United Nations
Information Centre | Nepal
स्थानीय स्वायत्त शासन नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ४
PDF File Size: 502 KB | Download   
प्रभावकारी विकेन्द्रीकरण असल शासनको एउटा तत्व हुनुका साथै लोकतान्त्रिक अभ्यासको अभिव्यक्ति पनि हो । प्रभावकारी जनप्रशासनका लागि पनि यो एउटा पुर्व​शर्त हो । राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय निकायहरूसँगसँगै निर्वाचित स्थानीय निकायहरू पनि लोकतान्त्रिक शासन र प्रशासनको प्रमुख कर्ताहरू हुन् भन्ने कुराले मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ । उनीहरूले राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय निकायहरूसँग सहकार्य त गर्छन् नै, त्यसका साथै उनीहरूका र्सार्वजनिक कार्यका आफ्नै स्वायत्त क्षेत्रहरू पनि हुन्छन् । राष्ट्रको स्वरूप संघिय​, क्षेत्रीय वा एकात्मक जुनसुकै भए पनि लोकतान्त्रको एक अत्यावश्यक तत्वका रूपमा स्थानीय लोकतन्त्र रहेको हुन्छ ।
Publisher:
CCD/UNDP ,   (2011 )
Type / Script:
Publication in Nepali - नेपाली
Keywords:
LOCAL GOVERNMENT, DEMOCRACY, CITIZEN EMPOWERMENT, CONSTITUTION MAKING, STRUCTURE OF POLICY, NATIONAL LAW, EQUALITY , SOVEREIGNTY, ADJUSTMENT, EDUCATION MANAGEMENT,WATER MANAGEMENT, CULTURAL HERITAGE, ENVIRONMENT MANAGEMENT, LOCAL FINANCE, LOCAL LAWS, COMMUNES, COMMUNITY POWER
Thematic Group:
 UNDP : Social and Institutional Developoment
Thesaurus:
01.01.00  -  Political Conditions, Institutions, Movements
Reference Link:
** This document has been:
1043  times viewed
15  times downloaded.
Feeder: BIRKHA DHAMI , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
स्थानीय स्वायत्त शासन - नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ४
ईस्ठानीय स्वायट्टा सासन् संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालाङ पट्टको मोलÞ क्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ४
स्थानीय स्वायत्त शासन संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ४
स्थानीय स्वायत्त शासन संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ४
स्थानिय स्वायत्त सासन् संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ४
स्थानीय स्वायत्त शासन नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला
लीस र ढर्म नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - १
देय् व धर्म नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफुचा-माः १
स्वतन्त्र न्यायपालिका नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ८
फूक्काफाल न्याँपालीका नेपालाङ पट्टको मोलÞ क्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ८
स्वतन्त्र न्यायपालिका नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ८
स्वतन्त्र न्यायपालिका नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ८
स्वतन्त्र न्यायपालिका नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला ८
UN Women-Annual Report (2013-2014)
Constitution of Nepal 2015
जातिय विभेदविरुध्दको अधिकार विषयगत पुस्तिका
Manual on Gender Equality and Social Inclusion and Gender Responsive Budgeting
प्रेस वक्तव्य नेपालले आप्नो शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघ लाई गरेको अनुरोधका सम्बन्धमा महासचिवको प्रतिवेदन
Information Package on Constitutional Issues (Series One - Technical Paper)
भावि संविधानमा नगरिक सरोकार​ (संविधानसभाका विषयगत समितिका प्रतिव्यदनहरुका आधारमा तयार पारिएको)
संवैधानिक सवालहरूमा जानकारीमूलक सामग्री (शृङ्खला दुइ) सामाजिक समावेशीकरण
एसपीसीबीएन/ यूएनडीपी लोकतान्त्रिक संवादअर्न्तर्गत संविधानसभामा प्रस्तुत् सुझावहरूको समीक्षा तथा संविधानसभा समितिका मस्यौदाहरूमा त्यसको प्रतिविम्बनको विश्लेषण
Participatory Constitution Making Process - Participatory Constitution Building in Nepal Booklet Series No. 10
Mapping Progress in Women's Right in Nepal
प्रैस वक्तव्य नेपालले आफ्नो शान्ति प्रक्रियामा सहयोग गर्न सयुंक्त राष्ट्रसंघलाई गरेको स्नुरोधमा सुरक्षा परिषदमा पेस हुने महासचिवको प्रतिवेदन
Gender Equality in Numbers: Progress and Challenges in Achieving Gender Equality in Nepal
Press Statement
संवैधानिक सवालहरुमा जानकारीमूलक सामग्रि (शृङ्खला एक - प्राविधिक पत्र)
संवैधानिक सवालहरूमा जानकारीमूलक सामग्री (शृङ्खला दुई ) सामाजिक समावेशीकरण
Social Mobilisation in Nepal -A WAY OUT OF POVERTY
Gender Equality Update. No. 13 Capacity Development Initiatives with local elected representatives
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
Thematic Papers on the MDG3: Promote Gender Equality and Empower Women
Nepal Status Paper United Nations Conference on Sustainable Development 2012 (Rio+20) Synopsis
United Nations Development Assistance Framework for Nepal 2008-2012
Synthesis of National Reports for RIO+20
Local Self Governance - Nepal Participatory Constitution Building Booklet Series No. 4
Promoting Gender Equality in the Humanitarian Response
Developing an Allocation Formula for the Decentralized Financing and Development Program and Implications for the Design of a System of Intergovernmental Fiscal Relations in Nepal
Constitution of Nepal, 2072 - Preliminary Draft (Unofficial Translation in English)
Support for the Local Governance and Community Development Programme (LGCDP)
Support for the Local Govenance and Community Development Programme (LGCDP)
NEPAL: A YEAR AFTER THE EARTHQUAKES
The Nepal Civil Service and Re-structuring of the State (2014)
नेपालले आफ्नो शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गरेको अनुरोधका सम्बन्धमा महासचिवको प्रतिवेदन
संयुक्त राष्ट्रसंघ दिवसका अवसरमा नेपालका लागि महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयन मार्टीनले दिनुभएको मन्तव्य २४ अक्टोवर २००८ (२०६५ कार्तिक ८)
Renewable Energy In The Federalized Context And The Role Of Alternative Energy Promotion Center.
Annual Report 2017
Nepal Climate Change Support Programme
A Resource Material on Education and Federalism in Nepal 2014
UN WOMEN- Annual Report 2012-2013
Nepal Bar Association Press Release (UN Official Translation)
NCCSP at a Glance
Constituent Assembly Committees - Summaries of Terms of Reference (TOR) and Contact Information of the CA Committees
UN Women Nepal Strategic Note 2018-2022 [YouTube]
NCCSP Thematic Areas
A Resource Material on Education and Federalism in Nepal
A Resource Material on Education and Federalism in Nepal 2014
UN Newsletter - Vol. 66 (Sept - Oct 2017)
Workforce diversity and reservation policy in Nepal: A strategic approach to strengthening women’s voice and visibility in formal employment sector
Strategic Plan 2014-17 Making This The Century for Women And Gender Equality
Community-Managed Schools in Dailekh District: a local Perspective - Issue 48
A Study on Gender Responsive Budgeting
Gender Equality and Empowerment of Women in Nepal
Kathmandu Conference on Higher Education Policy in Nepal
नेपालका लागि राष्ट्रसंघिय महासचिवका प्रतिनिधि करिन लनग्रेनले संयुक्त अनुगमन समन्वय समितिको एक सयौ बैठकमा दिनुभ​एको मन्तव्य २८ मे २००९ (२०६६ जेठ १४)
The Interim Constitution of Nepal, 2063 (2007) - As Amended by the First to Sixth Amendments
राजा ज्ञानेन्द्रको वैशाख ११, २०६३ को सम्बोधन
UNDP Nepal - Outcome Evaluation of UNDP Nepal Access to Justice and Human Rights (2001-2010)
सम्बीढानाङ् ठर्ठरी र गुइयाँओ बोरोबोर् मोलक्चीस्मओ चीन्डीटाक्मा नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ९
संविधानमे विविधता आ सामाजिक समावेशीकरणक पहिचान नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ९
संविधानय् विविधता व सामाजिक समावेशीकरणयात नालेगु नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ९
हयुल्ठिम्रि विविधताता थेन् सामाजिक् समावेसिकरनला पहिचान नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ९
संविधान मे विविधता और सामाजिक समावेशीकरण के पहिचान नेपाल मे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला ९
संविधानमा विविधता र सामाजिक समावेशीकरणको पहिचान नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ९
संविधान में विविधता आ सामाजिक समावेशीकरण के पहचान नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ९
हयुल्सा थेन् धम नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - १ -गि)
Rural Urban Partnership Programme
Nepal: Taking Action for Sustainable Development
Success Factors for Women’s and Children’s Health
Country Programme Action Plan 2018-2022
National Conference Towards Planet 50:50: - Enabling Women’s Leadership and Representation in Local Governance
The Government of Norway Decides to Reduce development Assistance to Nepal.
Country Paper Nepal (October 2001)
Water for Asian Cities Programme (Annual report 2009)
Early Childhood Policy Review in Nepal
सुरषा परिषदको सन् २०१० जनवरी २१ का दिन बसेको बैठक संख्या ६२६२ बाट अनुमोदित​
सुरषा परिषदको सन् २०१० मे १२ का दिन बसेको बैठक संख्या ६३११ बाट अनुमोदित
प्रेस सम्मेलनमा महासचिवले दिनुभएको मन्तव्य
Gender Equality and Empowerment of Women
Needs and Capacity Assessment of Fourteen Rural and Urban Municipalities on Disaster Risk Reduction and Management in Nepal
Conservation and Sustainable Use of Wetlands in Nepal
Building UNESCO National Education Support Strategy (UNESS) Nepal 2008-2013
The Code of Conduct for Ceasefire Agreed Between the Government of Nepal and the CPN (Maoist) on 25 May 2006 at Gokarna
Local Governance and Community Development Programme
Local Governance and Community Development Programme
Local Governance and Community Development Programme
Local Governance and Community Development Program
Constitution Of Nepal 2072 (Unofficial Translation in English)
Security Council: Resolution 1921 (2010): Adopted by the Security Council at its 6311th meeting, on 12 May 2010
100 result(s) found.