United Nations
Information Centre | Nepal
कार्यक्रम सन्चालकको लगि पुस्तिका
PDF File Size: 273 KB | Download   
मातृभाषामा आधारित बहुभाषी शिक्षा बालबालिकाले पहिले नै जानेका कुरा प्रयोग​ गरेर नयाँ कुरा राम्ररि सिक्न सक्छन भन्ने सिद्वान्तमा आधारित हुन्छ। विद्यार्थी आफुले राम्रेारी जानेको भाषामा पढ्न र लेख्न सुरु गर्छन। साथसाथै कामकजि भाषा बोल्न पनि सिकिरहेका हुन्छन। त्यसपछि ति आफुले जानेका कुराहरु कामकजि भाषा मा पनि पढ्न र लेख्ने हुन्छन।
Publisher:
GON, UNESCO ,   (N/A )
Type / Script:
Bulletin or Poster in Nepali - नेपाली
Keywords:
MOTHER TERM, MULTIPAL LANGUAGE, MULTILINGUAL EDUCATION, MANPOWER, CO-OPERATIVES, CO-ORDINATION, DUMB
Thematic Group:
 UNESCO : Educational, Scientific and Cultural
Thesaurus:
11.04.00  -  Non-Formal Education
Reference Link:
** This document has been:
1100  times viewed
9  times downloaded.
Feeder: BIRKHA DHAMI , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
नेपालमा वहुभाषी शिक्षाको विस्तर एवं उपयोग
निति निर्माताको लागि पुस्तिका
नेपाल मे वहुभाषिक शिक्षा कै बिस्तार औ उपयोग
बहुभाषीक शिक्षा विस्तर को लागि सहयोग सामग्रिहरु विद्यालय बाहिर रहेकाहरुको समाबेशीकरण
समुदायका सदस्यहरुको लगी पुस्तिका
समुदाय के सदस्य कै पुस्तिका
नीति निर्माता लोग कै पुस्तिका
सबैका लागि शिक्षा
बहुभाषी शिक्षा विस्तारको लागि सहयोग सामग्री : विद्यालय बाहिर रहेकाहरूको समावेशीकरण
कार्यक्रम सन्चालक लोग कै पुस्तिका
Community Learning Center (CLC)
समुदयक सदस्यसभक लेल पुस्तिका
International Mother Language Day, 21 February 2011
बहुभाषी शिक्षा विस्तारक लेल सहयोगि सामग्रिः स्कुल पहुँचसँ बाहर रहलसभक समाबेशिकरण
Managing Linguistic Diversity in Nepal’s Schools Media Advisory
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार
Assignment Report on Health education in Nepal
Multilingual Education in Nepal: Hearsay and Reality ?
Assignment Report on Health education in Nepal
Country Operations Plan - 2004
#13 UN Essay 2015: My United Nations- A Vision for the Future
निति निर्माता लोग के पुस्तिका , कार्याकरम संचालक लोग के पुस्तिका, समुदायन के सदस्यान के पुस्तिका
Diversity and Endangerment of Languages in Nepal
Nepal Earthquake Main language groups
Understanding the Demand for Financial Services in Nepal
Information On the Malaria Control Programme in Nepal
इजोत नव साक्षर प्रोढ सभक लेल (मैथली भाषा)
Education in Emergencies in Education Sector Planning: The Case of Nepal
Youth Entrepreneurs engaging in Digital Economy
अन्मिनले माओवादी सेनाका सदस्यहरुको तथ्याङ्क शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयलाई उपल्ब्ध गराएको छ
Language Survey Report
मथानि भाग १
Multilingual Education in Nepal: Hearsay and Reality ?
Country Operations Plan - 2005
UN Newsletter - Vol. 71 (Jul - Aug 2018)
Assignment Report on Medical Education (Anaesthesiology) in Nepal
UN Day 2008
PORTRAIT OF UNDER SECRETARY GENERAL FOR DEPARTMENT OF TECHNICAL COOPERATION FOR DEVELOPMENT
Teaching girls science, technology, engineering & maths in Nepal | UNICEF [Youtube]
United Nations Sustainable Development Cooperation Framework Guidance
Literacies from a Multi Lingual Perspective: Learning from Tharu, Tamang, Newar, and Limbu language communities of Nepal
UN Newsletter - Vol. 31 (February 2011)
Annual Report 2015 UNDP in Nepal
Evaluation Of UNICEF's Cluster Lead Agency Role in Humanitarian Action
Future Of The AIDS Response: Building On Past Achievements And Accelerating Progress To End The AIDS Epidemic By 2030
बहुभाषिक शिक्षा विस्तर के खातिर उपयोगि सामग्रि स्कुल के पहुच से बहरे रहै वाले लोगन कै समावेशिकरण
Multilingual Education in Nepal: Hearsay and Reality
Strengthening of Health Services in Nepal - Assignment Report, WHO Project: NEP SHS 001 (Nepal 0021)
Crop Situation Update - October 2006, Issue 3
Nepal Community Feedback Report Partner Feedback
Crop Situation Update, Issue No. 5 ( March 2007)
Independent Evaluation Office: Newsletter (Issue #7)
Hospital and Health Centre Design in Nepal - Assignment Report, WHO Project: NEP SHS 001 (Nepal 0021)
UNV Strategic Framework
A Seminar of United Nations Conference on the Least Developed Countries 2011
Cooperative Market Development Program
Cooperative Market Development Program
UNHCR Country Operations Plan 2003 - Nepal
UNESCO Newsletter - Volume 3, Issue 2: April - June 2011
संविधानमा विविधता र सामाजिक समावेशीकरणको पहिचान नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ९
संविधान में विविधता आ सामाजिक समावेशीकरण के पहचान नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ९
सम्बीढानाङ् ठर्ठरी र गुइयाँओ बोरोबोर् मोलक्चीस्मओ चीन्डीटाक्मा नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ९
संविधानमे विविधता आ सामाजिक समावेशीकरणक पहिचान नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ९
संविधानय् विविधता व सामाजिक समावेशीकरणयात नालेगु नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ९
हयुल्ठिम्रि विविधताता थेन् सामाजिक् समावेसिकरनला पहिचान नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ९
संविधान मे विविधता और सामाजिक समावेशीकरण के पहिचान नेपाल मे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला ९
हयुल्सा थेन् धम नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - १ -गि)
An Inventory of Non-Formal Education in Nepal
Legal and Policy Concern Related To IDU Harm Reduction In SAARC Countries
MERCEDES PULIDO DE BRICENO, CO- ORDINATOR FOR IMPROVEMENT OF STATUS OF WOMEN IN THE UNITED NATIONS SECRETARIAT
PORTRAIT OF JEAN L. RIPERT, DIRECTOR- GENERAL FOR DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL ECONOMIC CO-OPERATION
A Value for Money Case Study: UNICEF ONE WASH Programme,Nepal
HIV, Health And Human Development
One Wash Annual Report 2015
Better Prepared And Ready To Help: Food Security Cluster Meeting (3-6 May 2011)
UNESCO Language Survey Report Nepal
UN Meets Members of Women’s Movement
Supporting Safety of Journalists in NEPAL
Supporting Safety of Journalists In Nepal Published By UNESCO
PRESS BRIEFING ON SPECIAL ASSISTANCE TO MOZAMBIQUE
Conference on the Least Developed Countries 2011 held at Radisson Hotel
Launching Second Version of UN Digital Library in Nepal 2018
DISPLACEMENT TRACKING MATRIX (DTM) NEPAL LANDSLIDE AND FLOODS SITE ASSESSMENT
Nepal Inter-Agency Common Feedback Project Case Study
IOM Nepal Earthquake Response in Focus: IOM’s Shelter Approach in Areas Difficult to Access
Emergency Telecommunication Cluster: Security Telecommunication Assessment Mission In Nepal 2008
#18 UN Essay 2015: My United Nations - A Vision for the Future – I have a dream
#52 UN Essay 2015: My United Nations - A Vision for the Future
Nepal Earthquake: Humanitarian Infrastructure (as of 8 May 2015)
Assignment Report on Health Laboratory Services, Nepal
Assignment Report on Tuberculosis Control Pilot Project, Nepal
Strengthening of Health Services in Nepal, Health Planning
Local Development Fund Programme
Voices Against Violence: a Non-Formal Education Programme for Children and Youth to Help Stop Violence Against Girls and Young Women
UN Newsletter - Vol. 7 (January 2009)
Evaluation Reports: Summary Report Of The Strategic Evaluation Of WFP'S Role In Ending Long-Term Hunger
WFP's Role In Ending Long-Term Hunger: A Strategic Evaluation – Vol. I Full Report
Public Health Ophthalmology in Nepal - Assignment report (WHO Project: SE ICP OCD 002)
Potential Agents in Nepal
इजोत नव साक्षर प्रोढ सभक लेल (मैथली भाषा)
100 result(s) found.