United Nations
Information Centre | Nepal
ईस्ठानीय स्वायट्टा सासन् संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालाङ पट्टको मोलÞ क्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ४
PDF File Size: 454 KB | Download   
सेह्म पूङ्चटोक् सेह्च सासनो काट् ठोक आलेच कठ कठ लोकटन्टीरीक् पाहच्यो टनाक्मा र आले । सेह्म भर्मीके केट्च सासनो बाटी र्रर् इसे काट् पहीला सर्ट आले । लीस्या हट क्षेटरो नीकायको कठ्कठा नीर्बाचन छान्चर् इस्ठानीयको ड लोक्टन्टरीक् सासन् ड पर्सासनो कराङ्च कूराको आले डेच कुर​ई मनीटा डीन्म भेट्म ले । होसेकोए लीस्या हट छेटरो नीकायको कठ कार्टइ काट्के डूस्के च जाट्ले नई होच्यो कठ्कठा होसेकूङ् सार्बाजनीक् कामो मेल्लो स्वायट्टा लग्गाको र छान्ले । लीसो साँगा गूमस्ठाऊ, छेटीरीय याबा काट्ना ही लेल्याङ्रा लोकटन्टरो काट् मालेमो माछान्च कूरो रुपार्ङर् इस्ठानीय लोक्टन्टरा ङूच छान्ले ।
Publisher:
CCD/UNDP ,   (2011 )
Type / Script:
Publication in Magar - मगर
Keywords:
LOCAL GOVERNMENT, DEMOCRACY, CITIZEN EMPOWERMENT, CONSTITUTION MAKING, STRUCTURE OF POLICY, NATIONAL LAW, EQUALITY , SOVEREIGNTY, ADJUSTMENT, EDUCATION MANAGEMENT,WATER MANAGEMENT, CULTURAL HERITAGE, ENVIRONMENT MANAGEMENT, LOCAL FINANCE, LOCAL LAWS, COMMUNES, COMMUNITY POWER
Thematic Group:
 UNDP : Social and Institutional Developoment
Thesaurus:
01.01.00  -  Political Conditions, Institutions, Movements
Reference Link:
** This document has been:
620  times viewed
2  times downloaded.
Feeder: BIRKHA DHAMI , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
स्थानीय स्वायत्त शासन नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ४
स्थानीय स्वायत्त शासन - नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ४
स्थानीय स्वायत्त शासन संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ४
स्थानीय स्वायत्त शासन संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ४
स्थानिय स्वायत्त सासन् संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ४
स्थानीय स्वायत्त शासन नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला
लीस र ढर्म नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - १
देय् व धर्म नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफुचा-माः १
UN Women-Annual Report (2013-2014)
Constitution of Nepal 2015
स्वतन्त्र न्यायपालिका नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ८
फूक्काफाल न्याँपालीका नेपालाङ पट्टको मोलÞ क्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ८
स्वतन्त्र न्यायपालिका नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ८
स्वतन्त्र न्यायपालिका नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ८
स्वतन्त्र न्यायपालिका नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला ८
Participatory Constitution Making Process - Participatory Constitution Building in Nepal Booklet Series No. 10
Manual on Gender Equality and Social Inclusion and Gender Responsive Budgeting
जातिय विभेदविरुध्दको अधिकार विषयगत पुस्तिका
प्रेस वक्तव्य नेपालले आप्नो शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघ लाई गरेको अनुरोधका सम्बन्धमा महासचिवको प्रतिवेदन
Information Package on Constitutional Issues (Series One - Technical Paper)
भावि संविधानमा नगरिक सरोकार​ (संविधानसभाका विषयगत समितिका प्रतिव्यदनहरुका आधारमा तयार पारिएको)
संवैधानिक सवालहरूमा जानकारीमूलक सामग्री (शृङ्खला दुइ) सामाजिक समावेशीकरण
एसपीसीबीएन/ यूएनडीपी लोकतान्त्रिक संवादअर्न्तर्गत संविधानसभामा प्रस्तुत् सुझावहरूको समीक्षा तथा संविधानसभा समितिका मस्यौदाहरूमा त्यसको प्रतिविम्बनको विश्लेषण
प्रैस वक्तव्य नेपालले आफ्नो शान्ति प्रक्रियामा सहयोग गर्न सयुंक्त राष्ट्रसंघलाई गरेको स्नुरोधमा सुरक्षा परिषदमा पेस हुने महासचिवको प्रतिवेदन
Press Statement
Gender Equality Update. No. 13 Capacity Development Initiatives with local elected representatives
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
Mapping Progress in Women's Right in Nepal
Promoting Gender Equality in the Humanitarian Response
Constitution of Nepal, 2072 - Preliminary Draft (Unofficial Translation in English)
NEPAL: A YEAR AFTER THE EARTHQUAKES
संवैधानिक सवालहरुमा जानकारीमूलक सामग्रि (शृङ्खला एक - प्राविधिक पत्र)
संवैधानिक सवालहरूमा जानकारीमूलक सामग्री (शृङ्खला दुई ) सामाजिक समावेशीकरण
Local Self Governance - Nepal Participatory Constitution Building Booklet Series No. 4
UN WOMEN- Annual Report 2012-2013
Annual Report 2017
Constituent Assembly Committees - Summaries of Terms of Reference (TOR) and Contact Information of the CA Committees
Nepal Bar Association Press Release (UN Official Translation)
Thematic Papers on the MDG3: Promote Gender Equality and Empower Women
The Nepal Civil Service and Re-structuring of the State (2014)
Support for the Local Governance and Community Development Programme (LGCDP)
Support for the Local Govenance and Community Development Programme (LGCDP)
Workforce diversity and reservation policy in Nepal: A strategic approach to strengthening women’s voice and visibility in formal employment sector
UN Women Nepal Strategic Note 2018-2022 [YouTube]
Developing an Allocation Formula for the Decentralized Financing and Development Program and Implications for the Design of a System of Intergovernmental Fiscal Relations in Nepal
Constitution Of Nepal 2072 (Unofficial Translation in English)
Gender Equality and Empowerment of Women
Nepal: Taking Action for Sustainable Development
The Interim Constitution of Nepal, 2063 (2007) - As Amended by the First to Sixth Amendments
The Interim Constitution of Nepal, 2063 (2007) - As Amended by the First to eighth Amendments
The Interim Constitution of Nepal, 2063 (2007) - As Amended by the First to Third Amendments
United Nations Development Assistance Framework for Nepal 2008-2012
Security Council: Resolution 1921 (2010): Adopted by the Security Council at its 6311th meeting, on 12 May 2010
The Code of Conduct for Ceasefire Agreed Between the Government of Nepal and the CPN (Maoist) on 25 May 2006 at Gokarna
Empowering Widows: An Overview of policies and programmes in India, Nepal and Sri Lanka
Farhan Akhtar Announced As UN Women’s Goodwill Ambassador For South Asia : 13th November 2014
UNICEF Nepal Working Paper Series : Post- Constitutional Nation Buliding In Nepal: Equal Citizen, Market, Social Protection & The Rule Of Law
Constitution Making Process in Nepal
Proclamation to the Nation from His Majesty King Gyanendra
राजा ज्ञानेन्द्रको वैशाख ११, २०६३ को सम्बोधन
सम्बीढानाङ् ठर्ठरी र गुइयाँओ बोरोबोर् मोलक्चीस्मओ चीन्डीटाक्मा नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ९
संविधानमे विविधता आ सामाजिक समावेशीकरणक पहिचान नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ९
संविधानय् विविधता व सामाजिक समावेशीकरणयात नालेगु नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ९
हयुल्ठिम्रि विविधताता थेन् सामाजिक् समावेसिकरनला पहिचान नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ९
संविधान मे विविधता और सामाजिक समावेशीकरण के पहिचान नेपाल मे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला ९
संविधानमा विविधता र सामाजिक समावेशीकरणको पहिचान नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ९
संविधान में विविधता आ सामाजिक समावेशीकरण के पहचान नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ९
हयुल्सा थेन् धम नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - १ -गि)
Strategic Plan 2014-17 Making This The Century for Women And Gender Equality
UN Joint Statement On International Women’s Day ‘Equality for Women is Progress For All
Danish support to UN Women In Nepal
Memorandum of Understandung Between the United Nations Entity for Gender Equality and the Empoerment of Women and the Non Resident Nepali Association (NRNA), Nepal
प्रेस सम्मेलनमा महासचिवले दिनुभएको मन्तव्य
Supporting Women's Empowerment and Gender Equality in Fragile States: Guinea, Lebanon and Sudan — Research Series Summary
Speak Up Stop Discrimination
संयुक्त राष्ट्रसंघ दिवसका अवसरमा नेपालका लागि महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयन मार्टीनले दिनुभएको मन्तव्य २४ अक्टोवर २००८ (२०६५ कार्तिक ८)
Promotion of Indigenous Peoples’ Rights in the Constitution Making and State Reform Process in Nepal
Nepal Human Development Report 2001-Poverty Reduction and Governance
Project Implemented By The Kathmandu Office- National Project Nepal : Building Bridges: Communication Of Empowerment
United Nations Entity For Gender Equality and the Empowerment of Women
Investigating Allegations of Extra-Judicial Killings in the Terai OHCHR-Nepal (Summary of Concerns)
Resolution 1825 (2008) - Adopted by the Security Council at its 5941st meeting, on 23 July 2008
A Review and Analysis of the 2009 Civil Society Public Submissions to the Constituent Assembly
नेपालले आफ्नो शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गरेको अनुरोधका सम्बन्धमा महासचिवको प्रतिवेदन
Renewable Energy In The Federalized Context And The Role Of Alternative Energy Promotion Center.
UN Joint Statement for International Women’s Day 2016 ‘Planet 50-50 by 2030: Step It Up for Gender Equality!’
Remarks by Mr. Anthony Cardon Officer-in-charge for the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal (OHCHR-Nepal) at a programme to Mark Human Rights Day organised by the National Human Rights Commission (NHRC),
Supporting Women's Empowerment and Gender Equality in Fragile States: Research Brief — Guinea
Supporting Women's Empowerment and Gender Equality in Fragile States: Research Brief — Lebanon
Supporting Women's Empowerment and Gender Equality in Fragile States: Research Brief — Sudan
civil & political rights:Torture & Detention Written statement* submitted by the South Asia Human Rights Documentation Centre(SAHRDC), a non-governmental organization in special consultative status
Recognizing Diversity and Social Inclusion in the Constitution - Participatory Constitution Building in Nepal Booklet Series No. 9
Agreement Between the Government and Janajatis
Strengthening National Planning and Monitoring Capacity
Country Paper Nepal (October 2001)
#53 UN Essay 2015: My United Nation A Vision For Future
Discussion Paper Series on Women’s Political Leadership- Concept paper:Gender responsive Governance
नेपालस्थित राष्ट्रसंघिय महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयानमार्टीन सम्बोधन अन्तराष्ट्रीय विश्व आदिवासि दिवसको उपल्क्ष्यमा नेपाल जनजाति महासंघद्वारा आयोजित राष्ट्रिय सम्मेलन
Inclusiveness Of The Nepal Army: Why is The Madheshi Community Under-Represented? - Issue 52
Economic Growth and Social Reproduction: Gender Inequality as Cause and Consequence
100 result(s) found.