United Nations
Information Centre | Nepal
समुदयक सदस्यसभक लेल पुस्तिका
PDF File Size: 74.1 MB | Download   
नेपल एकटा छोट भुखण्ड रहितो १११ सा बेसि जाति आ ९२ सा बेसि भाषासा विविधतापुर्ण देश बनल अछि राज्य एहन भाषीक विविधता अनुकुल नितिगत एवं कानुनि ब्यबस्था आ ओहि अनुसार नेपालक भाषासभक संरक्षण आ सम्वदर्धनक लेल प्रयास कर रहल अछि संम्बिधनमे अपन भाषा आ सास्कृतिक संरक्षण आ सम्बदर्धन करबाक नागरिरक अधिकार ब्यबस्था क​एल गेल अछि रास्त्रिय भाषा निति सुझाव आयोग (२१५१)नेपालक विभिन्न भाषामे प्राथमिक स्तरक पठनपाठन शुरु करबाक लेल दुझाव देने अछि।
Publisher:
GON, UNESCO ,   (N/A )
Type / Script:
Bulletin or Poster in Maithali - मैथली
Keywords:
MULTILIGUAL, MULTILINGUAL EDUCATION, CULTURAL DIVERSITY, CULTURAL HERITAGE, MOTHER TERM, LOCAL LANGUAGE
Thematic Group:
 UNESCO : Educational, Scientific and Cultural
Thesaurus:
11.01.00  -  Educational Policy And Planning
Reference Link:
** This document has been:
1202  times viewed
234  times downloaded.
Feeder: BIRKHA DHAMI , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
कार्यक्रम सन्चालक लोग कै पुस्तिका
नीति निर्माता लोग कै पुस्तिका
बहुभाषी शिक्षा विस्तारक लेल सहयोगि सामग्रिः स्कुल पहुँचसँ बाहर रहलसभक समाबेशिकरण
International Mother Language Day, 21 February 2011
निति निर्माता लोग के पुस्तिका , कार्याकरम संचालक लोग के पुस्तिका, समुदायन के सदस्यान के पुस्तिका
नेपाल मे वहुभाषिक शिक्षा कै बिस्तार औ उपयोग
निति निर्माताको लागि पुस्तिका
समुदाय के सदस्य कै पुस्तिका
समुदायका सदस्यहरुको लगी पुस्तिका
Diversity and Endangerment of Languages in Nepal
बहुभाषी शिक्षा विस्तारको लागि सहयोग सामग्री : विद्यालय बाहिर रहेकाहरूको समावेशीकरण
बहुभाषीक शिक्षा विस्तर को लागि सहयोग सामग्रिहरु विद्यालय बाहिर रहेकाहरुको समाबेशीकरण
बहुभाषिक शिक्षा विस्तर के खातिर उपयोगि सामग्रि स्कुल के पहुच से बहरे रहै वाले लोगन कै समावेशिकरण
इजोत नव साक्षर प्रोढ सभक लेल (मैथली भाषा)
नेपालमा वहुभाषी शिक्षाको विस्तर एवं उपयोग
कार्यक्रम सन्चालकको लगि पुस्तिका
Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003
Language Survey Report
इजोत नव साक्षर प्रोढ सभक लेल (मैथली भाषा)
Multilingual Education in Nepal: Hearsay and Reality ?
Country Programming Document for Nepal 2011-2013
Cultural Diversity Is Crucial For Development. Celebrating World Day For Cultural Diversity For Dialogue And Development, 21 May
बाहूभासीक शीक्षा बिस्तर खातिर तरफदार सामाग्रिः स्कुल से बहर रहल लोग के समाबेशीकरन
सबैका लागि शिक्षा
World Day for Cultural Diversity 2008 Press Release
The Intangible Cultural Heritage of Nepal: Future Directions
Managing Linguistic Diversity in Nepal’s Schools Media Advisory
Convention On The Protection And Promotion Of The Diversity Of Cultural Expressions Will Enter Into Force On 18 March 2007
Kirant Rai Community of Eastern Nepal to Carry Out Inventory of Their Intangible Heritage
UNESCO Language Survey Report Nepal
Nepal Education For All National Review Report: Final Report ( 2001 -2015 )
International Symposium To Safeguard Outstanding Universal Value Of Lo Manthang Kathmandu
International Symposium To Safeguard Outstanding Universal Value Of Lo Manthang Kathmandu
Intangible Cultural Heritage Network Meeting in South Asia: Exchanging countries' experiences on the implementation of the 2003 Convention at national level, 16-17 August 2017, Lalitpur, Nepal
Two Manuscripts From Nepal Now In UNESCO’s Prestigious Memory Of The World Register
Cultural and Religious Diversity: Dialogue and Development
Master Plan for the Conservation of the Cultural Heritage in the Kathmandu Valley, Nepal
Heritage Homeowner’s Preservation Manual
Heritage Homeowner’s Preservation Handbook
UNESCO Director General to Visit Nepal
युनेस्कोका महानिर्देशक्ले नेपालको भ्रमण गर्नहुने
Promoting and Safeguarding Nepal’s Intangible Heritage: Workshop on Developing Safeguarding Plans, 21-25 November 2016
Upper Mustang Cultural Heritage of Lo Tso Dhun
UN Newsletter - Vol. 31 (February 2011)
गौतम बुद्धको जन्मस्थल तथा विश्व सम्पदा सुचीमा सूचीकृत लुम्बिनी क्षेत्र वरपर भएको औद्योगिक विकासले पारेको वातावरणीय असरको अध्ययनको संक्षेप
Heritage Homeowner’s Preservation Manual -Kathmandu Valley World Heritage Site, Nepal
Kathmandu Valley World Heritage Site: Management Handbook for Bhaktapur Durbar Square Monument Zone
World Heritage Sites in Nepal
Lumbini: Present Status and Future Challenges
Identifying, Evaluating and Interpreting the Physical Signature of Lumbini for Presentation, Management and Long-Term Protection: Interim Report of the Second Season of Field Activities
High-Level Meeting To Discuss Long-Term Vision For Development Of Lumbini (8th July)
Status, Trends and Challenges of Education For All in South Asia (2000-2015): A Summary Report #Education #EducationForAll #SouthAsia #SAARC
UNESCO Newsletter - Volume 3, Issue 2: April - June 2011
Identifying Evaluating and Interpreting the Physical Signature of Lumbini for Presentation, Management and Long-term Protection- Report of the First Season of Field Operations 2011
Identifying Evaluating and Interpreting the Physical Signature of Lumbini for Presentation, Management and Long-term Protection- Report of the First Season of Field Operations 2012
Identifying Evaluating and Interpreting the Physical Signature of Lumbini for Presentation, Management and Long-term protection Report of the Third Season of Field Operations 2013
Participatory Workshop on Urbanisation and Community Based Disaster Management
Participatory Workshop on Urbanisation and Community Based Disaster Management (NEP)
Summary of Environmental Impact Study of industrial development around Lumbini, the birthplace of the Lord Buddha and a World Heritage Property
स्थानीय स्वायत्त शासन नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ४
स्थानीय स्वायत्त शासन - नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ४
ईस्ठानीय स्वायट्टा सासन् संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालाङ पट्टको मोलÞ क्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ४
स्थानीय स्वायत्त शासन संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ४
स्थानीय स्वायत्त शासन संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ४
स्थानिय स्वायत्त सासन् संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ४
स्थानीय स्वायत्त शासन नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला
लीस र ढर्म नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - १
देय् व धर्म नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफुचा-माः १
Lumbini Support Project
Review of the Kenzo Tange Master Plan for the Sacred Garden -Final report
Human Development Report 2004
Kathmandu Office Newsletter : Volume II, Issue II (April-June 2010)
UNESCO Rescue Archaeology Mission provides instrumental findings to set up better approach for post-disaster responses to rehabilitation of earthquake damaged heritage
दक्षिण एशियामा अ्मुर्त सााँस्कृतिक सम्पदा सन्जालको बैठक: २००३ महासन्धीको राष्ट्रिय स्थरमा कार्यन्यन सम्बन्धी देश हरुको अनुभब आदानप्रदान, १६—१७ अगस्ट २०१७, ललितपुर, नेपाल
संकटापन्न सम्पदा:संग्रहित सम्पदा-वस्तुहरुको आपतकालीन स्थानानन्तरण Endangered Heritage: Emergency Evacuation of Heritage Collections
Statement by Ai Kihara-Hunt Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal Delivered at a Seminar to mark World Food Day, Organized by the National Network for Right to Food
Convention Concerning The Protection Of The World Cultural And Natural Heritage
Convention Concerning The Protection Of The World Cultural And Natural Heritage (Twenty-Seventh Session: 29 June – 5 July 2003)
Cultural Portrait Handbooks 5
UNDP/UNESCO Lumbini Support Project (November 2013)
Conserve - Kathmandu Valley World heritage Sites: Potential Areas for Cooperation
Strengthening conservation and management of Lumbini, the birthplace of Lord Buddha, World Heritage Property - Conservation of Archaeological Remains - Final report
Historic House
Cultural Portrait Handbook 4
Cultural Portrait Handbook 5
Cultural Portrait Handbook 6
Cultural Portrait Handbook 7
Literacies from a Multi Lingual Perspective: Learning from Tharu, Tamang, Newar, and Limbu language communities of Nepal
Cultural Portrait Handbook 2
Cultural Portrait Handbook 3
Kathmandu Office Intangible Cultural Heritage Network Meeting in South Asia: Exchanging countries' experiences on the implementation of the 2003 Convention at national level, 16-17 August 2017, Lalitpur, Nepal
Empowering Adolescent Girls and Young Women through the Provision of Comprehensive Sexuality Education and a Safe Learning Environment in Nepal
Convention Concerning The Protection Of The World Cultural And Natural Heritage (Twenty-Fourth Extraordinary Session: 23-24 November 2000)
UNESCO Newsletter - Volume 3, Issue No.1 (January - March 2011)
Our Heritage: Our Pride, Our Responsibility Explore Nepal's World Heritage sites with Fulmaya and Pasang
मथानि भाग १
सम्बीढानाङ् ठर्ठरी र गुइयाँओ बोरोबोर् मोलक्चीस्मओ चीन्डीटाक्मा नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ९
संविधानमे विविधता आ सामाजिक समावेशीकरणक पहिचान नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ९
संविधानय् विविधता व सामाजिक समावेशीकरणयात नालेगु नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ९
हयुल्ठिम्रि विविधताता थेन् सामाजिक् समावेसिकरनला पहिचान नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ९
100 result(s) found.