United Nations
Information Centre | Nepal
स्थानीय स्वायत्त शासन संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ४
PDF File Size: 209 KB | Download   
प्रभावकारी विकेन्द्रीकरण नीक शासनक एकटा महत्वपुर्ण तत्वे टा नहि भ'लोकतान्त्रिक अभ्यासक अभिव्यक्ति सेहो अछि र ।र् इ प्रभावकारी जनप्रशासनक एकटा पुर्व शर्त सेहो अछि । राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय निकायसभक संगहि निर्वाचित स्थानीय निकायकेँ सेहो लोकतान्त्रिक शासन आ प्रशासनक प्रमुख कर्ता मानल जाइत अछि। ओसभ राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय निकायसभक सँग सहकार्य करैत अछि । र्सार्वजनिक कार्यक लेल ओकरासभकेँ अपन स्वायत्त क्षेत्रसभ सेहो होईत छैक । राष्ट्रक स्वरूप संघीय, क्षेत्रीय अथवा एकात्मक जे कोनो होउक लोकतन्त्रक एकटा अत्यावश्यक तत्वक रूपमे स्थानीय लोकतन्त्रकेँ स्वीकार कएल जाइत अछि ।
Publisher:
CCD/UNDP ,   (2011 )
Type / Script:
Publication in Maithali - मैथली
Keywords:
LOCAL GOVERNMENT, DEMOCRACY, CITIZEN EMPOWERMENT, CONSTITUTION MAKING, STRUCTURE OF POLICY, NATIONAL LAW, EQUALITY , SOVEREIGNTY, ADJUSTMENT, EDUCATION MANAGEMENT,WATER MANAGEMENT, CULTURAL HERITAGE, ENVIRONMENT MANAGEMENT, LOCAL FINANCE, LOCAL LAWS, COMMUNES, COMMUNITY POWER
Thematic Group:
 UNDP : Social and Institutional Developoment
Thesaurus:
01.01.00  -  Political Conditions, Institutions, Movements
Reference Link:
** This document has been:
1160  times viewed
4  times downloaded.
Feeder: BIRKHA DHAMI , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
स्थानीय स्वायत्त शासन नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ४
स्थानीय स्वायत्त शासन - नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ४
ईस्ठानीय स्वायट्टा सासन् संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालाङ पट्टको मोलÞ क्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ४
स्थानीय स्वायत्त शासन संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ४
स्थानिय स्वायत्त सासन् संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ४
स्थानीय स्वायत्त शासन नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला
लीस र ढर्म नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - १
देय् व धर्म नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफुचा-माः १
स्वतन्त्र न्यायपालिका नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ८
फूक्काफाल न्याँपालीका नेपालाङ पट्टको मोलÞ क्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ८
स्वतन्त्र न्यायपालिका नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ८
स्वतन्त्र न्यायपालिका नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ८
स्वतन्त्र न्यायपालिका नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला ८
UN Women-Annual Report (2013-2014)
Constitution of Nepal 2015
जातिय विभेदविरुध्दको अधिकार विषयगत पुस्तिका
प्रेस वक्तव्य नेपालले आप्नो शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघ लाई गरेको अनुरोधका सम्बन्धमा महासचिवको प्रतिवेदन
Information Package on Constitutional Issues (Series One - Technical Paper)
Participatory Constitution Making Process - Participatory Constitution Building in Nepal Booklet Series No. 10
भावि संविधानमा नगरिक सरोकार​ (संविधानसभाका विषयगत समितिका प्रतिव्यदनहरुका आधारमा तयार पारिएको)
संवैधानिक सवालहरूमा जानकारीमूलक सामग्री (शृङ्खला दुइ) सामाजिक समावेशीकरण
एसपीसीबीएन/ यूएनडीपी लोकतान्त्रिक संवादअर्न्तर्गत संविधानसभामा प्रस्तुत् सुझावहरूको समीक्षा तथा संविधानसभा समितिका मस्यौदाहरूमा त्यसको प्रतिविम्बनको विश्लेषण
Manual on Gender Equality and Social Inclusion and Gender Responsive Budgeting
प्रैस वक्तव्य नेपालले आफ्नो शान्ति प्रक्रियामा सहयोग गर्न सयुंक्त राष्ट्रसंघलाई गरेको स्नुरोधमा सुरक्षा परिषदमा पेस हुने महासचिवको प्रतिवेदन
Press Statement
Gender Equality Update. No. 13 Capacity Development Initiatives with local elected representatives
संवैधानिक सवालहरुमा जानकारीमूलक सामग्रि (शृङ्खला एक - प्राविधिक पत्र)
संवैधानिक सवालहरूमा जानकारीमूलक सामग्री (शृङ्खला दुई ) सामाजिक समावेशीकरण
Mapping Progress in Women's Right in Nepal
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
Promoting Gender Equality in the Humanitarian Response
Constitution of Nepal, 2072 - Preliminary Draft (Unofficial Translation in English)
Local Self Governance - Nepal Participatory Constitution Building Booklet Series No. 4
NEPAL: A YEAR AFTER THE EARTHQUAKES
Annual Report 2017
The Nepal Civil Service and Re-structuring of the State (2014)
UN WOMEN- Annual Report 2012-2013
Constituent Assembly Committees - Summaries of Terms of Reference (TOR) and Contact Information of the CA Committees
Nepal Bar Association Press Release (UN Official Translation)
UN Women Nepal Strategic Note 2018-2022 [YouTube]
Thematic Papers on the MDG3: Promote Gender Equality and Empower Women
Workforce diversity and reservation policy in Nepal: A strategic approach to strengthening women’s voice and visibility in formal employment sector
Gender Equality in Numbers: Progress and Challenges in Achieving Gender Equality in Nepal
Support for the Local Governance and Community Development Programme (LGCDP)
Support for the Local Govenance and Community Development Programme (LGCDP)
The Interim Constitution of Nepal, 2063 (2007) - As Amended by the First to Sixth Amendments
Strategic Plan 2014-17 Making This The Century for Women And Gender Equality
Nepal: Taking Action for Sustainable Development
राजा ज्ञानेन्द्रको वैशाख ११, २०६३ को सम्बोधन
संविधानमा विविधता र सामाजिक समावेशीकरणको पहिचान नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ९
संविधान में विविधता आ सामाजिक समावेशीकरण के पहचान नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ९
सम्बीढानाङ् ठर्ठरी र गुइयाँओ बोरोबोर् मोलक्चीस्मओ चीन्डीटाक्मा नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ९
संविधानमे विविधता आ सामाजिक समावेशीकरणक पहिचान नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ९
संविधानय् विविधता व सामाजिक समावेशीकरणयात नालेगु नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ९
हयुल्ठिम्रि विविधताता थेन् सामाजिक् समावेसिकरनला पहिचान नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ९
संविधान मे विविधता और सामाजिक समावेशीकरण के पहिचान नेपाल मे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला ९
हयुल्सा थेन् धम नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - १ -गि)
Developing an Allocation Formula for the Decentralized Financing and Development Program and Implications for the Design of a System of Intergovernmental Fiscal Relations in Nepal
Constitution Of Nepal 2072 (Unofficial Translation in English)
प्रेस सम्मेलनमा महासचिवले दिनुभएको मन्तव्य
United Nations Development Assistance Framework for Nepal 2008-2012
Gender Equality and Empowerment of Women
Security Council: Resolution 1921 (2010): Adopted by the Security Council at its 6311th meeting, on 12 May 2010
The Code of Conduct for Ceasefire Agreed Between the Government of Nepal and the CPN (Maoist) on 25 May 2006 at Gokarna
नेपालले आफ्नो शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गरेको अनुरोधका सम्बन्धमा महासचिवको प्रतिवेदन
संयुक्त राष्ट्रसंघ दिवसका अवसरमा नेपालका लागि महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयन मार्टीनले दिनुभएको मन्तव्य २४ अक्टोवर २००८ (२०६५ कार्तिक ८)
Empowering Widows: An Overview of policies and programmes in India, Nepal and Sri Lanka
Constitution Making Process in Nepal
The Interim Constitution of Nepal, 2063 (2007) - As Amended by the First to eighth Amendments
Proclamation to the Nation from His Majesty King Gyanendra
The Interim Constitution of Nepal, 2063 (2007) - As Amended by the First to Third Amendments
Gender Equality in Numbers:Progress and Challenges in Achieving Gender Equality in Nepal
Nepal: Administrative Unit-Province 3 Map
Nepal: Administrative Unit-Province 5 Map
Nepal: Administrative Unit-Province 6 Map
Nepal: Administrative Unit-Province 7 Map
UN Joint Statement On International Women’s Day ‘Equality for Women is Progress For All
Farhan Akhtar Announced As UN Women’s Goodwill Ambassador For South Asia : 13th November 2014
UNICEF Nepal Working Paper Series : Post- Constitutional Nation Buliding In Nepal: Equal Citizen, Market, Social Protection & The Rule Of Law
Danish support to UN Women In Nepal
नेपालस्थित राष्ट्रसंघिय महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयानमार्टीन सम्बोधन अन्तराष्ट्रीय विश्व आदिवासि दिवसको उपल्क्ष्यमा नेपाल जनजाति महासंघद्वारा आयोजित राष्ट्रिय सम्मेलन
Nepal Human Development Report 2001-Poverty Reduction and Governance
Fifth Amendment to the Interim Constitution of Nepal, 2006 (BS 2063)
Investigating Allegations of Extra-Judicial Killings in the Terai OHCHR-Nepal (Summary of Concerns)
Promotion of Indigenous Peoples’ Rights in the Constitution Making and State Reform Process in Nepal
Memorandum of Understandung Between the United Nations Entity for Gender Equality and the Empoerment of Women and the Non Resident Nepali Association (NRNA), Nepal
नेपालको अन्तरिम संविधान​, २०६३ को पाँचौँ संशोधन
Project Implemented By The Kathmandu Office- National Project Nepal : Building Bridges: Communication Of Empowerment
Supporting Women's Empowerment and Gender Equality in Fragile States: Guinea, Lebanon and Sudan — Research Series Summary
The UN Constitutional: A Newsletter on United Nations Constitutional Support
Speak Up Stop Discrimination
United Nations Entity For Gender Equality and the Empowerment of Women
गोर्खापत्र दैनिकिका सह सम्पादक राम हुमागाईसित नेपालकालागि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयान मार्टीनको अन्तरवार्ता
राज्य आ धर्म १ नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला १
संघिय प्रणाली, नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला २
गूमस्ठाऊ ठीटी नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - २
संङीय प्रणाली नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला २
संघीय प्रणाली संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः २
Resolution 1825 (2008) - Adopted by the Security Council at its 5941st meeting, on 23 July 2008
Agreement Between the Government and Janajatis
100 result(s) found.