United Nations
Information Centre | Nepal
सबैका लागि शिक्षाको विश्वव्यापी अनुगमन प्रतिवेदन शिक्षण र सिकाइ सबैका लागि गुणस्तर सुनिश्चित गर्न​ शिक्षण र सिकाइ
PDF File Size: 1.88 MB | Download   
विगत दशकमा प्रगति हासिल गरिए तापनि, सबैका लागि शिक्षाका लक्ष्य पूरा गरिसक्न तोकिएको समयसीमा भेटिन दुई वर्षन्दा कम समय बाँकी रहँदा के स्पष्ट भइसकेको छ भने सन् २०१५ सम्ममा एउटा मात्र लक्ष्य पनि पूरा हुने अवस्था देखिँदैन । यस वर्षो सबैका लागि शिक्षाको विश्वव्यापी अनुगमन प्रतिवेदनले विगतका दशकमा सबैभन्दा सीमान्तकृत अवस्थामा परेका समुदाय शिक्षाको अवसरबाट निरन्तर रूपले वञ्चित रहेको तथ्यमा पर्याप्त प्रकाश पारेको छ । अन्तिम चरणमा भए तापनि ज्यादै ढिला भइसकेको भने छैन, त्यसैले प्रगति हासिल गर्न गति तीव्र पारेर लक्ष्यमा पुग्नुपर्ने छ । सन् २०१५ पछिको शैक्षिक कार्यढाँचा तयार गर्दा नयाँ चुनौतीको सामना गर्नुका साथसाथै विगतमा बाँकी रहेको दायित्व पनि पूरा गर्ने प्रावधान अगाडि बढाउनु र्पर्छ । कोही पनि छुटेको छैन भनी अनुगमन गर्ने सूचकका साथ कार्यढाँचामा स्पष्ट र मापनीय लक्ष्य निर्धारण गर्ने, सरकार तथा दातृ निकायहरूले स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारण गरेमा मात्र सन् २०१५ पछिका शैक्षिक लक्ष्यहरू हासिल हुने छन् ।
Publisher:
UNESCO ,   (2014 )
Type / Script:
Publication in Nepali - नेपाली
Keywords:
EQUAL EDUCATION, PRIMARY EDUCATION, NON FORMAL EDUCATION, GENDER EQUALITY, GENDER EQUITY, QUALITY EDUCATION, SKILLFUL EDUCATION, GENDER-BASED EDUCATION, DECREASE POVERTY
Thematic Group:
 UNESCO : Educational, Scientific and Cultural
Thesaurus:
11.03.00  -  Educational Systems
Reference Link:
** This document has been:
1298  times viewed
18  times downloaded.
Feeder: BIRKHA DHAMI , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
सबैका लागि शिक्षा विशवव्यापी अनुगमन प्रतिवेदन २००८
सबैका लागि शिक्षाको विश्वव्यापी अनुगमन प्रतिवेदन युवा र सीप शिक्षा र कामको आबद्धता
विश्वव्यापी अनुगमनप्रतिवेदन २ ० १ १ सारसंक्षेप अदृश्य संकट सशस्त्र द्वन्द्व र शिक्षा
Parents Mind Set of Education Investment for Daughters
Empowering Adolescent Girls and Young Women through the Provision of Comprehensive Sexuality Education and a Safe Learning Environment in Nepal
Achieving Literacy for all: NFE-MIS Report 2013-14
GENIA-एसियामा शिक्षाको निमित्त लैङ्गिक संजाल जेनिया पृष्ठ्भूमी र ऊदेश्यहरू
Achieving Literacy for All : NFE-MIS Report 2013-14
Gender Equality in Numbers: Progress and Challenges in Achieving Gender Equality in Nepal
Eradicating Gender-Based Discrimination in Education – UNESCO /CERID Seminar Media Advisory
Dalits in India and Nepal: Policy Options for Improving Social Inclusion in Education
A Study on Gender Responsive Budgeting
UNICEF Annual Report 2012 for Nepal, ROSA
Developing a Non-Formal Education Management Information System (NFE-MIS) ( September 2014)
Higher Education Sustainability Initiative: Climate Change Action for Sustainable Development
Rautahat: Empowering Adolescent Girls and Young Women [Youtube]
16 Days of Activism against Gender-based Violence: Bullying at school (3)[Youtube]
Activity Report (2014- 2015) UNESCO
16 Days of Activism against Gender-based Violence Campaign: Bullying at school (2)[Youtube]
16 Days of Activism against Gender-based Violence Campaign: Bullying at school [Youtube]
16 Days of Activism against Gender-based Violence: Bullying at school (4) [Youtube]
Gender, Jobs and Education: Prospects and Realities in Nepal
Winning People’s Will For Girl Child Education: Community Mobilisation for Gender Equality in Basic Education
शिक्षामा सामाजिक लिगं (जेण्डर)सम्बन्धि खोज एवं बुझाइ शिक्षाकर्मी तथा लैगिक केन्द्रविन्दुहरुकालागि गुणात्मक​ अनुसन्धानको हाते पुस्तक​
सबैका लागि शिक्षा
Fight Poverty, Invest in Girls. Global Action Week for Education for All focuses on Gender Discrimination
The out-of-school children’s programme in Nepal:An analysis ; Strategies of education and training for disadvantaged groups
Comprehensive Sexuality Education
Trade, Gender And The Post-2015 Development Agenda
Building UNESCO National Education Support Strategy (UNESS) Nepal 2008-2013
Measuring Gender Equality in Education: a Micro-Study of Learning Environment at Home and School: Through the Perspective of Gender Equality
सबैका लागि शिक्षाका विश्वव्यापी अनुगमन प्रतिवेदन २ ० १ ५: सार सब्क्षेप उपलब्धि र चुनौतीहरू
सबैका लागि शिक्षा विश्वव्यापी अनुगमन प्रतिवेदन २००८
National Education Accounts In Nepal Expenditure for education 2009-2015
Secondary Education Regional Information Base: Country Profile NEPAL
Review of Research Literature on Girl's Education in Nepal
Review of Research Literature on Girls’ Education in Nepal
UNDAF District Profiles: Education
Building UNESCO National Education Support Strategy (UNESS) Nepal 2008-2013
Message from Mr Koïchiro Matsuura, Director-General of UNESCO on The Occasion of International Literacy Day
Nepal Agricultural Policy And Strategies For Poverty Alleviation And Food Security
Kathmandu Conference on Higher Education Policy in Nepal
Gender Equality and Empowerment of Women in Nepal
Community Learning Center (CLC)
Statement of the Speech on the Occasion of World Population Day 2005 Ms. Junko Sazaki, Representative, UNFPA Nepal
सबैका लागि शिक्षाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि शिक्षाबाट बञ्चित उपेक्षितहरूको सिकाइ आवश्यकता पूरा गर्न सीप विकास नीति, रणनीति र कार्यक्रमहरूकोवर्तमान स्थितिको पुनरावलोकन
New Figures on Nepal’s Education Achievements in Education for All Global Monitoring Report 2011
UNDAF (2013-2017) - Results Matrix
Consolidating National Policies on Equivalency towards Accomplishing Universal Primary Education (UPE)
United Nations Trust Fund for Human Security Community Learning Centres Project (UNTFHS-CLC Project) Community Empowerment through Community Learning Centers in Mid and Far Western Regions of Nepal
Kathmandu Office Newsletter : Volume II Issue I (January-March 2010)
Quality With Equity Annual Report-2003
इजोत नव साक्षर प्रोढ सभक लेल (मैथली भाषा)
Policy Advancing Option For Higher Education Improving Transition and Access to Higher Education in Nepal
Winning People’s Will For Girl Child Education: Community Mobilisation for Gender Equality in Basic Education-A Case Study
Understanding the Critical Linkages Between Gender-Based Violence and Sexual and Reproductive Health and Rights: Fulfilling Commitments Towards MDG+15
World Conference On Higher Education: Higher Education In The Twenty-First Century- Vision and Action (VOLUME V – PLENARY)
Education For All National Plan of Action
Resident Coordinator’s Annual Report 2011
Thematic Papers on the MDG3: Promote Gender Equality and Empower Women
OVERCOMING BARRIERS TO GIRLS’ EDUCATION IN SOUTH ASIA
UN Day 2018
Technology-based Vocational Training for Marginalized Girls (TVT-G)
Using locally resourced low cost materials to extend young children’s learning, 2008
74th UN Day 2019
74th UN Day 2019
विद्यालय स्तरको शैक्षिक तथ्याङक २००८—०९ डडेल्धुरा ( Flash Report I, 2008-09 Dadeldhura )
Many Faiths Different Contexts: Experiences with Faith-Based Organisations in the Asia and Pacific Region
जीवनको लक्ष्य
Education and Civil Conflict in Nepal - Christine Valente
Celebrating Diversities Through Policy,Practice and Research : A Case Of Literacy and No-Formal Education in Nepal
UNICEF Annual Report for Nepal
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
Education for All 2000-2015 Achievements and Remaining Challenges in Nepal: A Brief Summary
Planning Effective Delivery Of Education In A Federal State
Planning Effective Delivery Of Education In A Federal State
The Secretary General Message For International Women’s Day
Baseline Survey of the Knowledge, Attitude and Practice (KAP) of Parents/Guardians on Early Childhood Development and Primary Education in Nepal
Achieving The Millennium Development Goals By Enabling The Rural Poor To Overcome Their Poverty
Turning Promises into Action : Gender EQUALITY in the 2030 Agenda for Sustainable Development
Compendium of Good Practices in Training for Gender Equality
UN Women Training Centre Annual Report 2015
UN Women Training Centre 2016 Catalogue
Typology on Training for Gender Equality
NEPAL- Who is Assessing / Monitoring What, Where? (Jan '07 - Apr '08):Western Development Region
Shinnyo-en contributes US $ 38,462 to UNHCR’s Nepal programme
South Asia Education Officials And Donors Convene In Nepal For Education For All (EFA) Mid-Term Policy Review Conference
बहुभाषीक शिक्षा विस्तर को लागि सहयोग सामग्रिहरु विद्यालय बाहिर रहेकाहरुको समाबेशीकरण
Mapping Progress in Women's Right in Nepal
Short Duration Country Programme Document Nepal
Perspectives on sexual violence during early years of marriage in Nepal: fndings from a qualitative study
Women's Voice Enrich Nepali Public Life
2014 Annual Results Report: Child Education
An Assessment of the of HIV/AIDS on the Education Sector in Nepal
UNESCO Workshop on Community Learning Centres: Evaluation and Future Directions
Nepal : Maternal and Reproductive Health at a Glance
OBSTETRIC FISTULA
Universal Access To Reproductive Health ( Progress And Challenges )
Inventory of Non-Formal Education (NEF) Providers in Nepal
A 10-Year Literacy/NFE Policy and Programme Framework
100 result(s) found.