United Nations
Information Centre | Nepal
संविधानय् मानव अधिकार नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ३
PDF File Size: 232 KB | Download   
मनू न्ह्याथाय् च्वंसां, वया राष्ट्रियता व जातीय उत्पति, लिङ्ग, वर्णधर्म, भाय् वा मेमेगु म्हसीका न्ह्यागु जूसां मानव अधिकार फुक्कसिके अन्तरनिहित जुयाच्वनी । फुक्क मनूत थजीक्वजी मजुृइक उत्तिग्यंक मानव अधिकारया हकदार जुइ । मानव अधिकारया विश्वव्यापी घोषणाया धारा १ कथं "मनू बुइबलय् स्वतन्त्र जुइ । मर्यादा व अधिकारकथं दक्व मनूत उत्ति ग्यनी" थुकथं फुक्क अधिकार थवंथवय् स्वानाच्वंगु, थवंथवय् निर्भर व त्वाःमदइगु जुइ । विश्वन्यंकया मानव अधिकार सन्धी, परम्पराकथंया अन्तरराष्ट्रिय कानून, सामान्य सिद्धान्त व अन्तरराष्ट्रिय कानूनया मेमेगु श्रोतकथं बियातःगुव प्रत्याभूत यानातःगु दइ । व्यक्ति व पुचःया आधारभूत स्वतन्त्रता व मानव अधिकार ल्यंकातय्त व थकाय्त अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकारया कानूनं सरकारयात क्वछिनातःकथं ज्या याय्त वा छुं ज्या याय्त पनातःगु दै ।

यक्वधयाथें देसया संविधानय् मानव
अधिकार वा मौलिक अधिकार व स्वतन्त्रताया खँ दुथ्याकातःगु दै
Publisher:
CCD/UNDP ,   (2011 )
Type / Script:
Publication in Newari - नेवारि
Keywords:
HUMAN RIGHTS, SOCIAL JUSTICES, POVERTY ALLEVIATION, INEQUALITY POWER, GENDER, SOCIAL CAST, WOMEN, DISABILITY DIVERSITY, MULTILINGUAL , LAW, CONSTITUTION, ECONOMICS, SOCIAL, POLITICAL, RELIGIOUS, INTERIM CONSTITUTION, PROTECTION , ROLE OF CIVIL SOCIETY, FEDERAL SATE, ADJUSTMENT, EDUCATION RIGHT
Thematic Group:
 UNDP : Social and Institutional Developoment
Thesaurus:
01.07.00  -  General And National Law
Reference Link:
** This document has been:
1366  times viewed
3  times downloaded.
Feeder: BIRKHA DHAMI , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
मानव अधिकार, विविधता र सामाजिक न्याय संवैधानिक परामर्श सहायता एकाइ युएनडीपीद्वारा मानव अधिकार, विविधता र सामाजिक न्याय विषयमा आयोजित सम्मेलनको प्रतिवेदन
संविधानमा मानव अधिकार नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ३
सम्बीढानाङ भर्मीओ लोयाट् नेपालाङ पट्टको मोलÞ क्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ३
संविधानमे मानव अधिकार संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ३
हयुल्ठीम्टी म्हिलुइला याङ्ताम् नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ३
संविधान मे मानव अधिकार नेपाल मे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला ३
Promoting Gender Equality in the Humanitarian Response
A Human Rights-Based Approach To Health
निति निर्माताको लागि पुस्तिका
भावि संविधानमा नगरिक सरोकार​ (संविधानसभाका विषयगत समितिका प्रतिव्यदनहरुका आधारमा तयार पारिएको)
संवैधानिक सवालहरूमा जानकारीमूलक सामग्री (शृङ्खला दुइ) सामाजिक समावेशीकरण
एसपीसीबीएन/ यूएनडीपी लोकतान्त्रिक संवादअर्न्तर्गत संविधानसभामा प्रस्तुत् सुझावहरूको समीक्षा तथा संविधानसभा समितिका मस्यौदाहरूमा त्यसको प्रतिविम्बनको विश्लेषण
नयाँ संविधानअर्न्तर्गत अल्पसङ्ख्यकका अधिकार नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ७
नया संविधान में अल्पसंख्यक के अधिकार नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ७
मीनाम सम्बीढान भीटीरीक् ठोर्रइ लेचकूङ लोयाट्् नेपालाङ पट्टको मोलÞ क्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ७
नव संविधानअर्न्तर्गत अल्पसंख्यकक अधिकार नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ७
छार् हयुल्ठिम्रि अल्पससङ्ख्यकला याङ्ताम्ताम् नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ७
लबका संविधान अर्न्तर्गत अल्पसंख्यक के अधिकार नेपाल मे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला ७
राज्य आ धर्म १ नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला १
संघिय प्रणाली, नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला २
गूमस्ठाऊ ठीटी नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - २
संङीय प्रणाली नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला २
संघीय प्रणाली संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः २
UNDP Nepal - Outcome Evaluation of UNDP Nepal Access to Justice and Human Rights (2001-2010)
UNMC(UNITED NATION MILLENNIUM GOALS CAMPAIGN) Interaction Program
World Social Protection Report 2014/15: Building Economic Recovery, Inclusive Development And Social Justice
Statement by UN Resident Coordinator a.i. Ziad Sheikh At the NHRC Human Rights Day 9 December 2014
Workforce Diversity in NGOs: Gender Equality and Social Inclusion status of NGOs in an Eastern Hill district. Issue
Human Rights, Diversity and Social Justice - Report of a Conference organised by the Constitution Advisory Support Unit, UNDP 29-30 April 2007, Biratnagar, Nepal
UN Women Nepal Strategic Note 2018-2022 [YouTube]
Violence against Madheshi Dalit Women in Dhanusa & Mahottari districts - Issue 39
संविधानमा विविधता र सामाजिक समावेशीकरणको पहिचान नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ९
संविधान में विविधता आ सामाजिक समावेशीकरण के पहचान नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ९
सम्बीढानाङ् ठर्ठरी र गुइयाँओ बोरोबोर् मोलक्चीस्मओ चीन्डीटाक्मा नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ९
संविधानमे विविधता आ सामाजिक समावेशीकरणक पहिचान नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ९
संविधानय् विविधता व सामाजिक समावेशीकरणयात नालेगु नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ९
हयुल्ठिम्रि विविधताता थेन् सामाजिक् समावेसिकरनला पहिचान नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ९
संविधान मे विविधता और सामाजिक समावेशीकरण के पहिचान नेपाल मे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला ९
हयुल्सा थेन् धम नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - १ -गि)
Ian Martin Special Representative of the Secretary-General in Nepal Press Conference at the Reporter’s Club, Kathmandu (28 May 2008)
Falling Through the Net? Gender and Social Protection in the Pacific
निति निर्माता लोग के पुस्तिका , कार्याकरम संचालक लोग के पुस्तिका, समुदायन के सदस्यान के पुस्तिका
Mapping Progress on Women's Right in Nepal
Discussion Paper Series on Women’s Political Leadership- Concept paper:Gender responsive Governance
UNITED NATIONS OFFICE OF THE RESIDENT COORDINATOR IN NEPAL Press Release – 11 December 2017
ACCESS TO JUSTICE Project: Enhancing Access to Justice for Consolidation of Peace in Nepal (A2J)
Nepal Gender Equality and Social Inclusion (GESI) Profile For Humanitarian Action and Disaster Risk Reduction (Updated 31st August 2017)
EFA Movement and Nepal’s Progress Amidst Violent Conflict
Final Evaluation ILO/JAPAN ASIAN REGIONAL PROGRAM On the Expansion Of Employment Opportunities For women project (EEOW):Nepal Chapter
Interaction on Issues of Youth in the New Constitution
Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 35 of the Convention: Initial Reports of States Parties due in 2012
अन्तर्राट्रिय महिला दिवसको अवसरमा सयुत राष्ट्र सघिय सयुक्त बय्कतय माच ४ २०१४ महिलाको समानता नै सबैको लागि प्रगति
The Gender Dimensions of Pension Systems: Policies and Constraints for the Protection of Older Women
Free and Equal- UN in Nepal for LGBTIQ Equality.
Free and Equal- UN in Nepal for LGBTIQ Equality.
Free and Equal- UN in Nepal for LGBTIQ Equality.
Free and Equal- UN in Nepal for LGBTIQ Equality.
Free and Equal- UN in Nepal for LGBTIQ Equality.
Free and Equal- UN in Nepal for LGBTIQ Equality.
Free and Equal- UN in Nepal for LGBTIQ Equality.
Free and Equal- UN in Nepal for LGBTIQ Equality.
Free and Equal- UN in Nepal for LGBTIQ Equality.
Free and Equal- UN in Nepal for LGBTIQ Equality.
Free and Equal- UN in Nepal for LGBTIQ Equality.
Free and Equal- UN in Nepal for LGBTIQ Equality.
Free and Equal- UN in Nepal for LGBTIQ Equality.
Free and Equal- UN in Nepal for LGBTIQ Equality.
Free and Equal- UN in Nepal for LGBTIQ Equality.
Ms. Kyung-wha Kang United Nations Deputy High Commissioner for Human Rights Statement to the Media 20 April 2011, Kathmandu
संवैधानिक सवालहरुमा जानकारीमूलक सामग्रि (शृङ्खला एक - प्राविधिक पत्र)
संवैधानिक सवालहरूमा जानकारीमूलक सामग्री (शृङ्खला दुई ) सामाजिक समावेशीकरण
Press Statement 23 January 2007 Louise Arbour United Nations High Commissioner for Human Rights Sindhupalchowk, Nepal
Disaster, Disability & Difference: A Study of the Challenges Faced by Persons with Disabilities in Post-Earthquake Nepal
जातिय विभेदविरुध्दको अधिकार विषयगत पुस्तिका
President's Memorandum: Proposed Supplementary Financing To The Federal Democratic Republic Of Nepal For The Poverty Alleviation Fund Project- Phase II
Address by Ian Martin Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal on Sexual Orientation/Gender Identity and Constituent Assembly in Nepal On the Occasion of International Day Against Homophobia
OHCHR-­Nepal Check against delivery Address by Louise Arbour United Nations High Commissioner for Human Rights 20 January 2007 Kathmandu, Nepal
GENDER EQUALITY UPDATE NO. 12 Nepal Flood Response 2017 UPDATE No. 12
Speak Up Stop Discrimination
Opening Remarks by Richard Bennett, Representative of the High Commissioner for Human Rights in Nepal, at a Workshop on Ensuring Better Protection of Economic, Social, Cultural and Women's Rights in the New Constitution,
Social Security/ Social Protection In Nepal: Situation Analysis
Women are still Discriminated against in all Countries, says UN Human Rights Chief.
General Assembly - A/HRC/12/34/Add.3 - Promotion and Protection of all Human Rights, Civil Political, Economic, Social and Cultural Rights, Including the Right to development - REPORT ON THE SITUATION OF INDIGENOUS PEOPLES IN NEPAL. (20th July, 2009)
NDC, NWC, and OHCHR urge the government to ensure access to justice to victims of caste based discrimination and gender based violence
Nepal Human Development Report 2004 - Empowerment and Poverty Reduction
Statement to the press by Ian Martin Special Representative of the Secretary-General in Nepal (28 May 2008)
Human Rights Day Organised by The National Human Rights Commission (NHRC), 10 December 2009
NHRI Background Briefs: Assessing the Capacity of National Human Rights Institutions in South Asia to Address Discrimination and Human Rights Relating to HIV, Sexual Orientation and Gender Identity (June 2012)
Constitution of Nepal, 2072 - Preliminary Draft (Unofficial Translation in English)
Statement by Ai Kihara-Hunt Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal Delivered at a Seminar to mark World Food Day, Organized by the National Network for Right to Food
नेपालस्थित संयुक्त रस्त्रसंघिया मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय
Opening Remarks By Ms. Kyung-wha Kang United Nations Deputy High Commissioner for Human Rights Roundtable on Strategies for addressing discriminatory citizenship provisions against women in the forthcoming Constitution Kathmandu - April 19, 2011
Economic Growth and Social Reproduction: Gender Inequality as Cause and Consequence
Closing Statement at Nepalgunj Human Rights Community Interaction on Discrimination and Social Exclusion Louise Arbour United Nations High Commissioner for Human Rights
Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003
हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता, २०६३
Constitution Making Process in Nepal
Executive Summary: Labour Markets, Institutions And Inequality
Constitution Of Nepal 2072 (Unofficial Translation in English)
Arbour Welcomes Nepal’s Constituent Assembly Elections (APRIL 2008).
100 result(s) found.