United Nations
Information Centre | Nepal
फूक्काफाल न्याँपालीका नेपालाङ पट्टको मोलÞ क्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ८
PDF File Size: 196 KB | Download   
फूक्काफाल न्याँपालीका डेचो मेल्लो नीठ्यान्को जाट्के हेक्च हट राजनईटीक् डल, सर्खारी नीकाय र आस्काट् भर्मीको ढरी जाट्मो बहीरीऊङ् असार्रइङ् डसाक्के काट् फूक्का गूमस्ठाऊ रुपाङ् केस्चो छान्ले । फूक्काफाल न्याँपालीका डेचो सर्खारो काट् हाँगा ड आले जूसे आस्काट् हाँगाईङ् - कार्याकारी र बीढायीका - लाकीङ् फूक्काफाल रुपाङ् केस्मो ऊँचो छान्ले र्। र् इसे फुक्काफाले इसे सोम हाँगाको बीचूङ् फेस्चो सक्टी बोरोबोरके लोङाक्के जाट्ले । सम्बीढाने पट्ट हाँगाओे मडट् र जीम्मारीकूङ् छ्याङ्ग बेबस्ठा जाट्मो इसे फूक्काफाल्के पक्का जाट्के डूस् ओलोक्ले ।
Publisher:
CCD/UNDP ,   (2011 )
Type / Script:
Publication in Magar - मगर
Keywords:
JUDICIARY, DEMOCRACY, CONSTITUTIONS, CITIZEN LAW, RIGHT CONSERVATION, GOVERNMENT, FREEDOM, STRUCTURE, POLITICAL PARTIES, ACCESS, FEDERAL STATE, MANAGEMENT, ECONOMICS FREEDOM, ELECTION, AUTOCRATIC, INTERIM CONSTITUTION, JUDGES, JUDICIAL DISCRETION, JUDICIAL POWER, JUDICIAL SYSTEM
Thematic Group:
 UNDP : Social and Institutional Developoment
Thesaurus:
01.07.00  -  General And National Law
Reference Link:
** This document has been:
1252  times viewed
4  times downloaded.
Feeder: BIRKHA DHAMI , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
स्वतन्त्र न्यायपालिका नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ८
स्वतन्त्र न्यायपालिका नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ८
स्वतन्त्र न्यायपालिका नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ८
स्वतन्त्र न्यायपालिका नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला ८
Constitution Making Process in Nepal
The Code of Conduct for Ceasefire Agreed Between the Government of Nepal and the CPN (Maoist) on 25 May 2006 at Gokarna
Nepal Bar Association Press Release (UN Official Translation)
The Secretary General-- Message On World Press Freedom Day
UNDP Nepal - Outcome Evaluation of UNDP Nepal Access to Justice and Human Rights (2001-2010)
स्थानीय स्वायत्त शासन नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ४
स्थानीय स्वायत्त शासन - नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ४
ईस्ठानीय स्वायट्टा सासन् संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालाङ पट्टको मोलÞ क्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ४
स्थानीय स्वायत्त शासन संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ४
स्थानीय स्वायत्त शासन संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ४
स्थानिय स्वायत्त सासन् संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ४
स्थानीय स्वायत्त शासन नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला
लीस र ढर्म नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - १
देय् व धर्म नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफुचा-माः १
The Independent Judiciary - Participatory Constitution Building in Nepal Booklet Series NO. 8
Participatory Constitution Making Process - Participatory Constitution Building in Nepal Booklet Series No. 10
Nepal Bar Association (NBA) Interaction on Independence of Judiciary for Human Rights Speech delivered by Ms. Jyoti Sanghera, Head, OHCHR-Nepal Thursday, 26 May 2011
Constitution of Nepal 2015
Information Package on Constitutional Issues (Series One - Technical Paper)
Forms of Government - Nepal Participatory Constitution Building Booklet Series No. 5 Centre
Human Rights Community Resists Authoritarian Regime-Press Statement
Human Rights in the Constitution- Nepal Participatory Constitution Building Booklet Series No. 3
Nepal Human Development Report - 1998
Federalism and State Restructuring in Nepal the Challenge for the Constituent Assembly - Report of a Conference organised by the Constitutional Advisory Support Unit, UNDP 23-24 March 2007, Godavari, Nepal
Constitution of Nepal, 2072 - Preliminary Draft (Unofficial Translation in English)
संघियता संवाद श्रृंखला १ प्रस्तावित १३-१५ चैत २०६६ लिम्बुवान प्रदेश
नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादि) बीच भ​एको विस्तृत शान्ति सम्झौता
Unofficial Translation of the Comprehensive Peace Agreement Concluded Between the Government of Nepal and the Communist Party of Nepal (Maoist) (November 21, 2006)
Constitution Of Nepal 2072 (Unofficial Translation in English)
People’s Perspectives and Understanding of Federalism: Positions of Stakeholders Regarding the Proposed Limbuwan Province Issue No. 23
Press Statement
Inputs From Nepal To The OHCHR Study Pursuant To The Human Rights Council Resolution 27/24 On Equal Participation In Political And Public Affairs
The Nepal Civil Service and Re-structuring of the State (2014)
राज्य आ धर्म १ नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला १
संघिय प्रणाली, नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला २
गूमस्ठाऊ ठीटी नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - २
संङीय प्रणाली नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला २
संघीय प्रणाली संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः २
Statement Attributable to the Spokesman for the Secretary-General on Nepal
सात दल सम्मिलित सरकारि वार्ता समिति र संघिय गणतान्त्रिक राष्ट्रीय मोर्चा, नेपालबिच मिति २०६४।११।१८मा भ​एको सहमति
गोर्खापत्र दैनिकिका सह सम्पादक राम हुमागाईसित नेपालकालागि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयान मार्टीनको अन्तरवार्ता
United Nations Development Assistance Framework for Nepal 2008-2012
United Nations Office Of the High Commissioner for Human Rights In NEPAL Sunday, 5 July 09 Speaking points for Richard for Patan Appellate Court Bar Association Event
Functional Analysis And Assignment Of Government
Agreement Between the Government of Nepal and the Madhesi People’s Right Forum, Nepal
भावि संविधानमा नगरिक सरोकार​ (संविधानसभाका विषयगत समितिका प्रतिव्यदनहरुका आधारमा तयार पारिएको)
संवैधानिक सवालहरूमा जानकारीमूलक सामग्री (शृङ्खला दुइ) सामाजिक समावेशीकरण
एसपीसीबीएन/ यूएनडीपी लोकतान्त्रिक संवादअर्न्तर्गत संविधानसभामा प्रस्तुत् सुझावहरूको समीक्षा तथा संविधानसभा समितिका मस्यौदाहरूमा त्यसको प्रतिविम्बनको विश्लेषण
“Nepal: Constitution Building, Federalism And Peace ‐Managing The Transition To Federalism And Implementation Of The New Constitution”
Constituent Assembly Committees - Summaries of Terms of Reference (TOR) and Contact Information of the CA Committees
Respect For Human Rights Crucial For CA Election Success
Conflicting Signals - Robert Piper
हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता, २०६३
Findings of OHCHR-Nepal’s Investigations into the 21 March Killings in Gaur and Surrounding Villages (April 2007).
Agreement Between the Government Talks Team comprising the Seven Parties and the Federal Republic National Front, Nepal
Project Implemented By The Kathmandu Office- National Project Nepal : Building Bridges: Communication Of Empowerment
International Covenant on Civil and Political Rights :List of issues in relation to the second periodic report of Nepal
UNITED NATIONS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN NEPAL Press Release – 20 March 2006 Ian Martin visits PSA detainees – appeals to Government to restore right to liberty
Nepal Fiduciary Systems Assessment - Addendum
Voices from the Field Press Freedom in the CPA to the Constituent Assembly
General Assembly - A/HRC/12/34/Add.3 - Promotion and Protection of all Human Rights, Civil Political, Economic, Social and Cultural Rights, Including the Right to development - REPORT ON THE SITUATION OF INDIGENOUS PEOPLES IN NEPAL. (20th July, 2009)
सरकारका स्वरूप नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ५
सरकारया स्वरुप नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ५
सरकार्ला स्वरुप संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ५
OHCHR-Nepal Calls on Political Actors To Ensure Respect For Human Rights in CA Elections
World Press Freedom Day Statement of the UN in Nepal
The Interim Constitution of Nepal, 2063 (2007) - As Amended by the First to Sixth Amendments
OHCHR-Nepal Calls on Political Actors to Ensure Respect for Human Rights in CA Elections.
Autonomous Regions Under Federalism: The Indian Experience
Federalism Dialogues Series 3 - Mithila-Bhojpura - Koch - Madhesh Provnce - 24-26 April, 2010
Social Inclusion and Protection of the Rights of Minorities, Indigenous People and Excluded Communities in the New Constitution
Press Release - 27 October 2005
Press Release Federation of Nepalese Journalists Tara Nath Dahal, President (UN Official Translation)
Agreement Reached Between the Government Talks Team Comprising Seven Parties and the Federal Limbuwan State Council
Security Council: Resolution 1921 (2010): Adopted by the Security Council at its 6311th meeting, on 12 May 2010
Promoting Women’s Human Rights Compliant Justice Delivery
Security Council
Ian Martin, Special Representative of the Secretary-General in Nepal Media interaction at the Reporters’ Club (16 November 2007)
Monthly Update – September 2013 UN Resident Coordinator’s Office Nepal
Renewable Energy In The Federalized Context And The Role Of Alternative Energy Promotion Center.
Nepal: Compromising justice and promoting impunity
UN Calls for Greater Efforts to Protect Journalists in Nepal
नेपालले आफ्नो शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गरेको अनुरोधका सम्बन्धमा महासचिवको प्रतिवेदन
राजा ज्ञानेन्द्रको वैशाख ११, २०६३ को सम्बोधन
Resolution 1825 (2008) - Adopted by the Security Council at its 5941st meeting, on 23 July 2008
Statement by Representative of the Secretary-General Karin Landgren
Opening Remarks by Richard Bennett, Representative of the High Commissioner for Human Rights in Nepal, at a Workshop on Ensuring Better Protection of Economic, Social, Cultural and Women's Rights in the New Constitution,
Fifth Amendment to the Interim Constitution of Nepal, 2006 (BS 2063)
Nine Point Agreement Between the Maoists and the UML
Remarks at the Opening of the Nepal Peace Process Photo Exhibit (6 August 2008)
Planning Effective Delivery Of Education In A Federal State
नेपालको अन्तरिम संविधान​, २०६३ को पाँचौँ संशोधन
नेपालको शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धि तस्विर प्रदर्शनीको उदघाटन​का अवसरमा दिनुभ​एको मन्तव्य (२०६५ साउन २२)
संविधानमा विविधता र सामाजिक समावेशीकरणको पहिचान नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ९
संविधान में विविधता आ सामाजिक समावेशीकरण के पहचान नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ९
संविधानय् विविधता व सामाजिक समावेशीकरणयात नालेगु नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ९
100 result(s) found.