United Nations
Information Centre | Nepal
स्थानीय स्वायत्त शासन संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ४
PDF File Size: 452 KB | Download   
बांलाःगु विकेन्द्रीकरण सुशासनया छब्व खःसा लोकतान्त्रिक अभ्यासया अभिव्यक्ति नं खः । दुग्यंगु जनप्रशासनयात माःगु थ्व छता नं आधारभूत शर्त खः । राष्ट्रिय व क्षेत्रीय निकाय नापनापं त्याकावःगु स्थानीय निकाय नं लोकतान्त्रिक शासन व प्रशासनया मू ज्याकु खः धैगु खँ नालाः काय्धुंकुगु दु । इमिसं राष्ट्रिय व क्षेत्रीय निकायलिसे जानाः ज्या ला या हे याइ, उकिया नापं इमिगु र्सार्वजनिक ज्याया थःगु हे स्वायत्त लागा न दइ । देया स्वरुप संघीय, क्षेत्रीय व एकात्मक न्हृयागु जूसां नं लोकतन्त्रयात मदय्कं मगाःगु ब्वतिकथं स्थानीय लोकतन्त्र दैच्वनी ।
Publisher:
CCD/UNDP ,   (2011 )
Type / Script:
Publication in Newari - नेवारि
Keywords:
LOCAL GOVERNMENT, DEMOCRACY, CITIZEN EMPOWERMENT, CONSTITUTION MAKING, STRUCTURE OF POLICY, NATIONAL LAW, EQUALITY , SOVEREIGNTY, ADJUSTMENT, EDUCATION MANAGEMENT,WATER MANAGEMENT, CULTURAL HERITAGE, ENVIRONMENT MANAGEMENT, LOCAL FINANCE, LOCAL LAWS, COMMUNES, COMMUNITY POWER
Thematic Group:
 UNDP : Social and Institutional Developoment
Thesaurus:
01.01.00  -  Political Conditions, Institutions, Movements
Reference Link:
** This document has been:
1123  times viewed
3  times downloaded.
Feeder: BIRKHA DHAMI , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
स्थानीय स्वायत्त शासन नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ४
स्थानीय स्वायत्त शासन - नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ४
ईस्ठानीय स्वायट्टा सासन् संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालाङ पट्टको मोलÞ क्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ४
स्थानीय स्वायत्त शासन संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ४
स्थानिय स्वायत्त सासन् संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ४
स्थानीय स्वायत्त शासन नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला
लीस र ढर्म नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - १
देय् व धर्म नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफुचा-माः १
स्वतन्त्र न्यायपालिका नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ८
फूक्काफाल न्याँपालीका नेपालाङ पट्टको मोलÞ क्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ८
स्वतन्त्र न्यायपालिका नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ८
स्वतन्त्र न्यायपालिका नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ८
स्वतन्त्र न्यायपालिका नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला ८
UN Women-Annual Report (2013-2014)
Constitution of Nepal 2015
जातिय विभेदविरुध्दको अधिकार विषयगत पुस्तिका
Manual on Gender Equality and Social Inclusion and Gender Responsive Budgeting
प्रेस वक्तव्य नेपालले आप्नो शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघ लाई गरेको अनुरोधका सम्बन्धमा महासचिवको प्रतिवेदन
Information Package on Constitutional Issues (Series One - Technical Paper)
भावि संविधानमा नगरिक सरोकार​ (संविधानसभाका विषयगत समितिका प्रतिव्यदनहरुका आधारमा तयार पारिएको)
संवैधानिक सवालहरूमा जानकारीमूलक सामग्री (शृङ्खला दुइ) सामाजिक समावेशीकरण
एसपीसीबीएन/ यूएनडीपी लोकतान्त्रिक संवादअर्न्तर्गत संविधानसभामा प्रस्तुत् सुझावहरूको समीक्षा तथा संविधानसभा समितिका मस्यौदाहरूमा त्यसको प्रतिविम्बनको विश्लेषण
Participatory Constitution Making Process - Participatory Constitution Building in Nepal Booklet Series No. 10
Mapping Progress in Women's Right in Nepal
प्रैस वक्तव्य नेपालले आफ्नो शान्ति प्रक्रियामा सहयोग गर्न सयुंक्त राष्ट्रसंघलाई गरेको स्नुरोधमा सुरक्षा परिषदमा पेस हुने महासचिवको प्रतिवेदन
Gender Equality in Numbers: Progress and Challenges in Achieving Gender Equality in Nepal
Press Statement
संवैधानिक सवालहरुमा जानकारीमूलक सामग्रि (शृङ्खला एक - प्राविधिक पत्र)
संवैधानिक सवालहरूमा जानकारीमूलक सामग्री (शृङ्खला दुई ) सामाजिक समावेशीकरण
Thematic Papers on the MDG3: Promote Gender Equality and Empower Women
Gender Equality Update. No. 13 Capacity Development Initiatives with local elected representatives
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
United Nations Development Assistance Framework for Nepal 2008-2012
Promoting Gender Equality in the Humanitarian Response
Developing an Allocation Formula for the Decentralized Financing and Development Program and Implications for the Design of a System of Intergovernmental Fiscal Relations in Nepal
NEPAL: A YEAR AFTER THE EARTHQUAKES
The Nepal Civil Service and Re-structuring of the State (2014)
Local Self Governance - Nepal Participatory Constitution Building Booklet Series No. 4
Constitution of Nepal, 2072 - Preliminary Draft (Unofficial Translation in English)
UN WOMEN- Annual Report 2012-2013
Annual Report 2017
A Resource Material on Education and Federalism in Nepal 2014
Constituent Assembly Committees - Summaries of Terms of Reference (TOR) and Contact Information of the CA Committees
UN Women Nepal Strategic Note 2018-2022 [YouTube]
A Resource Material on Education and Federalism in Nepal 2014
Nepal Bar Association Press Release (UN Official Translation)
A Study on Gender Responsive Budgeting
The Interim Constitution of Nepal, 2063 (2007) - As Amended by the First to Sixth Amendments
Support for the Local Governance and Community Development Programme (LGCDP)
Support for the Local Govenance and Community Development Programme (LGCDP)
संविधानमा विविधता र सामाजिक समावेशीकरणको पहिचान नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ९
संविधान में विविधता आ सामाजिक समावेशीकरण के पहचान नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ९
सम्बीढानाङ् ठर्ठरी र गुइयाँओ बोरोबोर् मोलक्चीस्मओ चीन्डीटाक्मा नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ९
संविधानमे विविधता आ सामाजिक समावेशीकरणक पहिचान नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ९
हयुल्सा थेन् धम नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - १ -गि)
संविधानय् विविधता व सामाजिक समावेशीकरणयात नालेगु नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ९
हयुल्ठिम्रि विविधताता थेन् सामाजिक् समावेसिकरनला पहिचान नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ९
संविधान मे विविधता और सामाजिक समावेशीकरण के पहिचान नेपाल मे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला ९
राजा ज्ञानेन्द्रको वैशाख ११, २०६३ को सम्बोधन
Gender Equality and Empowerment of Women in Nepal
Workforce diversity and reservation policy in Nepal: A strategic approach to strengthening women’s voice and visibility in formal employment sector
Social Mobilisation in Nepal -A WAY OUT OF POVERTY
Strategic Plan 2014-17 Making This The Century for Women And Gender Equality
Nepal: Taking Action for Sustainable Development
Gender Equality and Empowerment of Women
Nepal Status Paper United Nations Conference on Sustainable Development 2012 (Rio+20) Synopsis
Early Childhood Policy Review in Nepal
प्रेस सम्मेलनमा महासचिवले दिनुभएको मन्तव्य
संयुक्त राष्ट्रसंघ दिवसका अवसरमा नेपालका लागि महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयन मार्टीनले दिनुभएको मन्तव्य २४ अक्टोवर २००८ (२०६५ कार्तिक ८)
Building UNESCO National Education Support Strategy (UNESS) Nepal 2008-2013
नेपालले आफ्नो शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गरेको अनुरोधका सम्बन्धमा महासचिवको प्रतिवेदन
Country Paper Nepal (October 2001)
Constitution Of Nepal 2072 (Unofficial Translation in English)
The Interim Constitution of Nepal, 2063 (2007) - As Amended by the First to eighth Amendments
A Resource Material on Education and Federalism in Nepal
The Interim Constitution of Nepal, 2063 (2007) - As Amended by the First to Third Amendments
The Code of Conduct for Ceasefire Agreed Between the Government of Nepal and the CPN (Maoist) on 25 May 2006 at Gokarna
Security Council: Resolution 1921 (2010): Adopted by the Security Council at its 6311th meeting, on 12 May 2010
नेपालस्थित राष्ट्रसंघिय महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयानमार्टीन सम्बोधन अन्तराष्ट्रीय विश्व आदिवासि दिवसको उपल्क्ष्यमा नेपाल जनजाति महासंघद्वारा आयोजित राष्ट्रिय सम्मेलन
Empowering Widows: An Overview of policies and programmes in India, Nepal and Sri Lanka
Achieving The Millennium Development Goals By Enabling The Rural Poor To Overcome Their Poverty
Constitution Making Process in Nepal
Nepal: Administrative Unit-Province 5 Map
Nepal: Administrative Unit-Province 6 Map
Nepal: Administrative Unit-Province 7 Map
Nepal: Administrative Unit-Province 3 Map
Gender Equality in Numbers:Progress and Challenges in Achieving Gender Equality in Nepal
Farhan Akhtar Announced As UN Women’s Goodwill Ambassador For South Asia : 13th November 2014
UNICEF Nepal Working Paper Series : Post- Constitutional Nation Buliding In Nepal: Equal Citizen, Market, Social Protection & The Rule Of Law
नेपालको अन्तरिम संविधान​, २०६३ को पाँचौँ संशोधन
UN Joint Statement On International Women’s Day ‘Equality for Women is Progress For All
Fifth Amendment to the Interim Constitution of Nepal, 2006 (BS 2063)
शिक्षाका लागि न्युनतम मापदण्ड पुर्वत​यारि , प्रतिकार्य ,सुधार
बहुभाषी शिक्षा विस्तारको लागि सहयोग सामग्री : विद्यालय बाहिर रहेकाहरूको समावेशीकरण
विश्वव्यापी अनुगमनप्रतिवेदन २ ० १ १ सारसंक्षेप अदृश्य संकट सशस्त्र द्वन्द्व र शिक्षा
Proclamation to the Nation from His Majesty King Gyanendra
Danish support to UN Women In Nepal
Human Rights in the Constitution- Nepal Participatory Constitution Building Booklet Series No. 3
गोर्खापत्र दैनिकिका सह सम्पादक राम हुमागाईसित नेपालकालागि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयान मार्टीनको अन्तरवार्ता
Memorandum of Understandung Between the United Nations Entity for Gender Equality and the Empoerment of Women and the Non Resident Nepali Association (NRNA), Nepal
100 result(s) found.