ११, २०६३ को सम्बोधन
Developing an Allocation Formula for the Decentralized Financing and Development Program and Implications for the Design of a System of Intergovernmental Fiscal Relations in Nepal
Nepal: Taking Action for Sustainable Development
The Interim Constitution of Nepal, 2063 (2007) - As Amended by the First to Sixth Amendments
Strategic Plan 2014-17 Making This The Century for Women And Gender Equality
United Nations Development Assistance Framework for Nepal 2008-2012
Constitution Of Nepal 2072 (Unofficial Translation in English)
Gender Equality and Empowerment of Women
Security Council: Resolution 1921 (2010): Adopted by the Security Council at its 6311th meeting, on 12 May 2010
The Code of Conduct for Ceasefire Agreed Between the Government of Nepal and the CPN (Maoist) on 25 May 2006 at Gokarna
हयुल्सा थेन् धम नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - १ -गि)
संविधानय् विविधता व सामाजिक समावेशीकरणयात नालेगु नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ९
हयुल्ठिम्रि विविधताता थेन् सामाजिक् समावेसिकरनला पहिचान नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ९
संविधान मे विविधता और सामाजिक समावेशीकरण के पहिचान नेपाल मे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला ९
संविधानमा विविधता र सामाजिक समावेशीकरणको पहिचान नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ९
संविधान में विविधता आ सामाजिक समावेशीकरण के पहचान नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ९
सम्बीढानाङ् ठर्ठरी र गुइयाँओ बोरोबोर् मोलक्चीस्मओ चीन्डीटाक्मा नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ९
संविधानमे विविधता आ सामाजिक समावेशीकरणक पहिचान नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ९
The Interim Constitution of Nepal, 2063 (2007) - As Amended by the First to eighth Amendments
प्रेस सम्मेलनमा महासचिवले दिनुभएको मन्तव्य
The Interim Constitution of Nepal, 2063 (2007) - As Amended by the First to Third Amendments
Empowering Widows: An Overview of policies and programmes in India, Nepal and Sri Lanka
Constitution Making Process in Nepal
Proclamation to the Nation from His Majesty King Gyanendra
संयुक्त राष्ट्रसंघ दिवसका अवसरमा नेपालका लागि महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयन मार्टीनले दिनुभएको मन्तव्य २४ अक्टोवर २००८ (२०६५ कार्तिक ८)
UN Joint Statement On International Women’s Day ‘Equality for Women is Progress For All
Danish support to UN Women In Nepal
नेपालले आफ्नो शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गरेको अनुरोधका सम्बन्धमा महासचिवको प्रतिवेदन
Farhan Akhtar Announced As UN Women’s Goodwill Ambassador For South Asia : 13th November 2014
UNICEF Nepal Working Paper Series : Post- Constitutional Nation Buliding In Nepal: Equal Citizen, Market, Social Protection & The Rule Of Law
Memorandum of Understandung Between the United Nations Entity for Gender Equality and the Empoerment of Women and the Non Resident Nepali Association (NRNA), Nepal
Supporting Women's Empowerment and Gender Equality in Fragile States: Guinea, Lebanon and Sudan — Research Series Summary
Nepal: Administrative Unit-Province 5 Map
Nepal: Administrative Unit-Province 6 Map
Nepal: Administrative Unit-Province 7 Map
Nepal: Administrative Unit-Province 3 Map
नेपालस्थित राष्ट्रसंघिय महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयानमार्टीन सम्बोधन अन्तराष्ट्रीय विश्व आदिवासि दिवसको उपल्क्ष्यमा नेपाल जनजाति महासंघद्वारा आयोजित राष्ट्रिय सम्मेलन
Nepal Human Development Report 2001-Poverty Reduction and Governance
Project Implemented By The Kathmandu Office- National Project Nepal : Building Bridges: Communication Of Empowerment
Investigating Allegations of Extra-Judicial Killings in the Terai OHCHR-Nepal (Summary of Concerns)
Resolution 1825 (2008) - Adopted by the Security Council at its 5941st meeting, on 23 July 2008
Promotion of Indigenous Peoples’ Rights in the Constitution Making and State Reform Process in Nepal
A Review and Analysis of the 2009 Civil Society Public Submissions to the Constituent Assembly
Speak Up Stop Discrimination
The UN Constitutional: A Newsletter on United Nations Constitutional Support
Renewable Energy In The Federalized Context And The Role Of Alternative Energy Promotion Center.
Recognizing Diversity and Social Inclusion in the Constitution - Participatory Constitution Building in Nepal Booklet Series No. 9
नेपालको अन्तरिम संविधान​, २०६३ को पाँचौँ संशोधन
Agreement Between the Government and Janajatis
Fifth Amendment to the Interim Constitution of Nepal, 2006 (BS 2063)
Discussion Paper Series on Women’s Political Leadership- Concept paper:Gender responsive Governance
Country Paper Nepal (October 2001)
United Nations Entity For Gender Equality and the Empowerment of Women
Strengthening National Planning and Monitoring Capacity
गोर्खापत्र दैनिकिका सह सम्पादक राम हुमागाईसित नेपालकालागि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयान मार्टीनको अन्तरवार्ता
civil & political rights:Torture & Detention Written statement* submitted by the South Asia Human Rights Documentation Centre(SAHRDC), a non-governmental organization in special consultative status
100 result(s) found.