United Nations
Information Centre | Nepal
नेपालमा वहुभाषी शिक्षाको विस्तर एवं उपयोग
PDF File Size: 124 KB | Download   
नेपाल भाषीक विविधता भएको देश हो। नेपालको जनगणना २०५८ अनुसार नेपाल म १०० भन्दा बडी जातजाति बस्छन । र तिनले ९२ भन्दा बढी भाषाहरू बोल्छन एथ्नोलग(२००५)मा नेपाल मा १२६ ओटा भाषा भएको उल्लेख गरिएको छ। नेपाल मा करिब ८०%मानिस ले नेपालीमा बोल्ने भाषा मध्य भारोपेलि परिवारका भाषा बोल्छन भने नेपाल मा बोलिने भाषाहरु मध्ये भोट-बर्मेलिपरिवारका भाषाहारूको सङ्ख्या सबै भान्दा बढी रहेको छ​।
Publisher:
GON, UNESCO, TU ,   (N/A )
Type / Script:
Bulletin or Poster in Nepali - नेपाली
Keywords:
MULTIPAL LANGUAGES, MULTILINGUAL EDUCATION, NATIONAL UNITY , SKILL FULL KNOWLEDGE, MOTHER TERM, LANGUAGE DIVERSITY, CO OPERATION, EDUCATION POLICY, EDUCATION MINISTRY
Thematic Group:
 UNESCO : Educational, Scientific and Cultural
Thesaurus:
11.01.00  -  Educational Policy And Planning
Reference Link:
** This document has been:
815  times viewed
9  times downloaded.
Feeder: BIRKHA DHAMI , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
निति निर्माताको लागि पुस्तिका
कार्यक्रम सन्चालकको लगि पुस्तिका
International Mother Language Day, 21 February 2011
नेपाल मे वहुभाषिक शिक्षा कै बिस्तार औ उपयोग
बहुभाषी शिक्षा विस्तारको लागि सहयोग सामग्री : विद्यालय बाहिर रहेकाहरूको समावेशीकरण
समुदाय के सदस्य कै पुस्तिका
नीति निर्माता लोग कै पुस्तिका
कार्यक्रम सन्चालक लोग कै पुस्तिका
बहुभाषी शिक्षा विस्तारक लेल सहयोगि सामग्रिः स्कुल पहुँचसँ बाहर रहलसभक समाबेशिकरण
बहुभाषीक शिक्षा विस्तर को लागि सहयोग सामग्रिहरु विद्यालय बाहिर रहेकाहरुको समाबेशीकरण
समुदयक सदस्यसभक लेल पुस्तिका
समुदायका सदस्यहरुको लगी पुस्तिका
सबैका लागि शिक्षा
Managing Linguistic Diversity in Nepal’s Schools Media Advisory
Diversity and Endangerment of Languages in Nepal
निति निर्माता लोग के पुस्तिका , कार्याकरम संचालक लोग के पुस्तिका, समुदायन के सदस्यान के पुस्तिका
Multilingual Education in Nepal: Hearsay and Reality ?
UN Newsletter - Vol. 31 (February 2011)
Kathmandu Conference on Higher Education Policy in Nepal
UNESCO Language Survey Report Nepal
Education in Emergencies in Education Sector Planning: The Case of Nepal
Status of TVET institutions in Nepal
Community Outreach on HIV and AIDS:Teachers as Agents of Change
Country Programming Document for Nepal 2011-2013
Nepal Earthquake Main language groups
Language Survey Report
UNICEF NEPAL EDUCATION PROGRAMME- (2018-2022)
Comprehensive TVET Annual Report 2075
WFP Nepal Country Brief
Inventory of Non-Formal Education (NEF) Providers in Nepal
सैनिक जिवनबट नागरिक जीवनतर्फ​- नेपालमा माओवादि सेनाको शिविरबाट नाबालिगको पहिलो टोलि विदाइ
National Education Accounts In Nepal Expenditure for education 2009-2015
इजोत नव साक्षर प्रोढ सभक लेल (मैथली भाषा)
Recognizing Diversity and Social Inclusion in the Constitution - Participatory Constitution Building in Nepal Booklet Series No. 9
बाहूभासीक शीक्षा बिस्तर खातिर तरफदार सामाग्रिः स्कुल से बहर रहल लोग के समाबेशीकरन
Indigenous Media, Empowering Indigenous Voices- Kathmandu Office
Status, Trends and Challenges of Education For All in South Asia (2000-2015): A Summary Report #Education #EducationForAll #SouthAsia #SAARC
Parents Mind Set of Education Investment for Daughters
Achieving Literacy for All : NFE-MIS Report 2013-14
UNESCO and NFEC focus on life skills in non formal education (2013 July 22-25)
Comprehensive Sexuality Education
Achieving Literacy for all: NFE-MIS Report 2013-14
जेनिभासथिति सयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार परिषददरा नपालको मानवाधिकार सथितिको समीक्षा
National Workshop on EFA Goal of Early Childhood Development clarifying The Concept And Policy Guidlines
South Asia Education Officials And Donors Convene In Nepal For Education For All (EFA) Mid-Term Policy Review Conference
Household- Based Literacy Survey 2011 ( Literacy Survey in Makwanpur, Rupandehi and Ruswa )
UNESCO Newsletter - Volume 3, Issue No.1 (January - March 2011)
Community Learning Center (CLC)
Literacies from a Multi Lingual Perspective: Learning from Tharu, Tamang, Newar, and Limbu language communities of Nepal
बहुभाषिक शिक्षा विस्तर के खातिर उपयोगि सामग्रि स्कुल के पहुच से बहरे रहै वाले लोगन कै समावेशिकरण
Building UNESCO National Education Support Strategy (UNESS) Nepal 2008-2013
Baseline Survey of the Knowledge, Attitude and Practice (KAP) of Parents/Guardians on Early Childhood Development and Primary Education in Nepal
An Assessment of the Voter Education Programme, Nepal
WFP Nepal Country Brief
Assignment Report on Health education in Nepal
Early Childhood Policy Review in Nepal
इजोत नव साक्षर प्रोढ सभक लेल (मैथली भाषा)
Secondary Education Regional Information Base: Country Profile NEPAL
Multilingual Education in Nepal: Hearsay and Reality ?
Assignment Report on Medical Education (Anaesthesiology) in Nepal
Developing a Non-Formal Education Management Information System (NFE-MIS) ( September 2014)
Success Stories of the Entrepreneurs
Mother and Child Health Care Programme-A Joint Review of the MCHC programme by MoHP, MoE and WFP
संविधानमा विविधता र सामाजिक समावेशीकरणको पहिचान नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ९
संविधान में विविधता आ सामाजिक समावेशीकरण के पहचान नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ९
सम्बीढानाङ् ठर्ठरी र गुइयाँओ बोरोबोर् मोलक्चीस्मओ चीन्डीटाक्मा नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ९
संविधानमे विविधता आ सामाजिक समावेशीकरणक पहिचान नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ९
संविधानय् विविधता व सामाजिक समावेशीकरणयात नालेगु नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ९
हयुल्ठिम्रि विविधताता थेन् सामाजिक् समावेसिकरनला पहिचान नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ९
संविधान मे विविधता और सामाजिक समावेशीकरण के पहिचान नेपाल मे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला ९
हयुल्सा थेन् धम नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - १ -गि)
Multilingual Education in Nepal: Hearsay and Reality
UNICEF Annual Report for Nepal
An Inventory of Non-Formal Education in Nepal
Empowering Adolescent Girls and Young Women through the Provision of Comprehensive Sexuality Education and a Safe Learning Environment in Nepal
Kathmandu Office Newsletter : Volume II, Issue II (April-June 2010)
An Assessment of the of HIV/AIDS on the Education Sector in Nepal
Chepangs’ Struggle for Survival: Views From Makwanpur And Chitwan Districts- Issue 47
Policy Advancing Option For Higher Education Improving Transition and Access to Higher Education in Nepal
Gender, Jobs and Education: Prospects and Realities in Nepal
Assignment Report on Health education in Nepal
Reading The Past, Writing The Future:A Report On National Literacy Campaign And Literate Nepal Mission
WFP Nepal Country Brief
Nepal: Lessons From Integrating Peace, Human Rights, and Civic Education Into Social Studies Curricula And Textbooks
Education and Federalism National Symposium Held Today in Kathmandu
Agreement Between the Government and Janajatis
Education For All National Review Report (2001-2015)
IMPROVING WORKFORCE DIVERSITY WITHIN THE UNCT: A good practice from Nepal
A STUDY OF KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE (KAP) BEFORE AND AFTER IMPLEMENTATION OF PARENTAL EDUCATION PROGRAMME IN 3 DISTRICTS OF NEPAL. November 2017
बाहूभासीक शीक्षा बीस्तार खातिर तरफदार सामाग्रिः स्कुल से बाहर रहल लोग के समाबेशीकरन
A Comprehensive Review of the Practices of Literacy and Nonformal Education in Nepal
Celebrating Diversities Through Policy,Practice and Research : A Case Of Literacy and No-Formal Education in Nepal
School Sector Reform Plan 2009-2015
नेपाली बिस्वविधालयहरुका प्रत्रकारिता पाठयकर्म युनेस्कोको नमुना पाठ्यकर्म तथा मिडिया विकास सूचकका द्बिस्तिबिन्दुबाट बिस्लेस्न्
Ensure Rights of Persons With Disabilities to Education in Federal Nepal
Rautahat: Empowering Adolescent Girls and Young Women [Youtube]
Integrating the findings from the National Assessment of Student Achievement into the policy process: an experience from Nepal
स्थलगत बुलेटिन जीवनयापनका लागि चेपाङहरुको संङघर्स ; मकवानपुर र चितवन जिल्लाका द्रिस्तिकोण
Message from Mr Koïchiro Matsuura, Director-General of UNESCO on The Occasion of International Literacy Day
मथानि भाग १
100 result(s) found.