United Nations
Information Centre | Nepal
स्थानीय स्वायत्त शासन - नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ४
PDF File Size: 502 KB | Download   
प्रभावकारी विकेन्द्रीकरण निमन शासन के एगो तत्व भइला का साथे लोकतान्त्रिक अभ्यास के अभिव्यक्तियो ह । प्रभावकारी जनप्रशासनो खातिर्रर् इ एगो पर्ूवशर्त ह। राष्ट्रीय आ क्षेत्रीय निकायन का साथे निर्वाचित स्थानीय निकाय सब भी लोकतान्त्रिक शासन आ प्रशासन के प्रमुख कर्ता हवेर्,र् इ बात मान्यता प्राप्त कर चुकल बा र्।र् इ सब राष्ट्रीय आ क्षेत्रीय निकायन से सहकार्य कइला का साथ साथ एह सब के र्सार्वजानिक कार्य के अपने स्वायत्त क्षेत्र भी हो सकेला । राष्ट्र के स्वरूप संघीय, क्षेत्रीय आ एकात्मक जौन भी होखे, लोकतन्त्र के एगो अत्यावश्यक तत्व के रूप में स्थानीय लोकतन्त्र रहेला ।
Publisher:
CCD/UNDP ,   (2011 )
Type / Script:
Annual Report in Bhojpuri - भोज्पुरि
Keywords:
LOCAL GOVERNMENT, DEMOCRACY, CITIZEN EMPOWERMENT, CONSTITUTION MAKING, STRUCTURE OF POLICY, NATIONAL LAW, EQUALITY , SOVEREIGNTY, ADJUSTMENT, EDUCATION MANAGEMENT, WATER MANAGEMENT, CULTURAL HERITAGE, ENVIRONMENT MANAGEMENT, LOCAL FINANCE, LOCAL LAWS, COMMUNES, COMMUNITY POWER
Thematic Group:
 UNDP : Social and Institutional Developoment
Thesaurus:
01.01.00  -  Political Conditions, Institutions, Movements
Reference Link:
** This document has been:
1205  times viewed
9  times downloaded.
Feeder: BIRKHA DHAMI , Editor: YASHO RAI , Auditor:

View Document History
Related Topics
स्थानीय स्वायत्त शासन नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ४
ईस्ठानीय स्वायट्टा सासन् संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालाङ पट्टको मोलÞ क्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ४
स्थानीय स्वायत्त शासन संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ४
स्थानीय स्वायत्त शासन संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ४
स्थानिय स्वायत्त सासन् संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ४
स्थानीय स्वायत्त शासन नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला
लीस र ढर्म नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - १
देय् व धर्म नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफुचा-माः १
स्वतन्त्र न्यायपालिका नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ८
फूक्काफाल न्याँपालीका नेपालाङ पट्टको मोलÞ क्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ८
स्वतन्त्र न्यायपालिका नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ८
स्वतन्त्र न्यायपालिका नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ८
स्वतन्त्र न्यायपालिका नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला ८
UN Women-Annual Report (2013-2014)
Constitution of Nepal 2015
Manual on Gender Equality and Social Inclusion and Gender Responsive Budgeting
जातिय विभेदविरुध्दको अधिकार विषयगत पुस्तिका
प्रेस वक्तव्य नेपालले आप्नो शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघ लाई गरेको अनुरोधका सम्बन्धमा महासचिवको प्रतिवेदन
Information Package on Constitutional Issues (Series One - Technical Paper)
भावि संविधानमा नगरिक सरोकार​ (संविधानसभाका विषयगत समितिका प्रतिव्यदनहरुका आधारमा तयार पारिएको)
संवैधानिक सवालहरूमा जानकारीमूलक सामग्री (शृङ्खला दुइ) सामाजिक समावेशीकरण
एसपीसीबीएन/ यूएनडीपी लोकतान्त्रिक संवादअर्न्तर्गत संविधानसभामा प्रस्तुत् सुझावहरूको समीक्षा तथा संविधानसभा समितिका मस्यौदाहरूमा त्यसको प्रतिविम्बनको विश्लेषण
Mapping Progress in Women's Right in Nepal
Participatory Constitution Making Process - Participatory Constitution Building in Nepal Booklet Series No. 10
Synthesis of National Reports for RIO+20
प्रैस वक्तव्य नेपालले आफ्नो शान्ति प्रक्रियामा सहयोग गर्न सयुंक्त राष्ट्रसंघलाई गरेको स्नुरोधमा सुरक्षा परिषदमा पेस हुने महासचिवको प्रतिवेदन
Farhan Akhtar Announced As UN Women’s Goodwill Ambassador For South Asia : 13th November 2014
Press Statement
Gender Equality in Numbers: Progress and Challenges in Achieving Gender Equality in Nepal
Social Mobilisation in Nepal -A WAY OUT OF POVERTY
संवैधानिक सवालहरुमा जानकारीमूलक सामग्रि (शृङ्खला एक - प्राविधिक पत्र)
संवैधानिक सवालहरूमा जानकारीमूलक सामग्री (शृङ्खला दुई ) सामाजिक समावेशीकरण
Thematic Papers on the MDG3: Promote Gender Equality and Empower Women
Gender Equality Update. No. 13 Capacity Development Initiatives with local elected representatives
Nepal Status Paper United Nations Conference on Sustainable Development 2012 (Rio+20) Synopsis
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
Speak Up Stop Discrimination
United Nations Development Assistance Framework for Nepal 2008-2012
Promoting Gender Equality in the Humanitarian Response
Constitution of Nepal, 2072 - Preliminary Draft (Unofficial Translation in English)
Developing an Allocation Formula for the Decentralized Financing and Development Program and Implications for the Design of a System of Intergovernmental Fiscal Relations in Nepal
UN Joint Statement On International Women’s Day ‘Equality for Women is Progress For All
NEPAL: A YEAR AFTER THE EARTHQUAKES
Support for the Local Governance and Community Development Programme (LGCDP)
Support for the Local Govenance and Community Development Programme (LGCDP)
Local Self Governance - Nepal Participatory Constitution Building Booklet Series No. 4
The Nepal Civil Service and Re-structuring of the State (2014)
A Resource Material on Education and Federalism in Nepal 2014
संयुक्त राष्ट्रसंघ दिवसका अवसरमा नेपालका लागि महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयन मार्टीनले दिनुभएको मन्तव्य २४ अक्टोवर २००८ (२०६५ कार्तिक ८)
Annual Report 2017
Renewable Energy In The Federalized Context And The Role Of Alternative Energy Promotion Center.
National Conference Towards Planet 50:50: - Enabling Women’s Leadership and Representation in Local Governance
नेपालले आफ्नो शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गरेको अनुरोधका सम्बन्धमा महासचिवको प्रतिवेदन
UN WOMEN- Annual Report 2012-2013
Statement of the Speech on the Occasion of World Population Day 2005 Ms. Junko Sazaki, Representative, UNFPA Nepal
A Resource Material on Education and Federalism in Nepal 2014
Gender Equality and Social Inclusion
Constituent Assembly Committees - Summaries of Terms of Reference (TOR) and Contact Information of the CA Committees
Nepal Climate Change Support Programme
UN Women Nepal Strategic Note 2018-2022 [YouTube]
NCCSP Thematic Areas
Nepal Bar Association Press Release (UN Official Translation)
A Resource Material on Education and Federalism in Nepal
NCCSP at a Glance
UN Newsletter - Vol. 66 (Sept - Oct 2017)
Workforce diversity and reservation policy in Nepal: A strategic approach to strengthening women’s voice and visibility in formal employment sector
Kathmandu Conference on Higher Education Policy in Nepal
Community-Managed Schools in Dailekh District: a local Perspective - Issue 48
A Study on Gender Responsive Budgeting
Rural Urban Partnership Programme
The Interim Constitution of Nepal, 2063 (2007) - As Amended by the First to Sixth Amendments
नेपालका लागि राष्ट्रसंघिय महासचिवका प्रतिनिधि करिन लनग्रेनले संयुक्त अनुगमन समन्वय समितिको एक सयौ बैठकमा दिनुभ​एको मन्तव्य २८ मे २००९ (२०६६ जेठ १४)
Country Programme Action Plan 2018-2022
Nepal: Taking Action for Sustainable Development
संविधानमा विविधता र सामाजिक समावेशीकरणको पहिचान नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ९
संविधान में विविधता आ सामाजिक समावेशीकरण के पहचान नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ९
सम्बीढानाङ् ठर्ठरी र गुइयाँओ बोरोबोर् मोलक्चीस्मओ चीन्डीटाक्मा नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ९
संविधानमे विविधता आ सामाजिक समावेशीकरणक पहिचान नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ९
संविधानय् विविधता व सामाजिक समावेशीकरणयात नालेगु नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ९
हयुल्ठिम्रि विविधताता थेन् सामाजिक् समावेसिकरनला पहिचान नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ९
संविधान मे विविधता और सामाजिक समावेशीकरण के पहिचान नेपाल मे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला ९
हयुल्सा थेन् धम नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - १ -गि)
Strategic Plan 2014-17 Making This The Century for Women And Gender Equality
Gender Equality and Empowerment of Women in Nepal
राजा ज्ञानेन्द्रको वैशाख ११, २०६३ को सम्बोधन
Women's Political Participation at the Sub-national Level in Nepal
The Government of Norway Decides to Reduce development Assistance to Nepal.
Early Childhood Policy Review in Nepal
UNICEF Nepal Working Paper Series-Constitution Making Process in Nepal: Citizenship Discourse Imapct on Women And Children
Remarks by Richard Bennett Representative of the UN High Commissioner for Human Rights in Nepal At a Programme to Mark International Women’s Day (8 March) 7 March 2009, Nachghar, Kathmandu
UN Women Training Centre 2016 Catalogue
Success Factors for Women’s and Children’s Health
प्रेस सम्मेलनमा महासचिवले दिनुभएको मन्तव्य
UNDP Nepal - Outcome Evaluation of UNDP Nepal Access to Justice and Human Rights (2001-2010)
Constitution Of Nepal 2072 (Unofficial Translation in English)
Country Paper Nepal (October 2001)
Conservation and Sustainable Use of Wetlands in Nepal
सुरषा परिषदको सन् २०१० जनवरी २१ का दिन बसेको बैठक संख्या ६२६२ बाट अनुमोदित​
सुरषा परिषदको सन् २०१० मे १२ का दिन बसेको बैठक संख्या ६३११ बाट अनुमोदित
Building UNESCO National Education Support Strategy (UNESS) Nepal 2008-2013
100 result(s) found.